NguyenThiHongMai-Lop11-Bai13-Kieu Ban Ghi

1,874 views

Published on

 • Be the first to comment

NguyenThiHongMai-Lop11-Bai13-Kieu Ban Ghi

 1. 1. GVHD : ThS Lê Đức LongSVTH : Nguyễn Thị Hồng MaiLớp : Tin 5LA-KGMôn : PPDH2MSSV : K33103319
 2. 2. Kiến thức: Kỹ năng: Giải được 1 số bài toán đơn giản Trang bị cho học sinh một số Lớp trên máy tính bằng cách vận dụngkhái niệm cơ bản về lập trìnhvà ngôn ngữ lập trình bậc cao. 11 các kiến thức về thuật toán, cấu trúc dữ liệu,ngôn ngữ lập trình…Chương ChươngI. Một số Chương Chương Chương Chương VI . khái II. III. Cấu IV. Kiểu V. Tệp Chương niệm về Chương trúc rẽ dữ liệu và thao trìnhlập trình trình nhánh có cấu tác với con và và đơn giản và lặp trúc tệp LT có NNLT cấu trúc BÀI 11 BÀI 13 BÀI 12 KIỂU KIỂU KIỂU MẢNG BẢN GHI XÂU (1,0,0)
 3. 3.  Mục tiêu, kỹ năng và chuẩn  Điểm khó, điểm trọng tâm:kiến thức:  Điểm khó khăn : Mục tiêu:  Một tiết học không đủ để viết Biết khái niệm kiểu bản ghi. các chương trình và tổ chức Biết cách khai báo bản ghi, hoạt động trong lớp học.truy cập trường của bản ghi.  Chọn kiểu dữ liệu phù hợp. Kỹ năng:  Cách lấy giá trị của trường Bước đầu biết mô tả một đối thông qua biến.tượng bằng một số thuộc tính  Điểm trọng tâm :cần quản lý.  Biết khái niệm kiểu bản ghi. Khai báo kiểu bản ghi.  Biết cách khai báo kiểu bản Nhận biết được trường của ghi, biến bản ghi.một biến bản ghi.  Biết truy cập trường của bản Bước đầu viết được một vài ghi.thao tác xử lý trên từng trường  Biết cách gán giá trị.của bản ghi.
 4. 4. Kiến thức đã biết liên quan đến bài học:• Một số kiểu dữ liệu chuẩn.• Khai báo biến.• Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán.• Cấu trúc rẽ nhánh và lặp.• Kiểu mảng. Kiến thức có thể biết về nội dung bài học• Dữ liệu tổ chức theo bảng.
 5. 5. Hoạt động 1:  Cho một ví dụ cụNhắc lại những lỗi thể.thường gặp. Đặt vấn đề và khái  Giới thiệu một sốLàm trắc nghiệm. niệm bản ghi ( 10’) khái niệm. Bài 13 Hoạt động 3: Hoạt động 2 : Củng cố bài học Kiểu Khai báo biến bản ( 10’) bản ghi ghi và cách gán giá trị ( 25’) Cách khai báo biến bản ghi. Giả định: Khai báo bảng điểm của học  Phòng có máy chiếu. sinh.  Phiếu học tập. Giới thiệu cách gán giá trị .  Học sinh chuẩn bị bài trước ở nhà. Minh họa chương trình xử lý  Lớp có diễn đàn. kết quả thi của học sinh.
 6. 6.  Hoạt động 1 : Đặt vấn đề và khái niệm bản ghi (10’) Cho một ví dụ: bảng kết quả thi gồm họ và tên, ngày sinh, giới tính, điểm cácmôn…  Làm thế nào để quản lý toàn bộ thông tin trên của học sinh ?  Có thể quản lý mỗi dữ kiện trên là một mảng một chiều.->  Có cách tốt hơn để quản lý dữ liệu trên -> bản ghi. Khái niệm bản ghi (record), thuộc tính, trường…-> các thuộc tính có thể có cáckiểu dữ liệu khác nhau.  Điền vào phiếu học tập. Xét bảng hóa đơn bán hàng của một cửa hàng, mỗi hóa đơn có các thuộc tính : tênhàng, đơn giá, chủng loại, số lượng bán, giá thành,…  Bảng gồm mấy bao nhiêu đối tượng (record ), thuộc tính.  Điền vào phiếu học tập. Vậy làm thế nào để khai báo kiểu bản ghi?
 7. 7.  Hoạt động 2: Khai báo biến bản ghi và cách gán giá trị(25’) Mỗi ngôn ngữ có một cách khai báo kiểu bản ghi khác nhau -> Pascal không khaibáo biến bản ghi trực tiếp -> thông qua khai báo kiểu bản ghi -> khai báo biến bảnghi.  Điền vào phiếu học tập. Một lớp có 46 học sinh vậy làm thế nào để có thể khai báo được nhiều biến bảnghi có cùng một kiểu ?->  phần tử mảng sẽ có kiểu bản ghi. Khai báo kiểu bản ghi cho ví dụ bảng kết quả thi.  Cho ví dụ khác như : “kệ sách” ,”hóa đơn”.  Học sinh lên bảng khai báo và điền vào phiếu học tập. Khi có nhu cầu thay đổi thông tin trong từng trường, làm thế nào để truy cập vào?->  <Tên biến bản ghi>.<Tên trường>  Điền vào phiếu học tập.
 8. 8.  Hoạt động 2: Khai báo biến bản ghi và cách gán giá trị(25’) Dựa vào cách khai báo biến bản ghi ở trên hãy cho biết cách gán A:=B hoặc B:=Ađúng hay sai?->  Đúng Vì bản ghi có nhiều trường nên việc gán giá trị cho bản ghi phức tạp hơn các biếnkhác -> 2 cách.  C1: gán trực tiếp. Lưu ý : A và B phải cùng kiểu bản ghi.  C2: gán giá trị cho từng trường.  Điền vào phiếu bài học. Minh họa (cho xem clip) chương trình nhập từ bàn phím thông tin của từng họcsinh, thực hiện xếp loại và đưa ra màn hình kết quả xếp loại.
 9. 9.  Hoạt động 3: Củng cố bài học(10’) Lưu ý học sinh phần mô tả kiểu bản ghi bắt đầu bằng record và kết thúc end. Kết thúc khai báo bằng dấu chấm phẩy. Hỏi và tóm lại cho học sinh những đặc điểm cơ bản giống và khác nhau của kiểubản ghi với kiểu mảng và xâu.  Điền vào phiếu học tập. Làm bài trắc nghiệm ->  đưa lên mạng. Học sinh lên trang http://mainth.wordpress.com/ thảo luận , làm bài tập . : Hoạt động của giáo viên : Hoạt động của học sinh  : Phiếu học tập
 10. 10. Bảng kết quả thi Bản real ghi(record) string string boolean Họ và tên Ngày sinh Giới Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm tính Tin Toán Lý Hóa VănNguyễn Thị Minh Huệ 12/12/1990 Nữ 9 10 7 8 8 1 Dương Trúc Lâm 02/01/1990 Nam 9 10 8 8 9 2 Đào Văn Bình 12/07/1991 Nam 8 8 9 8 7 3 … … … … … … … 1 2 3 4 5 7 8 9 Thuộc tính Bảng gồm: … đối tượng( record), … thuộc tính.

×