Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UNIVERSITETI POLIS – SHKOLLA NDERKOMBETARE E ARKITEKTURES DHE POLITIKAVE URBANE Viti akademik: 2011-2012         ...
Në zonat e ulëta dhe fushore, Shqipëria karakterizohetnga klimë tipike mesdhetare subtropikale me lagështi,ndërsa në zonat...
BASENET UJORE NE SHQIPERIDrini-Buna (D. Bardhe, D. Zi)Mat (Fan)IshemErzenShkumbinSeman (Devoll, Osum)Vjosa (Drino)Bistrica...
Shqipëria është vend malor me rreth 450 km vijëbregdetare dhe me rezerva të shumta ujore, shumëlumenj, burime dhe liqene ...
Prej rreshjeve të çrregulltadhe morfologjisë, lumenjtë janë të rrëmbyeshëm, gërryes (në pjesënlindore të vendit) dhe përgj...
Shkumbini është nga lumejtë më tëmëdhenj në Shqipërinë Qëndrore, 181 kmigjatë. Shkumbini buron nga pjerrësitëlindore të Va...
Rreshjet vjetore arrijne 900-2200 mm. Prurja mesatare e Shkumbinit eshte 61m3/sek.Ne muajt mars-prill rrjedh rreth 15% e r...
Shkumbini ben pjese ne lumenjte meeroziv te Shqiperise. Prurja mesatareshume vjeçare e aluvioneve pezull eshte 187 kg/sek...
Vlerësim mbështetur tekLumi    Stacioni  Parametrat fiziko-kimikë në ujëra                      ...
Gjeresia e lumit 70mZona e permbytjes 100-300m Shtrati pergjithesisht zallisht  Pellgu ujembledhes gelqeror
Pa erozion e  Erozion i   prekur nga  theksuar    permbytja   Erozion i  E mbrojtur  theksuar ne  nga barrj...
•Rrapi gjendet ne te gjithe zonen e vezhguar   •Shelgu, plepi dhe disa loje te tjera jane prezente   ne disa pjese te ...
Ure dhe barriera mbrojtese te uresMure betoni per mbrojtjen e rruges nacionale         Barriere betoni per mbrojtj...
PERGJIGJAFORCAT LEVIZESE          •Industrite•Mungesa e kontrollit qeveritar                  ...
Raport vleresimi Shkumbin
Raport vleresimi Shkumbin
Raport vleresimi Shkumbin
Raport vleresimi Shkumbin
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raport vleresimi Shkumbin

4,197 views

Published on

Raport mbi gjendjen mjedisore te basenit te Shkumbinit

 • Be the first to comment

Raport vleresimi Shkumbin

 1. 1. UNIVERSITETI POLIS – SHKOLLA NDERKOMBETARE E ARKITEKTURES DHE POLITIKAVE URBANE Viti akademik: 2011-2012 Lenda: Manaxhim Akuatik Tema: Investigim hidrologjik LUMI SHKUMBIN Student: Pedagog:kristi Bashmili, Orjon Spahiu Redion Biba
 2. 2. Në zonat e ulëta dhe fushore, Shqipëria karakterizohetnga klimë tipike mesdhetare subtropikale me lagështi,ndërsa në zonat malore nga klimë e butë kontinentaleme ndikim të lehtë mesdhetar Rreshjet janë tëbollshme, mesatarisht nga rreth 1300 mm/vit në jug,deri mbi 2000 mm/vit në veri, në zvogëlim drejtlindjes. Shqipëria përbëhet nga reliev shumë i thyer. Relievi i Shqipërise është kryesisht malor. Lartësia mesatare e relievit është 708 metra, ose 2 herë më e lartë se mesatarja e Evropës. Fushat zene kryesisht pjesën perëndimore, pergjatë bregdetit Adriatik, por ka edhe në pjesë të tjera të vendit.
 3. 3. BASENET UJORE NE SHQIPERIDrini-Buna (D. Bardhe, D. Zi)Mat (Fan)IshemErzenShkumbinSeman (Devoll, Osum)Vjosa (Drino)BistricaLiqeni OhritLiqeni ShkodresLiqeni Prespes
 4. 4. Shqipëria është vend malor me rreth 450 km vijëbregdetare dhe me rezerva të shumta ujore, shumëlumenj, burime dhe liqene natyrore.Rreth 247 liqene natyrore, shumica e të cilave meorigjinë karstike, me përmasa të vogla (nga 1 deri nëdisa dhjetëra ha) gjenden në gjithë territorin e vendit.Mbi 152 lumenj rrjedhin nga juglindja drejtveriperëndimit, kryesisht drejt bregdetit Adriatik. Rreth65% e pellgut ujëmbledhës të tyre shtrihet brenda territoritshqiptar Këta lumenj shkarkojnë në detin Adriatikmesatarisht 1’308 m3/s (min. 649 dhe maks. 2’164 m3/s).Nga prurja e përgjithshme vjetore prej 42.25 miliardë m3,vetëm 12.8 miliardë u përkasin ujërave nëntokësore.
 5. 5. Prej rreshjeve të çrregulltadhe morfologjisë, lumenjtë janë të rrëmbyeshëm, gërryes (në pjesënlindore të vendit) dhe përgjithësisht formojnë shtrat të gjerë dhe të lakuar në UltësirënBregdetare Perëndimore. Përmbajtja minerale e ujërave është përgjithësisht e ulët, midis 150dhe 500 mg/l, kryesisht si bikarbonate. Temperatura luhatet nga 3,5 në 8,9°C në dimër, dhe nga17.8 në 24.6°C në verë.Qysh nga viti 1990, monitorimi i ujit ka qënë shumë më pak frekuent. Rrjedhimisht, cilësia eburimeve ujore nuk njihet mirë. Sipas informacionit të disponueshëm, ujrat e sipërfaqes janëshumë të ndotur si rezultat I hedhjes/derdhjes së mbeturinave urbane dhe ujrave të ndoturaindustriale në trupa ujore sipërfaqësorë. Cilësia e disa lumenjve është mbi maksimumin e standardeve të Bashkimit Evropian për cilësinë e ujit të lumenjve.
 6. 6. Shkumbini është nga lumejtë më tëmëdhenj në Shqipërinë Qëndrore, 181 kmigjatë. Shkumbini buron nga pjerrësitëlindore të Valamarës dhe malet e Gurit tëKamjes. Grykëderdhja e tijë është në detinAdriatik, në pjesën jugore të lagunës sëKaravastasë. sipërfaqja e pellgut 2’444km2, dhe lartësia mesatare mbi nivelin edetit është 753 m.
 7. 7. Rreshjet vjetore arrijne 900-2200 mm. Prurja mesatare e Shkumbinit eshte 61m3/sek.Ne muajt mars-prill rrjedh rreth 15% e rrjedhes vjetore kurse ne muajt gusht rrjedhjaeshte 1.2-1.9% e rrjedhes vjetore. Prurja mesatare shumëvjeçare e Shkumbinit është61.5 m3/sek.
 8. 8. Shkumbini ben pjese ne lumenjte meeroziv te Shqiperise. Prurja mesatareshume vjeçare e aluvioneve pezull eshte 187 kg/sek, kurse turbullira 3040gr/m2. Ai transporton mesatarisht 5.8milionë tonë lëndë të ngurta në vit. Stacioni Nitrate P mg/l mg/l Mineralizimi eshte 317 mg/l i perfaqesuar nga bikarbonatet. Shkumbini 1 1.20 0.11 Temperaturat lëvizin nga 6.3oC në janar deri 22oC në gusht. Shkumbini 2 0.70 0.10 Mineralizimi i ujërave është rrëth 317 mg/l.
 9. 9. Vlerësim mbështetur tekLumi Stacioni Parametrat fiziko-kimikë në ujëra Metalet e rëndë në ujëra Klasa Vlerësimi (Klasa) Klasa Vlerësimi (Klasa) Sh1 2.7 Mirë (II) 4.0 Ndotje e rëndë (IV)Shkumbini Sh2 2.8 Mirë (II) 4.0 Ndotje e rëndë (IV) Sh3 2.7 Mirë (II) 3.3 Ndotje e theksuar (III)
 10. 10. Gjeresia e lumit 70mZona e permbytjes 100-300m Shtrati pergjithesisht zallisht Pellgu ujembledhes gelqeror
 11. 11. Pa erozion e Erozion i prekur nga theksuar permbytja Erozion i E mbrojtur theksuar ne nga barrjeranjeren ane dhe te krijuara tjetra pa nga njeriu erozion
 12. 12. •Rrapi gjendet ne te gjithe zonen e vezhguar •Shelgu, plepi dhe disa loje te tjera jane prezente ne disa pjese te lumit •Shkurret si rakita gjenden kudo, gjithashtu dhe shume lojje barishtoresh
 13. 13. Ure dhe barriera mbrojtese te uresMure betoni per mbrojtjen e rruges nacionale Barriere betoni per mbrojtjen e tokave buqesoreMure gure dhe beton per mbrojtjen e tokave dhe ures
 14. 14. PERGJIGJAFORCAT LEVIZESE •Industrite•Mungesa e kontrollit qeveritar •Informimi I•Kerkesa per inerte ndertimi •Komuniteti komunitetit • •Rishikim I lishensave te subjekteve qePRESIONET •Kimikatet buqesore marrin inerte•Shkarkimet e ujrave te zeza •Depozitimi I meparshem I •Hartimi I nje•Erozioni , marrja e materialeve mbetjeve industriale plani per•Shkarkimet e mbetjeve reabilitimin eeindustriale lumit •Ndergjegjesimi IGJENDJA •Erozion komunitetit•Depozitime MU pergjat •permbytje •Studime terrjedhjes vazhdueshem mbi•Mineralizimi ne nivele te larta gjendjen mjedisore te lumit.NDIKIMI •Rrezikimin e shtepive prane•Humbje speciesh lumit•Humbje tokash •Mungese te barrieres natyrore ne grykederdhje ne det.•Prishjen e sistemevevadites, urave

×