Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mokytojas - reflektuojantis lyderis

61 views

Published on

Natalijos Kaunickienės pranešimas Žinių ekonomikos forumo organizuotoje konferencijoje „Inovatyviausi mokytojai: kuriant ateitį“. Konferencija finansuojama iš Europos sąjungos Erasmus + programos lėšų, vykdant projektą „sySTEAM − sistemingas požiūris įgyvendinant STEAM ugdymą mokyklose“.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mokytojas - reflektuojantis lyderis

 1. 1. Mokytojas – reflektuojantis lyderis Natalija Kaunickienė Metų mokyklos vadovė Salduvės progimnazija
 2. 2. Reflektyvioji lyderystė • Lyderis yra tas, kuris žino, ko siekia, geba dalintis savo matymu taip, kad kiti nori keliauti drauge su juo. • Reflektyvus lyderis moko ir mokosi: mokytojas prisiima atsakomybę už savo mokymąsi visą gyvenimą, kad galėtų mokyti. • Reflektuojantis lyderis mokosi iš patirties, apmąstydamas, kaip gali geriau pasiekti savo tikslų.
 3. 3. Reflektavimas yra • būdas nuolat sistemingai apmąstyti savo veiklos efektyvumą, • susitelkti ties stiprybėmis, savitumu, • suvokti tobulintinas sritis, neaiškius dalykus, keliančius nerimą, reikalaujančius papildomų išteklių, • bei numatyti perspektyvas, gaires, kur ir kaip reikėtų telkti savo pajėgumus, kad būtų dirbama efektyviai, kad būtų pasiekiamas numatytas rezultatas.
 4. 4. Reflektavimo praktika Salduvėje 1. Mokytojas išsikelia APT tikslą mokslo metams. 2. Stebi savo veiklą, jos poveikį mokinių mokymuisi, mokinių mokymosi pasiekimus. 3. Kartą per mėnesį rašo refleksiją, kuruojantis vadovas teikia GR. 4. Su kolegomis ne rečiau kaip kartą per mėnesį dalijasi patirtimi, aptaria savo APT patirtį,- kolegialus bendradarbiavimas dalyvaujant mokymosi pokalbyje.
 5. 5. Mokyklos vadovai turėtų • sudaryti galimybes savo darbuotojams ugdyti reflektyviosios lyderystės gebėjimus įvairiais būdais, skatinti įgytos patirties reflektavimą, mainus mažose grupėse, kurias sieja bendri tikslai; • skatinti savivaldų mokytojų mokymąsi, taip stiprinant mokytojų lyderystės įgūdžius, formuojant nuolatinio pedagogų tobulėjimo kultūrą, orientaciją į ugdymo kokybę, pažangos siekį.
 6. 6. Kam to reikia? • Nuolat reflektuojantis mokytojas yra savo veiklos stebėtojas, tyrėjas, planuotojas, koreguotojas, priimantis naujus iššūkius, galintis lanksčiai keisti veiklos metodus, priemones, kurti naujas ugdymo(si) sąlygas. • Kasdienėje praktikoje derindamas teoriją su praktika, interpretuodamas situacijas, kuria subjektyvią ugdymo teoriją, tuo pat metu stiprina savo, kaip profesionalo, savivoką.
 7. 7. Ir svarbiausia - • reflektuojantis lyderis, pasirinkdamas geriausias veiklos strategijas, mokosi iš esamų situacijų, patirties ir padeda kiekvienam vaikui ugdytis,- • tokiu būdu jis kuria ir puoselėja bendradarbiavimu grįstą pažangos kultūrą mokykloje, • o jo pavyzdžiu seka vaikai... tėvai... ir kolegos...
 8. 8. Reflektuojančių lyderių linkėjimai
 9. 9. Ačiū! Klausimai?

×