Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webináře 2014: Dagmar Chytková "Google Classroom: jak využíváme novou technologii"

344 views

Published on

Google Classroom jsme zavedli od října do výuky předmětu Vzdělávací technologie v Kabinetu informačních studií a knihovnictví. Na webináři se dozvíte, jak nám tato technologie ve výuce funguje, co nám na ní vyhovuje, co postrádáme, jak vypadá komunikace mezi učitelem a studentem i to, jak se odevzdávají a opravují úkoly. Nahlédnete přímo do prostředí a uvidíte jej z pohledu učitele i studenta. Zjistíme společně, jaká jsou rizika, jaké jsou výzvy a jak technologii správně využívat.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Webináře 2014: Dagmar Chytková "Google Classroom: jak využíváme novou technologii"

  1. 1. Google Classroom Jak využíváme novou technologii Dagmar Chytková, KISK 2014
  2. 2. LMS a blended learning • Google Classroom o prostředí bořící tradiční LMS o blízko sociální síti – zeď, stream o obousměrná komunikace o aktivizace studenta o tok informací
  3. 3. Jak GC využíváme
  4. 4. dchytkova@phil.muni.cz

×