Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GiỚI THIỆU KỊCH BẢN DẠY HỌC Bài 5: Ngôn ngữ lập trình <ul><ul><ul><ul><ul><li>GVHD: Thầy Lê Đức Long </li></ul></ul></ul><...
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10 10/14/11 Chương I: Một số khái niệm cơ bản của tin học Chương II: Hệ điều hành Chương III: S...
Mục tiêu <ul><li>Về kiến thức: </li></ul><ul><li>Biết được khái niệm ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao </li></ul><...
Điểm cần lưu ý 10/14/11 <ul><li>Nội dung trọng tâm </li></ul><ul><li>Học sinh phải biết được thế nào là ngôn ngữ máy, hợp ...
Giả định <ul><li>Học sinh biết sử dụng máy tính và Internet. </li></ul><ul><li>Phòng học có máy chiếu. </li></ul><ul><li>G...
Kịch bản <ul><li>Trước buổi dạy 1 tuần </li></ul><ul><ul><li>Yêu cầu lớp chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm có </li></ul></ul><u...
Hoạt động dự kiến 10/14/11 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH HĐ 1: Giới thiệu bài mới (5 phút) HĐ 2: Các nhóm lên báo cáo (30 phút) HĐ 3...
Kịch bản <ul><li>Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới (10 phút) </li></ul><ul><li>GV: Để bắt đầu bài mới cô mời các em xem một ...
Kịch bản <ul><li>Hoạt động 2: Các nhóm lên báo cáo (30 phút) </li></ul><ul><ul><li>Giáo viên sẽ cho mỗi nhóm tối đa 10 phú...
Kịch bản <ul><li>Hoạt động 3: Giáo viên tổng kết, đánh giá và giới thiệu về nghề lập trình (10 phút) </li></ul><ul><ul><li...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ngon ngu lap trinh_Chuong I_Lop 10

1,842 views

Published on

Ngon ngu lap trinh_Chuong I_Lop 10

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ngon ngu lap trinh_Chuong I_Lop 10

 1. 1. GiỚI THIỆU KỊCH BẢN DẠY HỌC Bài 5: Ngôn ngữ lập trình <ul><ul><ul><ul><ul><li>GVHD: Thầy Lê Đức Long </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>SVTH: Phạm Thị Tuyết </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>MSSV: K34.103.061 </li></ul></ul></ul></ul></ul>10/14/11
 2. 2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10 10/14/11 Chương I: Một số khái niệm cơ bản của tin học Chương II: Hệ điều hành Chương III: Soạn thảo văn bản Chương IV: Mạng máy tính và Internet Bài 5 Ngôn ngữ lập trình
 3. 3. Mục tiêu <ul><li>Về kiến thức: </li></ul><ul><li>Biết được khái niệm ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao </li></ul><ul><li>Về thái độ </li></ul><ul><li>Tinh thần hợp tác, sẵn sàng làm việc nhóm, tuân thủ theo yêu cầu về công việc chung. </li></ul><ul><li>Về kĩ năng </li></ul><ul><li>Học sinh biết cách tìm kiếm tài liệu trên Internet, đăng kí và post bài trên wordpress cũng như trên một diễn đàn. </li></ul>10/14/11
 4. 4. Điểm cần lưu ý 10/14/11 <ul><li>Nội dung trọng tâm </li></ul><ul><li>Học sinh phải biết được thế nào là ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao và ưu điểm cũng như nhược điểm của nó. </li></ul><ul><li>Học sinh thấy được máy tính hoạt động theo chương trình. Chương trình mà máy tính hiểu được là ngôn ngữ máy. </li></ul><ul><li>Nội dung khó </li></ul><ul><li>Giải thích cho học sinh : trong chương trình hợp ngữ để cộng giá trị trong 2 thanh ghi: AX và BX dùng lệnh: ADD AX, BX,… </li></ul><ul><li>Kiến thức liên quan </li></ul><ul><li>Học sinh đã biết về khái niệm bài toán, thuật toán </li></ul><ul><li>Biết về cách diễn tả thuật toán: cách diễn tả cho con người (liệt kê các thao tác, sơ đồ khối), và cách diễn tả cho máy tính (chương trình). </li></ul>
 5. 5. Giả định <ul><li>Học sinh biết sử dụng máy tính và Internet. </li></ul><ul><li>Phòng học có máy chiếu. </li></ul><ul><li>Giáo viên có laptop nối mạng. </li></ul><ul><li>Học sinh biết sử dụng wordpress, biết cách post bài lên wordpress. </li></ul><ul><li>Sĩ số lớp: 30 học sinh, được chia thành 3 nhóm: mỗi nhóm 10 học sinh. </li></ul>10/14/11
 6. 6. Kịch bản <ul><li>Trước buổi dạy 1 tuần </li></ul><ul><ul><li>Yêu cầu lớp chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm có </li></ul></ul><ul><ul><li>một nhóm trưởng, nộp danh sách cho giáo viên. </li></ul></ul><ul><ul><li>Giáo viên đã chuẩn bị sẵn trang wordpress: trong đó có yêu cầu công việc các nhóm phải thực hiện. </li></ul></ul><ul><ul><li>http://diendanhoctap.wordpress.com </li></ul></ul><ul><li>Trong buổi dạy </li></ul><ul><ul><li>Giáo viên cho lần lượt các nhóm lên báo cáo: có thể là bằng ppt, các hình ảnh, video,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Giáo viên sẽ tổng kết đánh giá </li></ul></ul>10/14/11
 7. 7. Hoạt động dự kiến 10/14/11 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH HĐ 1: Giới thiệu bài mới (5 phút) HĐ 2: Các nhóm lên báo cáo (30 phút) HĐ 3: Giáo viên tổng kết, đánh giá Giáo viên giới thiệu về nghề lập trình (10 phút)
 8. 8. Kịch bản <ul><li>Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới (10 phút) </li></ul><ul><li>GV: Để bắt đầu bài mới cô mời các em xem một đoạn video clip: </li></ul><ul><li>Các em có biết doạn video vừa rồi giới thiệu về gì không? </li></ul><ul><li>Dẫn dắt vào bài mới: Với cách diễn tả thuật toán bằng cách liệt kê hoặc sơ đồ khối, máy tính vẫn chưa trực tiếp thực hiện thuật toán? Vì vậy chúng ta cần phải đi diễn tả thuật toán bằng một ngôn ngữ mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được. Ngôn ngữ đó gọi là ngôn ngữ lập trình. </li></ul>10/14/11
 9. 9. Kịch bản <ul><li>Hoạt động 2: Các nhóm lên báo cáo (30 phút) </li></ul><ul><ul><li>Giáo viên sẽ cho mỗi nhóm tối đa 10 phút để lên báo cáo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hình thức báo cáo của các nhóm: do các nhóm tự chọn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Các nhóm khác được hỏi, phản biện nội dung của nhóm </li></ul></ul><ul><ul><li>báo cáo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Giáo viên sẽ tổng kết đánh giá bài báo cáo của từng nhóm. </li></ul></ul>10/14/11
 10. 10. Kịch bản <ul><li>Hoạt động 3: Giáo viên tổng kết, đánh giá và giới thiệu về nghề lập trình (10 phút) </li></ul><ul><ul><li>GV: Tổng kết lại nội dung bài học, so sánh các loại ngôn ngữ với nhau, nhấn mạnh chương trình viết bằng các ngôn ngữ khác đều phải được dịch sang ngôn ngữ máy. Khi đó máy tính mới thực sự hiểu và thực hiện được. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhấn mạnh: việc phát triển các ngôn ngữ bậc cao là tạo ra môi trường làm việc dễ dàng hơn cho con người, nhờ đó mới phát triển nhanh nguồn nhân lực lập trình và ứng dụng tin học. </li></ul></ul><ul><ul><li>Giới thiệu về nghề lập trình: cho học sinh xem một số hình ảnh minh họa . </li></ul></ul>10/14/11

×