Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tim hieu 3 cong cu day hoc co ban final

744 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tim hieu 3 cong cu day hoc co ban final

 1. 1. TÌM HIỂU 3 CÔNG CỤ DẠY HỌC CƠ BẢN 1. WORD PROCESSING 2. SPREADSHEET 3. DB PROGRAMS GVHD: Thầy Lê Đức Long SVTH: 1.Trần Trung Hiếu- K34.103.018 2.Trần Minh Trang-K34.103.05621/06/12 1
 2. 2. Giới thiệu chung - Tính toán - Thời gian - Lỗi phát sinh - Vẽ biểu đồ - Thẩm mĩ - Tính lặp lại - Quản lí tài liệu - Tính chia sẻ - Theo dõi thống kê …Học sinh nghiên cứu học tập Giáo viên chuẩn bị cho bài dạy 21/06/12 2
 3. 3. Giới thiệu chung Tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả công việc21/06/12 3
 4. 4. Giới thiệu chung Lập kế hoạch giảng dạy Soạn giáo án Soạn tài liệu hỗ trợ……. Theo dõi tiến trình học tập Thống kê Lập báo biểu Bảng điểm…….. Quản lí hồ sơ Thông tin học sinh…21/06/12 4
 5. 5. Giới thiệu chung  Improved Productivity Sử dụng máy đánh chữ,viết tay mất nhiều thời gian, công sức. Sử dụng công cụ phần mềm  tiết kiệm được thời gian , gia tăng hiệu quả công việc.21/06/12 5
 6. 6. Giới thiệu chung  Improved Appearance Sản phẩm tạo ra có hình thức trình bày đẹp, tính thẩm mĩ cao..21/06/12 6
 7. 7. Giới thiệu chung  Improved Accuracy Lưu trữ thông tin một cách chính xác21/06/12 7
 8. 8. Giới thiệu chung  More Support for Interaction Cho phép cộng tác nhiều người  thúc đẩy sự hợp tác21/06/12 8
 9. 9. 1.Word processing21/06/12 9
 10. 10. 1.1.Word processing trong giáo dục  Saves Time Thật thú vị! Tạo tài liệu mới từ việc chỉnh sửa các tài liệu cũ.21/06/12 10
 11. 11. 1.1.Word processing trong giáo dục Enhances document appearance Tài liệu được tạo ra trông bóng bẩy và chuyên nghiệp hơn.21/06/12 11
 12. 12. 1.1.Word processing trong giáo dục  Allows sharing documents Học sinh cũng có thể chia sẻ ý tưởng và các sản phẩm lẫn nhau... Giáo viên có thể trao đổi kế hoạch bài dạy…21/06/12 12
 13. 13. 1.1.Word processing trong giáo dục  Allows collaboration of documents Đặc biệt là kể từ khi phiên bản Google Docs được phát hành, giáo viên và sinh viên có thể tạo, chỉnh sửa và chia sẻ tài liệu đồng bộ.21/06/12 13
 14. 14. 1.2.Word processing trong lớp học  Writing Process Học sinh có thể viết, chỉnh sửa, và minh họa những câu chuyện.. để làm các báo cáo theo yêu cầu của giáo viên.21/06/12 14
 15. 15. 1.2.Word processing trong lớp học  Dynamic Group Products Hợp tác làm việc nhóm dễ dàng trao đổi, chia sẻ.21/06/12 15
 16. 16. 1.2.Word processing trong lớp học Writing Across the Curriculum Khuyến khích kỹ năng viết của học sinh, giúp học sinh sử dụng thành thạo về đồ họa, các ký hiệu toán học…21/06/12 16
 17. 17. 2.1 Giới thiệu công cụ spreadsheet Word processing Spreadsheet1. Tạo mới tài liệu văn bản ٧2. Chỉnh sửa tài liệu văn bản đã có ٧3. Có thể nhân bản tài liệu ٧4. Có thể chia sẻ tài liệu ٧5. Định dạng tài liệu ٧6. Đồng bộ tài liệu ٧7. Tính toán (các hàm tính toán) ٧8. Quản lí tài liệu ٧21/06/12 17
 18. 18. 2.1 Giới thiệu công cụ spreadsheet21/06/12 18
 19. 19. 2.1 Giới thiệu công cụ spreadsheet Word processing Spreadsheet 1. Tạo nhiều tài liệu trên một file 2. Sử dụng công thức chung 3. Tính toán nhanh chóng chính xác 4. Cập nhật dữ liệu tự động 5. Đánh giá số liệu tự động21/06/12 19
 20. 20. 2.2 Spreadsheet trong dạy – học Giảng dạy Học tập1. Quản lí học sinh 1. Giải quyết các bài toán2. Quản lí lớp học 2. Tổng hợp đánh giá kết quả NCKH3. Quản lí tài chính lớp học …. 3. Hỗ trợ trả lời câu hỏi “WHAT IF” …4. Hỗ trợ trả lời câu hỏi “WHAT IF” …21/06/12 20
 21. 21. 2.3 Giảng dạy với Spreadsheet Một ví dụ về ứng dụng bảng tính trong dạy – học Thức ăn nhanh có tốt cho sức khỏe hay không ? 1. Cung cấp kĩ năng sử dụng công cụ spreadsheet 2. Cho học sinh một tuần lễ để thực hiện 3. Hướng dẫn cách nghiên cứu và cung cấp tài liệu - Tài liệu : bảng đề nghị dinh dưỡng cho từng lứa tuổi - Hướng dẫn : địa chỉ trang web nhà hàng thức ăn nhanh…21/06/12 21
 22. 22. 2.3 Giảng dạy với Spreadsheet Một ví dụ về ứng dụng bảng tính trong dạy – học 1. Khảo sát thông tin từ nhà hàng thức ăn nhanh - Thu thập số liệu - So sánh số liệu khảo sát và số liệu chuẩn - Đánh giá và kiến nghị 2. Viết báo cáo - Kết quả nghiên cứu trả lời câu hỏi đề tài - Học sinh có thể sáng tạo khi theo dõi số liệu và đưa ra khuyến nghị dinh dưỡng theo từng độ tuổi thích hợp21/06/12 22
 23. 23. 3.1 Giới thiệu Database program21/06/12 23
 24. 24. 3.1 Giới thiệu Database program  Tiết kiệm không gian lưu trữ dữ liệu  Tiết kiệm thời gian và dễ dàng cập nhật thông tin  Cho phép so sánh thông tin.  Cho biết mối quan hệ giữa dữ liệu21/06/12 24
 25. 25. 3.1 Giới thiệu Database program21/06/12 25
 26. 26. 3.1 Giới thiệu Database program - Giảng dạy các kỹ năng tự nghiên cứu và học tập - Dạy kỹ năng tổ chức thông tin hợp lí - Tìm hiểu về sức mạnh của thông tin - Đặt ra và thử nghiệm giả thuyết - Tìm kiếm thông tin trong quá trình nghiên cứu21/06/12 26
 27. 27. 3.2 Database program trong dạy – học Giáo viên Học sinh1. Tạo cơ sở dữ liệu quản lí học sinh - Học sinh tạo cơ sở dữ liệu để hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu.2. Tạo webquest để hướng dẫn họcsinh sử dụng tài nguyên trên internet Ví dụ : Học sinh có thể sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu và lọc ra thông tin cần thiết trong cơ sở dữ liệu phức tạp.21/06/12 27
 28. 28. 21/06/12 28

×