Successfully reported this slideshow.

B

698 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

B

 1. 1. Giới Thiệu Bài Dạy GVHD: Thầy Lê Đức Long SVTH: Ngô Thị Ngọc Phương Như MSSV: K34.103.037 1
 2. 2. Tiết 1 2
 3. 3. Mục Tiêu Bài Dạy • Hiểu nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diễn thuật toán • Hiểu cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện trước, cấu trúc lặp với số lần định trướcKiến Thức • Biết cách vận dụng đúng đắn từng loại cấu trúc lặp vào tình huống cụ thể • Mô tả được thuật toán của một số bài toán đơn giản có sử dụng lệnh lặp. • Viết đúng các lệnh lặp kiểm tra điều kiện trước, lệnh lặp với số lần định trướcKỹ Năng • Viết được thuật toán giải một số bài toán đơn giản. 3
 4. 4. Nội Dung Trọng TâmLặp là gì? Nhu cầu của cấu trúc lặp trong thuật toán? Lặp với số lần biết trước và câu lệnh for-doLặp với số lần chưa biết trước và câu lệnhWhile-do 4
 5. 5. 5
 6. 6. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ và Giới thiệu cấu trúc lặp. Tiết 1(25p)Hoạt động 5: Ví dụ và cài Hoạt động 2: đặt chương Lặp với số lầntrình cho câu biết trước. lệnh while – do. Tiết Hoạt Tiết 1(30p) 3(15p) động dạy học Hoạt động 3: Hoạt động 4: Ví dụ và cài Lặp với số lần đặt chương chưa biết trình cho câu trước. Tiết lệnh for – do. 3(30p) 6 Tiết 2(35p)
 7. 7. Giả Định Sĩ số lớp: 40 học sinh Phương tiện • Phòng học có máy chiếu • Giáo viên có trang wordpress cho học sinh thảo luận Phương pháp • Diễn giảng • Đặt tình huống có vấn đề • Thảo luận: chia lớp thành nhóm mỗi nhóm 10 thành viên 7
 8. 8. Hoạt động 1 Mục tiêu • Lặp là gì? Nhu cầu của cấu trúc lặp trong thuật toán Cách thực hiện • Đưa ra 2 bài toán thực tế để dẫn dắt vào bài. • Học sinh phải phân tích bài toán để trả lời : bài toán có công việc hay thao tác nào được lặp lại?Lặp bao nhiêu lần ? Khi nào thì có kết quả? So sánh 2 bài toán giống và khác nhau ở chỗ nào? • Nhận xét và yêu cầu học sinh ghi chú lại 8
 9. 9. Hoạt động 2: Lặp với số lần biết trước Mục tiêu • Hiểu cấu trúc lặp với số lần biết trước Cách tiến hành • Phân chia công việc thảo luận • Yêu cầu 2 nhóm thảo luận và lên bảng viết thuật toán bài toán có dạng lặp với số lần biết trước. 2 nhóm còn lại thảo luận và lên bảng vẽ sơ đồ khối cho bài toán nay • Cho 10p thảo luận • Nhận xét và yêu cầu học sinh ghi chú lại • Đưa ra cú pháp for-do dạng tiến và lùi • Yêu cầu về nhà viết thuật giải và cho thêm vài bài tập HS về vẽ sơ đồ khối, viết thuật toán thuật giải. Có thể lên trang http://www.site11a5.wordpress.com để thảo luận và tiết sau cử đại diện từng nhóm lên bảng làm bài 9
 10. 10. 10

×