Java koodimise stiilijuhised

241 views

Published on

Kuidas java koodi kirjutada stiilselt

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Java koodimise stiilijuhised

 1. 1. Java koodimise stiilijuhised Kevin Laanemägi Rif 12 Tarkvaratehnika
 2. 2. Taane • Iga uus taane on 2-4 vahet suur. • Ära kasuta tab-i taaneteks(,sest see pikkus võib erineda arvutitel). • Kõik „if“,“while“ ja „for“ kirjeldavad laused peavad olema {}-sulgude vahel. Näited
 3. 3. Vahed • Kõik meetodite nimed peavad järgneva sulgudele. • Mõlemal pool tehtemärki peab olema tühik. • Komadele ja semikoolonitele järgneb alati tühik. • if, while, for, switch, ja catch võtmesõnadele peab alati järgnema tühik. • Näited!
 4. 4. Class-i ehitus class ehitus { // attribuudid // konstruktor // meetod } • Ära koosta pikemat rida kui 120 tähemärki.
 5. 5. Nime valimine
 6. 6. Muutujates ja Parameetrites • Lähtu muutuja tegevusest. • Koosta nimed segades suuri ja väikeseid algustähti iga sõna alguses. • Nt: „salesOrder“ mitte “SalesOrder“ või “sales_order“. • Massiivi nimed olgu mitmuses. • Iga uus muutuja olgu omaette real. • Kui nimi on segane siis kommenteeri juurde. Näited
 7. 7. Konstandis • Nimed koosta kõik läbiva suure tähega. • Kasuta numbrite esitamiseks konstante. day = (3 + muutuja) % 7; //Nii ei tohi ,sest numbrite tähendus ebaselge. int KOLMAPAEV = 3; int PAEVI_NADALAS = 7; day = (KOLMAPAEV + muutuja) % PAEVI_NADALAS; //Õiged
 8. 8. Muudes nimedes • Paki nimed kirjutame ainult väiketähtedega. • Hungarian notation ning „_“ ja „$“-märke ära kasuta nimetuse alguses. • Sa ei saa kasutada java keele reserveeritud sõnu.
 9. 9. Koodimine
 10. 10. • Ära kunagi kasuta do-while kordust, Selle asemel kasuta hoopis „while“ kordust. • Ära kasuta kunagi „return“ käsku meetodi keskel. • Ära kunagi kasuta „continue“ käsku. • Ära kasuta „break“ käsku mujal, kui ainult „switch“ võtmesõnas. • Kasuta kasvavat ja kahanevat meetodit alati uuel real. Näited
 11. 11. • Algoritmid koosta alati loetavalt. • Muutujad tegevus kommenteeri. • Voldi/Murra alati ridu kui see on liiga pikk 1. Peale koma murdmine. 2. Ennem sümbolit või märki murdmine. 3. Murtud rida jätka järgmisel real kohakuti eelmise reaga. • Lõhu meetodid väiksemateks uuesti kasutatavateks meetodideks. • Kasuta alati kõige uuemaid võimalusi ja väldi vanade võimaluste kasutamist, kui on olemas ka uued sellele meetodile. Näide
 12. 12. Kommenteerimine • Päise kommentaari kirjuta, millega on tegu ja kes selle tegi. • Ühe rea kommentaare kasuta, et kirjeldada klassi või kirjeldada tegevust koodis. • Tagumisi kommentaaridega kirjutatakse muutuja nimi või millega tegu on kui sellel on ebatäpne nimetus.(aga üldiselt hoidu nende kasutamisest). Näide
 13. 13. Tänan kuulamast!
 14. 14. Näited
 15. 15. Meetodid: foo (i, j); // Vale! foo(i, j); // Õige! Tähemärkide vahed: a=b+c;//Vale a = a + c;//Õige Tühikud semikoolonitega: for (int i = 0;i < 10;i++) // Vale! for (int i = 0; i < 10; i++) // Õige! if(tema) // Vale! while(pannkook < 7) // ! Vale for(int i = 0; i < 10; i++) // Vale! catch(liigaPaljuLinde e) // Valge! catch (liigaPaljuLinde e) // Õige! Tagasi if (tema) // Õige! while (pannkook < 7) // Õige! for (int i = 0; i < 10; i++)// Õige!
 16. 16. Taanded public class TereMaailm { ....public void tervitaKasutajat(int hetkelineAeg) ....{ ........System.out.print(„Hea"); ........if (hetkelineAeg < parastlouna) ........{ ............System.out.println(„ Hommik"); } ....} ........} Igale võtmesõnale järgnevad {} if (superMan == tuuker) System.out.println („Lusikasn!");//Vale if (superMan == tuuker) { System.out.println („Lusikas!"); }//Õige Tagasi
 17. 17. Reserveeritud sõnad abstract assert boolean break catch char class const double do else enum final finally float for impleme import instanceo int nts f native new null package public return short switch synchroni this zed true try void Tagasi static throw byte case continue default extends false goto if interface long private protecte d strictfp super throws transient volatile while
 18. 18. Tegevus: • keskmineKiirus = 20; • int[] kiirused; • kiirused = new int[20]; Tagasi
 19. 19. boolean valmis = false; do { ... } while (!valmis)//Vale boolean valmis = false; while (!valmis) { ... }//Õige /* Tagastab suurima numbrite vahel(returni kasutus)*/ public static int max(int num1, int num2) { int vastus; if(num1 > num2){vastus = num1;} else {vastus = num2;} return vastus;} Tagasi
 20. 20. //Murdmine if ((condition1 && condition2) || (condition3 && condition4) ||!(condition5 && condition6)) { teeMidagi(); } Tagasi
 21. 21. //********************************************************** // Nimi: Programm 2 // Konto: (konto) // // Autor: (Nimi) // // Valmimisaeg(kuus Päeva) //********************************************************* Ühe rea kommentaar // Arvuti skoori arvutamine skooriSumma = 0; Järgnev kommentaar ss = s1 + s2 + s3; // lisa numbrid, et saada summa Tagasi
 22. 22. Hungarian notation See on muutujale või funktsioonile selle tüübi määramine esimese tähega.(näitab liiki või otstarvet). String Tere -> sTere jne bBusy : boolean (nimi ja tüüp) chInitial : char fpPrice: floating-point dbPi : double (Systems) Tagasi

×