Adam Kretschmer: Stav automatizovanych evidenci v pametovych institucich v CR s vyhledem na mozna reseni

1,799 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,799
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Adam Kretschmer: Stav automatizovanych evidenci v pametovych institucich v CR s vyhledem na mozna reseni

 1. 1. Stav automatizovaných evidencí v paměťových institucích v České republice s výhledem na možná řešení
 2. 2. <ul><li>stav automatizované evidence v naší republice v četně digitalizačních aktivit paměťových institucí </li></ul><ul><li>rozšíření pohledu na automatizované evidence </li></ul><ul><li>trend občanských aktivit </li></ul><ul><li>občan versus státní správa </li></ul><ul><li>trendy a možnosti řešení </li></ul>
 3. 3. Paměťové instituce <ul><li>6091 veřejných knihoven </li></ul><ul><li>282 muzeí a galerií </li></ul><ul><li>108 archivů </li></ul><ul><li>Národní památkový ústav </li></ul><ul><li>archeologická pracoviště v ČR </li></ul><ul><li>správní archivy </li></ul><ul><li>archivy stavebních plánů </li></ul>
 4. 4. Národní digitální knihovna <ul><li>Usnesení vlády č.679/2004 - Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2004-2010 (dílčí cíl 23) </li></ul><ul><li>(od r.1801 a hist.dokumenty do r.1800 uložené v českých knihovnách) </li></ul><ul><li>1 200 000 dokumentů (bude digitalizováno 540 000) </li></ul><ul><li>350 000 000 stran </li></ul><ul><li>308 000 000 stran novodobých dokumentů </li></ul><ul><li>(bude digitalizováno 137 milionů stran) </li></ul><ul><li>42 000 000 stran historických dokumentů </li></ul><ul><li>(bude digitalizováno 9 milionů stran) </li></ul><ul><li>(první polovina má být zpracována v letech 09-014) </li></ul><ul><li>Dvě pracoviště Praha (NKP) a Brno (MZK) </li></ul>
 5. 5. Kramerius <ul><li>Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru </li></ul><ul><li>543 titulů </li></ul><ul><li>3 888 600 stran </li></ul><ul><li>6814 monografií </li></ul><ul><li>1 642 000 stran </li></ul>
 6. 6. Manuscriptorium <ul><li>P ůvodně „Memoria Mundi Series Bohemica “ </li></ul><ul><li>spolupráce NKP a AiP Beroun </li></ul><ul><li>Cca 2200 rukopisů, st arých tisků a map </li></ul><ul><li>Cca 800 000 stran </li></ul>
 7. 7. Muzea a galerie <ul><li>AISM – Moravské zemské muzeum Brno </li></ul><ul><li>DEMUS – Moravské zemské muzeum Brno </li></ul><ul><li>MULTIbase – VÚZORT </li></ul><ul><li>ISO macART – Ministerstvo kultury ČR a Policie ČR, vyvinula firma Cabria </li></ul><ul><li>Pro Muzeum – vyvinula firma Bach s.r.o. </li></ul><ul><li>MUZEUM 2000 – Městské muzeum Tábor </li></ul><ul><li>MUZEUM – Muzeum Česká Lípa </li></ul><ul><li>CES a CESik – Ministerstvo kultury ČR </li></ul>
 8. 8. <ul><li>CES-Centrální evidence sbírek </li></ul><ul><li>334 záznamů sbírek </li></ul><ul><li>2 428 záznamů podsbírek </li></ul><ul><li>Cca 12 000 000 sbírkových předmětů podchyceno </li></ul><ul><li>Cca 65 000 000- 100 000 000 sbírkových předmětů </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Demus – 65 instalací </li></ul><ul><li>ProMUZEUM – 75 instalací </li></ul><ul><li>50% </li></ul><ul><li>Samostatná oblast: </li></ul><ul><li>Národní muzeum v Praze a Národní galerie </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Národní muzeum – decentralismus – nepřehlednost systémů </li></ul><ul><li>Cca 13 000 000 (z toho knihovna 3,5 mio položek) </li></ul><ul><li>Cca 1 600 000 fond „Zámeckých knihoven“ jen 25% je počítačově zpracováno </li></ul><ul><li>Evid.sys(BACH,DEMUS,Acces97,..FoxPro) </li></ul><ul><li>Snaha o sjednocení IS ESMUS ( nasazení 12.2008?) </li></ul><ul><li>F.Astec (IS Y2K, Call centrum Telecomu..) </li></ul><ul><li>Národní galerie - File MakerPro=ISO </li></ul>
 11. 11. Archivy <ul><li>PEVA – Program pro evidenci v archivu </li></ul><ul><li>154 789 archivních fondů </li></ul><ul><li>769 333 běžných metrů archiválií </li></ul><ul><li>IS Archivu hlavního města Prahy </li></ul><ul><li>AD FONTES – digitalizace – 230 000 stran/778 000 Euro </li></ul><ul><li>Archivní IS pro SUA </li></ul><ul><li>ProArchiv – Bach s.r.o. </li></ul><ul><li>JANUS 2000 – DLG Computers </li></ul>
 12. 12. IS evidující zvláštní druhy archiválií <ul><li>Národní filmový archiv-od r.89 dle katalogizačních pravidel FIAF – 1 titul/349 popisných stran </li></ul><ul><li>(100 registrů/cca 210 000 jmen) </li></ul><ul><li>ČTV- IS PROVYS – k řízení a plánování chodu televize </li></ul><ul><li>(na Oracle Form)-dle „identifikačního čísla pořadu“ IDEC </li></ul><ul><li>- program ARCHIV (pro zpravodajství) od r. 1980 souvisle </li></ul><ul><li>Čro – Automatizovaný informační sys.programových fondů, archiv (Dynamit) … </li></ul>
 13. 13. Národní digitální archiv <ul><li>Opora pro jeho vybudování je vládních usneseních </li></ul><ul><li>11/2004-k dlouhodobému uchování a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě </li></ul><ul><li>447/2008- k zabezpečení plnění úkolů ve věci vybudování NDA </li></ul><ul><li>1338/2008-kterým se stanoví výstupní datové formáty statických dokumentů textové, obrazové a kombinované povahy v podobě PDF/A, TIFF a PNG </li></ul><ul><li>Ostrý provoz 2012 </li></ul>
 14. 14. Památková péče <ul><li>MonumNet – MonumIS – víc než 20 aplikací – např: </li></ul><ul><ul><li>StReSezn – rejstřík státních a reg. seznamů KP </li></ul></ul><ul><ul><li>NavProhl – návrhy na prohlášení KP </li></ul></ul><ul><ul><li>KomProhl – Stálá komise pro hodnocení KP </li></ul></ul><ul><ul><li>Useznam – Ústřední seznam KP </li></ul></ul><ul><ul><li>IdentPam – identifikace nemovitého pam. fondu </li></ul></ul><ul><ul><li>PamFond, pam. fond – movité a nemovité památky </li></ul></ul><ul><ul><li>PaspMov – pasportizace movitých památek </li></ul></ul><ul><ul><li>PasNem – pasportizace nemovitých památek </li></ul></ul><ul><ul><li>PaspSou – pasportizace uměleckých součástí </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokument – sbírky písemné a obrazové dokumentace </li></ul></ul>
 15. 15. Další samostatné programy <ul><li>Dědictví – databáze kulturních památek </li></ul><ul><li>CastIS – základní evidence mobiliárního fondu </li></ul><ul><li>Softwarová aplikace Památky </li></ul><ul><li>SAS – Státní archeologický seznam ČR </li></ul><ul><li>IISP (budovaný komplexní IS NPU) </li></ul><ul><li>ArtQuard (evidence mov.pam.-viz.ISO-B) </li></ul>
 16. 16. Výzkumné úkoly – potencionální zdroje „paměťových“ informací <ul><li>Zhodnocení a interpretace výstupů VaV prostorové identifikace památkového fondu ČSR (1970 – 1990) </li></ul><ul><li>Digitalizovaná mapa archeologických terénů v Pražské památkové rezervaci </li></ul><ul><li>Archeologická databáze severozápadních Čech </li></ul><ul><li>Databáze památkově hodnotných vesnických sídel v ČR </li></ul><ul><li>Litomyšlsko – Vysokomýtsko – soupis stávajících urbanistických hodnot </li></ul><ul><li>Program pro interaktivní identifikaci v památkových zónách </li></ul><ul><li>Databáze středověkých nástěnných maleb v Čechách a na Moravě </li></ul>
 17. 17. Co s tímto chaosem dělat? <ul><li>Chaos – pozitivní a dynamický proces. </li></ul><ul><li>iFONTES?? </li></ul><ul><li>Digitalizace, trvalá ochrana a zpřístupňování kulturního dědictví </li></ul>
 18. 18. Proč? <ul><li>Pomoc státní správě a samosprávě při jejím rozhodování </li></ul><ul><li>Alespoň základní identifikace svěřených předmětů </li></ul><ul><li>Přístup občana ke všem informacím v „paměťových“ institucích </li></ul><ul><li>Tyto statky jsou drženy a spravovány z daní občanů! </li></ul>
 19. 19. Co tomu brání? <ul><li>Roztříštěnost programů v resortech MV a MK </li></ul><ul><li>Převažující evidenční hledisko </li></ul><ul><li>Nestejná váha pokynů v MV a MK </li></ul><ul><li>Malá snaha obou resortů o podporu meziresortní kooperace </li></ul><ul><li>Neochota některých kurátorů (archivářů, vědeckých pracovníků) vzdát se informační převahy </li></ul><ul><li>Neochota některých paměťových institucí nad internetovým on-line zpřístupněním svých databází </li></ul>
 20. 20. O co se opřít? <ul><li>Tlak občanské veřejnosti na zpřístupnění informací z paměťových institucí </li></ul><ul><li>Iniciativy občanských sdružení </li></ul><ul><li>Růst možností na on-line přístup </li></ul><ul><li>Ochota některých skupin lidí v institucích spravovaných MK a MV meziresortně kooperovat </li></ul>
 21. 21. Kroky možného řešení <ul><li>Legislativní, metodická a grantová podpora skupin pracujících s materiálově podobnými segmenty </li></ul><ul><ul><li>Plánová dokumentace </li></ul></ul><ul><ul><li>Kartografický materiál </li></ul></ul><ul><ul><li>Fotografický a filmový materiál </li></ul></ul><ul><ul><li>Rukopisy a staré tisky </li></ul></ul><ul><ul><li>Knižní fond (zpřístupněné, historické a příruční knihovny) </li></ul></ul>
 22. 22. <ul><li>Podpora meziresortní skupiny – úkol najít společnou „paměťovou“ platformu </li></ul><ul><li>Geograficky lokalizovat databáze </li></ul><ul><li>Podpora regionálních (vesnických, městských) občanských aktivit </li></ul><ul><li>Návrh, zprovoznění a zpřístupnění „paměťové sítě“ přes komunikační uzly – servery </li></ul><ul><li>Podpora obecné občanské genealogie </li></ul><ul><li>Podpora digitalizace různých registrů – nyní v papírové podobě </li></ul><ul><li>Podpora elektronizace a elektronického vedení obecních kronik </li></ul>Kroky možného řešení
 23. 23. <ul><li>Podpora OCR zpracování a indexování dnes digitalizovaných seriálů </li></ul><ul><li>Výkup autorských práv a následná digitalizace a OCR zpracování výsledků výzkumných zpráv – „osobních pamětí“ </li></ul><ul><li>Podpora zpracování dosud nezpracovaných arch. fondů – digitalizace arch. pomůcek </li></ul><ul><li>Podpora zmapování zahraničních arch. fondů vztahujících se k České republice </li></ul><ul><li>Podpora digitalizace (i 3D), OCR zpracování a zpřístupnění kulturního bohatství z AMG a PP </li></ul><ul><li>Aktivní podpora integrace výše uvedeného </li></ul>Kroky možného řešení
 24. 24. Podoby možné integrace <ul><li>Distribuované sdílení interaktivní prostorové digitální mapy </li></ul><ul><li>V otevřených vrstvách </li></ul><ul><li>S propojením na relační databáze </li></ul><ul><li>Souřadnice GIS a katastrální čísla </li></ul><ul><li>Vlastnosti: </li></ul><ul><li>Otevřenost </li></ul><ul><li>Distribuce </li></ul><ul><li>Tvorba a údržba uzlů – serverů </li></ul><ul><li>Trvalost </li></ul><ul><li>Příklad: IS DIKAT-P </li></ul>

×