Successfully reported this slideshow.

Märkning av livsmedel

365 views

Published on

KF märkning av livsmedel 2006 05 04

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Märkning av livsmedel

  1. 1. Nyttjad information i butik När Du är i butiken, hur tar Du reda på mer om en livsmedels­produkt eller ett varumärke som Du inte har köpt tidigare?
  2. 2. Information på förpackningen vid inköp av livsmedel Om Du tänker på den information som Du i allmänhet brukar kunna hitta på livsmedelförpackningar, i vilken utsträckning instämmer Du eller tar Du avstånd från följande påståenden?
  3. 3. Hur pass enkelt eller svårt brukar det vara att hitta följande typ av information på förpackningarna för livsmedel i allmänhet?

×