Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bai 19 chuong 6 - lop 11 - pham van quyen

1,321 views

Published on

Bài làm của em chưa được chuẩn bị kỹ. Mong thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để bài của em được hoàn thiện hơn!

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bai 19 chuong 6 - lop 11 - pham van quyen

 1. 1. Phạm Văn Quyền 10/20/2011 1
 2. 2. Chương trình tin học 11Chương I: Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình Bài 17: Chương trình con và phân loại Chương II: Chương trình đơn giản Chương III: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng CTC Chương IV: Kiểu dữ liệu có cấu trúc Chương V: Tệp và thao tác với tệp Phạm Văn Quyền 10/20/2011 2
 3. 3. Mục tiêu kiến thức Mục tiêu kỹ năng Biết và sử dụng được một số thư  Biết cách khai báo và sử dụng viện chuẩn của ngôn ngữ Pascal. được một số thư viện cơ bản trong lập trình. Hiểu được các câu lệnh đã dùng trước đây thực chất là hàm chuẩn  Biết cách khởi động được chế độ và thủ tục. đồ họa. Hiểu khái niệm đồ họa và điều  Sử dụng được các thủ tục vẽ kiện làm việc trong chế độ đồ họa. điểm, đường kính, hình tròn, hình elip, hình chữ nhật. Biết một số hàm và thủ tục chuẩn của ngôn ngữ hiện dùng để mô phỏng âm thanh. Phạm Văn Quyền 10/20/2011 3
 4. 4. Kiến thức đã biết Thái độ học tâp Biết cách khai báo và sử dụng thư  Nghiêm túc trong học tập, tích viện CRT ở các bài học trước. cực trong việc thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi của giáo viên Biết được khái niệm chương trình con và lợi ích của việc sử dụng  Rèn luyện phong cách làm việc chương trình con (học ở bài trước). nhóm trong lập trình với tinh thần hợp tác. Biết những kiến thức liên quan đến khả năng đồ họa của máy tính  Bảo vệ máy tính và các thiết bị và khai thác các thiết bị vào ra trong phòng máy. Tôn trọng giáo viên và các bạn trong lớp Biết độ phân giải của màn hình và một số phần mềm đồ họa đơn giản Phạm Văn Quyền 10/20/2011 4
 5. 5. Điểm khó Điểm trọng tâm Học sinh có thể làm việc với chế  Các thư viện chuẩn thường dùng độ đồ họa trong Pascal. Hiểu và trong Pascal: Crt, Graph, Dos … phân biệt được chế độ hai màn hình – Chế độ màn hình văn bản  Sử dụng thư viện đồ họa Graph và chế độ màn hình đồ họa. với một số hàm và thủ tục thường dùng của thư viện Graph Khởi động được chế độ đồ họa khi sử dụng thư viện đồ họa Phạm Văn Quyền 10/20/2011 5
 6. 6. Giả định Giáo viên có Website để đưa tài liệu học bài cho học sinh lên trước mỗi buổi học Giáo viên tạo trước chuyên mục để học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi hỏi trong tài liệu và câu hỏi của mỗi hình ảnh, đoạn phim được đưa lên Website. Lớp học có 40 học sinh được chia làm 4 tổ. Học sinh biết sử dụng Blog. Mỗi tổ khi tham gia thảo luận trả lời câu hỏi trên Website sẽ được cộng điểm cho câu trả lời tốt. Không thảo luận sẽ bị trừ điểm Học trong phòng máy được cài đặt hệ thống Netop School chia bàn thành 4 nhóm. Mỗi nhóm có 2 máy tính được bố trí theo hình vẽ kèm theo (Slide 12 ) Phương pháp giảng dạy Sử dụng phim và hình ảnh tạo tình huống có vấn đề đưa học sinh vào bài học Sử dụng Website làm nơi để học sinh xem phim, thảo luận và đặt câu hỏi cho giáo viên nếu không hiểu Cho học sinh thảo luận những phần dễ. Giáo viên giảng giải những vấn đề khó để học sinh dễ tiếp thu bài học Phạm Văn Quyền 10/20/2011 6
 7. 7. HĐ 1 HĐ 2 HĐ 3 HĐ 4HĐ 1 HĐ 2 HĐ 3 HĐ 4 Phạm Văn Quyền 10/20/2011 7
 8. 8. Hoạt động 1: Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ (10 phút)1. Mục Tiêu  Ổn định lớp học và ôn lại kiến thức về hàm và chương trình con để phục vụ cho bài mới2. Nội dung hoạt động Giáo Viên  Yêu cầu học sinh ổn định và chuẩn bị sách vở để bắt đầu tiết học  Kiểm tra bài cũ, giáo viên đặt câu hỏi có nội dung liên quan tới kiến thức của bài 17 và 18 đã học. Ví dụ: Chương trình con là gì? Lợi ích của việc sử dụng chương trình con trong lập trình?  Đánh giá nhận xét câu trả lời của học sinh Học sinh  Ổn định lớp, chuẩn bị sách vở và nghiêm túc học tập  Theo dõi và trả lời câu hỏi. Nhớ lại kiến thức đã học. Các bạn phía dưới lớp có thể mở sach ra đọc lại nếu chưa nhớ kỹ Phạm Văn Quyền 10/20/2011 8
 9. 9. Hoạt động 2: Tìm hiểu thư viện CRT (15 phút)1. Mục Tiêu  Học sinh hiểu được tại sao phải khai báo sử dụng thư viện CRT và thành thạo hơn trong việc sử dụng thư viện này  Biết được một số chương trình con có sẵn trong thư viện và hiểu được các câu lệnh thường dùng trước đây (như Clrscr …) thực chất là sử dụng hàm chuẩn và thủ tục2. Nội dung hoạt động Giáo Viên  Yêu cầu học sinh theo dõi hình ảnh, đọc sách giáo khoa, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi của giáo viên trên Website. Nhóm nào trả lời đúng sẽ được cộng điểm.  Nhận xét câu trả lời của học sinh và trả lời câu hỏi của học sinh (nếu có)  Tổng kết lại nội dung của thư viện CRT và yêu cầu học sinh ghi chép vào vở. Học sinh  Xem hình ảnh trên Website, đọc sách, thảo luận và đưa ra câu trả lời lên Website  Đặt câu hỏi trên Website cho giáo viên nếu cảm thấy không hiểu.  Ghi lại kiên thức tổng kết của giáo viên vào vở. Phạm Văn Quyền 10/20/2011 9
 10. 10. Hoạt động 2: Tìm hiểu thư viện Graph (Tiết 1: 15 phút)1. Mục Tiêu  Học sinh biết cách khởi động và thoát khoải chế độ dồ họa  Học sinh biết được các thủ tục vẽ điểm, đường và các hình cơ bản. Biết tên các thủ tục, các tham số và chức năng của từng thủ tục2. Nội dung hoạt động Giáo Viên  Cho học sinh xem một đoạn phim ngắn để lôi cuốn sự chú ý của học sinh vào bài học. Và đặt câu hỏi cho học sinh yêu cầu học sinh trả lời trực tiếp  Giáo viên nhận xét câu trả lời và giảng bài cho học sinh hiểu, nhấn mạnh trọng tâm các kiến thức học sinh cần ghi nhớ  Hướng dẫn cho học sinh phân biệt màn hình văn bản với màn hình đồ họa. Cách khởi động, đóng chế độ đồ họa. (Có thể bằng Video Clip tự quay) Học sinh  Theo dõi phim, đọc sách giáo khoa, nghe giảng, trả lời câu hỏi và đặt câu hỏi cho giáo viên nếu không hiểu. Ghi chép kiến thức mà giáo viên nhấn mạnh Phạm Văn Quyền 10/20/2011 10
 11. 11. Hoạt động 2: Tìm hiểu thư viện GRAPH (Tiết 2: 20 phút)1. Mục Tiêu  Như phần trên2. Nội dung hoạt động Giáo Viên  Hướng dẫn học sinh sử dụng một số chương trình con chuẩn trong thư viện đồ họa như: vẽ đường, vẽ hình tròn, vẽ hình chữ nhật … (Có demo về thực hành)  Đặt câu hỏi cho học sinh trả lời về chương trình con của thư viện Graph  Tổng hợp lại kiến thức về thư viện Graph và các chương trình con của nó  Trả lời thắc mắc của học sinh (nếu có) Học sinh  Theo dõi phim giáo viên giảng bài, trả lời câu hỏi và đặt câu hỏi cho giáo viên nếu cảm thấy không hiểu.  Ghi chép kiến thức mà giáo viên tổng hợp Phạm Văn Quyền 10/20/2011 11
 12. 12. Hoạt động 4: Tổng kết dặn dò học sinh về nhà (5 phut)1. Mục Tiêu  Giúp học sinh cấu trúc lại hệ thống kiến thức đã học.  Cung cấp tài liệu và nội dung kiến thức cần chuẩn bị cho buổi học sau2. Nội dung hoạt động Giáo Viên  Cấu trúc lại hệ thống kiến thức đã học cho học sinh dễ nhớ.  Dặn dò học sinh chuẩn bị bài, cung cấp tài liệu cho buổi học tiếp theo. Học sinh  Nghe và nhớ lại kiến thức đã học.  Ghi lại nội dung cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.  Nhận tài liệu học tập cho buổi học tiếp theo. Phạm Văn Quyền 10/20/2011 12
 13. 13. Phạm Văn Quyền 10/20/2011 13
 14. 14. Phạm Văn Quyền 10/20/2011 14

×