Werkconferentie 3D: monitor van stapeling rijk en steden door Koos van Dijken

KING
KINGKING
Monitor Stapeling
van Rijk en steden

Koos van Dijken

functie

KING Werkconferentie 3D
Rotterdam, 12 december 2013
1
Waarom Monitor Stapeling
•

Cumuleren de beleidsmaatregelen te
sterk bij bepaalde huishoudens?

•

Treden beoogde beleidseffecten op?

•

Welke positieve en negatieve effecten
zijn waarneembaar

•

Vragen bij vele Colleges en Raden

•

Rijk moet ook antwoord geven: motie
Heerma/Van Weyenberg en motie
Karabulut (zie begroting SZW 2014)

functie

2
Deelnemende steden (31)
Almere

Emmen

Nijmegen

Amersfoort

Enschede

Rotterdam

Amsterdam

Groningen

Schiedam

Apeldoorn

Haarlemmermeer

's-Hertogenbosch

Arnhem

Heerlen

's-Gravenhage

Breda

Helmond

Tilburg

Delft

Hengelo

Utrecht

Deventer

Leiden

Zaanstad

Dordrecht

Lelystad

Zoetermeer

Ede

Maastricht

Zwolle

Eindhoven
3
Eerste inzichten uit landelijke bestand
•

7.732.400 huishouders

•

74% huishoudens uitputting wettelijk eigen risico zorgverzekering (2011)

•

62% huishoudens zorgtoeslag

•

16% huishoudens huurtoeslag

•

1,5 miljoen huishoudens vijf regelingen of meer

•

240.000 huishoudens WWB én bijzondere bijstand

•

416.000 huishoudens Wmo

•

919.000 huishoudens AWBZ

•

1.873.000 huishoudens WTCG (gaat naar gemeenten)

•

1.803.000 huishoudens CER (gaat naar gemeenten)
4
Analyse SZW (bijlage 4 begroting SZW-2014)
•

Diverse beleidsmaatregelen niet in inkomensplaatjes

•

Wel met Monitor Stapeling te analyseren

•

Landelijke beeld over potentiële stapeling: 75-plussers, chronisch
zieken, Wajongers en intramuralen

•

Veel potentiële stapeling: 6% van de huishoudens

•

Voorbeeld: ‘Wajong, chronisch ziek, extramuraal’
– 114.000 (1½% huishoudens)
– 52% gebruikt meer dan vier regelingen en voorzieningen
– 100% herkeuring; 8% kostendelersnorm; 9% WMO hh;
29% AWBZ pv, vp, bg; 22% AWBZ-verblijf; 100% WTCG/CER;
88% overschrijding eigen risico; 12% WMO/AWBZ vermogensbijtelling
– In al deze regelingen en voorzieningen bezuinigingen, versoberingen en
veranderingen > stapeling van beleidsmaatregelen
5
Wat willen de steden weten?
•

Achtergrondkenmerken huishoudens
– huishoudtypen
– leeftijd (referentiepersoon)
– inkomensniveaus
– belangrijkste inkomensbron
– soort woning
– herkomst (referentiepersoon)

•

Draaitabel ingedikte regelingen en achtergrondkenmerken
– KING wijktabellen indikking in vier groepen regelingen/voorzieningen
– Tabellen voor steden indikking in zes groepen regelingen/voorzieningen

6
Indikking in zes categorieën
•

Algemene inkomensvoorziening (WW, WWB, WSNP e.d.)

•

Inkomensvoorziening voor bepaald doel (toeslagen, WTCG, CER e.d.)

•

WSW (indicatie, wachtlijst, dienstbetrekking e.d.)

•

Arbeidsongeschiktheidsvoorziening (WAO, WIA, Wajong e.d.)

•

Zorg (AWBZ, Wmo)

•

Jeugd-kind (jeugdzorg, speciaal onderwijs, leerlinggebonden budget)

7
Enkele willekeurige voorbeelden van inzicht
• Amersfoort: van de 2.700 eenoudergezinnen met één of meerdere
minderjarige kinderen hebben 800 een inkomen uit een uitkering (WW,
AO, bijstand of overige sociale voorziening
• Rotterdam: 66.300 huishoudens ontvangen een inkomensvoorziening
voor een bepaald doel (bijzondere bijstand, huurtoeslag,
kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, WTCG, CER, aftrek
bijzondere ziektekosten)
• Enschede: 7.500 huishoudens met een lid van het huishouden boven 75
jaar maken gebruik van de Wmo of de AWBZ (88% van de huishoudens
in deze leeftijdsgroep)
• Zaanstad: 10.500 huishoudens met een AO-uitkering (16% van alle
huishoudens) doen ook een beroep op de Wmo of de AWBZ
8
Wat kunnen de steden met de Stapelingsmonitor
• Bij welke huishoudens treedt stapeling
en samenhang op
• Hoeveel huishoudens betreft het
• Ex-ante indicatie effecten
beleidswijzigingen
• Informeren TK, Colleges en Raden
• Invulling/differentiatie sociale
wijkteams
• Politieke discussie over gevolgen
beleidswijzigingen
• Leren van elkaar
• Stimulans beleidsvernieuwingen
9
Wat kunnen de steden met de Stapelingsmonitor
• Bij welke huishoudens treedt stapeling
en samenhang op
• Hoeveel huishoudens betreft het
• Ex-ante indicatie effecten
beleidswijzigingen
• Informeren TK, Colleges en Raden
• Invulling/differentiatie sociale
wijkteams
• Politieke discussie over gevolgen
beleidswijzigingen
• Leren van elkaar
• Stimulans beleidsvernieuwingen
9
1 of 10

More Related Content

Similar to Werkconferentie 3D: monitor van stapeling rijk en steden door Koos van Dijken(20)

Zorgvastgoed, scheiden wonen en zorgZorgvastgoed, scheiden wonen en zorg
Zorgvastgoed, scheiden wonen en zorg
Robert Muijsers942 views
Presentatie beschermd wonenPresentatie beschermd wonen
Presentatie beschermd wonen
Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord-Holland674 views
2010 06 24 Def Presentatie2010 06 24 Def Presentatie
2010 06 24 Def Presentatie
RSHinfelaar280 views
Vilans zorgtransitie 2014Vilans zorgtransitie 2014
Vilans zorgtransitie 2014
Vilans1.4K views
Presentatie Het belastingstelsel in Nederland Presentatie Het belastingstelsel in Nederland
Presentatie Het belastingstelsel in Nederland
Lili Schroot-Nedeva752 views
Seneca 2016 C van Ewijk Seneca 2016 C van Ewijk
Seneca 2016 C van Ewijk
Axioma Communicatie662 views
Daklozengids 2012Daklozengids 2012
Daklozengids 2012
POD Maatschappelijke Integratie - SPP Intégration Sociale806 views
Petitie Lokale Solidariteit GetoetstPetitie Lokale Solidariteit Getoetst
Petitie Lokale Solidariteit Getoetst
Chris Noordam606 views

Werkconferentie 3D: monitor van stapeling rijk en steden door Koos van Dijken

 • 1. Monitor Stapeling van Rijk en steden Koos van Dijken functie KING Werkconferentie 3D Rotterdam, 12 december 2013 1
 • 2. Waarom Monitor Stapeling • Cumuleren de beleidsmaatregelen te sterk bij bepaalde huishoudens? • Treden beoogde beleidseffecten op? • Welke positieve en negatieve effecten zijn waarneembaar • Vragen bij vele Colleges en Raden • Rijk moet ook antwoord geven: motie Heerma/Van Weyenberg en motie Karabulut (zie begroting SZW 2014) functie 2
 • 4. Eerste inzichten uit landelijke bestand • 7.732.400 huishouders • 74% huishoudens uitputting wettelijk eigen risico zorgverzekering (2011) • 62% huishoudens zorgtoeslag • 16% huishoudens huurtoeslag • 1,5 miljoen huishoudens vijf regelingen of meer • 240.000 huishoudens WWB én bijzondere bijstand • 416.000 huishoudens Wmo • 919.000 huishoudens AWBZ • 1.873.000 huishoudens WTCG (gaat naar gemeenten) • 1.803.000 huishoudens CER (gaat naar gemeenten) 4
 • 5. Analyse SZW (bijlage 4 begroting SZW-2014) • Diverse beleidsmaatregelen niet in inkomensplaatjes • Wel met Monitor Stapeling te analyseren • Landelijke beeld over potentiële stapeling: 75-plussers, chronisch zieken, Wajongers en intramuralen • Veel potentiële stapeling: 6% van de huishoudens • Voorbeeld: ‘Wajong, chronisch ziek, extramuraal’ – 114.000 (1½% huishoudens) – 52% gebruikt meer dan vier regelingen en voorzieningen – 100% herkeuring; 8% kostendelersnorm; 9% WMO hh; 29% AWBZ pv, vp, bg; 22% AWBZ-verblijf; 100% WTCG/CER; 88% overschrijding eigen risico; 12% WMO/AWBZ vermogensbijtelling – In al deze regelingen en voorzieningen bezuinigingen, versoberingen en veranderingen > stapeling van beleidsmaatregelen 5
 • 6. Wat willen de steden weten? • Achtergrondkenmerken huishoudens – huishoudtypen – leeftijd (referentiepersoon) – inkomensniveaus – belangrijkste inkomensbron – soort woning – herkomst (referentiepersoon) • Draaitabel ingedikte regelingen en achtergrondkenmerken – KING wijktabellen indikking in vier groepen regelingen/voorzieningen – Tabellen voor steden indikking in zes groepen regelingen/voorzieningen 6
 • 7. Indikking in zes categorieën • Algemene inkomensvoorziening (WW, WWB, WSNP e.d.) • Inkomensvoorziening voor bepaald doel (toeslagen, WTCG, CER e.d.) • WSW (indicatie, wachtlijst, dienstbetrekking e.d.) • Arbeidsongeschiktheidsvoorziening (WAO, WIA, Wajong e.d.) • Zorg (AWBZ, Wmo) • Jeugd-kind (jeugdzorg, speciaal onderwijs, leerlinggebonden budget) 7
 • 8. Enkele willekeurige voorbeelden van inzicht • Amersfoort: van de 2.700 eenoudergezinnen met één of meerdere minderjarige kinderen hebben 800 een inkomen uit een uitkering (WW, AO, bijstand of overige sociale voorziening • Rotterdam: 66.300 huishoudens ontvangen een inkomensvoorziening voor een bepaald doel (bijzondere bijstand, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, WTCG, CER, aftrek bijzondere ziektekosten) • Enschede: 7.500 huishoudens met een lid van het huishouden boven 75 jaar maken gebruik van de Wmo of de AWBZ (88% van de huishoudens in deze leeftijdsgroep) • Zaanstad: 10.500 huishoudens met een AO-uitkering (16% van alle huishoudens) doen ook een beroep op de Wmo of de AWBZ 8
 • 9. Wat kunnen de steden met de Stapelingsmonitor • Bij welke huishoudens treedt stapeling en samenhang op • Hoeveel huishoudens betreft het • Ex-ante indicatie effecten beleidswijzigingen • Informeren TK, Colleges en Raden • Invulling/differentiatie sociale wijkteams • Politieke discussie over gevolgen beleidswijzigingen • Leren van elkaar • Stimulans beleidsvernieuwingen 9
 • 10. Wat kunnen de steden met de Stapelingsmonitor • Bij welke huishoudens treedt stapeling en samenhang op • Hoeveel huishoudens betreft het • Ex-ante indicatie effecten beleidswijzigingen • Informeren TK, Colleges en Raden • Invulling/differentiatie sociale wijkteams • Politieke discussie over gevolgen beleidswijzigingen • Leren van elkaar • Stimulans beleidsvernieuwingen 9

Editor's Notes

 1. In 2013 gaat het eigen risico van de zorgverzekering van € 170 naar € 350 (2013) en € 360 (2014). Dit raakt heel veel mensen (3/4 van de huishoudens moet dat eigen risico betalen in 2011). Veranderingen in de zorgtoeslag raken ook heel veel huishoudens. AWBZ persoonlijke verzorging285.650 AWBZ verpleging138.405 AWBZ individuele begeleiding113.210 AWBZ groepsbegeleiding 86.050 AWBZ zorg met verblijf295.330 TOTAAL918.645 Een kwart van de huishoudens heeft er mee te maken dat de algemene Wtcg-tegemoetkoming, CER-uitkering en/of aftrek specifieke zorgkosten een individuele maatwerkvoorziening gaat worden die de gemeenten gaan uitvoeren. Dit raakt de grotre groep chronisch zieken en gehandicapten.
 2. De volgende voorzieningen en maatregelen zijn in de stapelingsmonitor opgenomen: verhoging AOW-leeftijd (minstens één huishoudlid dat 65 jaar wordt in de periode 2012-2015, herbeoordeling Wajongers in kader Participatiewet, kostendelersnorm, bezuiniging WMO huishoudelijke hulp, extramuralisering lichte ZZP’s, wat wordt het gemeentelijke maatwerk: Wtcg-tegemoetkoming, CER-uitkering en aftrek bijzondere ziektekosten. Verder verhoging eigen risico ziektekosten in 2013 en de vermogensinkomensbijtelling Wmo en/of AWBZ-zorg.
 3. Ingedikte regelingen: zes categorieën Algemene inkomensvoorziening: WW, WWB, IOAW, IOAZ, WSNP, minnelijke schuldsanering Inkomen voor bepaald doel: bijzondere bijstand, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebondenbudget, WTCG, CER, aftrek bijzondere ziektekosten 2010 (zorgtoeslag eruit gelaten, heeft ¾ van de huishoudens) WSW (WSW-indicatie, WSW-wachtlijst, WSW-dienstbetrekking, WSW regulier dienstverband Arbeidsongeschiktheidsvoorziening: WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet 2010 Zorg: AWBZ persoonlijke verzorging, AWBZ verpleging, AWBZ individuele begeleiding, AWBZ groepsbegeleiding, AWBZ zorg met verblijf, Wmo huishoudelijk verzorging, WMO vervoersvoorziening, WMO overige voorziening Jeugd-kind: speciaal onderwijs en leerling gebonden financiering (in voorjaar komen gegevens van jeugdzorg erbij)