Kế hoạch bài dạy - NgocTuyen

692 views

Published on

 • Be the first to comment

Kế hoạch bài dạy - NgocTuyen

 1. 1. BÀI 2: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU GVHD:Thầy Lê Đức Long SVTH: Huỳnh Thị Ngọc Tuyền
 2. 2. Chương I• Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệuChương II• Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft AccessChương III• Hệ cơ sở dữ liệu quan hệChương IV• Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu
 3. 3. Bài 1. Một số Bài 2. Hệ quảnkhái niệm cơ trị cơ sở dữ bản liệu Chương I
 4. 4. Kiến thức Kĩ năng Biết khái niệm hệ quản trị cơ Chưa đòi hỏi thao tác sở dữ liệu cụ thể Biết chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu: tạo lập CSDL; cập nhật dữ liệu, tìm kiếm kết xuất thông tin; kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào CSDL Biết vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL
 5. 5. Mục tiêu-Biết được hoạt động tương tác của các thành phần trongmột hệ QTCSDL.- Biết vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL- Biết các bước xây dựng CSDL
 6. 6. • Hoạt động của một hệ quản trị CSDL Nội dung • Các bước xây dựng cơ sở dữ liệu trọng tâm • Mối quan hệ tương tác giữa các modun trong một hệ QTCSDL • Quy trình hệ thống xử lý một yêu cầu, truy vấnNội dung khó • Mối quan hệ giữa hệ QTCSDL với CSDL và giữa hệ QTCSDL với hệ điều hành • Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu • Các chức năng của hệ quản trị CSDLKiến thức đã biết • Một số bài toán quản lý thông thường
 7. 7. * Giả định:- GV đã tạo trang web cho lớp lên làm bài tập- Lớp học có 40 học sinh, chia làm 4 nhóm- Phòng học có máy chiếu- Học sinh có máy tính kết nối mạng ở nhà* Phương pháp:-Thảo luận nhóm , vấn đáp, diễn giảng* Phương tiện:Máy chiếu, SGK, SGV, tài liệu tham khảo
 8. 8. Hoạt động 1 Hoạt động 2 Hoạt động 3• HS ngồi gần nhau • 1 nhóm HS trình • Các nhóm còn lại xem sơ đồ trong bày miệng trước lớp cũng trình bày phần SGK và thảo luận về những gì đã tìm bài của mình đã hoạt động của hệ hiểu được qua bài được phân công quản trị CSDL tập về nhà mà GV trước buổi học trên• GV nhận xét, tổng đã chuẩn bị trên website kết , diễn giảng kiến website trước • GV nhận xét, củng thức cho HS • GV nhận xét, tổng cố kiến thức HS vừa kết , diễn giảng kiến nêu thức cho HS
 9. 9. - GV:Yêu cầu HS 2 bàn ngồi gần nhau xem sơ đồ trongSGK và thảo luận, cho biết hệ QTCSDL có những thànhphần chính nào- HS: Quan sát sơ đồ trong SGK và thảo luận nhóm- HS: Nêu câu trả lời- GV: Nhận xét và trình bày các thành phần chính của hệQTCSDL- GV: Hãy cho biết chức năng của hệ QTCSDL?- HS: Tham khảo SGK và trả lời câu hỏi- GV: Nhận xét và diễn giải cho HS- GV: Như vậy,hệ QTCSDL có quản lý CSDL không?- HS: Nghe GV phát vấn và trả lời. Ghi bài
 10. 10. Trước buổi học, nhóm HS được phân công lên trang web của lớpđể tham khảo tài liệu kết hợp với SGK, tìm hiểu về vai trò củatừng người khi làm việc với CSDL- GV: Yêu cầu nhóm trình bày miệng trước lớp về những gìnhóm tìm hiểu được- HS: trình bày bài của nhóm mình- GV: Tổng kết lại câu trả lời của HS và nhận xét, diễn giải vấnđề - HS: ghi bài
 11. 11. - GV: Yêu cầu mỗi nhóm sẽ trình bày miệng về những gì đãtìm hiểu được theo yêu cầu của GV về bước khảo sát trênwebsite- HS: trình bày theo nhóm- GV: nhận xét các nhóm và tổng kết lại nội dung các bước xâydựng CSDL- HS: ghi bài

×