Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nuo žaidimo iki mokslinio tyrimo

56 views

Published on

Rigondos Skorulskienės pranešimas Žinių ekonomikos forumo organizuotoje konferencijoje „Inovatyviausi mokytojai: kuriant ateitį“. Konferencija finansuojama iš Europos sąjungos Erasmus + programos lėšų, vykdant projektą „sySTEAM − sistemingas požiūris įgyvendinant STEAM ugdymą mokyklose“.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nuo žaidimo iki mokslinio tyrimo

 1. 1. Nuo žaidimo iki mokslinio tyrimo Rigonda Skorulskienė Inovatyviausia fizikos mokytoja Kauno jėzuitų gimnazija
 2. 2. ŽAIDIMAS .........
 3. 3. • Tiriamieji darbai; • Laboratoriniai darbai; • Eksperimentai; • Bandymai; • Žaidimai; • ........
 4. 4. Klaipėda 2018
 5. 5. 3. Saulės užtemimas
 6. 6. 5. Šviesos atspindys. Veidrodžiai
 7. 7. 11. Atstumo matavimas ir kūnų matmenų radimas
 8. 8. 12
 9. 9. 14. Laikas
 10. 10. 14
 11. 11. 15 Brandos darbas ES Jaunųjų mokslininkų konkursas TB „extended -essay“ TB „internal‘ai“
 12. 12. 2019–2020 ir 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI 16 72. Gamtos mokslai. 72.1. Mokykla užtikrina, kad eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje būtų skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Nesant sąlygų atlikti eksperimentus mokykloje, kurioje mokosi mokinys, sudaromos sąlygos juos atlikti kitoje mokykloje, atvirosios prieigos centruose ar kitose tam tinkamose aplinkose.
 13. 13. Mokslas – užkrečiama liga, reikia nuvežti mokinius ten, kur tvyro didžiausia šio viruso koncentracija... 17 CERN
 14. 14. rigonda@gmail.com
 15. 15. Ačiū! Klausimai?

×