Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Co Zrobiić,, żEby Polacy JeźDziilii Na Rowerach W Miiastach

879 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Co Zrobiić,, żEby Polacy JeźDziilii Na Rowerach W Miiastach

 1. 1. Marcin Hyła, www.rowery.org.pl CO ZROBIĆ, ŻEBY POLACY JEŹDZILI NA ROWERACH W MIASTACH? Ministerstwo Środowiska, 11.06.2008
 2. 2. Jak wsadzić Polaków na rower? Przede wszystkim: NIE PRZESZKADZAĆ!
 3. 3. Jak wsadzić Polaków na rower? Warszawska Masa Krytyczna: 10 lat demonstracji, obecnie co miesiąc 2-3 tysiące rowerzystów
 4. 4. Jak wsadzić Polaków na rower? Gdański Wielki Przejazd Rowerowy: 3-4 tysiące rowerzystów domaga się infrastruktury rowerowej
 5. 5. Jak wsadzić Polaków na rower? Polacy chcą jeździć na rowerach 28% dorosłych w całej Polsce dojeżdżałoby do pracy rowerem gdyby istniała odpowiednia infrastruktura (OBOP, 1999) 24,1% dorosłych mieszkańców wielkich miast najchętniej dojeżdżałoby do pracy/szkoły na rowerze, (BBS Obserwator, 2000) Dziś (2008) widoczny jest nowy wzorzec zachowań: post-materialny i post-industrialny (studenci, wolne zawody itp.)
 6. 6. Jak wsadzić Polaków na rower? Polacy chcą jeździć – i jeżdżą. Gdzie się da.
 7. 7. Jak wsadzić Polaków na rower? A co robią władze?
 8. 8. Jak wsadzić Polaków na rower? UTRUDNIAJĄ
 9. 9. Jak wsadzić Polaków na rower? UTRUDNIAJĄ z niewiedzy
 10. 10. Jak wsadzić Polaków na rower? UTRUDNIAJĄ z niekompetencji
 11. 11. Jak wsadzić Polaków na rower? UTRUDNIAJĄ z nadgorliwości
 12. 12. Jak wsadzić Polaków na rower? Władze w Polsce robią bardzo dużo złego: Działania samorządów i rządu w ostatnich 19 latach to ciągła dyskryminacja rowerzystów i pogorszenie warunków jazdy rowerem (przepisy, inwestycje, polityka) Około 90 proc. dróg rowerowych w Polsce pogarsza bezpieczeństwo rowerzystów lub utrudnia poruszanie się na rowerze Niebezpieczeństwa pseudo-ułatwień rowerowych już widać w statystykach
 13. 13. Jak wsadzić Polaków na rower? Wypadki z udziałem rowerzystów: Kraków: 12 rannych na ulicy z drogami rowerowymi w latach 1999-2003 (3-cie miejsce co do liczby wypadków w mieście), dane: Zarząd Dróg i Komunikacji, 2004 Warszawa: aż 5 z 10 ulic o największej liczbie wypadków rowerzystów ma drogi rowerowe (2004-2006, dane Policji, opracowanie stow. Zielone Mazowsze) Rowerzyści to ok. 11% ofiar wypadków, również w dużych miastach (Kraków, Gdańsk)
 14. 14. Jak wsadzić Polaków na rower? Zadajmy sobie jeszcze raz to samo pytanie: Jak przesadzić Polaków na rowery?
 15. 15. Jak wsadzić Polaków na rower? Zmuszając do slalomu?
 16. 16. Jak wsadzić Polaków na rower? Zastawiając na nich pułapki?
 17. 17. Jak wsadzić Polaków na rower? Przeganiając ich dookoła skrzyżowania, kiedy najbliżej byłoby na wprost?
 18. 18. Jak wsadzić Polaków na rower? Zadając zagadki?
 19. 19. Jak wsadzić Polaków na rower? Jak skręcić rowerem w miejscu?
 20. 20. Jak wsadzić Polaków na rower? I po co skręcać, skoro wygodniej się jedzie asfaltem?
 21. 21. Jak wsadzić Polaków na rower? Wskazując, do czego służą drogi rowerowe?
 22. 22. Jak wsadzić Polaków na rower? Demoralizując użytkowników dróg?
 23. 23. Jak wsadzić Polaków na rower? Rowerzystę należy SZANOWAĆ jako partnera. Rozumieć jego potrzeby i naturalne ograniczenia. A nie lekceważyć, jak ma to miejsce obecnie.
 24. 24. Jak wsadzić Polaków na rower? Dzień czy może 365 Dni Bez Samochodu? DbS nie odbywa się w próżni! Sukces jest możliwy tylko przez wykorzystanie oddolnej aktywności społecznej Aktywności nie da się zadekretować ani stworzyć odgórnym nakazem Kapitał społeczny jest bezcenny Mądra władza tworzy możliwości i uwalnia energię społeczną
 25. 25. Jak wsadzić Polaków na rower? Opowieść dwóch miast
 26. 26. Jak wsadzić Polaków na rower? Opowieść dwóch miast: dowolne miasto Oddolna aktywność rowerzystów (lub jej brak) Władze „wiedzą lepiej” niż rowerzyści Infrastruktura rowerowa powstaje nie tam, gdzie jest potrzebna Infrastruktura rowerowa fatalnej jakości Konflikty władza – społeczeństwo i ucieczka jednostek najbardziej aktywnych
 27. 27. Jak wsadzić Polaków na rower? Opowieść dwóch miast: Gdańsk Silna oddolna aktywność rowerzystów Partnerstwo władz i NGO: zespół zadaniowy Gdański Rowerowy Projekt Inwestycyjno – Promocyjny: NGO zdobywają 1 mln USD z GEF, miasto dokłada kolejne 2 mln Powstaje infrastruktura rowerowa najwyższej jakości, łącząca główne dzielnice miasta Projekt jest kontynuowany wspólnie z Sopotem i Gdynią (finansowanie UE)
 28. 28. Jak wsadzić Polaków na rower? Best Practice: Gdańsk
 29. 29. Jak wsadzić Polaków na rower? Best Practice: Gdańsk
 30. 30. Jak wsadzić Polaków na rower? Best Practice: Gdańsk
 31. 31. Jak wsadzić Polaków na rower? Best Practice: Gdańsk
 32. 32. Jak wsadzić Polaków na rower? Best Practice: Gdańsk
 33. 33. Jak wsadzić Polaków na rower? Best Practice: Gdańsk
 34. 34. Jak wsadzić Polaków na rower? Gdańska lekcja: co jest kluczem do sukcesu? Udział społeczny: zespół zadaniowy (eksperci, dyrektorzy wydziałów, rowerzyści) Dokumenty planistyczne: Studium Uwarunkowań, plan tras rowerowych itp. Elementy zarządzania jakością: Standardy Techniczne dla infrastruktury rowerowej Procedury: audyt rowerowy Oraz taki drobiazg: wola polityczna
 35. 35. Jak wsadzić Polaków na rower? Wola polityczna: prezydent Paweł Adamowicz
 36. 36. Jak wsadzić Polaków na rower? Polityka rowerowa to nie tylko drogi rowerowe. To cała hierachia możliwości: Ograniczanie ruchu samochodowego Uspokajanie ruchu samochodowego Przebudowa skrzyżowań (śluzy rowerowe, małe ronda, priorytet na sygnalizacji) Realokacja przestrzeni drogowej (pasy, kontrapasy rowerowe Wydzielone drogi rowerowe – tylko jako ostateczność
 37. 37. Jak wsadzić Polaków na rower? Analiza porównawcza Berlin Kraków Drogi samochodowe: 5242 km 1200 km 820 km – 15 % długości sieci 70 km – 6,5 % długości Drogi rowerowe: drogowej sieci drogowej W tym kontrapasy: 200 km ok. 3 km Ulice uspokojonego 3700 km, 70% długości sieci ok. 80-120 km, <10% ruchu (<30 km/h): drogowej długości sieci drogowej Łącznie przyjazna dla rowerzystów 4520 km, 85% długości sieci 190 km, 15% długości infrastruktura: drogowej sieci drogowej Podróże na rowerze: Ponad 10% ok. 1-2%
 38. 38. Jak wsadzić Polaków na rower? Berlin, Kurfurstendamm. Trochę inna Marszałkowska.
 39. 39. Jak wsadzić Polaków na rower? Krótki przegląd możliwości: Kontrapasy rowerowe. Ulice jednokierunkowe zawsze powinny być otwarte dla rowerzystów w obu kierunkach. To poprawia bezpieczeństwo! Pasy rowerowe w jezdni. To nie panaceum. Jednak w wielu przypadkach są ogromnym ułatwieniem dla rowerzystów Niewidzialna infrastruktura rowerowa. Szereg rozwiązań „nierowerowych” znakomicie ułatwia ruch rowerowy i poprawia jego bezpieczeństwo!
 40. 40. Jak wsadzić Polaków na rower? Kontrapas rowerowy (Wiedeń)
 41. 41. Jak wsadzić Polaków na rower? Pas filtrujący w jezdni (Amsterdam)
 42. 42. Jak wsadzić Polaków na rower? Śluza rowerowa na skrzyżowaniu (Dublin)
 43. 43. Jak wsadzić Polaków na rower? Niewidzialna infrastruktura rowerowa (Amsterdam)
 44. 44. Jak wsadzić Polaków na rower? Niewidzialna infrastruktura. Lepiej mniej ale lepiej.
 45. 45. Dziękuję za uwagę Marcin Hyła, www.rowery.org.pl

×