Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konsorcium MImir.1200

546 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Konsorcium MImir.1200

 1. 1. Na otázku v názvu této konference odpovídám pětkrát ANO ANO Dostavba Temelína je příležitostí pro český průmysl ANO Projekt MIR.1200 je konkretizací této příležitosti ANO Naše nabídka se opírá o zkušenost ze spolupráce sdílenou s desítkami českých a slovenských firem ANO Realizace našeho projektu přinese efekty okamžité i dlouhodobé ANO Nabízíme rozvoj ekonomické sféry, stabilizaci sociální oblasti a naplnění slov o vzdělanostní ekonomice
 2. 2. Jaderná energetika – zdroj naší národní hrdosti • Není mnoho zemí na světě, které jsou schopny vyrábět komponenty pro jadernou energetiku • Česká ekonomika a české energetické strojírenství si takovou schopnost uchovaly • Jaderná energetika při současné renesanci jádra: - zvyšuje exportní potenciál ekonomiky - rozvíjí podnikatelské prostředí, ale také vzdělanostní úroveň ekonomiky a sociální jistotu
 3. 3. O konsorciu MIR.1200 • MIR.1200 je pokračováním osvědčeného modelu  Založen na dlouhodobé spolupráci českých, ruských, evropských a jiných mezinárodních společností, které jsou lídry různých průmyslových oblastí  Navazující na více než půl století zkušeností budování a provozu české a slovenské jaderné energetiky  Zajišťující další rozvoj znalostí, výroby a lidských zdrojů nejen v této oblasti
 4. 4. O konsorciu MIR.1200 • Mezinárodní česko-ruské konsorcium bylo založeno 14.10.2009 • Posláním konsorcia je příprava a předložení konkurenceschopné nabídky dostavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín s reaktory generace III+ • Do budoucna je možná opce na výstavbu dalších tří jaderných bloků ve středoevropském regionu
 5. 5. ŠKODA JS a.s. je lídrem konsorcia MIR.1200 • Renomovaná firma s dlouholetou tradicí, která má důvěru svých zákazníků a partnerů • Zaujímá vedoucí dodavatelské postavení na trhu pro jadernou energetiku ve střední Evropě a na Ukrajině • Pro temelínský projekt ji kvalifikuje i padesátiletá úzká spolupráce se špičkovými českými a slovenskými dodavateli • Tržby společnosti ŠKODA JS v současnoti tvoří:  50% dodavatelský inženýring  35% výroba jaderného zařízení  15% servis pro stávající jaderné elektrárny
 6. 6. Naši partneři: JSC ATOMSTROJEXPORT • Přední ruská inženýringová společnost, která realizuje mezistátní a obchodní dohody na výstavbu objektů jaderné energetiky v celosvětovém měřítku • Společnost při své práci těží z půlstoleté zkušenosti ruského jaderného průmyslu a staví jaderné elektrárny nové generace plně odpovídající mezinárodním požadavkům, požadavkům EUR a doporučením MAAE • Vlastněná korporací Rosatom • ~ 20% objemu celosvětového trhu výstavby nových jaderných bloků
 7. 7. Naši partneři: OAO OKB GIDROPRESS • Hlavní konstruktér a nositel know-how jaderného ostrova nabízeného projektového řešení • Desítky realizovaných projektů v Rusku a ve světe • Realizuje komplexní projektové práce, výpočty, teoretický a experimentální výzkum pro realizaci jaderných elektráren (jaderných systémů dodávky páry) a výrobu zařízení pro jaderné elektrárny založené na technologii tlakovodních reaktorů VVER (PWR) • Všechny projekty se tradičně vyznačují zvýšenou bezpečností, spolehlivostí, účinností a konkurenceschopností
 8. 8. Principy spolupráce v konsorciu • ŠKODA JS je lídr, který odpovídá za koordinaci prací Konsorcia, komunikaci se Zadavatelem a s dodavateli • Představitelé vrcholového managementu všech společností Konsorcium MIR.1200 je jsou v řídicím výboru Konsorcia spojením nejlepších znalostí a sil k nabídce a realizaci moderních jaderných bloků
 9. 9. Přístup konsorcia k realizaci zakázky • Ruský projekt • Maximální zapojení českých a slovenských dodavatelů • Využití zkušeností renomovaných dodavatelů I&C • Zapojení špičkových vědeckých kapacit a zkušených projekčních ústavů • Poskytnout provozovateli servis v dostupné vzdálenosti
 10. 10. MIR.1200 je bezpečný projekt • Prvotním cílem konstrukčního a projekčního řešení je bezpečnost • Zahrnuje všechny prvky s významným akcentem na provozní spolehlivost a zejména bezpečnost, kombinuje špičkové systémy aktivní a pasivní ochrany • Jaderné elektrárny s technologií VVER provozované v České republice, na Slovensku, ve Finsku, v Maďarsku a v dalších evropských zemích, patří k nejspolehlivějším a nejefektivnějším v evropském i světovém měřítku, např. Jaderná elektrárna Dukovany se podle mezinárodních statistik řadí mezi 20% nejbezpečněji provozovaných jaderných elektráren ve světě
 11. 11. MIR.1200 je bezpečný projekt • Dvojitá ochranná obálka (kontejnment) vnitřní kontejnment má regulovatelný systém předpínání • 4 kanály aktivních bezpečnostních systémů (4x100%) se zlepšeným uspořádáním a řadou originálních řešení • Maximální použití osvědčených technických řešení a zařízení • Speciální inženýrská opatření pro zvládnutí i nadprojektových havárií • lapač taveniny aktivní zóny, • rekombinátory vodíku, • systém pasivního odvodu tepla, založený na využití pasivních principů (SPOT) pro: • Odvod tepla z PG • Odvod tepla z ochranné obálky
 12. 12. MIR.1200 je bezpečný projekt Uragan Pád letadla Vnější výbuch Zátěž od sněhu Zemětřesení Záplavy
 13. 13. MIR.1200 je bezpečný projekt • V současné době je jaderná energetika jediným zdrojem čisté elektrické energie, který je technologicky a ekonomicky konkurenceschopný • MIR.1200 disponuje všemi potřebnými prostředky pro manipulaci s radioaktivním odpadem a jeho ukládání, která je plně v souladu s požadavky a doporučeními MAAE • Konsorcium, jako jediný uchazeč tendru, nabízí zajištění odvozu vyhořelého jaderného paliva na přepracování do Ruska
 14. 14. Zkušenosti a potenciál České republiky • Nabídka MIR.1200 vychází z inovovaných technologií, které jsou v České republice dobře známy z JE Dukovany a JE Temelín • Dukovany a Temelín byly postaveny podle stejných principů, jaké dnes nabízíme v rámci projektu MIR.1200 a jak je podle ruského projektu vybudovaly české a slovenské firmy • České firmy zajištují kompletní servis, údržbu a modernizaci všech jaderných bloků v České republice • Nemusíme hledat potenciální dodavatele, spolupracujeme s nimi kontinuálně čtyřicet let
 15. 15. Spolupráce se Slovenskem - Mochovce • „V tomto období jaderné renesance věříme, že právě ty kompetence, které zde rozvíjíme v tomto projektu, mohou být později základem pro nový rozvoj jaderné energetiky v Evropě“ (Paolo Ruzzini, generální ředitel Slovenské elektrárne) • Účast na dostavbě elektrárny prohlubuje know-how, zvyšuje kvalifikaci a přípravu týmů na další významné projekty (ETE34) • Spolupráce v Mochovcích je důkazem kvality české a slovenské práce opírající se o zkušenosti desítek let
 16. 16. 7.9.2010, Mochovce – osazení tlakové nádoby ŠKODA JS a.s.
 17. 17. Česko-slovenská spolupráce dodavatelů v Mochovcích • Předpokládaná investice 2,8 mld eur • 55% z hodnoty dosud uzavřených kontraktů tvořily smlouvy uzavřené se slovenskými dodavateli • Následují české společnosti s téměř 23% podílem z hodnoty dosud uzavřených kontraktů
 18. 18. Mochovce – předobraz TEMELÍNA • Na dostavbě bloků pracuje přes 100 společností • Investor při dostavbě elektrárny zvolil např. tyto české dodavatele  Sigma Energoinženýring, Chemcomex Praha a.s., ZAT a.s., Vítkovice Power Engineering a.s., Modřanská potrubní, ČKD Praha DIZ a další • Škoda Power dodá parní turbíny • Alstom (Alstom Group), zajistí modernizaci vysokotlakých a nízkotlakých předhřívačů a pomocných chladičů • Brush SEM dodá Slovenským elektrárnám generátory
 19. 19. Na otázku v názvu této konference odpovídám pětkrát ANO ANO Dostavba Temelína je příležitostí pro český průmysl ANO Projekt MIR.1200 je konkretizací této příležitosti ANO Naše nabídka se opírá o zkušenost ze spolupráce sdílenou s desítkami českých a slovenských firem ANO Realizace našeho projektu přinese efekty okamžité i dlouhodobé ANO Nabízíme rozvoj ekonomické sféry, stabilizaci sociální oblasti a naplnění slov o vzdělanostní ekonomice

×