Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DAUGIAPAKOPĖ UGDYMO TURINIO INTEGRACIJA
VILNIAUS BARBOROS RADVILAITĖS
PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
Redas Kononenko, direktoriaus...
KASDIENINĖJE VEIKLOJE SUSIDŪRĖME SU IŠŠŪKIAIS:
 kaip užtikrinti sąsajas tarp mokomųjų dalykų;
 kaip padaryti mokymąsi įd...
UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMO SISTEMA –
SKIRTINGO LYGMENS, T. Y. TIKSLINGUMO,
LAIKO, APIMTIES, TURINIO PRIEMONĖS:
 nuolatinė...
NUOLATINĖ INTEGRACIJA TARP MOKOMŲJŲ DALYKŲ
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOJE
Tikslingumas:
 jau nuo pirmos klasės siekiama, kad ...
Integracijos tarp mokomųjų dalykų pavyzdys:
Integracija per edukacines išvykas:
3 klasė – „KAS RIEDA BĖGIŲ KELIU“
Siauruko muziejuje
3 klasė – „KAS VYKSTA TEATRE“
Jau...
ILGALAIKIAI TARPDALYKINIAI PROJEKTAI
Tikslingumas:
 išbandyti ir prie mokyklos poreikių adaptuoti dalyko ir užsienio
kalb...
Organizavimas:
 vadovaujantis integruojamų dalykų bendrosiomis programomis
parengti ir įgyvendinami 3 ilgalaikiai tarpdal...
Mokiniai atlieka atsiskaitomuosius darbus. Kiekvieno atsiskaitymo
pabaigoje vertina savo ir kitų darbus. Ciklo pabaigoje g...
PRIVALUMAI TRŪKUMAI
 skatinamas geresnis dalyko žinių
suvokimas, pagilinamos turimos žinios;
 įvairios, neįprastos užduo...
ILGALAIKIO PLANO FORMA
Mėnuo/
savaitė
Skyriaus ir pamokos tema Val.
sk.
Gebėjimai (kompetencijos) Vertinimas Pastabos.
Rug...
Praktinės veiklos pavyzdžiai
Botany – botanika. Botany
studies plants – botanika
tiria augaliją.
Zoology – Zoologija. Zool...
Evolution – studies the development of humans.
Evoliucija – mokslas apie žmonių vystymąsi ir
tobulėjimą.
Evolution – Evoli...
TRUMPALAIKIAI PROJEKTAI
Tikslingumas:
 galimybė į ugdymo turinį pažvelgti netradiciškai;
 identifikuoti ir spręsti dalyk...
Organizavimas:
 kiekvienas projektas skirtas konkrečiai
klasei;
 su klase vienu metu dirba 2 mokytojai:
dalyko mokytojas...
PRAKTINĖS VEIKLOS PAVYZDŽIAI
UGDYMO PROBLEMA:
chemijos pamokų metu dalis aštuntokų neskiria fizikinių procesų nuo
cheminių...
UGDYMO PROBLEMA:
geografijos pamokose pastebėta, jog mokiniams trūksta vaizdaus
erdvinio suvokimo apie Žemės plutoje vykst...
Kita projektinė veikla
Kristalų auginimas VU Geologijos muziejuje
Mokinių konferencija „Žemė“Kristalų auginimas
PRIVALUMAI TRŪKUMAI
 skatinamas geresnis dalyko žinių
suvokimas, pagilinamos turimos žinios;
 įvairios, neįprastos užduo...
DIENOS TRUKMĖS INTEGRUOTŲ PAMOKŲ CIKLAI
KONKREČIAM MOKINIŲ KOCENTRUI
Tikslingumas:
 ugdyti bendražmogiškąsias kompetencij...
Organizavimas:
 dėl integruotų pamokų dienų susitarta mokyklos ugdymo plane:
numatytos datos, konkrečią integruotų pamokų...
6 KL. MOKINIŲ INTEGRUOTŲ PAMOKŲ DIENOS
TVARKARAŠTIS
Squirrels/Eichhörnchen (Voveriukai):
1-2 pamokos – Anglų k.-matematika...
Integruota anglų, vokiečių kalbų ir matematikos pamoka „Formos“
Integruota anglų-lietuvių kalbų pamoka „Fraziologizmai“
Integruota anglų k., etikos pamoka „Emocijos, jų reikšmė gyvenime“
Mokinių mintys po integruotų pamokų dienos: „išmokau
nesipykti, pasidalinti darbais; išmokome klausytis vieni kitų;
išmoka...
PRIVALUMAI TRŪKUMAI
 integruojant pamokas
konkrečiam klasės koncentrui,
mokiniai bendrauja-
bendradarbiauja ne tik su
ben...
„Bendruomenės dienos“
Tikslingumas:
sujungti teorines žinias su praktika;
atskleisti mokomųjų dalykų ir profesijų sąsaja...
„Bendruomenės dienos“
Kario profesija Mediko profesija
IKT specialisto profesija Kinologo profesija
PRIVALUMAI TRŪKUMAI
mokiniams atskleidžiama dalyko
mokymosi nauda, žinių, gebėjimų
sąsajos su atitinkama profesija;
 kur...
AČIŪ UŽ DĖMESĮ.
Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje
Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje
Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje
Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje
Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje
Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje
Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje
Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje
Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje
Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje
Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje
Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje
Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje
Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje
Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje
Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje
Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje
Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje
Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje
Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje

678 views

Published on

Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui Redo Kononenko ir anglų kalbos mokytojos Gitanos Kukytės pranešimas "Daugiapakopė ugdymo turinio integracija" VMS, VU, ŽEF ir LTF organizuotame forume "Unikalūs ugdymo pokyčiai - mokyklų patirtys", 2015.11.05.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Daugiapakopė ugdymo turinio integracija Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje

 1. 1. DAUGIAPAKOPĖ UGDYMO TURINIO INTEGRACIJA VILNIAUS BARBOROS RADVILAITĖS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE Redas Kononenko, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gitana Kukytė, anglų kalbos mokytoja Vilnius 2015-11-05
 2. 2. KASDIENINĖJE VEIKLOJE SUSIDŪRĖME SU IŠŠŪKIAIS:  kaip užtikrinti sąsajas tarp mokomųjų dalykų;  kaip padaryti mokymąsi įdomesnį ir priartinti jį prie gyvenimo realijų;  kaip ugdyti mokinių kūrybiškumą;  kaip sėkmingai plėtoti mokinių bendrąsias kompetencijas;  kaip pritaikyti ugdomąją veiklą pagal mokinių poreikius ir polinkius. Spręsdami aukščiau įvardintus iššūkius, kaip vieną iš priemonių, pasirinkome ugdymo turinio integravimą, t. y. sukūrėme daugiapakopę ugdymo turinio integravimo sistemą.
 3. 3. UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMO SISTEMA – SKIRTINGO LYGMENS, T. Y. TIKSLINGUMO, LAIKO, APIMTIES, TURINIO PRIEMONĖS:  nuolatinė integracija tarp mokomųjų dalykų pradinio ugdymo programoje;  ilgalaikiai (trimestro ir ilgesnės trukmės) tarpdalykiniai projektai;  trumpalaikiai, netradiciniam konkrečios temos mokymui ar ugdymo problemai spręsti skirti projektai;  dienos trukmės integruotų pamokų ciklai konkrečiam klasių koncentrui;  „Bendruomenės dienos“ – tikslinė savaitė, kai dalį pamokų veda buvę mokiniai, mokinių tėvai, kiti aktyvią profesinę veiklą vykdantys asmenys.
 4. 4. NUOLATINĖ INTEGRACIJA TARP MOKOMŲJŲ DALYKŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOJE Tikslingumas:  jau nuo pirmos klasės siekiama, kad žinios, gaunamos skirtingų pamokų metu susijungtų, papildytų viena kitą;  mokyti(s) suvokti pasaulį holistiškai. Organizavimas: Pradinio ugdymo programoje dirbama pagal integruotą vadovėlių „Šok“ seriją, kuri apima lietuvių, matematikos, pasaulio pažinimo, dailės – technologijų, muzikos, etikos programas. Per skirtingas pamokas ta pati tema nagrinėjama vis kitu aspektu, papildant jau turimas žinias naujomis.
 5. 5. Integracijos tarp mokomųjų dalykų pavyzdys:
 6. 6. Integracija per edukacines išvykas: 3 klasė – „KAS RIEDA BĖGIŲ KELIU“ Siauruko muziejuje 3 klasė – „KAS VYKSTA TEATRE“ Jaunimo teatre 1 klasė - „SENOVINIAI DAIKTAI“ Niūronių kaime 2 klasė - „DUONOS KELIAS“ Niūronių kaime
 7. 7. ILGALAIKIAI TARPDALYKINIAI PROJEKTAI Tikslingumas:  išbandyti ir prie mokyklos poreikių adaptuoti dalyko ir užsienio kalbos integruoto mokymo (IDKM) laisvąjį modelį;  tenkinti gabių ir aukštesnių pasiekimų mokinių poreikius, sudarant galimybes papildomai gilinti vieno iš integruojamų dalykų bei užsienio kalbos kalbines kompetencijas, jas sieti tarpusavyje;  ugdyti mokinių kūrybiškumą, mokėjimo mokytis kompetenciją, didinti mokymosi motyvaciją. Trukmė:  numatoma integracinio projekto programoje – vienas mokslo metų trimestras arba visi mokslo metai;  projektui skiriama viena savaitinė pamoka.
 8. 8. Organizavimas:  vadovaujantis integruojamų dalykų bendrosiomis programomis parengti ir įgyvendinami 3 ilgalaikiai tarpdalykiniai projektai:  vokiečių kalbos–biologijos „Naujosios Vilnios aplinkos tyrimas“, 7 kl. mokiniams;  anglų kalbos–biologijos „Apie biologiją kitaip“, 7 kl. mokiniams;  anglų kalbos–geografijos „Pažintis su Azija“, 8 kl. mokiniams;  projektai siūlomi 7, 8 klasių mokiniams, kaip pasirenkamas dalykas;  iš pageidaujančių paralelinių klasių mokinių sudaroma laikinoji grupė;  su klase vienu metu dirba dalyko ir atitinkamos užsienio kalbos mokytojai, kurie tarpusavyje suderina temas, susipažįsta su integruojamų dalykų mokomąja medžiaga, aptaria ir numato mokinių veiklą, priemones, vertinimo ir įsivertinimo metodus.
 9. 9. Mokiniai atlieka atsiskaitomuosius darbus. Kiekvieno atsiskaitymo pabaigoje vertina savo ir kitų darbus. Ciklo pabaigoje gautų pažymių vidurkis perkeliamas į konkretų mokomąjį dalyką.. Praktinė mokinių veikla, jos rezultatai: sudaryti teminiai anglų/vokiečių – lietuvių kalbų žodynai; atlikti tiriamieji darbai; parengti dvikalbiai lankstinukai, stendai, plakatai, pateiktys; atliktų darbų pristatymai anglų/vokiečių, lietuvių kalbomis; Mokomoji biologijos/geografijos, anglų/vokiečių kalbos leksinė ir gramatinė medžiaga, užduotys ir informacijos šaltiniai; PROJEKTO PAMOKŲ STRUKTŪRA:
 10. 10. PRIVALUMAI TRŪKUMAI  skatinamas geresnis dalyko žinių suvokimas, pagilinamos turimos žinios;  įvairios, neįprastos užduotys skatina mokinius ieškoti ir atrasti bei įvairiapusiškiau priimti pateiktą informaciją;  papildomos galimybės atsiskleisti mokinių individualumui, atrasti savo stipriąsias puses bei pasitikėti savimi.  dirbant grupėse ar porose ugdomi bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.  vertindami ir įsivertindami patys nustato mokymosi spragas, numato žingsnius ir galimybes tolesniam tobulėjimui bei žinių gilinimui.  laiko sąnaudos planavimui.  sudėtinga sudaryti tvarkaraštį;  gabūs mokiniai dažniausiai labai užimti ir jiems trūksta laiko;  laiko, praktinėms užduotims atlikti stoka.
 11. 11. ILGALAIKIO PLANO FORMA Mėnuo/ savaitė Skyriaus ir pamokos tema Val. sk. Gebėjimai (kompetencijos) Vertinimas Pastabos. Rugsėjis I sav. Įvadinė pamoka 1 Gilina šias biologijos kompetencijas, panaudodami ir plėsdami užsienio (anglų) kalbos žinias:  Apibrėžia biologijos sąvoką. Išvardija pagrindines biologijos šakas, supranta biologijos žinių asmeninę naudą;  Palygina gyvūninę ir augalinę ląstelę.  Išvardija augalo organus. Nurodo kelis augalų pagrindines grupes;;  Nurodo svarbiausius gyvūnų požymius. Bestuburius gyvūnus skiria nuo stuburinių. Trumpai apibūdina bestuburių ir stuburinių grupes.  Paaiškina gyvųjų organizmų klasifikavimo naudą, nurodo klasifikavimo lygmenis ir kaip sudaromas mokslinis organizmo pavadinimas. Paaiškina, kodėl patogiau vartoti mokslinius organizmų pavadinimus;  Naudoja atpažinimo raktą organizmams atpažinti. Sudaro paprastą atpažinimo raktą;  Apibūdina pasirinktą gyvosios gamtos karalystę; II sav. Biologijos mokslo šakos 1 III sav. Ląstelės sandara angliškai 1 IV sav. Ląstelės sandaros pristatymas 1 Diagnostinis Spalis I sav. Organizmų klasifikavimas 1 II sav. Penkios gyvosios gamtos karalystės 1 III sav. Organizmo atpažinimo rakto sudarymas 1 IV sav. Organizmų atpažinimo rakto pristatymas 1 Diagnostinis Lapkritis I sav. Augalų sandaros ypatumai ir skirstymas 1 II sav. Gyvūnų sandaros ypatumai ir skirstymas 1 III sav. Gyvūnų įvairovė 1 Diagnostinis Išvyka į Jaunųjų gamtininkų centrą IV sav. Išvykos aptarimas ir pristatymas 1 Apibendrinamasis
 12. 12. Praktinės veiklos pavyzdžiai Botany – botanika. Botany studies plants – botanika tiria augaliją. Zoology – Zoologija. Zoology is a branch of biology, that studies animals, both living and extinct. Zoologija – biologijos šaka, tirianti gyvus ir išnykusius gyvūnus.
 13. 13. Evolution – studies the development of humans. Evoliucija – mokslas apie žmonių vystymąsi ir tobulėjimą. Evolution – Evoliucija
 14. 14. TRUMPALAIKIAI PROJEKTAI Tikslingumas:  galimybė į ugdymo turinį pažvelgti netradiciškai;  identifikuoti ir spręsti dalyko mokymo problemas, t. y. padėti mokiniams įsisavinti „sunkias“, „problemines“ temas;  sieti teorines žinias su praktika;  ugdyti mokinių kūrybiškumą, t. y. gebėjimą jungti skirtingas sritis, norą tyrinėti;  kurti mokinius motyvuojančią ugdymo formų įvairovę. Trukmė:  2–8 pamokos (nuo vienadienio 90 min. iki 2 savaitinių pamokų per mėnesį (4 kartai po 90 min.) trukmės projekto);  skiriama po dvi savaitines pamokas pradinio ir pagrindinio ugdymo programų klasėms.
 15. 15. Organizavimas:  kiekvienas projektas skirtas konkrečiai klasei;  su klase vienu metu dirba 2 mokytojai: dalyko mokytojas ir kūrybiško mokymo specialistas – mokslininkas (geologas);  iš anksto (trimestrui), remiantis mokytojo patirtimi sudaromas „sudėtingų“ ar „reikalaujančių“ netradicinio dėstymo temų sąrašas ir tvarkaraštis.
 16. 16. PRAKTINĖS VEIKLOS PAVYZDŽIAI UGDYMO PROBLEMA: chemijos pamokų metu dalis aštuntokų neskiria fizikinių procesų nuo cheminių. PROBLEMOS SPRENDIMO BŪDAS: Integruota fizikos-chemijos pamoka, kurios metu grupėse atliekant bandymus turi atsiskleisti akivaizdūs fizikinių ir cheminių procesų požymiai. PAMOKOS EIGA: Mokiniai suskirstomi į grupes, išdalinami vokai su teorine medžiaga, 5 eksperimentų atlikimo instrukcijomis. Atliekami eksperimentai (cukraus tirpinimas, cukraus deginimas, popieriaus deginimas, vario sulfato kristalizavimas, popieriaus lankstymas), kurių metu mokiniai fizikinio ar cheminio proceso langelyje fiksuoja stebėtus požymius ir lapelius su eksperimento rezultatais klijavo grupei skirtame lape, lentoje. Tokiu būdu mokiniai iš karto pamatydavo ir kitų grupių rezultatus. Refleksijos metu mokiniai pastebėjo, jog reakcijos požymius pavyko įsiminti net nesistengiant jų išmokti.
 17. 17. UGDYMO PROBLEMA: geografijos pamokose pastebėta, jog mokiniams trūksta vaizdaus erdvinio suvokimo apie Žemės plutoje vykstančius uolienų formavimosi procesus. PROBLEMOS SPRENDIMO BŪDAS: Į geografijos pamoką integruojami dailės, technologijų dalykų priemonė – plastelinas ir darbas su juo. PAMOKOS EIGA: Uolienų formavimosi atskleidimui pasirinktos spalvoto plastelino plokštelės, kurias mokiniai slėgė ir raukšlėjo. Plasteliną pjaustydami peiliuku galėjo stebėti susidarančius raukšlių piešinius bei lyginti juos su skaidrėse rodomais paveiksliukais. Vėliau mokiniai apžiūrėjo tikrų uolienų rinkinius, išsirinko patikusį pavyzdį ir stengėsi iš plastelino pagaminti kuo tikslesnę jo kopiją.
 18. 18. Kita projektinė veikla Kristalų auginimas VU Geologijos muziejuje Mokinių konferencija „Žemė“Kristalų auginimas
 19. 19. PRIVALUMAI TRŪKUMAI  skatinamas geresnis dalyko žinių suvokimas, pagilinamos turimos žinios;  įvairios, neįprastos užduotys skatina mokinius ieškoti ir atrasti bei įvairiapusiškiau priimti pateiktą informaciją;  mokomasi sieti teorines žinias su praktika;  pamokose sukuriama mokinius motyvuojanti aplinka;  ugdomas mokinių kūrybiškumas: vaizduotė, gebėjimas kelti idėjas, remtis intuicija, jungti skirtingas sritis, noras tyrinėti.  laiko sąnaudos planavimui, pasirengimui;  sudėtinga sudaryti tvarkaraštį.
 20. 20. DIENOS TRUKMĖS INTEGRUOTŲ PAMOKŲ CIKLAI KONKREČIAM MOKINIŲ KOCENTRUI Tikslingumas:  ugdyti bendražmogiškąsias kompetencijas (kartu planuoti ir veikti, bendradarbiauti, aktyviai klausytis ir siūlyti idėjas, jas įgyvendinti, valdyti emocijas ir jausmus, reflektuoti veiklą ir jos rezultatus);  įvairinti ugdymo procesą, ieškant naujų mokymo ir mokymosi formų;  skatinti mokinių savęs pažinimą ir pasitikėjimą savimi;  siekti glaudesnio bendravimo ne tik su bendraklasiais, bet ir kitų klasių mokiniais. Trukmė:  kiekvienam pagrindinio ugdymo programos klasių koncentrui skirta viena diena per mokslo metus.
 21. 21. Organizavimas:  dėl integruotų pamokų dienų susitarta mokyklos ugdymo plane: numatytos datos, konkrečią integruotų pamokų dieną organizuojanti metodinė grupė;  visi koncentro mokiniai suskirstomi į „naujas klases“, kurioms suteikiami nauji pavadinimai;  integruotai pamokai skiriamos 90 min. (2 pamokos);  naujas pamokų tvarkaraštis sudaromas taip, kad visi mokiniai dalyvauja visose integruotose pamokose;  koncentro mokytojai iš anksto susitaria, kokie dalykai bus integruoti;  mokiniai dažniausiai dirba poromis arba grupėmis;  naudojasi įvairiais informacijos šaltiniais, praktiškai pritaiko anksčiau įgytas žinias;  pristato galutinį bendrą savo darbo rezultatą;  kiekvienos pamokos pabaigoje įsivertina savo darbą ir atlieka refleksiją („sakinių baigimas“, „pyrago dalinimas“, „šviesoforas“).
 22. 22. 6 KL. MOKINIŲ INTEGRUOTŲ PAMOKŲ DIENOS TVARKARAŠTIS Squirrels/Eichhörnchen (Voveriukai): 1-2 pamokos – Anglų k.-matematika-vokiečių k. 3-4 pamokos – Anglų k.-lietuvių k. 5-6 pamokos – Anglų k.-etika Foxes/Fuchse (Lapiukai): 1-2 pamokos – Anglų kalba-etika 3-4 pamokos – Anglų kalba-matematika-vokiečių kalba 5-6 pamokos – Anglų k.-lietuvių k. Hedgehogs/Igel (Ežiukai): 1-2 pamokos – Anglų k.-lietuvių k. 3-4 pamokos – Anglų k.-etika 5-6 pamokos – Anglų k.-matematika-vokiečių k.
 23. 23. Integruota anglų, vokiečių kalbų ir matematikos pamoka „Formos“
 24. 24. Integruota anglų-lietuvių kalbų pamoka „Fraziologizmai“
 25. 25. Integruota anglų k., etikos pamoka „Emocijos, jų reikšmė gyvenime“
 26. 26. Mokinių mintys po integruotų pamokų dienos: „išmokau nesipykti, pasidalinti darbais; išmokome klausytis vieni kitų; išmokau dirbti komandoje; išmokau klausyti ir girdėti...“
 27. 27. PRIVALUMAI TRŪKUMAI  integruojant pamokas konkrečiam klasės koncentrui, mokiniai bendrauja- bendradarbiauja ne tik su bendraklasiais, bet ir su kitų klasių mokiniais;  gilinami bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimai;  ugdymo procesas tampa patrauklesnis, priimtinesnis mokiniams;  sudaroma galimybė atsiskleisti kiekvienam mokiniui, didėja mokymosi motyvacija.  didelės darbo planavimo sąnaudos;  norint užtikrinti nenutrūkstamą ugdymo procesą visose klasėse kyla sunkumų derinant pamokų tvarkaraščius.
 28. 28. „Bendruomenės dienos“ Tikslingumas: sujungti teorines žinias su praktika; atskleisti mokomųjų dalykų ir profesijų sąsajas; kurti bendruomeninę ugdymo(si) aplinką; įvairinti ugdymo procesą, ieškant naujų mokymo(si) formų. Organizavimas:  mokyklos ugdymo plane numatomas konkretus laikas (savaitė);  kiekvienas mokytojas stengiasi į savo pamoką pasikviesti su dalyku sąsajų turinčios profesijos asmenį, su kuriuo suderina tematiką, formą, metodus;  sudaromas tokių pamokų tvarkaraštis (nurodomas laikas, svečias, tema);  dažniausiai naudojami tokių pamokų metodai – paskaita, pokalbis, demonstravimas.
 29. 29. „Bendruomenės dienos“ Kario profesija Mediko profesija IKT specialisto profesija Kinologo profesija
 30. 30. PRIVALUMAI TRŪKUMAI mokiniams atskleidžiama dalyko mokymosi nauda, žinių, gebėjimų sąsajos su atitinkama profesija;  kuriama motyvuojanti, draugiškesnė bendruomeninė ugdymo(si) aplinka, į ugdymo procesą įtraukiama tėvų bendruomenė; plečiamas ugdymo(si) formų spektras.  didelės darbo planavimo, organizavimo sąnaudos.
 31. 31. AČIŪ UŽ DĖMESĮ.

×