Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dungttt lop12 c2_b7

517 views

Published on

Hồ sơ bài giảng đã được chỉnh sửa. Mong được cô và các bạn góp ý.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dungttt lop12 c2_b7

 1. 1. LOGO HỒ SƠ BÀI GIẢNG GVHD: Nguyễn Thị Ngọc Hoa SVTH: Trần Thị Thùy Dung Trần Thị Thùy Dung 1
 2. 2. Chương trình tin học 12 Chương 1 Hệ quản trị CSDL Microsoft AccessTINHỌC Chương 2 Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ 12 Chương 3 Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu Chương 4 Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu 2 Trần Thị Thùy Dung
 3. 3. Giới thiệu bài dạy 3 Giới thiệu Mirosoft Access 4 Cấu trúc bảng 5 Các thao tác cơ bản trên bảngCHƯƠNG 2 6 Biểu mẫu 7 Liên kết giữa các bảng 8 Truy vấn dữ liệu 9 Báo cáo và xuất kết quả 3 Trần Thị Thùy Dung
 4. 4. Mục tiêu bài dạyVề kiến thức Về kỹ năngBiết khái niệm liên Thực hiện kết giữa các được việcbảng, sự cần thiết liên kết và ý nghĩa của giữa các việc tạo liên kết. bảng 4 Trần Thị Thùy Dung
 5. 5. Những điểm trọng tâm 1 2 3 Khái Kỹ thuật Điều kiệnniệm về tạo liên và mục đích củaliên kết kết giữa việc liêngiữa các các bảng. kết giữa bảng. các bảng. 5 Trần Thị Thùy Dung
 6. 6. Những điểm khó 1 2 3Khi nào Lựa chọn Tính toànphải tạo mối quan vẹn thamliên kết hệ giữa chiếu (*)giữa các hai bảng.bảng. 6 Trần Thị Thùy Dung
 7. 7. Kiến thức đã biết.Hs biết sử dụng M.S Access ở cả hai chế độ.Biết thực hiện các thao tác cơ bản trên bảng, biết tạo khóa chính trên bảng. Môi trường giả địnhChia lớp thành 4 nhóm: mỗi nhóm từ 7 đến 10 hs, với sĩ số lớp từ 28 – 40 hs.HS có máy tính và nối mạng internet.GV có máy tính cá nhân.Lớp học có máy chiếu. 7 Trần Thị Thùy Dung
 8. 8. Các hoạt động dự kiếnHoạt Thời Phương pháp Mục tiêuđộng gian1 5 Kiểm tra đánh giá. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ. phút2 20 • PP Diễn giảng. HS biết khái niệm liên kết giữa các phút • PP Đàm thoại. bảng, sự cần thiết và ý nghĩa của • PP Làm việc với việc tạo liên kết. sách giáo khoa. • Phát hiện - giải quyết vấn đề.3 15 • PP trực quan. HS biết và thực hiện được kỹ thuật phút • PP thực hành. tạo liên kết giữa các bảng. • Làm việc nhóm4 5 • Kiểm tra đánh Củng cố, dặn dò. phút giá. • PP diễn giảng thông báo Trần Thị Thùy Dung 8
 9. 9. Hoạt động 1Ổn định lớp.Gọi HS lên kiểm tra bài cũ phù hợp với mục tiêu của bài “Bài tập và thực hành 4”Câu hỏi dự kiến: Cho HS một biểu mẫu có sẵn, yêu cầu học sinh nhập dữ liệu và chỉnh sửa dữ liệu đã nhập trong bảng theo yêu cầu của GV. 9 Trần Thị Thùy Dung
 10. 10. Hoạt động 2Xét bài toán: Quản lý việc mượn và trả sách trong thư viện.Yêu cầu hs sử dụng sách giáo khoa và: * 2 nhóm hs thảo luận và lập CSDL chỉ sửdụng một bảng có đầy đủ các trường biểudiễn những thông tin cần thiết. * 2 nhóm hs thảo luận và lập CSDl dùngnhiều bảng có đầy đủ các trường biểu diễn:Thông tin người mượn, thông tinsách, thông tin ngày mượn, trả… 10 Trần Thị Thùy Dung
 11. 11. Hoạt động 2Hướng dẫn HS phân tích, so sánh giữa 2 cách và tìm ra cách tốt hơn.Đưa đến kết luận: Để có sự kết hợp thông tin giữa các bảng rời rạc phải có yêu cầu gì => Liên kết giữa các bảng.Đây cũng chính là sự cần thiết và ý nghĩacủa việc tạo liên kết giữa các bảng trong cơsở dữ liệu. 11 www.themegallery.com
 12. 12. Hoạt động 3Đặt vấn đề: Từ sự cần thiết của việc tạo liên kết giữa các bảng. Vậy việc này được thực hiện như thế nào?Gọi hs lên sử dụng máy tính và máy chiếu (theo hình thức tiếp sức) để tạo liên kết giữa các bảng dưới sự hướng dẫn của gv.Giải thích và hướng dẫn về cách lựa chọn mối quan hệ giữa các bảng (1 – 1, 1 – nhiều …..) 12 Trần Thị Thùy Dung
 13. 13. Hoạt động 4Yêu cầu: mỗi nhóm hs thực hiện lại các thao tác tạo liên kết giữa các bảng với ví dụ trong sách giáo khoa và bài toán trên lớp. Quay lại các thao tác (ưu tiên sử dụng Jing), đưa đoạn film lên Youtube, dán link vào website của cả lớp và các nhóm sẽ chấm điểm cho nhau.Chuẩn bị bài thực hành số 5: Tạo liên kết giữa các bảng, ghi nhận lại những điểm chưa làm được, …. 13 Trần Thị Thùy Dung
 14. 14. LOGO 14

×