Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fitxa 1.unitat 3.els éssers vius

1,126 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Fitxa 1.unitat 3.els éssers vius

  1. 1. 1_ Nomena i explica les 4 característiques que comparteixen tots els éssers vius. 2_ Explica què és un ésser autòtrof i un ésser heteròtrof. Posa dos exemples de cada. 3_ Explica què és la reproducció sexual i l'asexual. Posa un exemple de cadascun. 4_ Quines substàncies formen part únicament dels esser vius? 5_ Quines diferències hi ha entre una cèl·lula eucariota i una procariota? 6_ Observa l’esquema següent d’una cèl·lula I fes les activitats. a) Raona si es tracta d’una cèl·lula eucariota o procariota. b) És una cèl·lula animal o vegetal?. Per què? c) Escriu el nom de les estructures indicades d) Quina és la funció de cadascuna de les estructures anteriors? 7_ Copia la taula següent I completa-la amb les característiques corresponent a cada regne. 8_ Explica què és un organisme unicel·lular i un organisme pluricel·lular. Posa dos exemples de cada. 9_ Què és la taxonomia? Escriu els noms dels tàxons por ordre, començant pel que agrupa un nombre més gran d’individus. 10_ Explica què és el dimorfisme sexual. 11_ Què s’entén per biodiversitat?

×