Inclusief Job Design

Kairos cvoa
Dec. 13, 2017
Inclusief Job Design
Inclusief Job Design
Inclusief Job Design
Inclusief Job Design
Inclusief Job Design
Inclusief Job Design
Inclusief Job Design
Inclusief Job Design
Inclusief Job Design
Inclusief Job Design
Inclusief Job Design
Inclusief Job Design
Inclusief Job Design
Inclusief Job Design
Inclusief Job Design
Inclusief Job Design
Inclusief Job Design
Inclusief Job Design
1 of 18

More Related Content

Featured

Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellSaba Software
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageSimplilearn
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...Palo Alto Software
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free VacationWeekdone.com

Featured(20)

Inclusief Job Design

Editor's Notes

 1. Bij slide: KAIROS ondersteunt werkgevers bij het productief tewerkstellen van mensen met een beperking. Omdat KAIROS overtuigd is dat inclusief ondernemen een belangrijke randvoorwaarde is voor het voeren van een gezonde onderneming die midden in de maatschappij staat. KAIROS vertrekt standaard vanuit de vraag van de werkgever en zoekt het antwoord dat past bij diens bedrijfsvisie. Voor volgende slide: Vraag de deelnemers recht te staan voor een klein experiment.
 2. Bij slide: Volgens Belgische HR-managers wordt ongeveer de helft van de dagelijkse taken van een Belgische medewerker iedere dag afgewerkt. Wie herkent dit? Op wiens to do lijstje staat op het einde van de dag meestal nog de helft van de taken? Ga zitten Wie krijgt 3/4de van zijn taken dagelijks afgewerkt? Ga zitten Wie 90%? Ga zitten Wie zijn de gelukkigen die alles afgewerkt krijgen? Ga zitten Wat is nu de reden voor deze vertragingen? Volgens 35% overmatige werkdruk. Daarnaast zorgen ook het gebrek aan vast personeel (24%) en tijdelijk personeel (14%) ervoor dat taken langer blijven liggen. Wat doet deze werkdruk met ons? Wie geeft het stress? Wie ervaart spanningsklachten zoals hoofdpijn, hartkloppingen en slapeloosheid, concentratieverlies, neerslachtigheid en snel kwaad worden?
 3. Een te hoge werkdruk is niet altijd per se een probleem, tenminste als het een tijdelijke situatie is. Wanneer die tijdelijke hoge werkdruk echter een langdurige situatie wordt, moet je wel oppassen. Dan kan er spanning en stress ontstaan. En stress die te lang aanhoudt, kan leiden tot psychische en fysieke klachten. Door langdurige stress heeft het lichaam weinig tijd om te herstellen. De stressoren blijven te lang bestaan, of volgen elkaar te snel op, waardoor het lichaam uitgeput raakt. Iemand kan vatbaarder worden voor ziekten en infecties, doordat de weerstand afneemt. Wat dan op zijn beurt weer een negatief effect heeft op de productiviteit of ziekteverzuim
 4. En wat als… je de oplossing zou zoeken in het aanwerven van mensen met een beperking in de organisatie? Mensen met een beperking, een nogal brede doelgroep. In se komt het neer op mensen die om welke reden dan ook moeilijk in staat zijn om zelfstandig werk te vinden. Mensen met een psychische of fysieke aandoening, een chronische ziekte of een psychosociale problematiek die vaak laaggeschoold zijn.
 5. Wacht wacht… ik hoor u al denken: “Dat gaat niet bij ons! Wij hebben net nood aan geschoolde en/of gekwalificeerde talenten. We zoeken ingenieurs, tekenaars, boekhouders, payrollers, procesoperatoren,… . We hebben geen werk voor laaggeschoolde mensen. En indien wel, hadden we waarschijnlijk geen probleem gehad om mensen te vinden.”
 6. Dat klopt! Of beter dat klopt als we blijven denken dat een functie een vaststaand ding op zich is. Alleen is dit niet zo. Een functie is een verzameling van verschillende taken, opdrachten, projecten,…  die op een bepaalde manier geclusterd zijn in functies. Wie op deze manier naar functies kijkt, ziet mogelijkheden die anderen niet zien. Ik wil dit verduidelijken aan de hand van één van onze praktijkvoorbeelden.
 7. Laat me jullie de case vertellen van een chemisch bedrijf waar we vorig jaar aan de slag gingen. Tijdens een gesprek vertelde de CEO over zijn bedrijf en de moeilijkheden die hij ondervindt met de zoektocht naar ingenieurs, procesoperatoren en laboranten. Hooggeschoold en gekwalificeerd personeel bleek moeilijk te vinden. De business draaide goed. Er was veel werk en de aanwezige medewerkers moesten hun best doen en hard werken om al het werk rond te krijgen. Er werd niet alleen hard gewerkt, ook moesten er geregeld overuren gepresteerd worden. Maar goed, het kon niet anders. De CEO gaf aan dat het al een tijdje zo was, maar dat het niet lang meer mocht duren. Ik stelde voor om te kijken of er geen ondersteuning kon geboden worden door mensen met een beperking. De CEO stond hiervoor open, want hij droeg MVO hoog in het vaandel. Maar… hij was niet helemaal overtuigd. Die mensen zouden nooit over de juiste kwalificaties en vaardigheden beschikken die het bedrijf nodig had, waarop ik vroeg of het werk van zijn medewerkers allemaal hooggeschoold werk was, of ze niet vaak van hun werk afgehouden worden door eenvoudig werk, werk onder hun denk- en werkniveau. Hmm, hij zag wel wat mogelijkheden en stelde voor om een gesprek in te plannen met zijn managers. Een week later zaten we met het voltallige management rond de tafel. Mijn voorstel om mensen met een beperking in te schakelen, werd niet echt warm onthaald. Wie waren die mensen? Wat konden die? En vooral wat konden die niet? Tot ik naar… de werkdruk vroeg en vroeg of er op hun afdeling werk was dat de medewerkers afleidde van hun kerntaken, eenvoudig werk waarvoor ze hun mensen te goed voelden, en of hun mensen in hun werk zouden gestoord worden als ze dat werk niet zelf zouden doen, maar zouden overlaten aan iemand anders, en wat het zou betekenen als ze dit niet zouden moeten doen. Plots kwamen er heel wat ideeën. De basis om de zaak ‘s goed tegen het licht te houden, was gelegd. Twee weken later zijn we terug gegaan om het werk in de verschillende afdelingen te bekijken, de werkprocessen te analyseren, de functies en de taken in kaart te brengen. Ik geef je hierbij een beeld van de resultaten van de afdeling Engineering en productie. Engineering: deze afdeling vormt de brugfunctie tussen de afdeling ontwikkeling en productie, en ondersteunt deze afdelingen. Taken die bij de productie engineering afdeling horen zijn: service, onderhoud en reparatie; ondersteuning in het veld; verzorgen van keuringen; tooling en testmiddelen; productie documentatie; en ondersteuning afdeling productie en R&D Productie: op deze afdeling werken 65 procesoperators en laboranten samen aan het verwerken van de grondstoffen tot afgewerkt product. Dit gebeurt door middel van een reeks opeenvolgende processen. Procesoperators zijn verantwoordelijk voor het functioneren van een machine en zorgen er voor dat de machine de juiste bewerking op het materiaal uitvoert. Verder houden zij het proces in de gaten en anticiperen op problemen wanneer deze zich voor doen. In de verschillende productiefasen zorgen de laboranten voor het uitvoeren van analyses en kwaliteitscontroles op de grondstoffen en producten in aanmaak en afgewerkte producten. Eenvoudige taken die door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd Dozen plooien Flessen in dozen steken Labelen Afwas labo-materiaal Metingen die gebeuren door hooggeschoold personeel Deeltjesmetingen worden nu door ingenieurs Dagelijkse systeemcheck Input meetgegevens Onderhoudstaken die te weinig gebeuren Bezoekersruimten worden te weinig gepoetst Onderhoud magazijn Onderhoud domein (buiten)
 8. HR moet het denken in vast omschreven banen en functies doorbreken en slimmer met taken en rollen van medewerkers omgaan. Als je banen ontrafelt in onderdelen, creëer je meer mogelijkheden om te sleutelen aan werk, de huidige medewerkers efficiënter in te zetten en het potentieel van de arbeidsmarkt beter te benutten.
 9. Als we de taken in kaart brengen, zien we dat er altijd taken zijn die onder mensen hun denk- en werkniveau liggen. Een deel van deze taken kan gerust uit mensen hun takenpakket. Een deel van deze taken niet, omdat je hen hierdoor zou hinderen in hun werkproces. Denk maar het ophalen van de papieren die mensen tijdens hun werk afdrukken, stel je voor dat je telkens moet wachten tot iemand de papieren die je afgeprint hebt, komt brengen.
 10. De eenvoudige taken die uit het takenpakket kunnen, kunnen vervolgens geclusterd worden tot een nieuwe functie passend bij mensen met een beperking.
 11. Wacht… nu hoor ik je denken: “allemaal goed en wel, maar wordt het werk van de andere medewerkers dan niet te zwaar? Hebben we niet allemaal nood aan taken die niet veel energie vragen of mindless work?” Inderdaad, dat is ook zo. Maar… Ten eerste zien we dat het net deze eenvoudige, repititieve taken zijn die medewerkers extra werkdruk en stress bezorgen. Ze worden er niet blij van. Ten tweede, ervaringen van Flanders Synergy, een organisatie die adviseert rond zelfsturende teams, leert dat 35 à 40% van de taken die medewerkers doen onder hun denk- en werkniveau liggen. Met inclusief job design gaan enkel die taken eruit die van de functie kunnen worden losgekoppeld zonder de efficiëntie en de effectiviteit te verstoren. Heel wat minder dan de 35 à 40% dus en dus blijft er voldoende mindless work over.
 12. Als je naar de eigen functie kijkt, welke taken zouden dan door iemand met “een nieuwe functie” uitgevoerd kunnen worden? Hoeveel uur is dat in de week? Wat levert je dit op?
 13. Waar kan de win voor jouw organisatie zitten? Misschien kan het herschikken van taken voor jou een antwoord bieden op de moeilijke zoektocht naar personeel
 14. Of de verwachte moeilijke zoektocht naar personeel in de toekomst. De arbeidsmarktkrapte zal de komende jaren nog sterker zijn
 15. Of misschien als antwoord op de hoge loonkost door hooggeschoold werk bij duurbetaalde medewerkers te laten en het eenvoudig werk te laten uitvoeren door mensen op een lagere niveau en dus tegen een lagere loonkost
 16. Of als antwoord op de werkdrukte in de organisatie of in je eigen job! Ik wil graag afsluiten met jullie de volgende bedenking mee te geven: Ofwel denk je “hmm, interessant, maar ik heb daar nu geen tijd voor” en dan ga je morgen terug aan de slag en blijf je werken zoals de dagen voordien… to do lijstjes die steeds maar de helft afgewerkt geraken. Ofwel laat je het bezinken, pols je morgen ‘s bij je collega’s of zij ook taken hebben die onder hun denk- en werkniveau liggen en zij graag uit hun takenpakket zouden zien, vraag je ‘s na wat het voor hen zou opleveren mocht iemand anders deze taken overnemen en wat dit zou betekenen voor de organisatie. En wil je er graag ‘s over praten…