Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buitrunghieu k33103315-chuong3-bai9-lop11

794 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Buitrunghieu k33103315-chuong3-bai9-lop11

 1. 1. KẾ HOẠCH BÀI DẠYGiáo viên hướng dẫn : Ths Lê Đức LongSinh viên: Bùi Trung HiếuMssv : K33103315Lớp : Tin 5 la-kg 17/10/2011 1
 2. 2. CHƢƠNG I. Một số khái niệm về ngôn ngữ lập trình CHƢƠNG II. Chương trình đơn giản CHƢƠNG III. Cấu trúc rẽ nhánh và lặp CHƢƠNG IV. Kiểu dữ liệu có cấu trúc CHƢƠNG V. Tệp và thao tác với tệpCHƢƠNG VI. Chương trình con và lập trình có cấu trúc 17/10/2011 2
 3. 3. Mục tiêu chung của Tin Học 11: •Kiến thức : Trang bị cho học sinh một số khái niệm cơ bản về lập trình và ngôn ngữ lập trình bậc cao. Kĩ năng : Giải được một số bài toán đơn giản trên máy tính. Hiểu về thuật toán,cấu trúc dữ liệu. Ngôn ngữ lập trình cụ thể. Sử dụng các chương trình con có sẳn. Thái độ : Ham thích môn học, có tính kỉ luật cao và tinh thần làm việc theo nhóm. 17/10/2011 3
 4. 4. Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánhBài 10. Cấu trúc lặp 17/10/2011 4
 5. 5. Kiến thức• Hiểu các khái niệm rẽ nhánh và lặp trong lập trình.• Biết sử dụng các câu lệnh thực hiện rẽ nhánh và lặp của Pascal.• Bƣớc đầu hình thành khái niệm lập trình có cấu trúc.Kỹ năng• Biết diễn đạt đúng các câu lệnh,soạn đƣợc chƣơng trình giải các bài toán đơn giản và áp dụng cấu trúc.• Bƣớc đầu có khả năng phân tích bài toán đơn giản để chọn kiểu cấu trúc phù hợp tình huống.• Biết tạo câu lệnh ghép khi cần thiết. 17/10/2011 5
 6. 6. Bài 9 . Cấu trúc rẽ nhánh(tiết 1) Mục tiêu và kỉ năng bài dạy : Mục tiêu : • Hiểu nhu cầu của cấu trúc rẽ nhánh. • Hiểu câu lệnh rẽ nhánh. •Hiểu câu lệnh ghép. Kỉ năng : •Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán. •Viết đƣợc các lệnh rẽ nhánh dạng thiếu, rẽ nhánh dạng đầy đủ và áp dụng để thể hiện đƣợc thuật toán của một số bài toán đơn giảng. 17/10/2011 6
 7. 7. Điểm trọng tâm, điểm khó của bàiĐiểm trọng tâm : •Ý nghĩa của cấu trúc rẽ nhánh. •Nêu khái niệm câu lệnh if – then, câu lệnh ghép.Điểm khó : •Phân biệt câu lệnh rỗng và câu lệnh ghép. Chú ý : học sinh vui vẽ và thái độ học tập tích cực. 17/10/2011 7
 8. 8. 17/10/2011 8
 9. 9. 17/10/2011 9
 10. 10. 17/10/2011 10
 11. 11. 17/10/2011 11
 12. 12. 17/10/2011 12
 13. 13. 17/10/2011 13

×