Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tran thianhbach tin5lakg_bai16_tinhoc10

738 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tran thianhbach tin5lakg_bai16_tinhoc10

 1. 1.
 2. 2. MỤC TIÊU CHUNG Kiến thức: Biết các khái niệm cơ bản về tin học Kỹ năng: Giúp HS bước đầu biết sử dụng máy tính, biết soạn thảo văn bản, sử dụng Internet TIN HỌC LỚP 10 CHƯƠNG II HỆ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG III SOẠN THẢO VĂN BẢN CHƯƠNG IV MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET Bài 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (1,2,1) Bài 14 Bài 15 Bài 17 Bài 18 Bài 19 CHƯƠNG I MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG TIN HỌC
 3. 3. a. Kiến thức: -Biết được thế nào là định dạng văn bản. -Biết nội dung ba mức định dạng: ký tự, đoạn văn bản và trang. b. Kỹ năng: -Thực hiện được định dạng ký tự, định dạng văn bản và định dạng trang. Mục tiêu bài học: Bài 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (1,2,1)
 4. 4. <ul><li>Định dạng ký tự, đoạn văn </li></ul><ul><li>bản và trang. </li></ul><ul><li>Ý nghĩa của các thuộc tính </li></ul><ul><li>trong các lệnh định dạng. </li></ul><ul><li>Các cách thực hiện định dạng </li></ul><ul><li>ký tự, định dạng văn bản và </li></ul><ul><li>định dạng trang. </li></ul>Điểm trọng tâm Bài 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (1,2,1) -Việc lựa chọn bảng mã phù hợp với font chữ (font chữ nào thích hợp với bảng mã nào?) -HS hay nhầm lẫn trong việc định dạng khoảng cách giữa các đoạn văn. -Việc xác định hướng giấy phù hợp với từng loại văn bản. Điểm khó Bài 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (1,2,1)
 5. 5. - Áp dụng trong việc định dạng các công thức toán học. - Định dạng văn bản trong việc thiết kế Powerpoint, Excel. - Biết cách trình bày văn bản. - Biết thanh bảng chọn định dạng, thanh công cụ định dạng. - Thao tác chọn văn bản Kiến thức đã biết Kiến thức có thể biết Bài 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (1,2,1)
 6. 6. Bài 16 Định dạng văn bản (1,2,1) Hoạt động 1(10p) Ôn bài cũ, vào bài mới Hoạt động 2(20p) Tìm hiểu định dạng ký tự, định dạng đoạn văn bản và định dạng trang Hoạt động 3(15p) Củng cố và dặn dò Giả định rằng tiết này được dạy trong phòng máy, có Internet, máy chiếu, lớp được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm có ít nhất một máy vi tính.
 7. 7. Bài 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (1,2,1) Hoạt động 1: Ôn bài cũ, dẫn dắt vào bài mới (10p) Giáo viên Học sinh <ul><li>Đặt câu hỏi để ôn lại kiến thức cũ cho hs. </li></ul><ul><li>Đặt vấn đề dẫn dắt vào bài mới: </li></ul><ul><li>+Cho hs quan sát 2 đoạn văn bản. Nhận xét. </li></ul><ul><li>+Dẫn dắt vào bài mới. </li></ul><ul><li>+Đưa ra khái niệm định dạng văn bản </li></ul><ul><li>Trả lời câu hỏi của GV. </li></ul><ul><li>Quan sát, nhận xét, lắng nghe. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Chuẩn bị của GV ở tiết trước: cho học sinh tài liệu tham khảo </li></ul><ul><li>và yêu cầu học sinh chuẩn bị trước khi đến lớp để báo cáo dựa theo </li></ul><ul><li>hướng dẫn thực hiện và tiêu chí đánh giá (có kèm link ). </li></ul><ul><li>Chia lớp học thành 4 nhóm và ngồi theo nhóm. </li></ul><ul><li>-Nhóm 1+3 tìm hiểu định dạng ký tự và trang. </li></ul><ul><li>-Nhóm 2+4 tìm hiểu định dạng đoạn văn bản và trang. </li></ul><ul><li>-Yêu cầu 2 nhóm lên báo cáo, 2 nhóm còn lại bổ sung. </li></ul><ul><li>-Gv theo dõi, quan sát, nhận xét và rút ra nội dung bài. </li></ul><ul><li>-Hs ghi bài vào vở </li></ul><ul><li>Hướng dẫn bổ sung </li></ul><ul><li>+Thực hiện </li></ul><ul><li>+Tiêu chí đánh giá </li></ul>Thực hiện Đánh giá Bài 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (1,2,1) Hoạt động 2: Tìm hiểu định dạng ký tự, định dạng đoạn văn bản và định dạng trang (20p)
 9. 9. - Học sinh vẫn ngồi theo 4 nhóm. - Cho các nhóm tham gia trò chơi ô chữ. + Hs giải đáp từng câu hỏi => GV nhập đáp án vào ô chữ vào hàng ngang, hs giải đáp từ khóa. Chú ý: nếu thấy không kịp thì có thể cho hs về nhà làm trực tiếp (đưa link cho hs)=> gửi file đáp án cho GV. Bài 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (1,2,1) Hoạt động 3: Trò chơi ô chữ (15p)
 10. 10. The end

×