SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
TEMES DELS TREBALLS DE NADAL
ÍNDEX:
TEMA_1: ELS DIFERENTS TIPUS D'ALIMENTS UNA DIETA SALUDABLE I
EQUILIBRADA
TEMA_2: ELS TRASTORNS RELACIONATS AMB L'ALIMENTACIÓ
TEMA_3: LA CONSERVACIÓ I LA MANIPULACIÓ DELS ALIMENTS
TEMA_4: MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
TEMA_5: MALALTIES DE L'APARELL CIRCULATORI
TEMA_6: MALALTIES DE L'APARELL DIGESTIU
TEMA_7: L'APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ I FEMENÍ I LES
GÀMETES MASCULINES I FEMENINES.
TEMA_8: MALALTIES DEL SISTEMA ENDOCRI
TEMA_9: L'ESTERILITAT I LES TÈCNIQUES DE REPRODUCIÓ
ASSISTIDA
TEMA_10: ELS CICLES DE L'APARELL REPRODUCTOR FEMENI
TEMA_11: ELS CANVIS CAP A LA MADURESA SEXUAL
TEMA_12: ELS TRASTORNS DE LA SALUT MENTAL
TEMA_13: LES LESIONS MÉS HABITUALS DE L’APARELL LOCOMOTOR
TEMA_14: LES MALALTIES INFECCIOSES
TEMA_15: EL DESENVOLUPAMENT DE L'EMBARÀS
TEMA_16: LA SALUT DELS ÒRGANS DELS SENTITS
TEMA_1: ELS DIFERENTS TIPUS D'ALIMENTS UNA DIETA
SALUDABLE I EQUILIBRADA
• Mitjançant un quadre, esquema explica els tres tipus d'aliments que hi
ha, posa exemples (il·lustrat amb fotos).
• Explica que funció té cadascun d'aquests aliments en el nostre
organisme.
• Que passaria si tinguéssim manca d'un d'ells en la nostra dieta.
• Segons l'activitat física que es tingui durant el dia, es recomana un
tipus de dieta que una altra.
• Explica mitjançant una taula com ha de ser la dieta d'un esportista i la
una persona que no practiqui molt esport que porti una vida més
sedentària.
• S'ha d'explicar breument en què consisteix una dieta, que depèn........
• En què consisteix una dieta equilibrada.
• Que aliments han de formar part d'una dieta equilibrada?
• Que aliments s'haurien de consumir en petites quantitats en una dieta
saludable? i perquè?
• Hi ha alguna etapa de la vida en què és més important un dieta
saludable? i perquè?
• Explica algunes de les malalties que es pot tenir per una mala dieta.
– Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va
explicant.
TEMA_2: ELS TRASTORNS RELACIONATS AMB
L'ALIMENTACIÓ
– S'ha de parlar de les següents trastorns relacionats amb els aliments:
• La desnutrició
• L'obesitat L'anorèxia
• La bulímia
• La vigorexia
• La ortorexia
– En el desenvolupament de cadascuna de les malaltia s'ha de tenir
present els següents punts:
• Perfil de la persona que té la malaltia
• Símptomes per detectar la malaltia
• Que mals hàbits alimentosos porten al desenvolupament de cada
malaltia.
• En què àmbit social es dóna cada malaltia (si ho hi ha clar).
• Alguna d'aquestes malalties té un component genètic.
• Com pot influir els mitjans de comunicació i la moda en l'anorèxia, la
bulímia i vigorexia.
• Diferències entre l'anorèxia i la bulímia.
– Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va
explicant.
TEMA_3: LA CONSERVACIÓ I LA MANIPULACIÓ DELS
ALIMENTS
• Explicar que tipus d'aliments s'han de conservar i perquè.Explica
perquè es deterioren els aliments.
• Que tècniques de conservació existeixen. Explica cadascuna d'elles i
posa exemples amb aliments que avui dia se li aplica aquesta tècnica.
• Que tècniques ja usaven els nostres avantpassats. Fes una breu
explicació en el temps i explica que tècniques es van ser inventant
segons la necessitat........
• Què és una cadena de manipulació d'aliments. Explica-ho amb un
exemple.
• En què passos de la cadena de manipulació d'aliments és més fàcil
que s'alterin els aliments.
• Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va
explicant.
TEMA_4: MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
– S'ha de parlar de les següents tipus de malalties:
La bronquitis L'asma La tuberculosi
La faringitis La sinusitis El refradat i la grip
– En el desenvolupament de cadascuna de les malaltia s'ha de tenir
present els següents punts:
• Explica les causes de cadascuna de les malalties(pol·lucions
atmosfèriques, tabac, canvi de condicions climàtiques .
• Explica els símptomes de cadascuna de les malalties.
• Explica els qui són els causants d'aquestes malalties. classifica cada
malaltia.
• Que tipus de tractament se li dóna a un pacient que tingui cadascuna
d'aquestes malalties.
– Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va
explicant.
TEMA_5: MALALTIES DE L'APARELL CIRCULATORI
– S'ha de parlar de les següents tipus de malalties:
L'arteriosclerosi L'infart de miocardi
El colesterol Angina de pit
– En el desenvolupament de cadascuna de les malaltia s'ha de tenir
present els següents punts:
• Explica les causes de cadascuna de les malalties.
• Explica els símptomes de cadascuna de les malalties.
• Explica els qui són els causants d'aquestes malalties. classifica cada
malaltia.
• Que tipus de tractament se li dóna a un pacient que tingui cadascuna
d'aquestes malalties.
– Explica que és una embòlia, taquicàrdies, arítmies, infart i insuficiència
cardíaca.
– Indica accions que podem fer per mantenir sa el nostre aparell
circulatori.
– Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va
explicant.
TEMA_6: MALALTIES DE L'APARELL DIGESTIU
– S'ha de parlar de les següents tipus de malalties:
La càries El restrenyiment Les úlceres
La gastroenteritis La cirrosi hepàtica
Diarrea Restrenyiment Apendicitis
– En el desenvolupament de cadascuna de les malaltia s'ha de tenir
present els següents punts:
• Explica les causes de cadascuna de les malalties.
• Explica els símptomes de cadascuna de les malalties.
• Explica els qui són els causants d'aquestes malalties. classifica cada
malaltia.
• Que tipus de tractament se li dóna a un pacient que tingui cadascuna
d'aquestes malalties.
– Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va
explicant.
TEMA_7: L'APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ I FEMENÍ I
LES GÀMETES MASCULINES I FEMENINES.
– Explica cadascuna de les parts de l'aparell reproductor masculí i femení
( Què són?, Quina funció té?, On està situat?).
– Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va
explicant.
– Explica cadascuna dels gàmetes masculins i femenis.
– Explica com és , on es formen, quines parts tens un òvul i un
espermatozoide.
TEMA_8: MALALTIES DEL SISTEMA ENDOCRI
– S'ha de parlar de les següents tipus de malalties:
La diabetis Les malalties de la glàndula tiroide
El nanisme i el gigantisme hipofisiaris
– En el desenvolupament de cadascuna de les malaltia s'ha de tenir
present els següents punts:
• Explica les causes de cadascuna de les malalties.
• Explica els símptomes de cadascuna de les malalties.
• Explica els qui són els causants d'aquestes malalties. classifica cada
malaltia.
• Que tipus de tractament se li dóna a un pacient que tingui cadascuna
d'aquestes malalties.
– Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va
explicant.
TEMA_9: L'ESTERILITAT I LES TÈCNIQUES DE REPRODUCIÓ
ASSISTIDA
– Que s'entén per Esterilitat?
– Nomena i explica 5 causes d'esterilitat masculina.
– Nomena i explica 5 causes d'esterilitat femenina.
– Explica que són les tècniques de reproducció assistida.
– Explica les següents tèniques :
• Inseminació artificial
• Transferència intratubárica de gàmetes
• Injecció Intracitoplasmática d'espermatozoides
• Fecundació in vitro i Transferència intratubárica de zigots
Com és el que es recomana en cada cas?
– Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va
explicant.
TEMA_10: ELS CICLES DE L'APARELL REPRODUCTOR
FEMENI
– Explica les hormones femenines (estrògens i progesterona). Quines
funcions té cadascuna d'elles?
– Explica el procés cíclic del nivell d'estrògens en la dona.
– Què és el cicle menstrual i explica-ho pas a pas?
– Explica les característiques sexuals secundàries de la dona.
L'acció hormonal provoca alguns canvis notoris en el cos de la dona
jove. Aquest són:
• Transformació de l'estructura de l'esquelet.
• Desenvolupament de les glàndules mamàries.
• Canvis en la pell i en la distribució del borrissol.
Explica cadascun d'aquests canvis en la dona.
– Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va
explicant
TEMA_11: ELS CANVIS CAP A LA MADURESA SEXUAL
– Explica que és la maduresa sexual
– Cal que expliqueu en cadascuna de les etapes:
• La maduració de l'aparell reproductor
• Que canvis es van produint en cada etapa als nens i a les nenes
• Quant dura cadascuna de les etapes
• Com és el perfil d'un individu en cada etapa
– Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va
explicant.
TEMA_12: ELS TRASTORNS DE LA SALUT MENTAL
– Què s'entén per salut mental?
– Quins tipus de trastorns produeixen alteracions en la salut mental?
Desenvolupa cadascun d'ells.
– Quines són les causes que provoquen els trastorns que alteren la salut
mental?
– Què s'on les malalties neurodegeneratives?
– Desenvolupa les següents malalties neurodegeneratives: La malaltia
d'Alzheimer i la malaltia de Parkinson.
• Quines són les causes d'aquesta malaltia?
• Aquestes malalties són reversibles o irreversibles?
• A quin tipus de persona li fecta la malaltia?
• Quin tipus de medicació s'ha de prendre en cada malaltia?
– Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va
explicant.
TEMA_13: LES LESIONS MÉS HABITUALS DE L’APARELL
LOCOMOTOR i LA PREVENCIÓ DE LESIONS I ELS HÀBITS
SALUDABLES
– Quines són les causes de les següents lesions de l'aparell locomotor?
– Quins són els símptomes més obvis de cada malaltia?
– Quin tractament s'ha de fer servir?
Les fractures Les distensions i els esquinços
Les luxacions Les contractures musculars
– Quins hàbits saludables cal tenir en compte per prevenir les lesions
més habituals de l'aparell locomotor.
– Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va
explicant.
TEMA_14: LES MALALTIES INFECCIOSES
– Què s'entén per malalties infeccioses?
– Quins són els agents patògens es reprodueixen fins assolir un nombre
capaç de causar-nos un perjudici, diem que hem contret una malaltia
infecciosa.
– Per quins mitjans els agents patògens poden arribar a una persona
sana.
– Dóna una explicació ( quines són les causes?, quin tractament cal fer
servir, Quins són els símptomes més obvís?) de les següents malalties
causades pe:
VIRUS: La grip, el refredat, el xarampió, la rubèola, la sida,
l'hepatitis
BACTERIS: El tètan, el còlera, la tuberculosi, la pneumònia, la
diftèria i la salmonel·losi
– Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va
explicant.
TEMA_15: EL DESENVOLUPAMENT DE L'EMBARÀS
– Què s'entén per gestació o embaràs?
– Quins canvis experimenta una dona al llarg de l'embaràs a causa del:
• Desenvolupament i el creixement del fetus al seu interior.
• Intercanvi que manté amb el fetus a través de la placenta.
• Fet que el seu cos es va preparant per al part i per a la lactància.
– Mitjançant un quadre, esquema explica les característiques més
importants durant el desenvolupament del fetus (Recomanació: Fes-ho
per trimestres).
– Mitjançant un quadre, esquema explica les tres fases del part.
– Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va
explicant.
TEMA_16: LA SALUT DELS ÒRGANS DELS SENTITS
– Què s'entén per malalties dels òrgans dels sentits?
– Dóna una explicació ( quines són les causes?, quin tractament cal fer
servir, Quins són els símptomes més obvís?) de les següents malalties:
ULLS: Glaucoma, Cataractes, Hipermetropia, Miopia, Astigmatisme i
Conjuntivitis.
ORELLES: Otitis
FOSSES NASALS: Rinitis
PELL: Urticària, Psoriasi, Acne
– Mitjançant una llista, digues quins hàbits saludables cal adoptar per
mantenir en bon estat els òrgans dels sentits.
– Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va
explicant

More Related Content

Similar to Temes dels treballs de nadal

Presentacio (2)
Presentacio (2)Presentacio (2)
Presentacio (2)
abad12
 
Cancer de tiroides versio1.53 am
Cancer de tiroides    versio1.53 amCancer de tiroides    versio1.53 am
Cancer de tiroides versio1.53 am
Carol Chaparro
 
Unitat3 Salut I Malaltia 09(II)
Unitat3 Salut I Malaltia 09(II)Unitat3 Salut I Malaltia 09(II)
Unitat3 Salut I Malaltia 09(II)
guestf2e4b0
 
La salut i els estils de vida
La salut i els estils de vidaLa salut i els estils de vida
La salut i els estils de vida
Vicent
 
Enfermedades alimentarias
Enfermedades alimentariasEnfermedades alimentarias
Enfermedades alimentarias
Juan Pablo
 
Exposició 3
Exposició 3Exposició 3
Exposició 3
Acoloma2
 

Similar to Temes dels treballs de nadal (20)

power point c4.pptx
power point c4.pptxpower point c4.pptx
power point c4.pptx
 
Esquizofrenia
EsquizofreniaEsquizofrenia
Esquizofrenia
 
5 la salut i els estils de vida-nelo
5 la salut i els estils de vida-nelo5 la salut i els estils de vida-nelo
5 la salut i els estils de vida-nelo
 
Malat cronic malalt_terminal_i_postmortem
Malat cronic malalt_terminal_i_postmortemMalat cronic malalt_terminal_i_postmortem
Malat cronic malalt_terminal_i_postmortem
 
Malalties del sistema nerviós
Malalties del sistema nerviósMalalties del sistema nerviós
Malalties del sistema nerviós
 
Malalties endocrines
Malalties endocrinesMalalties endocrines
Malalties endocrines
 
Viure més, viure millor
Viure més, viure millorViure més, viure millor
Viure més, viure millor
 
UNITAT 1 SALUT I MALALTIA.pptx
UNITAT 1 SALUT I MALALTIA.pptxUNITAT 1 SALUT I MALALTIA.pptx
UNITAT 1 SALUT I MALALTIA.pptx
 
Power Malalties MinoritàRies
Power Malalties MinoritàRiesPower Malalties MinoritàRies
Power Malalties MinoritàRies
 
Salut, malaltia i cultura:Tema 8
Salut, malaltia i cultura:Tema 8Salut, malaltia i cultura:Tema 8
Salut, malaltia i cultura:Tema 8
 
Divisio esquizofrenia foix_i_anna.
Divisio esquizofrenia foix_i_anna.Divisio esquizofrenia foix_i_anna.
Divisio esquizofrenia foix_i_anna.
 
Presentacio (2)
Presentacio (2)Presentacio (2)
Presentacio (2)
 
Malalties relacionades amb estils de vida
Malalties relacionades amb estils de vidaMalalties relacionades amb estils de vida
Malalties relacionades amb estils de vida
 
Cancer de tiroides versio1.53 am
Cancer de tiroides    versio1.53 amCancer de tiroides    versio1.53 am
Cancer de tiroides versio1.53 am
 
Unitat3 Salut I Malaltia 09(II)
Unitat3 Salut I Malaltia 09(II)Unitat3 Salut I Malaltia 09(II)
Unitat3 Salut I Malaltia 09(II)
 
La salut i els estils de vida
La salut i els estils de vidaLa salut i els estils de vida
La salut i els estils de vida
 
Salut i malaltia per Raul i Vicente
Salut i malaltia per Raul i VicenteSalut i malaltia per Raul i Vicente
Salut i malaltia per Raul i Vicente
 
Enfermedades alimentarias
Enfermedades alimentariasEnfermedades alimentarias
Enfermedades alimentarias
 
Exposició 3
Exposició 3Exposició 3
Exposició 3
 
Sindrome d'Aicardi
Sindrome d'AicardiSindrome d'Aicardi
Sindrome d'Aicardi
 

More from Rafael Alvarez Alonso

Pràctica fitxa tècnica d'un animal vertebrat
Pràctica fitxa tècnica d'un animal vertebratPràctica fitxa tècnica d'un animal vertebrat
Pràctica fitxa tècnica d'un animal vertebrat
Rafael Alvarez Alonso
 
Tasca posa li caducitat al contingut que comparteixes en google drive
Tasca posa li caducitat al contingut que comparteixes en google driveTasca posa li caducitat al contingut que comparteixes en google drive
Tasca posa li caducitat al contingut que comparteixes en google drive
Rafael Alvarez Alonso
 
Tasca posa li caducitat al contingut que comparteixes en google drive
Tasca posa li caducitat al contingut que comparteixes en google driveTasca posa li caducitat al contingut que comparteixes en google drive
Tasca posa li caducitat al contingut que comparteixes en google drive
Rafael Alvarez Alonso
 
Fitxa 2.formulació tots els compostos
Fitxa 2.formulació tots els compostosFitxa 2.formulació tots els compostos
Fitxa 2.formulació tots els compostos
Rafael Alvarez Alonso
 
Fitxa formulació tots els composts
Fitxa formulació tots els compostsFitxa formulació tots els composts
Fitxa formulació tots els composts
Rafael Alvarez Alonso
 

More from Rafael Alvarez Alonso (20)

1 tema 10_vertebrados
1 tema 10_vertebrados1 tema 10_vertebrados
1 tema 10_vertebrados
 
Càlcul de l'altura de la nostre classe alumnat
Càlcul de l'altura de la nostre classe alumnatCàlcul de l'altura de la nostre classe alumnat
Càlcul de l'altura de la nostre classe alumnat
 
Pràctica fitxa tècnica d'un animal vertebrat
Pràctica fitxa tècnica d'un animal vertebratPràctica fitxa tècnica d'un animal vertebrat
Pràctica fitxa tècnica d'un animal vertebrat
 
Treballs naturals 3r eso 2015 16
Treballs naturals 3r eso 2015 16Treballs naturals 3r eso 2015 16
Treballs naturals 3r eso 2015 16
 
Llista dels Treballs Naturals 3r ESO 2015 16
Llista dels Treballs Naturals 3r ESO 2015 16Llista dels Treballs Naturals 3r ESO 2015 16
Llista dels Treballs Naturals 3r ESO 2015 16
 
Pràctica cèl·lula vegetal
Pràctica cèl·lula vegetalPràctica cèl·lula vegetal
Pràctica cèl·lula vegetal
 
Fitxa 3.unitat 3.tasca_la cèl·lula
Fitxa 3.unitat 3.tasca_la cèl·lulaFitxa 3.unitat 3.tasca_la cèl·lula
Fitxa 3.unitat 3.tasca_la cèl·lula
 
Índex temari prezi
Índex temari preziÍndex temari prezi
Índex temari prezi
 
Tasca posa li caducitat al contingut que comparteixes en google drive
Tasca posa li caducitat al contingut que comparteixes en google driveTasca posa li caducitat al contingut que comparteixes en google drive
Tasca posa li caducitat al contingut que comparteixes en google drive
 
Tasca posa li caducitat al contingut que comparteixes en google drive
Tasca posa li caducitat al contingut que comparteixes en google driveTasca posa li caducitat al contingut que comparteixes en google drive
Tasca posa li caducitat al contingut que comparteixes en google drive
 
Fitxa 2.formulació tots els compostos
Fitxa 2.formulació tots els compostosFitxa 2.formulació tots els compostos
Fitxa 2.formulació tots els compostos
 
Fitxa formulació tots els composts
Fitxa formulació tots els compostsFitxa formulació tots els composts
Fitxa formulació tots els composts
 
Fitxa 2.unitat 3.els éssers vius
Fitxa 2.unitat 3.els éssers viusFitxa 2.unitat 3.els éssers vius
Fitxa 2.unitat 3.els éssers vius
 
Fitxa 1.unitat 3.els éssers vius
Fitxa 1.unitat 3.els éssers viusFitxa 1.unitat 3.els éssers vius
Fitxa 1.unitat 3.els éssers vius
 
Fitxa tasca 4.sals binaries
Fitxa tasca 4.sals binariesFitxa tasca 4.sals binaries
Fitxa tasca 4.sals binaries
 
Tasca 4.sals dels hidràcids
Tasca 4.sals dels hidràcidsTasca 4.sals dels hidràcids
Tasca 4.sals dels hidràcids
 
Tasca 3.hidràcids
Tasca 3.hidràcidsTasca 3.hidràcids
Tasca 3.hidràcids
 
Fitxa tasca 2.hidrur i òxids
Fitxa tasca 2.hidrur i òxidsFitxa tasca 2.hidrur i òxids
Fitxa tasca 2.hidrur i òxids
 
Tasca 6.peroxids
Tasca 6.peroxidsTasca 6.peroxids
Tasca 6.peroxids
 
Tasca 5.hidroxids
Tasca 5.hidroxidsTasca 5.hidroxids
Tasca 5.hidroxids
 

Temes dels treballs de nadal

 • 1. TEMES DELS TREBALLS DE NADAL ÍNDEX: TEMA_1: ELS DIFERENTS TIPUS D'ALIMENTS UNA DIETA SALUDABLE I EQUILIBRADA TEMA_2: ELS TRASTORNS RELACIONATS AMB L'ALIMENTACIÓ TEMA_3: LA CONSERVACIÓ I LA MANIPULACIÓ DELS ALIMENTS TEMA_4: MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI TEMA_5: MALALTIES DE L'APARELL CIRCULATORI TEMA_6: MALALTIES DE L'APARELL DIGESTIU TEMA_7: L'APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ I FEMENÍ I LES GÀMETES MASCULINES I FEMENINES. TEMA_8: MALALTIES DEL SISTEMA ENDOCRI TEMA_9: L'ESTERILITAT I LES TÈCNIQUES DE REPRODUCIÓ ASSISTIDA TEMA_10: ELS CICLES DE L'APARELL REPRODUCTOR FEMENI TEMA_11: ELS CANVIS CAP A LA MADURESA SEXUAL TEMA_12: ELS TRASTORNS DE LA SALUT MENTAL TEMA_13: LES LESIONS MÉS HABITUALS DE L’APARELL LOCOMOTOR TEMA_14: LES MALALTIES INFECCIOSES TEMA_15: EL DESENVOLUPAMENT DE L'EMBARÀS TEMA_16: LA SALUT DELS ÒRGANS DELS SENTITS
 • 2. TEMA_1: ELS DIFERENTS TIPUS D'ALIMENTS UNA DIETA SALUDABLE I EQUILIBRADA • Mitjançant un quadre, esquema explica els tres tipus d'aliments que hi ha, posa exemples (il·lustrat amb fotos). • Explica que funció té cadascun d'aquests aliments en el nostre organisme. • Que passaria si tinguéssim manca d'un d'ells en la nostra dieta. • Segons l'activitat física que es tingui durant el dia, es recomana un tipus de dieta que una altra. • Explica mitjançant una taula com ha de ser la dieta d'un esportista i la una persona que no practiqui molt esport que porti una vida més sedentària. • S'ha d'explicar breument en què consisteix una dieta, que depèn........ • En què consisteix una dieta equilibrada. • Que aliments han de formar part d'una dieta equilibrada? • Que aliments s'haurien de consumir en petites quantitats en una dieta saludable? i perquè? • Hi ha alguna etapa de la vida en què és més important un dieta saludable? i perquè? • Explica algunes de les malalties que es pot tenir per una mala dieta. – Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va explicant.
 • 3. TEMA_2: ELS TRASTORNS RELACIONATS AMB L'ALIMENTACIÓ – S'ha de parlar de les següents trastorns relacionats amb els aliments: • La desnutrició • L'obesitat L'anorèxia • La bulímia • La vigorexia • La ortorexia – En el desenvolupament de cadascuna de les malaltia s'ha de tenir present els següents punts: • Perfil de la persona que té la malaltia • Símptomes per detectar la malaltia • Que mals hàbits alimentosos porten al desenvolupament de cada malaltia. • En què àmbit social es dóna cada malaltia (si ho hi ha clar). • Alguna d'aquestes malalties té un component genètic. • Com pot influir els mitjans de comunicació i la moda en l'anorèxia, la bulímia i vigorexia. • Diferències entre l'anorèxia i la bulímia. – Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va explicant.
 • 4. TEMA_3: LA CONSERVACIÓ I LA MANIPULACIÓ DELS ALIMENTS • Explicar que tipus d'aliments s'han de conservar i perquè.Explica perquè es deterioren els aliments. • Que tècniques de conservació existeixen. Explica cadascuna d'elles i posa exemples amb aliments que avui dia se li aplica aquesta tècnica. • Que tècniques ja usaven els nostres avantpassats. Fes una breu explicació en el temps i explica que tècniques es van ser inventant segons la necessitat........ • Què és una cadena de manipulació d'aliments. Explica-ho amb un exemple. • En què passos de la cadena de manipulació d'aliments és més fàcil que s'alterin els aliments. • Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va explicant.
 • 5. TEMA_4: MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI – S'ha de parlar de les següents tipus de malalties: La bronquitis L'asma La tuberculosi La faringitis La sinusitis El refradat i la grip – En el desenvolupament de cadascuna de les malaltia s'ha de tenir present els següents punts: • Explica les causes de cadascuna de les malalties(pol·lucions atmosfèriques, tabac, canvi de condicions climàtiques . • Explica els símptomes de cadascuna de les malalties. • Explica els qui són els causants d'aquestes malalties. classifica cada malaltia. • Que tipus de tractament se li dóna a un pacient que tingui cadascuna d'aquestes malalties. – Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va explicant.
 • 6. TEMA_5: MALALTIES DE L'APARELL CIRCULATORI – S'ha de parlar de les següents tipus de malalties: L'arteriosclerosi L'infart de miocardi El colesterol Angina de pit – En el desenvolupament de cadascuna de les malaltia s'ha de tenir present els següents punts: • Explica les causes de cadascuna de les malalties. • Explica els símptomes de cadascuna de les malalties. • Explica els qui són els causants d'aquestes malalties. classifica cada malaltia. • Que tipus de tractament se li dóna a un pacient que tingui cadascuna d'aquestes malalties. – Explica que és una embòlia, taquicàrdies, arítmies, infart i insuficiència cardíaca. – Indica accions que podem fer per mantenir sa el nostre aparell circulatori. – Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va explicant.
 • 7. TEMA_6: MALALTIES DE L'APARELL DIGESTIU – S'ha de parlar de les següents tipus de malalties: La càries El restrenyiment Les úlceres La gastroenteritis La cirrosi hepàtica Diarrea Restrenyiment Apendicitis – En el desenvolupament de cadascuna de les malaltia s'ha de tenir present els següents punts: • Explica les causes de cadascuna de les malalties. • Explica els símptomes de cadascuna de les malalties. • Explica els qui són els causants d'aquestes malalties. classifica cada malaltia. • Que tipus de tractament se li dóna a un pacient que tingui cadascuna d'aquestes malalties. – Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va explicant.
 • 8. TEMA_7: L'APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ I FEMENÍ I LES GÀMETES MASCULINES I FEMENINES. – Explica cadascuna de les parts de l'aparell reproductor masculí i femení ( Què són?, Quina funció té?, On està situat?). – Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va explicant. – Explica cadascuna dels gàmetes masculins i femenis. – Explica com és , on es formen, quines parts tens un òvul i un espermatozoide.
 • 9. TEMA_8: MALALTIES DEL SISTEMA ENDOCRI – S'ha de parlar de les següents tipus de malalties: La diabetis Les malalties de la glàndula tiroide El nanisme i el gigantisme hipofisiaris – En el desenvolupament de cadascuna de les malaltia s'ha de tenir present els següents punts: • Explica les causes de cadascuna de les malalties. • Explica els símptomes de cadascuna de les malalties. • Explica els qui són els causants d'aquestes malalties. classifica cada malaltia. • Que tipus de tractament se li dóna a un pacient que tingui cadascuna d'aquestes malalties. – Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va explicant.
 • 10. TEMA_9: L'ESTERILITAT I LES TÈCNIQUES DE REPRODUCIÓ ASSISTIDA – Que s'entén per Esterilitat? – Nomena i explica 5 causes d'esterilitat masculina. – Nomena i explica 5 causes d'esterilitat femenina. – Explica que són les tècniques de reproducció assistida. – Explica les següents tèniques : • Inseminació artificial • Transferència intratubárica de gàmetes • Injecció Intracitoplasmática d'espermatozoides • Fecundació in vitro i Transferència intratubárica de zigots Com és el que es recomana en cada cas? – Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va explicant.
 • 11. TEMA_10: ELS CICLES DE L'APARELL REPRODUCTOR FEMENI – Explica les hormones femenines (estrògens i progesterona). Quines funcions té cadascuna d'elles? – Explica el procés cíclic del nivell d'estrògens en la dona. – Què és el cicle menstrual i explica-ho pas a pas? – Explica les característiques sexuals secundàries de la dona. L'acció hormonal provoca alguns canvis notoris en el cos de la dona jove. Aquest són: • Transformació de l'estructura de l'esquelet. • Desenvolupament de les glàndules mamàries. • Canvis en la pell i en la distribució del borrissol. Explica cadascun d'aquests canvis en la dona. – Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va explicant
 • 12. TEMA_11: ELS CANVIS CAP A LA MADURESA SEXUAL – Explica que és la maduresa sexual – Cal que expliqueu en cadascuna de les etapes: • La maduració de l'aparell reproductor • Que canvis es van produint en cada etapa als nens i a les nenes • Quant dura cadascuna de les etapes • Com és el perfil d'un individu en cada etapa – Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va explicant.
 • 13. TEMA_12: ELS TRASTORNS DE LA SALUT MENTAL – Què s'entén per salut mental? – Quins tipus de trastorns produeixen alteracions en la salut mental? Desenvolupa cadascun d'ells. – Quines són les causes que provoquen els trastorns que alteren la salut mental? – Què s'on les malalties neurodegeneratives? – Desenvolupa les següents malalties neurodegeneratives: La malaltia d'Alzheimer i la malaltia de Parkinson. • Quines són les causes d'aquesta malaltia? • Aquestes malalties són reversibles o irreversibles? • A quin tipus de persona li fecta la malaltia? • Quin tipus de medicació s'ha de prendre en cada malaltia? – Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va explicant.
 • 14. TEMA_13: LES LESIONS MÉS HABITUALS DE L’APARELL LOCOMOTOR i LA PREVENCIÓ DE LESIONS I ELS HÀBITS SALUDABLES – Quines són les causes de les següents lesions de l'aparell locomotor? – Quins són els símptomes més obvis de cada malaltia? – Quin tractament s'ha de fer servir? Les fractures Les distensions i els esquinços Les luxacions Les contractures musculars – Quins hàbits saludables cal tenir en compte per prevenir les lesions més habituals de l'aparell locomotor. – Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va explicant.
 • 15. TEMA_14: LES MALALTIES INFECCIOSES – Què s'entén per malalties infeccioses? – Quins són els agents patògens es reprodueixen fins assolir un nombre capaç de causar-nos un perjudici, diem que hem contret una malaltia infecciosa. – Per quins mitjans els agents patògens poden arribar a una persona sana. – Dóna una explicació ( quines són les causes?, quin tractament cal fer servir, Quins són els símptomes més obvís?) de les següents malalties causades pe: VIRUS: La grip, el refredat, el xarampió, la rubèola, la sida, l'hepatitis BACTERIS: El tètan, el còlera, la tuberculosi, la pneumònia, la diftèria i la salmonel·losi – Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va explicant.
 • 16. TEMA_15: EL DESENVOLUPAMENT DE L'EMBARÀS – Què s'entén per gestació o embaràs? – Quins canvis experimenta una dona al llarg de l'embaràs a causa del: • Desenvolupament i el creixement del fetus al seu interior. • Intercanvi que manté amb el fetus a través de la placenta. • Fet que el seu cos es va preparant per al part i per a la lactància. – Mitjançant un quadre, esquema explica les característiques més importants durant el desenvolupament del fetus (Recomanació: Fes-ho per trimestres). – Mitjançant un quadre, esquema explica les tres fases del part. – Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va explicant.
 • 17. TEMA_16: LA SALUT DELS ÒRGANS DELS SENTITS – Què s'entén per malalties dels òrgans dels sentits? – Dóna una explicació ( quines són les causes?, quin tractament cal fer servir, Quins són els símptomes més obvís?) de les següents malalties: ULLS: Glaucoma, Cataractes, Hipermetropia, Miopia, Astigmatisme i Conjuntivitis. ORELLES: Otitis FOSSES NASALS: Rinitis PELL: Urticària, Psoriasi, Acne – Mitjançant una llista, digues quins hàbits saludables cal adoptar per mantenir en bon estat els òrgans dels sentits. – Pots acompanyar les explicacions amb fotos que il·lustrin el que es va explicant