Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bài 20: Mạng máy tính - Nguyễn Thị Anh Thư

4,157 views

Published on

 • Be the first to comment

Bài 20: Mạng máy tính - Nguyễn Thị Anh Thư

 1. 1. Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lê Đức LongSinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: K33.103.326 1
 2. 2. Biết các khái niệm cơ Mục tiêu Lớp Mục tiêu Thực hiện một số kỹ năng ban đầu về sử bản của tin học 10 dụng máy tínhBài 20: Mạng máy tính (2,0,0)• Mục tiêu: Biết nhu cầu nối mạng máy tính. Biết khái niệm mạng máy tính, phân loại mạng và các mô hình mạng.• Kỹ năng: Phân biệt được qua hình vẽ: Các mạng LAN, WAN, không dây, có dây; Một số thiết bị kết nối; Mô hình ngang hàng và mô hình khách chủ.• Thái độ: Học tập, vui chơi lành mạnh, có ích trên mạng Internet.Bài 21: Mạng thông tin toàn cầuInternetBài 22: Một số dịch vụ cơ bảncủa Internet 2
 3. 3. • Biết nhu cầu mạng máy tính • Điểm trọng tâm: trong lĩnh vực truyền thông. • Nhu cầu mạng máy tính• Biết khái niệm mạng máy trong lĩnh vực truyền tính. thông;• Biết một số loại mạng máy • Khái niệm mạng máy tính, tính. phân loại mạng, các mô hình mạng.• Phân biệt được qua hình vẽ: • Điểm khó: • Các mạng LAN, WAN; • Phân biệt được kết nối có • Các mạng không dây và dây và không dây, các kiểu có dây; bố trí mạng cơ bản, LAN • Một số thiết bị kết nối; và WAN, mạng ngang hàng • Mô hình ngang hàng và và mạng khách chủ, quản lý mô hình khách chủ. phân tán và tập trung; • Đánh giá ưu nhược điểm của từng loại; • Các thuật ngữ tin học: WAP, TCP/IP, LAN, WAN, Peer-to-peer, Client- 3 Server…
 4. 4. • Biết được lợi ích của InternetKiến thức, thông qua các dịch vụ mạng mà các em đã sử dụng.kĩ năng đã • Phân biệt một cách chủ quan về các loại mạng thông qua phòng biết máy trong trường học, tiệm net, … • Biết được lợi ích của việc kếtKiến thức, nối mạng máy tính. • Biết các khái niệm cơ bản về kỹ năng mạng máy tính, phân loại mạng và các mô hình mạng. cần biết • Có khả năng phân biệt được các loại mạng và các thiết bị mạng. 4
 5. 5. * Lớp được dạy trong phòng máy, có máy chiếu, có mạng Internet.* Học sinh được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 12 người.* Mỗi nhóm đã được phân công tìm hiểu từ tuần trước dựa theo bảng hướng dẫn thực hiện và tài liệu tham khảo được đăng trên website của giáo viên.* Mỗi nhóm đều có bảng đánh giá do giáo viên phát từ tuần trước. Sau khi nhóm tự đánh giá sẽ nộp lại cho giáo viên kiểm tra và đánh giá lại.* Điểm đánh giá này sẽ được lấy làm điểm kiểm tra miệng của các em.* Mỗihọc sinh đều được phát 1 phiếu học tập để ghi chép nội dung của bài. 5
 6. 6. Hoạt động 3: Hoạt động Củng cố lại mở đầu bài học (5 phút) (5 phút) Hoạt động 2: Các nhóm lên báo cáo (35 phút) 6
 7. 7. Hoạt động mở đầu ( 5 phút) Hoạt động 2:Hoạt động 5: Phân loạiHệ thống củng mạng máycố lại bài học Mạng tính ( 5 phút ) máy tính ( 10 phút ) (tiết 2) Hoạt động 3: Hoạt động 4: Tìm hiểu đặc Trả lời các câu điểm của các mô hỏi trắc nghiệm hình mạng (5 phút ) ( 20 phút ) 7
 8. 8. *Mục đích:  Giới thiệu chương mới sau đó dẫn dắt vào bài.  Tạo hứng thú cho học sinh với nội dung mới sắp học.*Nội dung thực hiện:  Cho các em xem một đoạn video giới thiệu về mạng máy tính và Internet có hướng dẫn và giải thích thêm của giáo viên.  Giới thiệu bài mới “Mạng máy tính”. 8
 9. 9. *Mục đích:  Kiểm tra và đánh giá kết quả tìm hiểu của các nhóm.  Tổng hợp lại kiến thức của bài cho tấc cả học sinh hiểu và ghi chép lại vào phiếu học tập.*Nội dung thực hiện:  Chọn 2 nhóm xung phong lên báo cáo, mỗi nhóm cử 1 học sinh đại diện lên trình bày nội dung tìm hiểu đã được giao. Thời gian báo cáo của mỗi nhóm từ 10 – 15 phút. Các nhóm còn lại theo dõi và ghi chú vào phiếu học tập.  Giáo viên nhận xét nội dung báo cáo của nhóm, bổ sung thêm những ý còn thiếu. 9
 10. 10. *Mục đích:  Củng cố lại những kiến thức trọng tâm của bài.  Công bố điểm của các nhóm báo cáo.*Nội dung thực hiện:  Hệ thống lại những nội dung cần chú ý, trọng tâm của bài để học sinh ghi chú vào phiếu học tập.  Đánh giá và cho điểm bài báo cáo của 2 nhóm đã thuyết trình.  Yêu cầu 2 nhóm còn lại nộp bài trên website của giáo viên để kiểm tra, đánh giá và cho điểm sau. 10
 11. 11. 11

×