Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kaip mokytis (ne)nuobodžią istoriją, arba mokyklinių programų klausimu

70 views

Published on

Algio Bitauto pranešimas Žinių ekonomikos forumo organizuotoje konferencijoje „Inovatyviausi mokytojai: kuriant ateitį“. Konferencija finansuojama iš Europos sąjungos Erasmus + programos lėšų, vykdant projektą „sySTEAM − sistemingas požiūris įgyvendinant STEAM ugdymą mokyklose“.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kaip mokytis (ne)nuobodžią istoriją, arba mokyklinių programų klausimu

 1. 1. Kaip mokytis (ne)nuobodžią istoriją, arba mokyklinių programų klausimu Dr. Algis Bitautas Inovatyviausias socialinių dalykų mokytojas Vilniaus Taikos progimnazija
 2. 2. TEMOS AKTUALUMAS / RELEVANCE Vis daugiau diskutuojama apie istorijos vadovėlių kiekybę ir kokybę. Alfredas Bumblauskas: „Tokios istorijos, kurios mokoma, niekam nereikia. Ji iškalama tik tam kartui. Todėl nemažą dalį moksleivių istorija verčia vemti“ (Aušra Lėka, Užtrukęs Alfredo Bumblausko debiutas, „Lietuvos žinios“, 2017 m. lapkričio 26 d.) Virginijus Savukynas: „Tai, kaip mokyklose dėstoma istorija, yra baisu. Reikia ne kalti galybę datų ir faktų, o suvokti istorinius procesus ir tai, kaip funkcionuoja visuomenė“ (V. Savukynas apie siaubingą mokymą: kam kalti datas, jei viską galima rasti „Google“, Diena.lt, 2018 m. vasario 11 d.) Vytautas Toleikis: „Istorijos mokytojai yra programos ir egzaminų įkaitai. Iš esmės istorijos dėstymas yra ydingas. Mes nieko neprarastume, jeigu nustotume dėstyti istoriją tokiu būdu, kaip dėstoma iki dabar. [...] Jeigu panaikintas naratyvas, vadinasi, istorijos dėstymas jokios empatijos net negali įteigti, nes ten yra datos, įvykiai, karikatūros, kažkokie klausimai, spaudos iškarpos ir t. t. Viskas į protą sufokusuojama, o ne į širdį.“ (Istorikas: nieko neprarastume, jei nustotume dėstyti istoriją, lzinios.lt, 2018 m. ausio 23 d.)
 3. 3. NORS VISI ESAM SKIRTINGI, BET MOKOMĖS TĄ PATĮ... 
 4. 4. PAVYZDYS „Popiežiaus palaiminti kalavijuočiai 1236 m. surengė pirmąjį kryžiaus žygį prieš žemaičius. Padėti kalavijuočiams atvyko nemažai riterių iš Vakarų Europos. Istorikai mano, kad į Žemaitiją įsiveržė maždaug 3000 karių. Kelias dienas jie niokojo ir plėšė kraštą. Namo grįžtantiems riteriams ties Šiauliais (Saule) kelią pastojo žemaičiai. Pasak kronininko, įvilioti į pelkes sunkiai šarvuoti riteriai klimpo ir „buvo iškapoti kaip bobos“. Žuvo kalavijuočių magistras, „50 ordino brolių ir daugybė tikratikių“. Livoniją pasiekė tik kas dešimtas žygio dalyvis. Nusilpęs Kalavijuočių ordinas 1237 m. prisijungė prie galingesnių kryžiuočių ir tapo šio ordino šaka – Livonijos ordinu.“. „Popiežiaus palaiminti kalavijuočiai 1236 m. surengė pirmąjį kryžiaus žygį prieš lietuvius, tačiau Saulės mūšyje juos sutriuškino žemaičiai. Žuvo kalavijuočių magistras ir daugybė riterių. Ties žlugimo riba atsidūrę kalavijuočiai 1237 m. prisijungė prie galingesnių kryžiuočių ir tapo šio ordino šaka – Livonijos ordinu. Susivieniję ordinai siekė užkariauti juos skiriančią Žemaitiją ir sjungti savo teritorijas.“.
 5. 5. UŽDUOTIS (1)
 6. 6. ANTRAS ŽINGSNIS: Mano mokyklos istorija / My School History 2000 m. 2018 m. Nuo 1993 m. Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija Šiandiena 2019 m. gegužės 22 d. Nuo 2001 m. Vilniaus Taikos progimnazija 1985 m. Nuo 1985 m. Vilniaus 57-oji vidurinė m-kla
 7. 7. UŽDUOTIS (1) Lietuvos istorijos repas – IŠMOKTI DATAS jeigu dainą sugebi repuoti 1579 m. 2019 m. Euras Lietuvoje nuo 2015 m. sausio 1 d. 1009 m. 1939 m.
 8. 8. Parodos „Šeimos istorija - Lietuvos valstybės istorija“ arba Projektinius darbus "Svabiausi mano šeimos, Lietuvos ir Pasaulio istorijos šimktmečio įvykiai„.
 9. 9. TREČIAS ŽINGSNIS: istorinės erdvės praplėtimas
 10. 10. KETVIRTAS ŽINGSNIS: taikyti aplanko (portfolio) metodą. Mokiniai patys rinktųsi, kokią medžiagą dėti į istorijos aplanką, o mokytojo darbas būtų nukreipti juos tinkama linkme.
 11. 11. 1949 m. 2019 m. Pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas 1918 m. PENKTAS ŽINGSNIS: istorijos suaktualinimas mokykliniuose vadovėliuose. 1941 m. 1991 m.
 12. 12. 1949 m. 2019 m. 1918 m. PENKTAS ŽINGSNIS: istorijos suaktualinimas mokykliniuose vadovėliuose. (2) 1941 m. 1991 m.
 13. 13. ŠEŠTAS ŽINGSNIS: šaltinių atspindinčių skirtingą nuomonė nagrinėjimas
 14. 14. Ieškoti informacijos apie patį šaltinio autorių ir stengtis suprasti kokių motyvų, paskatų jis siekė.
 15. 15. SEPTINTAS ŽINGSNIS: šaltinių nagrinėjimas
 16. 16. AŠTUNTAS ŽINGSNIS: istorinių filmų taikymas
 17. 17. DEVINTAS ŽINGSNIS: daugiau dėmesio istoriniai atminčiai
 18. 18. Jūs esate jaunas partizanas ir žiemą slepiatės miške iškastame bunkeryje. Stipriai pablogėjo buitinės sąlygos – lauke spigina daugiau nei 20 laipsnių šaltis, baigėsi maistas, trūksta vaistų, išsikrovė baterijos, pradėjo kamuoti depresija. Jums šalta. Reikėtų susikurti laužą, bet jus gali pastebėti. Kaip sušilti? Reikia eiti į kaimą maisto. Tačiau jūs įtariate, kad kaime MGB smogikai surengė pasalą. Ką darote? Liekate kęsti šaltį ir alkį bunkeryje ar rizikuojate ir einate į kaimą? ŽINGSNIS: empatijos diegimas Dainavos apygardos partizanas Feliksas Daugirdas-Šarūnas bintuoja koją bendražygiui Vincui Kalantai-Nemunui. Apie 1949 m.
 19. 19. Ačiū! Klausimai?

×