Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tasca 8.5.la pressió atmosfèrica i el vent

469 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tasca 8.5.la pressió atmosfèrica i el vent

  1. 1. UNITAT_L'atmòsfera terrestre 1r ESO TASCA_5.La pressió atmosfèrica i el vent • La força d'atracció de la gravetat manté l'aire sobre la superfície de la Terra. • L'aire que ens embolica, exerceix força sobre el nostre cos causant una pressió anomenada pressió atmosfèrica. • La pressió atmosfèrica es mesura en: hectopascals hPa A nivell del mar: Patmosfèrica= 1 atm = 1.013 hPa ISÒBARES: • Són les línies corbes que uneixen punts que es troben a la mateixa pressió en els mapes meteoreorològics. • Aquestes línies es representen cada 4 hPa. L'aire calent és lleuger (meny dens) que l'aire fred (més dens) , i per això tendeix a pujar. • Quan l'aire s'escalfa, s'expandeix (augmenta el seu volum) i baixa la seva densitat. • Quan l'aire es refreda, no s'expandeix (disminueix el seu volum) i puja la seva densitat. La densitat i el volum són magnituds inversament proporcionals, és a dir, quan una augmentar una l'altra disminueix i viceversa.
  2. 2. UNITAT_L'atmòsfera terrestre 1r ESO ANTICICLONS: • Són les zones (aire fred) on la pressió atmosfèrica és més alta que a les àrees del seu voltant (aire calent). DEPRESSIONS: • Són les zones (aire calent) on la pressió atmosfèrica és més baixa que a les àrees del seu voltant (aire fred). Els anticiclons provoquen situacions de temps estable i absència de precipitacions. Les depressions provoquen situacions de temps inestable i presència de precipitacions. L'aire es mou des de les zones d'alta pressió (anticiclons) cap a les zones de baixa pressió (depressions).

×