Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

HGP week 2.pptx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 15 Ad

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

HGP week 2.pptx

 1. 1. Salamat, Aking Pamilya
 2. 2. • Sin-o sa mga tawo nga ara sa imo palibot ang gusto mo maupod kada adlaw? • Ano ang pamilya para sa imo? • Kung ikaw papili-on, ano nga simbolo ang naga representa sa imo pamilya?
 3. 3. • Bombilya- sila ang gahatag sang kasanag sa imo isip • Puno - sila nagahatag sang pagkaon kag panimalay sa imo • Habol - sila nagahatag sang kainitun kag proteksyon • Pating- sila nagahatag sang kalinong • Tagipusuon- sila nagahatag sang pagpalangga kag katawhay • Bola- sila naga intindi sang imo ginahimo kada adlaw 2. Ang mga nagasunod nga simbolo pwede mag representar sa mga miyembro sa inyo pamilya. Bituon- sila nagapasanag sa imo kabuhi
 4. 4. • Sa isa ka papel, mag drowing ka sang simbolo nga naga representar sa kada miyembro sang pamilya. Pwede ka mag gamit sang krayola o biskan ano nga gamit pang kulay. Kun indi kaigo sa isa ka papel, pwede kamo mag gamit sang dugang nga papel para sa inyo nga drowing.
 5. 5. • Tan-aw video
 6. 6. • Bilang isa ka bata nga nagadako, ikaw naga buo sang imo potensyal kag kakusog. Samtang ginaeksperensiya mo ini, ang imo pamilya naga suporta sa imo. Sila nagapati nga makaya mo lab-otun ang imo mga handum. Sila nagapakita sang ila pagpalangga kag pagkamahinumdumon sa imo. • Bilang isa ka tawo nga nagapasalamat, ikaw maka-isip sang mga butang nga nagapakita sang pagpasalamat sa ila. Ang mga masunod nga butang kay mga halimbawa sang imo mga pwede mahimo:
 7. 7. Tamyawon sila nga nagangirit kada aga. Pwede ini makahatag sa ila sang masadya nga balatyagon.
 8. 8. Maghambal sang salamat o magsulat sang salamat nga note para sa ila para sa paghatag nila sa imo sang mga kinahanglanun kag mga bulig.
 9. 9. Maghatag sang pagbulig o kun batyag mo ikaw makabulig sa ila paghimo sang mga hilikuton sa balay o mga simple nga butang.
 10. 10. Himua ang mga butang nga gintuga sa imo sang maayo. Kung ikaw ginhambalan magtuon sa imo leksyon, himuon mo ini sang tarung. Pwede ini mahambal nga "Hindi ko pagsayangun ang mga ginahatag kag bulig sa akon sang akon ginikanan para sa akon nga pag eskwela."
 11. 11. Pagpakita sang pagkamahinumdumon sa ila sa butang nga maghatag sa ila sang tubig o pagkaon. Pwede mo man abrehan ang pwertahan para sa ila.
 12. 12. • 1. Magkuha sang papel o bond paper. • 2. Sa imo papel, magdrowing ka sang dako nga tagipusuon • 3. Sa sulod sang tagipusuon, isulat ang mga butang kung paano mo ginapahalagahan ang mga tawo sa balay parehas sa imo mga ginikanan kag mga utod para sa mga maayo nga butang nga ginhimo nila sa imo. • 4. Maghatag sang oras para maipakita mo ang imo ginhimo sa imo pamilya.

×