Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Butlletí unitat 1.la informació genètica

280 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Butlletí unitat 1.la informació genètica

  1. 1. Nom: 4t dESO Data: BIOLOGIA 1r Trimestre UNITAT: LA CÈL·LULA, UNITAT DE VIDA 1_ Assenyala cinc diferències entre cèl·lules procariotes i eucariotes. 2_ Raona si són veritables o falses les següents afirmacions: a)Les cèl·lules procariòtiques manquen de nucli i per tant dinformació genètica. b)Les cèl·lules procariotes sempre tenen membrana plasmàtica i ribosomes. c)Les cèl·lules procariotes manquen de membrana nuclear. 3_ Indica quins daquestes estructures cel·lulars estan delimitades per una membrana i quins per doble membrana: centrosoma, aparell de Golgi, nucli, reticle endoplásmic, lisosomes, ribosomes,mitòcondries. 4_ Quina estructura cel·lular està relacionada amb les següents funcions: a) En elles semmagatzemen substàncies de reserva b) Realitza la fotosíntesi c) Separa linterior de la cèl·lula del mig d) Intervé en la fabricació de proteïnes i) Fabrica els lípids de la membrana f) Duu a terme la respiració cel·lular g) Protegeix la informació genètica h) Intervé en el moviment de les cèl·lules 5_ Les següents figures representen cèl·lules. De quin tipus de cèl·lules es tracta? Indica el nom de les parts assenyalades.C/ Xile, 5 i Passeig Bullidor 5 08191 Rubí – Tel.: 93 699 78 03 email: colegiobalmes@telefonica.net
  2. 2. 6_ Observa els següents dibuixos. a) Determina de quin procés de divisió es tracta. Assenyala almenys tres diferències entre tots dos. b) Nomena les parts assenyalades i cadascuna de les etapes numerades en tots dos dibuixos. 7_ Observa la següent fotografia de cèl·lules meristemàtiques en divisió. En quina etapa de la mitosi es troben les cèl·lules assenyalades.C/ Xile, 5 i Passeig Bullidor 5 08191 Rubí – Tel.: 93 699 78 03 email: colegiobalmes@telefonica.net
  3. 3. 8_ En les espècies haploides A Tots els cromosomes són diferents entre si B Cada cromosoma té un homòleg C El nombre de cromosomes varia duna cèl·lula a una altra D Tots els cromosomes són morfològicament iguals entre si 9_ Els cromosomes de les cèl·lules humanes A Només existeixen durant la divisió cel·lular B Formen 23 parelles en els gàmetes C Estan sempre formats per una cromàtide D Es fan visibles en el moment de la divisió cel·lular 10_ Indica quin tipus de divisió cel·lular intervé en: a) Creixement de lorganisme b) Formació de gàmetes o cèl·lules reproductores c) Renovació cel·lular d) Reproducció sexual 11_ 12_ ¿Cuáles són las principales diferencias entre las células vegetales y animales? 13_ ¿Qué función tienen las vacuolas, el núcleo y las mitocondrias?. 14_ En la figura 91 se observan desordenadas las diferentes fases y etapas del ciclo celular, ordénalas e indica el nombre de cada fase.C/ Xile, 5 i Passeig Bullidor 5 08191 Rubí – Tel.: 93 699 78 03 email: colegiobalmes@telefonica.net
  4. 4. C/ Xile, 5 i Passeig Bullidor 5 08191 Rubí – Tel.: 93 699 78 03 email: colegiobalmes@telefonica.net
  5. 5. C/ Xile, 5 i Passeig Bullidor 5 08191 Rubí – Tel.: 93 699 78 03 email: colegiobalmes@telefonica.net

×