Nguyen thanhtu k33.103.331

565 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
565
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nguyen thanhtu k33.103.331

 1. 1. KỊCH BẢN DẠY HỌC SVTH: Nguyễn Thanh Tú MSSV: K33.103.331 Lớp: Tin 5 Long An – Kiên Giang Trường ĐH Sư Phạm TP. HCM Khoa Công nghệ thông tin GVHD: ThS. Lê Đức Long Tin học
 2. 2. Tin học VỊ TRÍ BÀI DẠY Tin học 11 Chương 1: Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình Chương 2: Chương trình đơn giản Chương 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp Chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc Chương 5: Tệp và thao tác tệp Chương 6: Chương trình con và lập trình có cấu trúc Bài 17: Chương trình con và phân loại Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn (2,0,0) Kiến thức: <ul><ul><li>Trang bị cho học sinh một số khái niệm cơ bản về lập trình và ngôn ngữ lập trình </li></ul></ul>Kĩ năng <ul><ul><li>Giải được một số bài toán đơn giản trên máy tính bằng cách vận dụng được các kiến về thuật toán, cấu trúc dữ liệu, ngôn ngữ lập trình cụ thể, sử dụng các chương trình con có sẵn </li></ul></ul>Thái độ <ul><ul><li>Ham thích môn học, có kỉ luật cao và tinh thần làm theo nhóm </li></ul></ul>
 3. 3. Tin học Bài 19: THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN (2,0,0)
 4. 4. Tin học Bài 19: THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN (2,0,0)
 5. 5. CẤU TRÚC CÁC HOẠT ĐỘNG BÀI 19 - TIẾT 1 Tổ chức trò chơi và dẫn dắt vào bài Thư viện CRT Thư viện GRAPH Củng cố, hướng dẫn bài tập tiết sau Tin học
 6. 6. CẤU TRÚC CÁC HOẠT ĐỘNG BÀI 19 - TIẾT 2 Làm bài tập số 1 Làm bài tập số 2 Làm bài tập số 3 Làm bài tập số 4 Tin học
 7. 7. Tin học HOẠT ĐỘNG 1: TỔ CHỨC TRÒ CHƠI VÀ DẪN DẮT VÀO BÀI <ul><li>Mục đích: </li></ul><ul><li>Ôn lại khái niệm chương trình con, phân loại hàm - thủ tục, cấu trúc hàm – thủ tục, cách thực hiện chương trình con…. </li></ul><ul><li>Tạo động cơ, hứng thú vào bài học mới. </li></ul><ul><li>Thực hiện: </li></ul><ul><li>Giáo viên chuẩn bị trò chơi . </li></ul><ul><li>Giáo viên sẽ tổ chức cho học sinh trả lời 9 câu hỏi của trò chơi và tên của bài học sẽ được hiện ra sau trò chơi. </li></ul><ul><li>Sau trò chơi giáo viên dẫn dắt vào bài học. </li></ul>
 8. 8. Tin học HOẠT ĐỘNG 2: THƯ VIỆN CRT <ul><li>Mục đích: </li></ul><ul><li>Giúp học sinh hiểu được cách sử dụng hàm TextColor(), TextBackground() và GotoXY() trong thư viện crt. </li></ul><ul><li>Thực hiện: </li></ul><ul><li>Cho học sinh quan sát một số hình ảnh mà giáo viên chuẩn bị trước. </li></ul><ul><li>Học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi của giáo viên. </li></ul><ul><li>Giáo viên nhận xét câu trả lời và bổ sung hoàn chỉnh. </li></ul><ul><li>Giáo viên dẫn dắt vào nội dung mới. </li></ul><ul><li>Sau khi giới thiệu xong các hàm trong thư viện crt, giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập theo nhóm (3 phút). </li></ul><ul><li>Gọi 2 nhóm cùng lên bảng trình bày lại bài làm của mình. </li></ul><ul><li>Giáo viên nhận xét và chuyển sang nội dung tiếp theo. </li></ul>
 9. 9. Tin học HOẠT ĐỘNG 3: THƯ VIỆN GRAPH <ul><li>Mục đích: </li></ul><ul><li>Sử dụng được một số hàm đồ họa cơ bản trong thư viện graph </li></ul><ul><li>Thực hiện: </li></ul><ul><li>Cho học sinh xem clip mà giáo viên đã chuẩn bị trước </li></ul><ul><li>Học sinh trả lời câu hỏi sau khi xem clip. </li></ul><ul><li>Giáo viên dẫn vào nội dung mới. </li></ul><ul><li>Giáo viên giới thiệu và trình bày mẫu một số hàm trong thư viện graph, yêu cầu học sinh quan sát, tham khảo sách giáo khoa (trang 111 – 112) và thực hiện các hàm còn lại. </li></ul><ul><li>Yêu câu làm bài tập theo nhóm (4 phút) sau đó gọi học sinh lên bảng trình bày lại bài làm của mình. </li></ul><ul><li>Giáo viên nhận xét và chuyển ý sang hoạt động tiếp theo. </li></ul>
 10. 10. Tin học HOẠT ĐỘNG 4: CỦNG CỐ, HƯỚNG DẪN BÀI TẬP TIẾT SAU <ul><li>Mục đích: </li></ul><ul><li>Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học và có định hướng học tập tốt hơn cho bài học. </li></ul><ul><li>Thực hiện: </li></ul><ul><li>Giáo viên nhắc lại công dụng và cách sử dụng các hàm cơ bản trong thư viện crt và graph. </li></ul><ul><li>Yêu cầu học sinh về đọc phần 3, 4 SGK (trang 114) và lên mạng xem clip Demo mà giáo viên đã up sẵn trên youtube. (Thầy ơi! Clip Demo em chưa làm xong. Em sẽ gửi thầy sau) </li></ul><ul><li>Cho bài tập yêu cầu học sinh về nhà làm và sẽ được sửa ở tiết sau. </li></ul>
 11. 11. BÀI 19: THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN Câu 1 : Chọn phát biểu đúng: a. Hàm là một chương trình con trả về giá trị thông qua tên hàm và có thể được viết trong các biểu thức. b. Hàm là một chương trình con trả về giá trị thông qua tên hàm và không được viết trong các biểu thức. c. Hàm là một chương trình con không trả về giá trị thông qua tên hàm và không được viết trong các biểu thức. d. Hàm là một chương trình con không trả về giá trị thông qua tên hàm và có thể được viết trong các biểu thức. Câu 2 : Cho x, y là 2 biến nguyên, hãy xem thủ tục sau: 1. Var x, y: integer; 2. Procedure Doicho(Var a:integer; b: integer); 3. Var tg: integer; 4. Begin 5. tg:=a; a:=b; b:=tg; 6. End; Begin x:=2; y:=5; Doicho(x,y); Writeln(x,y); End. Sau khi thực hiện chương trình trên cho kết quả là: a . 2 2 b . 2 5 c . 5 5 d . 5 2 Câu 5 : Chương trình con gồm mấy loại a. 1 loại b. 2 loại c. 3 loại d. 4 loại Câu 7 : Thủ tục sau được viết để hoán vị hai tham số a,b. tuy nhiên vẫn còn lỗi: 1. Procedure hoan_doi(a,b: real); 2 . Var 3 . T: real; 4. Begin 5 . T:=a; 6 . a:=b; 7 . b: = T; 8 . End; Phương án sửa lỗi nào sau đây là phù hợp? a. Dòng 1: Sửa Procedure thành function. b. Dòng 1: Thêm var vào trước khai báo a,b. c. Thay dòng 5,6,7 thành a:=b;b:=a; d. Thực hiện cả ý b và ý c. Đáp án: b 1 2 7 4 5 8 3 6 9 Đáp án a Đáp án c Câu 3 : Cho khai báo biến và khai báo đầu của thủ tục như sau: 1. Var x, S: integer; ch:char; 2. Procedure TT(y:integer; kytu:char); L ệnh gọi thủ tục nào dưới đây là đúng: a . S:= TT(x, ch); b . TT(ch, x); c . TT; d . TT(x, ch); Đáp án: d Câu 4 : Khẳng định nào sau đây là đúng? a . Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức b . Một chương trình con nhất thiết phải có biến cục bộ c . Một chương trình con có thể không có tham số hình thức, không nhất thiết phải có biến cục bộ d . Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức không nhất thiết phải có biến cục bộ Đáp án: c Đáp án: b Câu 6 : Cấu trúc chương trình con gồm : a. Phần đầu b. Phần khai báo c. Phần thân d. Cả 3 phần trên Đáp án: d Câu 8: Khai báo nào sau đây về phần đầu của hàm là đúng? a. function nhan( x,y:integer); b. function nhan(x,y:integer):integer; c. function nhan(x,y):integer; d. function nhan(x,y:array[1..10] of integer):integer; Đáp án b Câu 9 : Cho a là biến nguyên a = 6, và khai báo thủ tục : Procedure TT( Var y : Integer) ; 1. Begin 2. y := y +1; 3. End; Sau khi gọi thủ tục TT(a); thì Giá trị của biến a là : a . 7 b . 6 c . 5 d . Tất cả đều sai Đáp án: a
 12. 12. <ul><li>Bài tập 2 </li></ul><ul><li>( Thảo luận nhóm trong 3phút ) </li></ul><ul><li>Thực hiện vẽ đoạn thẳng nối điểm A(60,40) và điểm B(80,75) bằng nhiều cách khác nhau? </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Bài tập 1 : Viết các câu lệnh thực hiện các việc sau: </li></ul><ul><li>- Đặt nền màu xanh lá. </li></ul><ul><li>- Từ toạ độ (20,5), viết dòng chữ: “ Lop 11A1 Truong THPT Duc Hoa ” với màu đỏ. </li></ul><ul><li>Từ toạ độ (19,7), viết dòng chữ “ THI DUA DAY TOT HOC TOT ! ” với màu vàng ? </li></ul>

×