SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
Informatiebeveiligingsdienst
Leveranciersdag, 7-3-2014

Anita van Nieuwenborg
Teamleider IBD
Agenda
1.
2.

Het stappenplan ‘Aansluiten bij de IBD’

3.

De IBD en leveranciers

4.

2

Dienstverlening van de IBD

Vragen?
De IBD
 Gezamenlijk initiatief VNG en KING
 Opgericht vanuit behoefte van gemeenten aan coördinatie en
ondersteuning als het gaat om informatiebeveiliging
 I.s.m. het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
 Voor alle gemeenten
 Sinds 1 januari 2013 actief
•

Tot medio 2013: start inrichting en voorbereiding op uitrol

 Vanaf medio 2013


3

Dienstverlening gefaseerd inrichten en uitbouwen
Doelen van de IBD

4
Dienstverlening m.b.t. Doel 3: Projecten
 Ondersteuning t.b.v. het ICT-Beveiligingsassessment
DigiD

5
Of..
 De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)



Strategische Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten
Tactische Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten

Operationele producten BIG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6

Patch management
Handreiking dataclassificatie
Handleiding screening personeel
Anti-malware beleid
Mobile Device Management
Mobiele gegevensdragers
Back-up en Recovery Gemeente
Implementatie BIG
Voorbeeld Informatiebeveiligingsbeleid Gemeenten
GAP-analyse
Geheimhoudingsverklaringen BIG
….
Of..
 Verlagen van de Auditlast
 NORA Katern IB
 Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening
(Taskforce BID)
 Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)
 Eenduidige Normatiek en Single Information Audit (ENSIA)

34

79

5

52

62

11

34

23

67

62

BIG
302 maatregelen
7
Alle gemeenten zijn aangesloten, echter…

8
Het stappenplan ‘Aansluiten bij de IBD’

Stap 1:
Het aanstellen
van een
Algemene
Contactpersoon
Informatiebeveili
ging (ACIB)

9

Stap 2:
Het aanstellen
van een
Vertrouwd
Contactpersoon
Informatiebeveili
ging (VCIB)

Stap 3:
Het doorgeven
van IP-adressen
en URL’s

Stap 4:

Het doorgeven
van in gebruik
zijnde hard- en
software
(gemeentelijke
ICT-foto)
Aansluiting bij de IBD
De IBD heeft een dienstenportfolio ontwikkeld :
 Een deel afneembaar zonder gemeentelijke aansluiting
 Een deel afneembaar alleen met gemeentelijke aansluiting

•

Om gemeente concrete ondersteuning in geval van incidenten en crisissituaties
op het vlak van informatiebeveiliging te bieden is een ‘officiële’ aansluiting bij
de IBD nodig.

•

Het ‘officieel’ aansluiten van elke gemeente bij de IBD,
gaat gefaseerd en door opschaling.

•

De IBD heeft concrete gemeentelijke informatie nodig
om gericht te kunnen handelen.

Wat houdt deze dienstverlening in?
10
Incidentpreventie
•

Waarom deze dienstverlening?
 Het doel is het voorkomen van incidenten.
 Dit door gemeenten zo snel als mogelijk te informeren over algemene en
gemeenten specifieke dreigingen
 En kennis te verspreiden over recente en belangrijke onderwerpen

•

Wat houdt deze dienstverlening in?
 De IBD ontvangt regelmatig informatie over mogelijke virusuitbraken of
(malware-) besmettingen.
 De IBD beschikt over informatie over incidenten en
‘bijna-ongelukken’ (bij gemeenten). Deze gebruikt de IBD om
gemeenten preventief te informeren.
 Gemeenten krijgen zo meer inzicht in incidenten die bij
collega-gemeenten hebben plaatsgevonden. Zo kunnen ze
gelijksoortige incidenten voorkomen en het beveiligingsbewustzijn
vergroten.
 De IBD zal daarnaast d.m.v. factsheets en whitepapers kennis over
belangrijke onderwerpen beschikbaar stellen

11
Incidentpreventie: Kwetsbaarheidswaarschuwingen
•

•

Wat houdt deze dienstverlening in?
 De IBD ontvangt via het NCSC informatie vanuit een groot aantal (inter)nationale bronnen die de digitale wereld voortdurend in de gaten houdt.
 De IBD destilleert de informatie die van belang is voor gemeenten.
 De NCSC stelt een beveiligingsadvies op, en de IBD gebruikt deze voor het
maken van zogenaamde Kwetsbaarheidswaarschuwingen.
 De IBD stuurt relevante Kwetsbaarheidswaarschuwingen
door aan de gemeenten die gebruik maakt van deze dienstverlening.

•

12

Waarom deze dienstverlening?
 Het doel is het voorkomen van incidenten. Dit door gemeenten zo snel als
mogelijk te informeren over bij de IBD bekende aankomende of acute ICTgerelateerde beveiligingsrisico’s, zoals kwetsbaarheden in soft- en/of hardware.

Hoe ziet een Kwetsbaarheidswaarschuwing eruit?
 De Kwetsbaarheidswaarschuwing bestaat uit een beschrijving
van het probleem, informatie over oplossingen of workarounds en
een risicoanalyse.
Incidentdetectie
•

•

Wat houdt deze dienstverlening in?
 De IBD ontvangt informatie over besmettingen afkomstig van open en gesloten
databronnen. Deze informatie kan bestaan uit IP-adressen of URL’s van systemen.
 De IBD stelt vast of gemeenten betrokken zijn bij een besmetting.
 Als dit het geval is, worden deze gemeenten door de IBD op de hoogte gesteld.

•

13

Waarom deze dienstverlening?
 Het doel is het tegengaan van verdere verspreiding van
mogelijke virussen, wormen, botnetten en aanvallen van buitenaf.
De IBD waarschuwt die gemeenten waarvan bekend is dat ze geïnfecteerde systemen
hebben.

Gebruik maken van deze dienstverlening
 De IP-adressen en URL’s die bij de gemeente in gebruik zijn.
Deze worden versleuteld per email verstuurd naar de IBD.
Incidentcoördinatie
•

•

Wat houdt deze dienstverlening in?
 Wanneer een incident zich bij één of meer gemeenten voordoet, adviseert de
IBD de betreffende gemeenten over de technische en organisatorische
afhandeling van incidenten
 De IBD assisteert met concreet advies en telefonische ondersteuning door
ervaren incidentmanagers.
 Bij ernstige of complexe incidenten kan de IBD de hulp inroepen
van het NCSC en/of gemeenten adviseren een marktpartij
in te schakelen

•

14

Waarom deze dienstverlening?
 Het doel is, in het geval van incidenten, het beperken van de technische-,
financiële- en imagoschade voor gemeenten en het voorkomen van
verspreiding van deze incidenten.

Welke incidenten?
 Grootschalige verstoringen van bedrijfsnetwerken
 Aanvallen door hackers
 DDoS-aanvallen
 Virusbesmettingen
 WOB-verzoeken
Samenwerking met leveranviers

15
Gemeenten en leveranciers bepalen samen het niveau
van informatiebeveiliging
 Gemeenten besluiten collectief om de BIG te implementeren. Veel maatregelen in
de BIG stellen eisen aan de producten en diensten van leveranciers.
 Gemeenten verwachten van hun leveranciers dat hun producten en diensten de
gemeente in staat stelt te gaan voldoen aan de eisen van BIG. Hierover worden
tussen de gemeenten en leveranciers afspraken gemaakt.
 Leveranciers kunnen ook profiteren van ondersteuning van de CERT functie die de
IBD uitoefent voor gemeenten.
 Leveranciersmanagement van de IBD is erop gericht deze afspraken tussen
gemeenten en leveranciers te ondersteunen. Het speelveld dat hiermee gedefinieerd
wordt is breed en vraagt om keuzes om op korte termijn effectief te kunnen zijn.

16
Niveau van ondersteuning per regiemodel
De impact die leveranciersmanagement van de IBD kan hebben neemt toe
naarmate de gemeente zelf minder regie voert over de ICT dienst.
Regiemodel Gebruiker: In dit model is de impact van leveranciersmanagement
het grootst. In aanvulling op het regiemodel Inkoper heeft de leverancier ook de
verantwoordelijkheid voor de implementatie en het beheer. Actieve samenwerking
met leveranciers mbt incidentdetectie en coördinatie is een optie.
Regiemodel Inkoper: De impact van leveranciersmanagement is beperkt tot de
onderkende kwetsbaarheden en functionaliteit in de aangekochte oplossingen en
de onderliggende technische componenten die de leverancier hiervoor gebruikt.
Regiemodel Ontwikkelaar: Gemeenten voeren zelf de regie over alle relevante
keuzes bij de totstandkoming, implementatie en het beheer van de ICT oplossing.
De rol van leveranciersmanagement is beperkt tot de onderliggende componenten
die gebruikt worden bij de realisatie, zie regiemodel Inkoper.
17
Convenant (Afspraken tussen IBD en leveranciers)
Voorbeeld onderwerpen waar we afspraken over zouden kunnen maken;
1. IBD monitort risico’s op onderliggende ICT componenten (foto leverancier).
2. IBD monitort ook de IP-adressen van de productie-omgevingen van
leveranciers
3. Incidenten vanuit IBD worden direct voor alle gemeenten met dezelfde risico’s
opgepakt.
4. Leverancier zal binnen een bepaalde termijn (afh risico) een werkbare
oplossing realiseren en terugkoppelen aan de gebruikers en de IBD.
5. Leverancier is bereid mee te denken over de ontwikkeling van nieuwe
normenkaders (bv Secure Software/Hosting etc)
6. Oplossingen van leveranciers voldoen aan de normen en eisen waar de
gemeenten aan moeten voldoen (zowel functioneel als non-functioneel)

18
Samen staan we sterk

19
4. Vragen?

20

More Related Content

Similar to Leveranciersbijeenkomst ibd

20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KINGKING
 
Workin progress2015 gemeentebrede_informatiebeveiliging
Workin progress2015 gemeentebrede_informatiebeveiligingWorkin progress2015 gemeentebrede_informatiebeveiliging
Workin progress2015 gemeentebrede_informatiebeveiligingKING
 
20191106 Almelo GGI veilig
20191106 Almelo GGI veilig 20191106 Almelo GGI veilig
20191106 Almelo GGI veilig VNG Realisatie
 
Informatiekundige inrichting Sociaal Domein key-note
Informatiekundige inrichting Sociaal Domein key-noteInformatiekundige inrichting Sociaal Domein key-note
Informatiekundige inrichting Sociaal Domein key-noteOdinfo BV
 
Workinprogress - Informatieveiligheid voor uw gemeente
Workinprogress - Informatieveiligheid voor uw gemeenteWorkinprogress - Informatieveiligheid voor uw gemeente
Workinprogress - Informatieveiligheid voor uw gemeenteKING
 
cgi-nl_brochure_cybersecurity[1]
cgi-nl_brochure_cybersecurity[1]cgi-nl_brochure_cybersecurity[1]
cgi-nl_brochure_cybersecurity[1]Ruben Woudsma
 
Leveranciersbijeenkomst big
Leveranciersbijeenkomst bigLeveranciersbijeenkomst big
Leveranciersbijeenkomst bigKING
 
1 break out conclusies
1 break out conclusies1 break out conclusies
1 break out conclusiesguest3cf4991
 
1 break out conclusies
1 break out conclusies1 break out conclusies
1 break out conclusiesguest3cf4991
 
26112016 Leveranciersdag KING
26112016 Leveranciersdag KING26112016 Leveranciersdag KING
26112016 Leveranciersdag KINGKING
 
18112016 Leveranciersdag KING
18112016 Leveranciersdag KING18112016 Leveranciersdag KING
18112016 Leveranciersdag KINGKING
 
Meesterschap in Monitoring Eindhoven voorspelmodel den haag
Meesterschap in Monitoring Eindhoven voorspelmodel den haagMeesterschap in Monitoring Eindhoven voorspelmodel den haag
Meesterschap in Monitoring Eindhoven voorspelmodel den haagVNG Realisatie
 
Workinprogress ondersteuningsprogramma3 d
Workinprogress ondersteuningsprogramma3 dWorkinprogress ondersteuningsprogramma3 d
Workinprogress ondersteuningsprogramma3 dKING
 
Cyberrisico's - de actuele stand van zaken
Cyberrisico's - de actuele stand van zakenCyberrisico's - de actuele stand van zaken
Cyberrisico's - de actuele stand van zakenAon Nederland
 
Silo 61 ronde 4 GGI op congres da2020
Silo 61 ronde 4 GGI op congres da2020Silo 61 ronde 4 GGI op congres da2020
Silo 61 ronde 4 GGI op congres da2020CongresDA2020
 
Sebyde Nieuwsbrief #3, februari 2014
Sebyde Nieuwsbrief #3, februari 2014Sebyde Nieuwsbrief #3, februari 2014
Sebyde Nieuwsbrief #3, februari 2014Derk Yntema
 
Rapportage verkenning en_advies_uniformering_ict_inkoopvoorwaarden
Rapportage verkenning en_advies_uniformering_ict_inkoopvoorwaardenRapportage verkenning en_advies_uniformering_ict_inkoopvoorwaarden
Rapportage verkenning en_advies_uniformering_ict_inkoopvoorwaardenKING
 
30062017 leveranciersdag pilotstarter
30062017 leveranciersdag pilotstarter30062017 leveranciersdag pilotstarter
30062017 leveranciersdag pilotstarterKING
 
Handreiking cloud overheden_taskforce_lr
Handreiking cloud overheden_taskforce_lrHandreiking cloud overheden_taskforce_lr
Handreiking cloud overheden_taskforce_lrKING
 
150820 compliancy monitor 2015 3 v1.3 0
150820 compliancy monitor 2015 3 v1.3 0150820 compliancy monitor 2015 3 v1.3 0
150820 compliancy monitor 2015 3 v1.3 0KING
 

Similar to Leveranciersbijeenkomst ibd (20)

20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING
 
Workin progress2015 gemeentebrede_informatiebeveiliging
Workin progress2015 gemeentebrede_informatiebeveiligingWorkin progress2015 gemeentebrede_informatiebeveiliging
Workin progress2015 gemeentebrede_informatiebeveiliging
 
20191106 Almelo GGI veilig
20191106 Almelo GGI veilig 20191106 Almelo GGI veilig
20191106 Almelo GGI veilig
 
Informatiekundige inrichting Sociaal Domein key-note
Informatiekundige inrichting Sociaal Domein key-noteInformatiekundige inrichting Sociaal Domein key-note
Informatiekundige inrichting Sociaal Domein key-note
 
Workinprogress - Informatieveiligheid voor uw gemeente
Workinprogress - Informatieveiligheid voor uw gemeenteWorkinprogress - Informatieveiligheid voor uw gemeente
Workinprogress - Informatieveiligheid voor uw gemeente
 
cgi-nl_brochure_cybersecurity[1]
cgi-nl_brochure_cybersecurity[1]cgi-nl_brochure_cybersecurity[1]
cgi-nl_brochure_cybersecurity[1]
 
Leveranciersbijeenkomst big
Leveranciersbijeenkomst bigLeveranciersbijeenkomst big
Leveranciersbijeenkomst big
 
1 break out conclusies
1 break out conclusies1 break out conclusies
1 break out conclusies
 
1 break out conclusies
1 break out conclusies1 break out conclusies
1 break out conclusies
 
26112016 Leveranciersdag KING
26112016 Leveranciersdag KING26112016 Leveranciersdag KING
26112016 Leveranciersdag KING
 
18112016 Leveranciersdag KING
18112016 Leveranciersdag KING18112016 Leveranciersdag KING
18112016 Leveranciersdag KING
 
Meesterschap in Monitoring Eindhoven voorspelmodel den haag
Meesterschap in Monitoring Eindhoven voorspelmodel den haagMeesterschap in Monitoring Eindhoven voorspelmodel den haag
Meesterschap in Monitoring Eindhoven voorspelmodel den haag
 
Workinprogress ondersteuningsprogramma3 d
Workinprogress ondersteuningsprogramma3 dWorkinprogress ondersteuningsprogramma3 d
Workinprogress ondersteuningsprogramma3 d
 
Cyberrisico's - de actuele stand van zaken
Cyberrisico's - de actuele stand van zakenCyberrisico's - de actuele stand van zaken
Cyberrisico's - de actuele stand van zaken
 
Silo 61 ronde 4 GGI op congres da2020
Silo 61 ronde 4 GGI op congres da2020Silo 61 ronde 4 GGI op congres da2020
Silo 61 ronde 4 GGI op congres da2020
 
Sebyde Nieuwsbrief #3, februari 2014
Sebyde Nieuwsbrief #3, februari 2014Sebyde Nieuwsbrief #3, februari 2014
Sebyde Nieuwsbrief #3, februari 2014
 
Rapportage verkenning en_advies_uniformering_ict_inkoopvoorwaarden
Rapportage verkenning en_advies_uniformering_ict_inkoopvoorwaardenRapportage verkenning en_advies_uniformering_ict_inkoopvoorwaarden
Rapportage verkenning en_advies_uniformering_ict_inkoopvoorwaarden
 
30062017 leveranciersdag pilotstarter
30062017 leveranciersdag pilotstarter30062017 leveranciersdag pilotstarter
30062017 leveranciersdag pilotstarter
 
Handreiking cloud overheden_taskforce_lr
Handreiking cloud overheden_taskforce_lrHandreiking cloud overheden_taskforce_lr
Handreiking cloud overheden_taskforce_lr
 
150820 compliancy monitor 2015 3 v1.3 0
150820 compliancy monitor 2015 3 v1.3 0150820 compliancy monitor 2015 3 v1.3 0
150820 compliancy monitor 2015 3 v1.3 0
 

More from KING

Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...KING
 
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberPresentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberKING
 
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 novemberPresentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 novemberKING
 
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberKING
 
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberKING
 
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november KING
 
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistratiesPresentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistratiesKING
 
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...KING
 
GGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en novemberGGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en novemberKING
 
Doe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatieDoe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatieKING
 
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap KING
 
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op ordeDoe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op ordeKING
 
Doedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatieDoedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatieKING
 
Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game KING
 
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfoDoedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfoKING
 
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso KING
 
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverleningDoedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverleningKING
 
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken KING
 
Doe dagen najaar 2017 AVG
Doe dagen najaar 2017 AVGDoe dagen najaar 2017 AVG
Doe dagen najaar 2017 AVGKING
 
Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren KING
 

More from KING (20)

Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
 
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberPresentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
 
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 novemberPresentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
 
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
 
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
 
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
 
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistratiesPresentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
 
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
 
GGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en novemberGGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en november
 
Doe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatieDoe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatie
 
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
 
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op ordeDoe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde
 
Doedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatieDoedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatie
 
Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game
 
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfoDoedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo
 
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
 
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverleningDoedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
 
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
 
Doe dagen najaar 2017 AVG
Doe dagen najaar 2017 AVGDoe dagen najaar 2017 AVG
Doe dagen najaar 2017 AVG
 
Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren
 

Leveranciersbijeenkomst ibd

 • 2. Agenda 1. 2. Het stappenplan ‘Aansluiten bij de IBD’ 3. De IBD en leveranciers 4. 2 Dienstverlening van de IBD Vragen?
 • 3. De IBD  Gezamenlijk initiatief VNG en KING  Opgericht vanuit behoefte van gemeenten aan coördinatie en ondersteuning als het gaat om informatiebeveiliging  I.s.m. het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)  Voor alle gemeenten  Sinds 1 januari 2013 actief • Tot medio 2013: start inrichting en voorbereiding op uitrol  Vanaf medio 2013  3 Dienstverlening gefaseerd inrichten en uitbouwen
 • 5. Dienstverlening m.b.t. Doel 3: Projecten  Ondersteuning t.b.v. het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 5
 • 6. Of..  De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)   Strategische Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten Tactische Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten Operationele producten BIG • • • • • • • • • • • • 6 Patch management Handreiking dataclassificatie Handleiding screening personeel Anti-malware beleid Mobile Device Management Mobiele gegevensdragers Back-up en Recovery Gemeente Implementatie BIG Voorbeeld Informatiebeveiligingsbeleid Gemeenten GAP-analyse Geheimhoudingsverklaringen BIG ….
 • 7. Of..  Verlagen van de Auditlast  NORA Katern IB  Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID)  Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)  Eenduidige Normatiek en Single Information Audit (ENSIA) 34 79 5 52 62 11 34 23 67 62 BIG 302 maatregelen 7
 • 8. Alle gemeenten zijn aangesloten, echter… 8
 • 9. Het stappenplan ‘Aansluiten bij de IBD’ Stap 1: Het aanstellen van een Algemene Contactpersoon Informatiebeveili ging (ACIB) 9 Stap 2: Het aanstellen van een Vertrouwd Contactpersoon Informatiebeveili ging (VCIB) Stap 3: Het doorgeven van IP-adressen en URL’s Stap 4: Het doorgeven van in gebruik zijnde hard- en software (gemeentelijke ICT-foto)
 • 10. Aansluiting bij de IBD De IBD heeft een dienstenportfolio ontwikkeld :  Een deel afneembaar zonder gemeentelijke aansluiting  Een deel afneembaar alleen met gemeentelijke aansluiting • Om gemeente concrete ondersteuning in geval van incidenten en crisissituaties op het vlak van informatiebeveiliging te bieden is een ‘officiële’ aansluiting bij de IBD nodig. • Het ‘officieel’ aansluiten van elke gemeente bij de IBD, gaat gefaseerd en door opschaling. • De IBD heeft concrete gemeentelijke informatie nodig om gericht te kunnen handelen. Wat houdt deze dienstverlening in? 10
 • 11. Incidentpreventie • Waarom deze dienstverlening?  Het doel is het voorkomen van incidenten.  Dit door gemeenten zo snel als mogelijk te informeren over algemene en gemeenten specifieke dreigingen  En kennis te verspreiden over recente en belangrijke onderwerpen • Wat houdt deze dienstverlening in?  De IBD ontvangt regelmatig informatie over mogelijke virusuitbraken of (malware-) besmettingen.  De IBD beschikt over informatie over incidenten en ‘bijna-ongelukken’ (bij gemeenten). Deze gebruikt de IBD om gemeenten preventief te informeren.  Gemeenten krijgen zo meer inzicht in incidenten die bij collega-gemeenten hebben plaatsgevonden. Zo kunnen ze gelijksoortige incidenten voorkomen en het beveiligingsbewustzijn vergroten.  De IBD zal daarnaast d.m.v. factsheets en whitepapers kennis over belangrijke onderwerpen beschikbaar stellen 11
 • 12. Incidentpreventie: Kwetsbaarheidswaarschuwingen • • Wat houdt deze dienstverlening in?  De IBD ontvangt via het NCSC informatie vanuit een groot aantal (inter)nationale bronnen die de digitale wereld voortdurend in de gaten houdt.  De IBD destilleert de informatie die van belang is voor gemeenten.  De NCSC stelt een beveiligingsadvies op, en de IBD gebruikt deze voor het maken van zogenaamde Kwetsbaarheidswaarschuwingen.  De IBD stuurt relevante Kwetsbaarheidswaarschuwingen door aan de gemeenten die gebruik maakt van deze dienstverlening. • 12 Waarom deze dienstverlening?  Het doel is het voorkomen van incidenten. Dit door gemeenten zo snel als mogelijk te informeren over bij de IBD bekende aankomende of acute ICTgerelateerde beveiligingsrisico’s, zoals kwetsbaarheden in soft- en/of hardware. Hoe ziet een Kwetsbaarheidswaarschuwing eruit?  De Kwetsbaarheidswaarschuwing bestaat uit een beschrijving van het probleem, informatie over oplossingen of workarounds en een risicoanalyse.
 • 13. Incidentdetectie • • Wat houdt deze dienstverlening in?  De IBD ontvangt informatie over besmettingen afkomstig van open en gesloten databronnen. Deze informatie kan bestaan uit IP-adressen of URL’s van systemen.  De IBD stelt vast of gemeenten betrokken zijn bij een besmetting.  Als dit het geval is, worden deze gemeenten door de IBD op de hoogte gesteld. • 13 Waarom deze dienstverlening?  Het doel is het tegengaan van verdere verspreiding van mogelijke virussen, wormen, botnetten en aanvallen van buitenaf. De IBD waarschuwt die gemeenten waarvan bekend is dat ze geïnfecteerde systemen hebben. Gebruik maken van deze dienstverlening  De IP-adressen en URL’s die bij de gemeente in gebruik zijn. Deze worden versleuteld per email verstuurd naar de IBD.
 • 14. Incidentcoördinatie • • Wat houdt deze dienstverlening in?  Wanneer een incident zich bij één of meer gemeenten voordoet, adviseert de IBD de betreffende gemeenten over de technische en organisatorische afhandeling van incidenten  De IBD assisteert met concreet advies en telefonische ondersteuning door ervaren incidentmanagers.  Bij ernstige of complexe incidenten kan de IBD de hulp inroepen van het NCSC en/of gemeenten adviseren een marktpartij in te schakelen • 14 Waarom deze dienstverlening?  Het doel is, in het geval van incidenten, het beperken van de technische-, financiële- en imagoschade voor gemeenten en het voorkomen van verspreiding van deze incidenten. Welke incidenten?  Grootschalige verstoringen van bedrijfsnetwerken  Aanvallen door hackers  DDoS-aanvallen  Virusbesmettingen  WOB-verzoeken
 • 16. Gemeenten en leveranciers bepalen samen het niveau van informatiebeveiliging  Gemeenten besluiten collectief om de BIG te implementeren. Veel maatregelen in de BIG stellen eisen aan de producten en diensten van leveranciers.  Gemeenten verwachten van hun leveranciers dat hun producten en diensten de gemeente in staat stelt te gaan voldoen aan de eisen van BIG. Hierover worden tussen de gemeenten en leveranciers afspraken gemaakt.  Leveranciers kunnen ook profiteren van ondersteuning van de CERT functie die de IBD uitoefent voor gemeenten.  Leveranciersmanagement van de IBD is erop gericht deze afspraken tussen gemeenten en leveranciers te ondersteunen. Het speelveld dat hiermee gedefinieerd wordt is breed en vraagt om keuzes om op korte termijn effectief te kunnen zijn. 16
 • 17. Niveau van ondersteuning per regiemodel De impact die leveranciersmanagement van de IBD kan hebben neemt toe naarmate de gemeente zelf minder regie voert over de ICT dienst. Regiemodel Gebruiker: In dit model is de impact van leveranciersmanagement het grootst. In aanvulling op het regiemodel Inkoper heeft de leverancier ook de verantwoordelijkheid voor de implementatie en het beheer. Actieve samenwerking met leveranciers mbt incidentdetectie en coördinatie is een optie. Regiemodel Inkoper: De impact van leveranciersmanagement is beperkt tot de onderkende kwetsbaarheden en functionaliteit in de aangekochte oplossingen en de onderliggende technische componenten die de leverancier hiervoor gebruikt. Regiemodel Ontwikkelaar: Gemeenten voeren zelf de regie over alle relevante keuzes bij de totstandkoming, implementatie en het beheer van de ICT oplossing. De rol van leveranciersmanagement is beperkt tot de onderliggende componenten die gebruikt worden bij de realisatie, zie regiemodel Inkoper. 17
 • 18. Convenant (Afspraken tussen IBD en leveranciers) Voorbeeld onderwerpen waar we afspraken over zouden kunnen maken; 1. IBD monitort risico’s op onderliggende ICT componenten (foto leverancier). 2. IBD monitort ook de IP-adressen van de productie-omgevingen van leveranciers 3. Incidenten vanuit IBD worden direct voor alle gemeenten met dezelfde risico’s opgepakt. 4. Leverancier zal binnen een bepaalde termijn (afh risico) een werkbare oplossing realiseren en terugkoppelen aan de gebruikers en de IBD. 5. Leverancier is bereid mee te denken over de ontwikkeling van nieuwe normenkaders (bv Secure Software/Hosting etc) 6. Oplossingen van leveranciers voldoen aan de normen en eisen waar de gemeenten aan moeten voldoen (zowel functioneel als non-functioneel) 18
 • 19. Samen staan we sterk 19