Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ke hoach bai day kieu mang(t1)(vo hoai ngan)

1,788 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ke hoach bai day kieu mang(t1)(vo hoai ngan)

 1. 1. KẾ HOẠCH BÀI DẠY Bài 11:KIỂU MẢNG (Tiết 1) (Môn Tin Học 11) 1
 2. 2. Một số khái niệm về Chương I lập trình và ngôn ngữ lập trìnhChương trình tin học Chương trình đơn Chương II giản Cấu trúc rẽ nhánh và Chương III lập 11 Kiểu dữ liệu có cấu Chương IV Bài 11- Kiểu mảng trúc Tệp và theo tác với Chương V tệp Chương trình con và Chương VI lập trình có cấu trúc 2
 3. 3. WHY:Kĩ năng Kiến thức:• Thực hiện được khai • Biết nhu cầu hình thành mảng báo mảng, truy cập một chiều đến một phần tử của • Hiểu khái niệm mảng một chiều mảng • Hiểu cách khai báo và truy cập đến các phần tử của mảng. Mục tiêu kiến thức kỹ năng 3
 4. 4. WHAT: Điểm khó Điểm trọng tâmCấu trúc của một mảng một Học sinh hiểu đượcchiều bao gồm những gì? cấu trúc của kiểu dữ liệu mảng một chiềuKhái niệm đánh số các phần tửcủa của mảng (một chiều), chỉsố, kiểu chỉ số. Biết được sự cần thiết và hữu ích của mảng trong lập trình Có hai cách khai báo mảng (một chiều) trong pascal. Cách truy cập đến từng phần tử của mảng. 4
 5. 5. WHO:Kiến thức liên quan Học sinh đã biết một số kiểu dữ liệu chuẩn Học sinh đã biết cách khai báo một số kiểu dữ liệu chuẩn 5
 6. 6. Giả Định: Học sinh biết sử dụng máy tính và Internet. Phòng học có máy chiếu. Giáo viên có laptop nối mạng. Lớp đã có forum. Ở nhà học sinh có máy tính nối mạng. 6
 7. 7. KỊCH BẢN1.Trước buổi dạy: - Đưa ra một bài tập đơn giản cho họcsinh, bài tập được đưa lên forum của lớp, bàitập này nếu không dùng kiểu mảng thì sẽrất dài dòng. - Mỗi học sinh sẽ post lên cách giải củamình, 10 học sinh làm đúng sẽ được cộngđiểm.2. Trong buổi dạy: 7
 8. 8. Nhu cầu hình thành kiểu mảng (10 phút) CácCách khai báo hoạtvà truy cập các phần tử của động Khái niệm mảng mộtmảng và dặn dò chiều (20 phút) (15 phút) 8
 9. 9.  GV: Đưa ra bài toán Bài Toán (bài này đã được đưa lên forum của lớp), đồng thời đưa ra một số cách giải của học sinh.Yêu cầu học sinh nhận xét? HS:trả lời. GV:Giáo viên nhận xét, đưa ra nhu cầu phải dùng kiểu mảng 9
 10. 10. GV: Khái niêm:Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểuVí dụ:Cho mảng tên A có 4 phần tử mỗi phần tử là một số nguyên 4 6 2 9GV: đưa ra một số Ví dụ về mảng một chiều. Liên tưởng đến những ngôi nhà gần nhau trên phố. 10
 11. 11.  GV:Có bao nhiêu cách khai báo mảng một chiều ?Khai báo như thế nào? HS: Trả lời. GV:Giải thích thêm. Đưa ra demo trực quan cho học sinh quan sát. GV:Muốn truy suất đến từng phần tử của mảng ta dùng tên biến mảng kết hợp với chỉ số. VD:truy suất đến phần tử thứ 2 của biến mảng A ta dùng A[2]. Write(A[2]); GV: cho học sinh liên tưởng đến những ngôi nha trên phố và số nhà là chỉ số của mảng, để học sinh dể hiểu. 11
 12. 12. GV: Đưa ra thuật toán nhập mảng một chiềuHS: Từ đó xây dựng thuật toán xuất mảng ra màn hình, có sự chỉ dẫn của giáo viên.GV: Đưa ra thuật toán tính tổng các phần tử trong mảng theo điều kiện.HS: Từ đó xây dựng thuật toán tính trung bình nhiệt độ trong tuần dùng mảng, có sự chỉ dẫn của giáo viên.Gv: cho học sinh lên forum làm bài tập lại bằng cách dùng mảng một chiều, 10 học sinh làm trước sẽ được cộng điểm. 12

×