Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
3 juli 2013
Edwin De Boeck (KBC Groep)
Bernard Keppenne (CBC Banque)
Economische relance
in Wallonië ?
 2
1 Regionale groei: terugblik sinds 1960 & kentering sinds 2000 ?
2 Structurele uitdagingen Waalse economie
3 Een toeko...
Reëel bruto regionaal product
(1960 = 100)
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Vlaanderen
Wallonië
Brussel
EMU
Langetermij...
Reëel bruto regionaal product per capita
(1960 = 100)
100
150
200
250
300
350
400
Vlaanderen
Wallonië
Brussel
EMU
Bron: Ei...
Convergentie sinds midden jaren 90
…als gevolg van vertraagde groei in Vlaanderen
0
1
2
3
4
5
6
1960-73 1974-81 1982-89 19...
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Vlaanderen
Wallonië
Brussel
Netto instroom van pendelaars
(in % van regionale werkgel...
Desindustrialisatie
Verschuift van Wallonië naar Vlaanderen
20
25
30
35
40
45
70
100
130
160
190
Vlaanderen
Wallonië
Verw....
Beleidsstrategie Waalse overheid:
 1987: 1e congres “la Wallonie au Futur”
 1998: 5e congres “la Wallonie au Futur”
 19...
0
2
4
6
8
10
12
14
Vlaanderen Wallonië Duitsland
Toegevoegde waarde in hoogtechnologische sectoren
(in % van totale bruto ...
15
18
21
24
27
30
Vlaanderen
Wallonië
Investeringsquote
(bruto investeringen in vaste activa in %
bruto regionaal product)...
Uitvoer buiten de EU-27
(in % van totale uitvoer)
15
20
25
30
35
40
45
Vlaanderen Wallonië Duitsland EMU
2002
2012
30
40
5...
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
1960 1973 1981 1989 1999 2010
Arbeidsproductiviteit
Arbeidskost per werknemer
Arbeidsk...
 13
1 Regionale groei: terugblik sinds 1960 & kentering sinds 2000 ?
2 Structurele uitdagingen Waalse economie
3 Een toek...
Tewerkstelling in de (semi-)publieke sector
(% in totale werkgelegenheid)
10
15
20
25
30
35
Vlaanderen Wallonië Vlaanderen...
0
10
20
30
Vlaanderen Wallonië
Per 100 km²
Per 1000 inwoners
Ondernemingen naar aantal werknemers
(in % totaal aantal onde...
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Vlaanderen Wallonië
Verhouding aantal opgestarte
ondernemingen tot aantal
actieve ondernem...
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
Vlaanderen
Wallonië
Brussel
Duitsland
Zelfstandige werkgelegenheid
(in % van de 15-64 jari...
5
10
15
20
25
30
35
40
Vlaanderen Wallonië Duitsland
Opleidingsniveau
Bezit diploma hoger onderwijs
(in % van 25-64 jarige...
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
Vlaanderen
Wallonië
Brussel
Herstel groei aantal werkenden en gelijk aan
Vlaamse ontwik...
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
Vlaanderen
Wallonië
Brussel -0.1%
0.4%
0.9%
1.4%
1.9%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 200...
50
55
60
65
70
Vlaanderen
Wallonië
Brussel
Werkzaamheidsgraad
(werkenden in % 15-64 jarigen)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2...
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Vlaanderen
Wallonië
Brussel
Jongerenwerkloosheid
(niet-werkende werkzoekenden in %
beroepsbevolki...
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
15-24 25-49 50-54 55-59 60-64 65+
Vlaanderen Wallonië Brussel
Gemiddelde effectieve pensi...
0.20
0.25
0.30
0.35
1990 1995 2000 2005 2008
Vlaanderen Wallonië Brussel
9
12
15
18
21
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ...
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Reële economische groei per jaar in 2000-2010
(periodegemiddelde, in %)
Intra-regional...
50
55
60
65
70
75
80
2000
2012
Werkzaamheidsgraad per provincie
(werkenden in % 20-64 jarigen)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20...
3/07/2013
 27
1 Regionale groei: terugblik sinds 1960 & kentering sinds 2000 ?
2 Structurele uitdagingen Waalse economie
...
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
Vlaanderen
Wallonië
Brussel
Bevolking op beroepsactieve leeftijd
(20-64-jarigen, proje...
50
55
60
65
70
75
Vlaanderen
Wallonië (*)
Brussel (*)
België
EU2020 Strategie België 73.2%
Werkzaamheidsgraad
(werkenden i...
50
55
60
65
70
75
Vlaanderen
Wallonië
Werkzaamheidsgraad
(werkenden in % bevolking 20-64 jaar) KBC-scenario regionale arbe...
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Vlaanderen
Wallonië
Brussel
Des te meer mensen aan het werk,
des te lager de productiviteitsgroei ?
Voor...
Vooruitzichten 2013-2020
Waals groeitempo kan licht hoger blijven dan in Vlaanderen
0
1
2
3
4
5
6
1960-73 1974-81 1982-89 ...
3/07/2013
 33
1 Regionale groei: terugblik sinds 1960 & kentering sinds 2000 ?
2 Structurele uitdagingen Waalse economie
...
Enkele conclusies
 Sinds de jaren 60 lag de economische groei in Wallonië stelselmatig lager dan in
Vlaanderen. Het voorb...
www.kbceconomics.be
Plus d’infos ?
Edwin De Boeck, Corporate Chief Economist KBC – Mail : edwin.deboeck@kbc.be – Tél.: 02 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Slides wallonië nl

1,004 views

Published on

Sinds de jaren 60 lag de economische groei in Wallonië stelselmatig lager dan in Vlaanderen.
Het voorbije decennium kwam aan deze groeiachterstand echter een einde. Dat reflecteert
deels een wat snellere Waalse industriële groeidynamiek, maar meer nog een achteruitgang
van het groeitempo van de Vlaamse economie. De vraag is nu of Wallonië daarmee aan een
inhaalbeweging tegenover Vlaanderen is begonnen. Bemoedigend is alvast de kentering in
het Waalse industriële beleid, vooral via het Marshallplan dat de ontwikkeling van nieuwe
industriële groeipolen ondersteunt. Ook investerings- en uitvoerstatistieken suggereren dat
deze beleidsheroriëntatie stilaan vruchten afwerpt. Toch presteert Wallonië op diverse vlakken
nog altijd zwakker dan Vlaanderen. De uitvoer (vooral buiten de EU) en het ondernemerschap
zijn er minder ontwikkeld, de productiviteit in de dienstensectoren is er lager, het onderwijs
scoort minder en de structurele werkloosheid blijft hoog. Als Wallonië deze relatieve zwaktes
kan bijsturen, kan het groeitempo er mede dankzij een minder ongunstige demografie in de
komende jaren hoger blijven dan in Vlaanderen. Dat veronderstelt dan wel dat Wallonië naast
de kentering van het industriële beleid ook maximaal de vruchten plukt van arbeidsmarkthervormingen,
die in alle gewesten nodig zijn om de werkzaamheidsgraad naar een hoger niveau
te tillen.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slides wallonië nl

 1. 1. 3 juli 2013 Edwin De Boeck (KBC Groep) Bernard Keppenne (CBC Banque) Economische relance in Wallonië ?
 2. 2.  2 1 Regionale groei: terugblik sinds 1960 & kentering sinds 2000 ? 2 Structurele uitdagingen Waalse economie 3 Een toekomstperspectief op middellange termijn 4 Enkele conclusies Economische relance in Wallonië ? Waarover we het zullen hebben
 3. 3. Reëel bruto regionaal product (1960 = 100) 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Vlaanderen Wallonië Brussel EMU Langetermijntrend 1960-2012 Decennia van relatief zwakke groei in Wallonië & Brussel Bron: Eigen berekeningen o.b.v. NBB (INR), Federaal Planbureau Bevolking (1960 = 100) 90 95 100 105 110 115 120 125 130 Vlaanderen Wallonië Brussel EMU
 4. 4. Reëel bruto regionaal product per capita (1960 = 100) 100 150 200 250 300 350 400 Vlaanderen Wallonië Brussel EMU Bron: Eigen berekeningen o.b.v. NBB (INR), Federaal Planbureau Gemiddelde groei per jaar (in %) Reëel BRP Reëel BRP per capita 1960- 2012 2000- 2012 1960- 2012 2000- 2012 EMU 2,9 1,3 2,3 1,0 België 2,6 1,5 2,2 1,1 Vlaanderen 3,1 1,5 2,6 1,1 Wallonië 2,2 1,6 1,9 1,2 Brussel 2,0 1,5 1,8 0,4 Langetermijntrend 1960-2012 Decennia van relatief zwakke groei in Wallonië & Brussel
 5. 5. Convergentie sinds midden jaren 90 …als gevolg van vertraagde groei in Vlaanderen 0 1 2 3 4 5 6 1960-73 1974-81 1982-89 1990-99 2000-12 Vlaanderen Wallonië Brussel EMU Reële groei bruto regionaal product (in % per jaar, periodegemiddeldes) Gemiddelde groei per jaar (in %) Reëel BRP Reëel BRP per capita 1960- 2012 2000- 2012 1960- 2012 2000- 2012 EMU 2,9 1,3 2,3 1,0 België 2,6 1,5 2,2 1,1 Vlaanderen 3,1 1,5 2,6 1,1 Wallonië 2,2 1,6 1,9 1,2 Brussel 2,0 1,5 1,8 0,4 Bron: Eigen berekeningen o.b.v. NBB (INR), Federaal Planbureau
 6. 6. -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Vlaanderen Wallonië Brussel Netto instroom van pendelaars (in % van regionale werkgelegenheid) 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 1990 2000 2012 Naar Brussel Naar Vlaanderen 1990 2000 2012 Naar Brussel Naar Wallonië Stroom van pendelaars (in % van werkende bevolking) Wallonië Vlaanderen Convergentie sinds midden jaren 90 Krimpende maar nog altijd wijde regionale inkomenskloof Bron: Eigen berekeningen o.b.v. NBB (INR) Regionaal inkomen per capita (EMU = 100) (Regionaal inkomen = regionaal product gecorrigeerd voor pendelstromen tussen regio‟s) 80 90 100 110 120 130 140 150 160 Vlaanderen Wallonië Brussel België EMU
 7. 7. Desindustrialisatie Verschuift van Wallonië naar Vlaanderen 20 25 30 35 40 45 70 100 130 160 190 Vlaanderen Wallonië Verw. nijverheid Dien- sten Overige (*) Totaal Vlaanderen % BRP 16.9 72,9 10,2 100 % werkgelegenheid 14.2 76,4 9,4 100 Groei 2000-2011 (*) Toegevoegde waarde 0,2 2,0 1,8 1,6 Werkgelegenheid -1,5 2,0 0,8 1,1 Productiviteit 1,7 0,0 1,0 0,5 Wallonië % BRP 15,2 74,4 10,4 100 % werkgelegenheid 11,2 79,0 9,9 100 Groei 2000-2011 (*) Toegevoegde waarde 1,5 1,7 1,7 1,6 Werkgelegenheid -0,7 1,4 0,5 1,0 Productiviteit 2,2 0,3 1,2 0,6 (*) Voornamelijk bouw, landbouw en energie (**) Per jaar, periodegemiddelde in % Sectorale samenstelling regionaal product en groei Tewerkstelling in de verwerkende nijverheid (2000 = 100) Industriële sectoren (incl. bouw & energie) (in % van bruto regionaal product) Bron: NBB, Federaal Planbureau
 8. 8. Beleidsstrategie Waalse overheid:  1987: 1e congres “la Wallonie au Futur”  1998: 5e congres “la Wallonie au Futur”  1999: “Contrat d‟Avenir pour la Wallonie”  2005: 1e Marshall Plan (“Contrat d‟Avenir renouvelé”)  2009: Marshall Plan 2.green  1e Marshall Plan 2005-2009: 1,8 miljard EUR (2,5% v/h Waalse BRP) Marshall Plan 2.green 2009-2013: 2,8 miljard EUR (3,3% v/h Waalse BRP)  6 prioritaire doelstellingen: (1) verbetering v/d vaardigheden v/d bevolking; (2) promotie van onderzoek en innovatie; (3) ondersteuning van ondernemerschap; (4) alliëren van een duurzame/groene economie met jobcreatie; (5) opvoering v/d maatschappelijke dienstverlening (waaronder kinderopvang en personenhulp); (6) de implementatie van 6 competitiviteitspolen (nieuw industrieel beleid) BIOWIN (bioweten- schappen) SKYWIN (lucht- en ruimtevaart ) WAGRALIM (agro- industrie) MECATECH (machine- bouw) LOGISTICS (transport & logistiek) GREENWIN (milieu- technologie) 6plen Het “Marshall Plan” Evolutie in het Waalse industriële beleid  Sinds 2006 ruim 200 projectvoorstellen goedgekeurd die kaderen binnen de 6 polen (= +/1 miljard EUR)  Daarbij zijn ruim 500 bedrijven betrokken (+/-80% kmo‟s, die vaak krachten bundelen met universiteiten)  Projecten leverden samen al zo‟n 2.000 extra banen op (merendeel in R&D)
 9. 9. 0 2 4 6 8 10 12 14 Vlaanderen Wallonië Duitsland Toegevoegde waarde in hoogtechnologische sectoren (in % van totale bruto toegevoegde waarde) Medium- en hoogtechnologische verwerkende nijverheid Hoogtechnologisch kennisintensieve diensten Bron: Eurostat Het “Marshall Plan” Werpt zijn eerste vruchten af R&D uitgaven (in % van het bruto regionaal product) 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 R&D bedrijven R&D overheid
 10. 10. 15 18 21 24 27 30 Vlaanderen Wallonië Investeringsquote (bruto investeringen in vaste activa in % bruto regionaal product) Bron: NBB, Eurostat Bedrijfsinvesteringen Groeiende attractiviteit Wallonië als investeringsbestemming 5 10 15 20 25 30 35 40 0 20 40 60 80 100 120 Vlaanderen Wallonië Brussel % aandeel Wallonië (rechtse as) Aantal nieuwe directe buitenlandse investeringen Bron: Ernst & Young Investment Monitor
 11. 11. Uitvoer buiten de EU-27 (in % van totale uitvoer) 15 20 25 30 35 40 45 Vlaanderen Wallonië Duitsland EMU 2002 2012 30 40 50 60 70 80 90 Vlaanderen Wallonië Uitvoer van goederen en diensten (in % van bruto regionaal product) Internationale handel Stevigere Waalse uitvoerdynamiek, maar nog teveel EU-gericht Bron: NBB
 12. 12. 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 1960 1973 1981 1989 1999 2010 Arbeidsproductiviteit Arbeidskost per werknemer Arbeidskost per eenheid product Relatieve arbeidskost en productiviteit Wallonië (Vlaanderen = 100) 80 85 90 95 100 105 2000 2010 / 2008 2000 2010 / 2008 Arbeidsproductiviteit Uurloonkost Totale economie Markt- diensten Verwerkende nijverheid Kostencompetitiviteit Comparatief nadeel tegenover Vlaanderen verkleint Bron: EurostatBron: NBB (regionale rekeningen)
 13. 13.  13 1 Regionale groei: terugblik sinds 1960 & kentering sinds 2000 ? 2 Structurele uitdagingen Waalse economie 3 Een toekomstperspectief op middellange termijn 4 Enkele conclusies Economische relance in Wallonië ? Waarover we het zullen hebben
 14. 14. Tewerkstelling in de (semi-)publieke sector (% in totale werkgelegenheid) 10 15 20 25 30 35 Vlaanderen Wallonië Vlaanderen Wallonië 1995 2000 2011 Overheid & onderwijs Zwakke dienstensector Gekenmerkt door zwaar gewicht (semi-)publieke sector Bron: NBB, Federaal Planbureau Markt- diensten Niet-markt- diensten Totaal Vlaanderen % BRP 61,3 10,8 72,1 % werkgelegenheid 60,6 15,4 76,0 Groei 2000-2011 (*) Toegevoegde waarde 2,3 0,6 2,0 Werkgelegenheid 2,0 0,9 2,0 Productiviteit 0,3 -0,3 0,0 Wallonië % BRP 57,6 16,9 74,5 % werkgelegenheid 57,5 21,4 78,9 Groei 2000-2011 (*) Toegevoegde waarde 2,0 0,7 1,7 Werkgelegenheid 1,7 0,6 1,4 Productiviteit 0,3 0,1 0,3 (*) Per jaar, periodegemiddelde in % Dienstensector Overheid, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 15. 15. 0 10 20 30 Vlaanderen Wallonië Per 100 km² Per 1000 inwoners Ondernemingen naar aantal werknemers (in % totaal aantal ondernemingen, 2011) Structuur van de ondernemingen Kleinere bedrijven en geringere dichtheid dan in Vlaanderen 75 77 79 81 14 15 16 17 18 Vlaanderen Wallonië 3.0 3.5 4.0 4.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 > 20010-49 50-199 Bron: RSZ, FOD Economie Aantal ondernemingen (2011) 0-9 # werknemers
 16. 16. -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vlaanderen Wallonië Verhouding aantal opgestarte ondernemingen tot aantal actieve ondernemingen Bron: FOD Economie, NBB Ondernemerschap Startersgraad hoger dan in Vlaanderen, overlevingsgraad lager Aantal opgestarte ondernemingen min stopgezette ondernemingen gedeeld door aantal actieve ondernemingen Bruto en netto startersgraad Overlevingsgraad ondernemingen (in %, gemiddelde 2000-2012) 75 80 85 90 95 100 Na 1 jaar Na 2 jaar Na 3 jaar Na 4 jaar Na 5 jaar Vlaanderen Wallonië %-verandering in 2001-2012 Actieve ondernemingen Oprichtingen Stopzettingen (*) Vlaanderen +40,0 -3,6 +14,5 Wallonië +46,3 +8,8 +26,4 (*) inclusief faillissementen
 17. 17. 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 Vlaanderen Wallonië Brussel Duitsland Zelfstandige werkgelegenheid (in % van de 15-64 jarigen) Bron: Eurostat, RSVZ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Vlaanderen Wallonië Brussel Starters als zelfstandige (in % van de 15-64 jarigen) Ondernemerschap Minder zelfstandig ondernemerschap dan in Vlaanderen
 18. 18. 5 10 15 20 25 30 35 40 Vlaanderen Wallonië Duitsland Opleidingsniveau Bezit diploma hoger onderwijs (in % van 25-64 jarigen) Bron: Eurostat Nieuw-afgestudeerden ‘science & engineering’ (% alle nieuw-afgestudeerden hoger onderwijs) Menselijk kapitaal Grote regionale verschillen inzake onderwijskwaliteit 7 9 11 13 15 17 Vervroegde schoolverlaters (in %) EU2020 doelstelling: max 10
 19. 19. 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 Vlaanderen Wallonië Brussel Herstel groei aantal werkenden en gelijk aan Vlaamse ontwikkeling sinds midden jaren 90… (werkende bevolking, 2000 = 100) Arbeidsmarkt Regionale tendensen werkzaamheid en arbeidsaanbod …tegen de achtergrond van een sterkere groei van het potentiële arbeidsaanbod (bevolking 15-64, 2000 = 100) 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 Vlaanderen Wallonië Brussel Bron: INR, Federaal Planbureau
 20. 20. 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 Vlaanderen Wallonië Brussel -0.1% 0.4% 0.9% 1.4% 1.9% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -0.1% 0.4% 0.9% 1.4% 1.9% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Instroom 15 - uitstroom 64 Netto migratie 15-64 Vlaanderen Wallonië -0.1% 0.4% 0.9% 1.4% 1.9% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Brussel (in % van 15-64 jarigen) Arbeidsmarkt Sterker dan eerder verwachte groei bevolking op actieve leeftijd Bevolking op beroepsactieve leeftijd (15-64 jarigen, 2000 = 100) Stippellijn = projectie Planbureau in 2000 Bron: Federaal Planbureau
 21. 21. 50 55 60 65 70 Vlaanderen Wallonië Brussel Werkzaamheidsgraad (werkenden in % 15-64 jarigen) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Vlaanderen Wallonië Brussel Werkloosheidsgraad (niet-werkende werkzoekenden in % beroepsbevolking) Arbeidsmarkt Persistent hogere werkloosheid in Wallonië & Brussel... Bron: Eurostat, RVA (*) 2013 = april (Vlaanderen & Wallonië), maart (Brussel) +0,2% +1,4% Toename in 2008-2013
 22. 22. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Vlaanderen Wallonië Brussel Jongerenwerkloosheid (niet-werkende werkzoekenden in % beroepsbevolking 15-24) 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Vlaanderen Wallonië Brussel Langetermijnwerkloosheid (werklozen > 12 maanden, in % totaal aantal werklozen) Arbeidsmarkt …bijzonder hoge jongeren- & langetermijnwerkloosheid Bron: Eurostat
 23. 23. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 15-24 25-49 50-54 55-59 60-64 65+ Vlaanderen Wallonië Brussel Gemiddelde effectieve pensioenleeftijd 57.5 58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 2001 2005 2010 Arbeidsmarkt …maar minder vervroegde uittreding dan in Vlaanderen Bron: FOD Economie (EAK), Steunpunt WSE Werkzaamheidsgraad volgens leeftijd (2012, in %)
 24. 24. 0.20 0.25 0.30 0.35 1990 1995 2000 2005 2008 Vlaanderen Wallonië Brussel 9 12 15 18 21 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gini-coëfficiënt Bron: Universiteit Antwerpen (OASES) Inkomensongelijkheid & armoede Groter dan in Vlaanderen, en toenemend % van bevolking onder de armoededrempel (*) (*) Alleenstaande: € 1.000/maand; gezin 2 kinderen: € 2.101//maand 50 55 60 65 70 Vlaanderen Wallonië Brussel Werkzaamheidsgraad (werkenden in % 15-64 jarigen) Bron: Eurostat, RVA
 25. 25. 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Reële economische groei per jaar in 2000-2010 (periodegemiddelde, in %) Intra-regionale verschillen Groter binnen Wallonië Gemiddeld belastbaar inkomen (per fiscale aangifte, België = 100) 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 1993 2000 2010 Bron: FOD Economie (fiscale statistieken)Bron: Eurostat
 26. 26. 50 55 60 65 70 75 80 2000 2012 Werkzaamheidsgraad per provincie (werkenden in % 20-64 jarigen) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2000 2012 Werkloosheidsgraad per provincie (in % beroepsbevolking op leeftijd 15+) Bron: Eurostat Intra-regionale verschillen Groter binnen Wallonië
 27. 27. 3/07/2013  27 1 Regionale groei: terugblik sinds 1960 & kentering sinds 2000 ? 2 Structurele uitdagingen Waalse economie 3 Een toekomstperspectief op middellange termijn 4 Enkele conclusies Economische relance in Wallonië ? Waarover we het zullen hebben
 28. 28. 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Vlaanderen Wallonië Brussel Bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64-jarigen, projecties Planbureau) Volle lijn = projectie 2013 Stippellijn = projectie 2000 2010 = 100 Vooruitzichten 2013-2020 Gunstigere demografie dan Vlaanderen Wijziging bevolking tussen 20-64 jaar (in '000) 2000-12 2012-20 2020-30 Vlaanderen 206.1 45.6 -115.5 - waarvan < 55 jaar 42.2 -68.1 -67.5 - waarvan > 55 jaar 163.9 113.7 -48.0 Wallonië 159.4 29.5 -6.2 - waarvan < 55 jaar 21.1 -4.4 -0.1 - waarvan > 55 jaar 138.2 34.0 -6.1 Brussel 130.8 67.3 14.5 - waarvan < 55 jaar 109.7 52.0 3.1 - waarvan > 55 jaar 21.1 15.2 11.4 Bron: Federaal Planbureau
 29. 29. 50 55 60 65 70 75 Vlaanderen Wallonië (*) Brussel (*) België EU2020 Strategie België 73.2% Werkzaamheidsgraad (werkenden in % bevolking 20-64 jaar) EU2020 Strategie Vlaanderen 76% (*) Wallonië en Brussel hebben geen eigen EU2020 doelstelling. De assumptie van een werkzaamheidsgraad van 70% (Wallonië) en 68.2% (Brussel) is consistent met de EU2020 doelstellingen voor Vlaanderen en België Hoeveel jobcreatie is nodig om de EU2020 Strategie te halen ? (*) Vooruitzichten 2013-2020 Zijn EU2020-doelstellingen werkzaamheidsgraad realistisch ? Bron: Eurostat, eigen berekeningen Wijziging aantal jobs en werkzaamheidsgraad 2000-12 2013-20 Vlaanderen Wijziging jobs per jaar (in '000) 20.1 25.6 Wijziging jobs per jaar (in %) 0.8 0.9 Werkzaamheidsgraad 20-64 (einde periode) 71.5 76.0 Wallonië Wijziging jobs per jaar (in '000) 11.6 22.4 Wijziging jobs per jaar (in %) 0.9 1.6 Werkzaamheidsgraad 20-64 (einde periode) 62.5 70.0 Brussel Wijziging jobs per jaar (in '000) 5.9 14.5 Wijziging jobs per jaar (in %) 1.6 3.2 Werkzaamheidsgraad 20-64 (einde periode) 58.2 68.2
 30. 30. 50 55 60 65 70 75 Vlaanderen Wallonië Werkzaamheidsgraad (werkenden in % bevolking 20-64 jaar) KBC-scenario regionale arbeidsmarkten in 2013-2020 (*) Zwarte stippellijn = trend 1985-2012 Vooruitzichten 2013-2020 KBC-scenario Wallonië gematigder dan impliciet in EU2020 (*) Onder de assumptie dat de werkzaamheidsgraad in Wallonië zich ontwikkelt in het midden tussen „impliciete‟ EU2020-doelstelling en voortzetten van trend; voor Vlaanderen behouden we de EU2020-doelstelling Bron: Eurostat, eigen berekeningen Wijziging aantal jobs en werkzaamheidsgraad Scenario Scenario EU2020 KBC (*) 2000-12 2013-20 2013-20 Vlaanderen Wijziging jobs per jaar (in '000) 20.1 25.6 25.6 Wijziging jobs per jaar (in %) 0.8 0.9 0.9 Werkzaamheidsgraad 20-64 (einde periode) 71.5 76.0 76.0 Wallonië Wijziging jobs per jaar (in '000) 11.6 22.4 16.3 Wijziging jobs per jaar (in %) 0.9 1.6 1.2 Werkzaamheidsgraad 20-64 (einde periode) 62.5 70.0 67.7
 31. 31. 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Vlaanderen Wallonië Brussel Des te meer mensen aan het werk, des te lager de productiviteitsgroei ? Vooruitzichten 2013-2020 Productiviteitsgroei blijft allicht laag Voorspelling Planbureau te optimistisch voor productiviteitsgroei (?) & te pessimistisch voor Waalse werkgelegenheidsgroei (?) Groei arbeidsproductiviteit (10-jaars voortschrijdend gemiddelde, in %) Bron: NBB, eigen berekeningen Middellangetermijnvooruitzichten jaarlijkse reële BRP-groei (periodegemiddelden, in %) Vlaanderen Wallonië KBC 2013 (periode = 2013-2020) Werkgelegenheidsgroei 0.9 1.2 Productiviteitsgroei 0.6 0.6 Reële BRP-groei 1.5 1.8 Planbureau in 2013 (periode = 2015-2018) Werkgelegenheidsgroei 0.8 0.7 Productiviteitsgroei 0.9 1.1 Reële BRP-groei 1.7 1.8 Planbureau in 2012 (periode = 2014-2017) Werkgelegenheidsgroei 1.0 1.0 Productiviteitsgroei 0.9 0.8 Reële BRP-groei 2.0 1.8 Planbureau in 2011 (periode = 2013-2016) Werkgelegenheidsgroei 1.0 1.0 Productiviteitsgroei 1.2 1.1 Reële BRP-groei 2.2 2.2
 32. 32. Vooruitzichten 2013-2020 Waals groeitempo kan licht hoger blijven dan in Vlaanderen 0 1 2 3 4 5 6 1960-73 1974-81 1982-89 1990-99 2000-12 2013-20 Vlaanderen Wallonië Reële groei bruto regionaal product (in % per jaar, periodegemiddeldes) Bron: Eigen berekeningen o.b.v. NBB (INR), Federaal Planbureau Middellangetermijnvooruitzichten jaarlijkse reële BRP-groei (periodegemiddelden, in %) Vlaanderen Wallonië KBC 2013 (periode = 2013-2020) Werkgelegenheidsgroei 0.9 1.2 Productiviteitsgroei 0.6 0.6 Reële BRP-groei 1.5 1.8 Planbureau in 2013 (periode = 2015-2018) Werkgelegenheidsgroei 0.8 0.7 Productiviteitsgroei 0.9 1.1 Reële BRP-groei 1.7 1.8 Planbureau in 2012 (periode = 2014-2017) Werkgelegenheidsgroei 1.0 1.0 Productiviteitsgroei 0.9 0.8 Reële BRP-groei 2.0 1.8 Planbureau in 2011 (periode = 2013-2016) Werkgelegenheidsgroei 1.0 1.0 Productiviteitsgroei 1.2 1.1 Reële BRP-groei 2.2 2.2
 33. 33. 3/07/2013  33 1 Regionale groei: terugblik sinds 1960 & kentering sinds 2000 ? 2 Structurele uitdagingen Waalse economie 3 Een toekomstperspectief op middellange termijn 4 Enkele conclusies Economische relance in Wallonië ? Waarover we het zullen hebben
 34. 34. Enkele conclusies  Sinds de jaren 60 lag de economische groei in Wallonië stelselmatig lager dan in Vlaanderen. Het voorbije decennium kwam aan deze groeiachterstand echter een einde. Dat reflecteert deels een wat snellere industriële groeidynamiek in Wallonië, maar meer nog een achteruitgang van het groeitempo van de Vlaamse economie  Bemoedigend is de kentering in het Waalse industriële beleid, vooral via het Marshallplan dat de ontwikkeling van nieuwe industriële groeipolen ondersteunt. Ook recente investerings- en uitvoerstatistieken suggereren dat deze beleidsheroriëntatie stilaan vruchten afwerpt  Ondanks deze beterschap presteert Wallonië op diverse vlakken evenwel nog altijd zwakker dan Vlaanderen. De uitvoer (vooral buiten de EU) en het ondernemerschap zijn er minder ontwikkeld, de productiviteit in de dienstensectoren is er lager, het onderwijs scoort minder en de structurele werkloosheid blijft hardnekkig hoog  Als Wallonië deze relatieve zwaktes kan bijsturen, zal het groeitempo er mede dankzij een minder ongunstige demografie licht hoger blijven dan in Vlaanderen. Dat veronderstelt dan wel dat Wallonië naast de kentering van het industriële beleid ook maximaal de vruchten plukt van arbeidsmarkthervormingen, die in alle gewesten nodig zullen zijn om de werkzaamheidsgraad naar een hoger niveau te tillen
 35. 35. www.kbceconomics.be Plus d’infos ? Edwin De Boeck, Corporate Chief Economist KBC – Mail : edwin.deboeck@kbc.be – Tél.: 02 429 59 50 Bernard Keppenne, Chief Economist CBC - Mail : bernard.keppenne@cbc.be – Tél.: 02 547 19 25 Société du groupe KBC ● Een onderneming van de KBC-groep

×