Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kava samenwerken 09nov2011

563 views

Published on

Op 9 november nam de cyclus ‘samenwerking’ een vliegende start met de infosessie ‘Maak werk van samenwerken’.

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kava samenwerken 09nov2011

 1. 1. 18 november 2011 Omdat uw expertise verder reikt
 2. 2. Maak werk van samenwerken Infosessie KAVA 9 november 2011 Antwerpen
 3. 3. Starten = kiezen van organisatievorm <ul><li>Soloapotheek </li></ul><ul><li>Samenwerken/associëren </li></ul>18 november 2011
 4. 4. Samenwerkingsvormen in cijfers 18 november 2011 (FVIB-enquête bij 810 vrije beroepers - 2006)
 5. 5. Samenwerkingsvormen bij apothekers (cijfers KAVA) 18 november 2011 Totaal BVBA 108 Eenmans- zaak 62 NV 22
 6. 6. Keuze voor soloapotheek 18 november 2011 Eenmans- zaak EBVBA Geen rechtspersoon Wel rechtspersoon JURIDISCHE VORM
 7. 7. Voordelen soloapotheek <ul><li>Eigen baas </li></ul><ul><li>Vrijheid </li></ul><ul><li>Onafhankelijk </li></ul><ul><li>Zelf beslissingen nemen – ondernemersschap </li></ul><ul><li>Strategie </li></ul><ul><li>… </li></ul>18 november 2011
 8. 8. Beperkingen soloaptheek <ul><li>Economische beperkingen : dragen van risico’s, kosten, investeringen… </li></ul><ul><li>Beperkt antwoord op pieken en groei : geen tijd meer voor nieuwe patiënten </li></ul><ul><li>Beperkte vakinhoudelijke flexibiliteit : niet kunnen specialiseren </li></ul><ul><li>Beperkte leefwereld : geen directe sociale steun, geen permanente mogelijkheid tot advies… </li></ul><ul><li>!! Beperkte continuïteit : wat bij ziekte ? Eindeloopbaanplanning ? </li></ul>18 november 2011
 9. 9. <ul><li>Mentale drempels </li></ul><ul><li>Individualistisch beroep </li></ul><ul><li>Conflicten en mislukken </li></ul><ul><li>Vermenging beroep en privé </li></ul><ul><li>Praktische drempels </li></ul><ul><li>Tijdsdruk </li></ul><ul><li>Financiële rentabiliteit </li></ul><ul><li>Lacune aan informatie en kennis over het hoe </li></ul><ul><li>Klassieke motieven </li></ul><ul><li>Specialiseren </li></ul><ul><li>Steun van collega </li></ul><ul><li>Sparen van kosten </li></ul><ul><li>Nieuwe motieven </li></ul><ul><li>Strategische positie </li></ul><ul><li>Werkdruk </li></ul><ul><li>Overdracht van praktijk </li></ul>18 november 2011 Samenwerken : drempels en motieven
 10. 10. Keuze voor samenwerken : mogelijkheden <ul><li>Wil ik op een structurele manier samenwerken? </li></ul><ul><li>Wil ik samen ondernemen met collega’s? </li></ul>18 november 2011 Verticale Samenwerking met zelfstandigen Integrale samenwerking Kostendelende samenwerking Losse samenwerking Niet structureel delen van werk Wel structureel delen van werk Niet delen van ondernemerschap Wel delen van ondernemerschap
 11. 11. Losse samenwerking <ul><li>Kenmerk : geen structureel delen van werk, geen delen van ondernemerschap </li></ul><ul><li>Ad hoc </li></ul><ul><li>Collegiale samenwerking zonder impact (juridisch, financieel, structureel…) </li></ul><ul><li>O.b.v. vertrouwen – professionele kameraden </li></ul><ul><li>Voorbeeld: </li></ul><ul><ul><li>Advies </li></ul></ul>18 november 2011
 12. 12. Keuze voor samenwerken : mogelijkheden <ul><li>Wil ik op een structurele manier samenwerken? </li></ul><ul><li>Wil ik samen ondernemen met collega’s? </li></ul>18 november 2011 Verticale Samenwerking met zelfstandigen Integrale samenwerking Kostendelende samenwerking Losse samenwerking Niet structureel delen van werk Wel structureel delen van werk Niet delen van ondernemerschap Wel delen van ondernemerschap
 13. 13. Verticale samenwerking met zelfstandigen <ul><li>Omschr. : </li></ul><ul><ul><li>Gevestigde apotheker </li></ul></ul><ul><ul><li>Aantrekken van collega’s als zelfstandige mdw’s </li></ul></ul><ul><ul><li>≠ aantrekken van bedienden </li></ul></ul><ul><li>Kenmerken </li></ul><ul><ul><li>Vakinhoudelijke ondersteuning </li></ul></ul><ul><ul><li>Uiteenlopende carrièreperspectieven </li></ul></ul><ul><li>Voordelen </li></ul><ul><ul><li>Gevestigde apotheker: specialisatie, capaciteit, benutting ruimte van de apotheek… </li></ul></ul><ul><ul><li>Mdw: werkzekerheid, inkomenszekerheid, ervaring opdoen… </li></ul></ul>18 november 2011
 14. 14. Verticale samenwerking bis <ul><li>Nadelen </li></ul><ul><ul><li>Verticale verhouding </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beheer apotheek  eindverantwoordelijkheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verwachtingen mdw </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Juridische risico’s </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Schijnzelfstandigheid </li></ul></ul></ul>18 november 2011
 15. 15. Keuze voor samenwerken : mogelijkheden <ul><li>Wil ik op een structurele manier samenwerken? </li></ul><ul><li>Wil ik samen ondernemen met collega’s? </li></ul>18 november 2011 Verticale Samenwerking met zelfstandigen Integrale samenwerking Kostendelende samenwerking Losse samenwerking Niet structureel delen van werk Wel structureel delen van werk Niet delen van ondernemerschap Wel delen van ondernemerschap
 16. 16. Kostendelende samenwerking <ul><li>Omschrijving : op duurzame wijze financiële voordelen boeken door ≥ 2 apothekers </li></ul><ul><ul><li>Bv: 2 apothekers doen gezamenlijke aankopen van cosmetica </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niet voor medicijnen!  Groothandel </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bv: 2 apothekers verdelen de personeelskosten </li></ul></ul><ul><li>Kenmerken </li></ul><ul><ul><li>Instrumentele verhouding </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteunende activiteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Onafhankelijk werken </li></ul></ul><ul><li>Nadelen </li></ul><ul><ul><li>Beperkte schaalvoordelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen deling ondernemersrisico’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Management en engagement </li></ul></ul>18 november 2011
 17. 17. Methoden voor kostendeling
 18. 18. Kostendeling in andere beroepsgroepen <ul><li>Multidisciplinaire groepspraktijk met kinesitherapeut, psycholoog, diëtiste en logopediste </li></ul><ul><ul><li>Gemeenschappelijke kosten worden gedeeld (huur, nutsvoorzieningen, marketing, …) </li></ul></ul><ul><ul><li>Inkomsten worden door de individuen geïnd </li></ul></ul><ul><ul><li>Meerwaarde door het doorverwijzen van patiënten </li></ul></ul><ul><ul><li>Overleg </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inhoudelijke toetsing </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Praktijkgerichte afspraken </li></ul></ul></ul>18 november 2011
 19. 19. Kostendeling in andere beroepsgroepen <ul><li>Architectenbureau (3 architecten) </li></ul><ul><ul><li>Erelonen van alle architecten worden centraal geïnd </li></ul></ul><ul><ul><li>Kosten worden door 3 gedeeld </li></ul></ul><ul><ul><li>Urenlonen worden gefactureerd obv prestaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Meerwaarde door samenwerking voor grote bouwprojecten, wedstrijden, specialisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Vennootschap: CVBA </li></ul></ul>18 november 2011
 20. 20. Keuze voor samenwerken : mogelijkheden <ul><li>Wil ik op een structurele manier samenwerken? </li></ul><ul><li>Wil ik samen ondernemen met collega’s? </li></ul>18 november 2011 Verticale Samenwerking met zelfstandigen Integrale samenwerking Kostendelende samenwerking Losse samenwerking Niet structureel delen van werk Wel structureel delen van werk Niet delen van ondernemerschap Wel delen van ondernemerschap
 21. 21. Integrale samenwerking <ul><li>Meest intense vorm van samenwerken => 1+1 = 3 </li></ul><ul><li>Omschrijving : ≥ 2 titularis-eigenaars innen samen inkomsten en verdelen kosten/baten </li></ul><ul><li>Kenmerken </li></ul><ul><ul><li>Collegiale omgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteunend en inhoudelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Naar buiten treden als één apotheek </li></ul></ul><ul><li>Voordelen </li></ul><ul><ul><li>Centrale meerwaarde </li></ul></ul><ul><ul><li>Specialisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Beschikbaarheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Karakterieel </li></ul></ul><ul><ul><li>Risico’s delen </li></ul></ul>18 november 2011
 22. 22. Integrale samenwerking bis <ul><li>Nadelen </li></ul><ul><ul><li>Vertrouwenskwestie </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat als het niet lukt? </li></ul></ul>18 november 2011
 23. 23. Integrale samenwerking in andere beroepsgroepen <ul><li>Associatie van advocaten </li></ul><ul><ul><li>Inkomsten komen allemaal in dezelfde pot </li></ul></ul><ul><ul><li>Kosten worden afgetrokken </li></ul></ul><ul><ul><li>Inkomsten worden verdeeld via verdeelsleutel </li></ul></ul><ul><ul><li>Meerwaarde van samenwerking: specialisatie over de verschillende rechtsdomeinen, continuïteit van de dossiers </li></ul></ul><ul><ul><li>Vroeger 1 praktijkhouder met 2 zelfstandige medewerkers, nu 3 vennoten (ZM zijn ingestapt in de vennootschap) </li></ul></ul>18 november 2011
 24. 24. Integrale samenwerking in andere beroepsgroepen <ul><li>Associatie van notarissen </li></ul><ul><ul><li>Samenvoeging van 2 notariskantoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Waardering volgens wettelijke formule </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwe vennootschap opgericht, gezamenlijke locatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Gelijk aantal aandelen, gelijk aantal inkomsten </li></ul></ul><ul><ul><li>Meerwaarde samenwerking: werkprivébalans, organisatorisch beter notariaat, groei in aantal aktes </li></ul></ul>18 november 2011
 25. 25. Een voorbeeld uit de praktijk (Bollen) 18 november 2011
 26. 26. 18 november 2011 Kosten delen Samen beroep uitoefenen VENNOOTSCHAP KOSTENDELEND INTEGRAAL ZONDER RECHTSPERSOON : maatschap RECHTSPERSOON AANSPRAKELIJK : vof / cvoa BEPERKT AANSPRAKELIJK : bvba / cvba / nv
 27. 27. Vennootschapsvormen : keuze <ul><li>Welke is voor u meest geschikt ? </li></ul><ul><ul><li>Persoonlijke keuze </li></ul></ul><ul><ul><li>Inbreng van kapitaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Aantal vennoten </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Keuzevormen algemeen: </li></ul><ul><ul><li>Zonder rechtspersoonlijkheid: maatschap </li></ul></ul><ul><ul><li>Met onvolkomen rechtspersoonlijkheid: VOF, Comm. V, Comm. VA, CVOA </li></ul></ul><ul><ul><li>Volkomen rechtspersoonlijkheid : NV , BVBA , CVBA </li></ul></ul><ul><li>Begeleiding via economisch of juridisch adviseur is noodzakelijk </li></ul>18 november 2011
 28. 28. Vennoten <ul><li>Prestaties en verplichtingen van vennoten </li></ul><ul><li>Aanpak van intrede / uittrede in de associatie </li></ul>
 29. 29. Prestaties en verplichtingen van vennoten <ul><li>Prestaties </li></ul><ul><ul><li>Richtlijn over aantal werkuren & wacht </li></ul></ul><ul><ul><li>Richtlijn over omzet </li></ul></ul><ul><li>Recht op afwezigheden </li></ul><ul><ul><li>Aantal dagen per jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat bij uitzonderlijke vakanties (de wereldreis) </li></ul></ul><ul><li>Activiteiten buiten de praktijk </li></ul><ul><ul><li>Wat: Lesopdracht aan universiteit, mandaten voor het beroep… </li></ul></ul><ul><ul><li>Financiële gevolgen (ook pensioenrechten) </li></ul></ul><ul><li>Permanente vorming </li></ul><ul><ul><li>Inspanningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Congressen: onder vakantieregeling? Onkosten? </li></ul></ul>
 30. 30. Intrede <ul><li>Voorwaarden om associé te kunnen worden </li></ul><ul><ul><li>Ook kapitaalvennoten of managervennoten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Quid familieleden? </li></ul></ul><ul><ul><li> Waarden en competenties (professional & ondernemer) </li></ul></ul><ul><ul><li> Leeftijdsgrenzen (min aantal jaar ervaring, max leeftijd…) </li></ul></ul><ul><li>Welke procedures moet men respecteren? </li></ul><ul><ul><li>Proefperiode? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke meerderheid beslist over nieuwkomer? (unanimiteit) </li></ul></ul><ul><li>Wijze van prijsbepaling en betalingsmethode </li></ul><ul><ul><li>Waardebepaling van de apotheek </li></ul></ul><ul><ul><li>Gespreide betaling en systeem voor inkomensverdeling </li></ul></ul>
 31. 31. Uittrede: aan elke vennootschap komt een eind <ul><li>Uitkopen van aandelen van pensioengerechtigde </li></ul><ul><li>Overlijden: voortzettingsbeding </li></ul><ul><li>Volledige overname </li></ul><ul><li>Verkoop aandelen obv waardebepaling </li></ul><ul><ul><li>Huis </li></ul></ul><ul><ul><li>Vestiging </li></ul></ul><ul><ul><li>Exploitatie (meubilair, voorraad, personeel,…) </li></ul></ul>18 november 2011
 32. 32. Doemscenario's <ul><li>= problemen die de continuïteit van de associatie ernstig in gevaar kunnen brengen => maken van afspraken </li></ul><ul><li>Uitstoten van vennoten </li></ul><ul><li>Overdrachtsbeperking van aandelen </li></ul><ul><li>(tijdelijke) Arbeidsongeschiktheid: inkomensgarantie </li></ul><ul><li>Onbekwaamheid van de vennoot en ernstige deontologische sancties t.o.v. een vennoot </li></ul><ul><li>Concurrentieverbod van (ex-)vennoten t.o.v. de associatie </li></ul><ul><li>Geschillenregeling (afkoeling, mediatie, arbitrage…) </li></ul>
 33. 33. Doemscenario’s <ul><li>Maken van afspraken ~ wettelijke beperkingen (aard vennootschapsvorm) </li></ul><ul><li>Inschrijven in overeenkomst van de associatie/huishoudelijk reglement (kan al opgenomen zijn in statuten) </li></ul>
 34. 34. Financiële aspecten samenwerken (kort) <ul><li>Verdeling van kosten en inkomsten goed organiseren </li></ul><ul><li>Vergoedingssystemen + delen winsten </li></ul><ul><ul><li>Vast bedrag </li></ul></ul><ul><ul><li>Variabel (per uur/percentage/…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bonussen </li></ul></ul><ul><li>Kostendeling </li></ul><ul><ul><li>Verdeelsleutels </li></ul></ul><ul><ul><li>Volgens bruto-marge </li></ul></ul><ul><li>In het geval van intrede: </li></ul><ul><ul><li>Haalbaar maken voor beide partijen </li></ul></ul><ul><ul><li>Waardebepaling : combinatie materiële en immateriële </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Huis/vestiging/exploitatie </li></ul></ul></ul>18 november 2011
 35. 35. Organisatorische aspecten samenwerken <ul><li>Inhoudelijk organisatiemodel </li></ul><ul><ul><li>Kwaliteitshandboek My Quality Assistent (MQA) </li></ul></ul><ul><li>Management en beheer </li></ul><ul><ul><li>Inventariseren managementtaken (personeel, communicatie…) cf. MQA </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisatieprincipes : taken verdelen ? Centralisatie? </li></ul></ul><ul><li>Bestuur en beleid </li></ul><ul><ul><li>Structuur (RvB, AV…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vergadercultuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Beleidsplanning </li></ul></ul>18 november 2011
 36. 36. Organisatorische aspecten samenwerken bis <ul><li>Relatie en cultuur </li></ul><ul><ul><li>Menselijke problemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatiestijlen </li></ul></ul><ul><ul><li>Goed klimaat opbouwen </li></ul></ul>18 november 2011
 37. 37. Een voorbeeld uit de praktijk (Opsomer) 18 november 2011
 38. 38. Stappenplan voor duurzame samenwerking 18 november 2011 1. ORIËNTATIE 2. VOORBEREIDING 3. FORMALISATIE 4. START 5. EVALUATIE Code voor duurzame samenwerking Assessment
 39. 39. Assessment in oriëntatiefase <ul><li>Eigen persoonlijkheid: teamplayer </li></ul><ul><ul><li>Rekening houden met anderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekenschap geven aan anderen </li></ul></ul><ul><li>Gezamenlijke waarden en beroepsfilosofie </li></ul><ul><ul><li>Verenigbaarheid van doelen en karakters? </li></ul></ul><ul><li>Meerwaarde van samenwerking </li></ul><ul><ul><li>Haalbaarheid: praktisch en economisch </li></ul></ul><ul><ul><li>Complementariteit: kennisgebieden, patiënten, management </li></ul></ul>18 november 2011
 40. 40. Code voor duurzame samenwerking 18 november 2011 <ul><li>Visie en strategisch plan van de associatie </li></ul><ul><ul><li>expliciteren van beroepswaarden en filosofie </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ reisroute’ voor middellange termijn </li></ul></ul><ul><li>Competentieprofiel van de associé </li></ul><ul><ul><li>concretiseren van wederzijdse verwachtingen over het professionele functioneren (organisatorisch, sociaal, inhoudelijk) </li></ul></ul><ul><ul><li>gebruik bij selectie nieuwkomers, coaching, beoordeling </li></ul></ul>
 41. 41. Code voor duurzame samenwerking (vervolg) 18 november 2011 <ul><li>Reglement van Interne Orde </li></ul><ul><ul><li>kwantitatieve prestatienormen </li></ul></ul><ul><ul><li>systeem om kosten en inkomsten te delen </li></ul></ul><ul><ul><li>methode van waardebepaling aandelen </li></ul></ul><ul><ul><li>taak- en bevoegdheidsverdelingen, overleg </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitstap </li></ul></ul><ul><ul><li>doemscenario’s (continuïteit van zorgen, opzegtermijnen, uittredings- en overdrachtsvoorwaarden, geschillenregeling, wat bij overlijden, langdurige ziekte, beroepsonbekwaamheid…) </li></ul></ul><ul><li>Jaarvergadering </li></ul><ul><ul><li>evaluatie en planning van alle facetten van de samenwerking </li></ul></ul>
 42. 42. Apotheker(s) nemen apotheek over <ul><li>Waardebepaling van apotheek </li></ul><ul><li>Aandelen worden overgekocht door vennoten/apothekers </li></ul><ul><li>Statuten worden aangepast </li></ul><ul><li>Huishoudelijk reglement met afspraken </li></ul><ul><li>Familiale overname </li></ul>18 november 2011
 43. 43. Een voorbeeld uit de praktijk (Peeters) 18 november 2011
 44. 44. Fusie van apotheken <ul><li>Allen op dezelfde lijn? </li></ul><ul><ul><li>Qua toekomst beroep apotheker? </li></ul></ul><ul><ul><li>Qua werkuitoefening? </li></ul></ul><ul><ul><li>Qua inkomsten/kostenverdeling? </li></ul></ul><ul><li>Nieuwe structuur </li></ul>18 november 2011
 45. 45. Instap in een apotheek <ul><li>Waardebepaling apotheek </li></ul><ul><li>Overgedragen aandelen worden doorverkocht </li></ul>18 november 2011
 46. 46. 18 november 2011 Associëren om te innoveren

×