Võ Hoàn Thành - Tin 5BT- MSSV:K33103270

560 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
560
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Võ Hoàn Thành - Tin 5BT- MSSV:K33103270

 1. 1. Trường Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin Tin Học 11 Bài 13- chương IV Kiểu Bản Ghi Teaching - Methods1 Võ Hoàn Thành –Tin 5BT- K33103270 LOGO
 2. 2. Bài 13- chương IV Kiểu Bản Ghi Kiến thức: Trang bị cho học Kĩ năng: Giải được một số bài sinh một số khái niệm cơ bản về toán đơn giản trên máy tính lập trình, và ngôn ngữ bậc cao. bằng cách vận dụng các kiến Thái độ : ham thích môn học, có Tin học 11 thức về thuật toán, cấu trúc dữ tính kỉ luật cao và tinh thần làm liệu, ngôn ngữ lập trình cụ thể,sử việc theo nhóm dụng chương trình con.Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4: Chương 5 Chương 6Khái niệm lập Chương Cấu trúc rẽ Kiểu dữ Tệp & thao Chương trìnhtrình và ngôn trình đơn nhánh & lập liệu có cấu tác với tệp con & lập trìnhngữ lập trình giản trúc có cấu trúc Kịch bản bài dạy 2 Võ Hoàn Thành –Tin 5BT- K33103270
 3. 3. Kiến thức đã biết1. Biết cấu trúc chung và các thành phần của một chương trình viết trên ngôn ngữ bậc cao.2. Biết các khai báo hằng biến, cách tạo các biểu thức, cách sử dụng lệnh gán, cách xác định kiểu dữ liệu cần khai báo của biến.3. Các khái niệm rẽ nhánh và lặp trong chương trình, cách sử dụng các câu lệnh thực hiện rẽ nhánh và lặp của Pascan.4. Biết khai báo kiểu dữ liệu của mảng 1 chiều , 2 chiều, truy cập phần tử của mảng, gán giá trị mới cho mảng.5. Biết cách khai báo kiểu xâu, truy cập phần tử của xâu, sử dụng một số thủ tục, hàm thông dụng về xâu. 3 Võ Hoàn Thành –Tin 5BT- K33103270
 4. 4. Mục tiêu bài dạy • Dùng để mô tả các đối tượng có cùng một số thuộc tính có thểBiết khái niệm có các kiểu dữ liệu khác nhau. kiểu bản ghi • Tên kiểu bản ghi ,Tên các thuộc tính (trường). • Kiểu dữ liệu của mỗi trường. Biết cách khai báo truy cập • Cách khai báo biến.trường của bản • Cách tham chiếu đến trường ghi • Dùng lệnh gán trực tiếp A:=BBiết cách gán • Gán giá trị cho từng trường (thực hiện gán hoặc nhập từ bàn giá trị của phím)kiểu bản ghi. Võ Hoàn Thành –Tin 5BT- K33103270 4
 5. 5. Kiến thức trọng tâm – điểm khó Kiến thức trọng tâm-điểm khóTrọng Tâm: Điểm khó:- Biết khái niệm kiểu bản ghi -Xác định các thuộc tính của- Biết cách khai báo kiểu bản Kiểu bản ghi.ghi : Đặt tên và định nghĩa , - không thể nhập xuất giá trịkhai báo các biến thuộc kiểu của một biến bản ghi như nhậpbản ghi, xác định các thuộc xuất giá trị của biến kiểu dữtính, các kiểu dữ liệu của mỗi liệu chuẩn mà phải nhập haytrường. xuất cho từng phần tử của bản- Cách nhập xuất , sử lý mỗi ghi.trường của bản ghi. - Cách gán giá trị cho biến bản- Gán giá trị cho biến bản ghi ghi. + gán trực tiếp + Gán giá trị cho từng trường 5 Võ Hoàn Thành –Tin 5BT- K33103270
 6. 6. Hoạt động dạy họcTình huống giả định:- Dạy tại phòng máy . Hoạt- Có trang bị máy chiếu Hoạt động 1- Có nối mạng. động 2 Hoạt động dạy học Hoạt động 3 Hoạt động 4 Võ Hoàn Thành –Tin 5BT- K33103270 6
 7. 7. Hoạt động 1 (5phút) 1. Củng cố bài cũ, dẫn dắt bài mớiMục tiêu: Ôn lại kiểu mảng- kiểu xâu để ứng dụng vào bài mới. Dẫn dắt học sinh, tạo tình huống.Phương pháp tiến hành:Ví dụ: đặt ra câu hỏi: 1. Các phần tử trong mảng 1 chiều có kiểu dữ liệu như thế nào? 2. Hãy suy nghĩ thử thông tin của 1 học sinh gồm họ tên, ngày sinh, điểm các môn học có kiểu dữ liệu như thế nào? Hãy suy nghĩ thử cách lưu thông tin đó như thế nào? Võ Hoàn Thành –Tin 5BT- K33103270 7
 8. 8. Hoạt đông 2 (10 phút) 2. Khai báo kiểu bản ghiMục tiêu: Giúp học sinh biết cách khai báo kiểu bản ghiPhương pháp tiến hành: - Dùng bảng danh sách thông tin học sinh trong hoạt động1, dùng phương pháp vấn đáp để hs tự xác định các trường, các kiểu dữ liệu của các trường. - GV đưa ra định nghĩa kiểu bản ghi, dựa vào ví dụ thông tin học sinh cho học sinh khai báo theo định nghĩa. - GV giải thích rõ khái niệm kiểu bản ghi và hướng dẫn cách xác định các thuộc tính cần quản lý. 8 Võ Hoàn Thành –Tin 5BT-
 9. 9. Hoạt đông 3 (10 Phút) 3. Truy cập từng trường của Kiểu bản ghi.Mục tiêu: giúp học sinh có thể tham chiếu đến từng thành phần của bản ghi .Phương pháp tiến hành: Đặt tình huống sau khi nhập thông tin của tất cả học sinh (gồm họ tên, ngày sinh, điểm) hãy xuất ra màn hình thông tin tên của tất cả các học sinh trong lớp, và điểm môn toán của một học sinh? => Gv hướng dẫn các truy cập từng trường, cách truy cập một thuộc tính của một đối tượng. => HS thực hành truy cập trường. Võ Hoàn Thành –Tin 5BT- K33103270 9
 10. 10. Hoạt đông 4 (15 phút) 4. Gán giá trị kiểu bản ghi:- Mục tiêu : giúp học sinh biết cách gán giá trị cho các thuộctính của kiểu bản ghi.- Cách thức tiến hành :+ Đặt vấn đề : Một chương trình tính toán dựa vào giá trị củahai thuộc tính hãy xác định thuộc tính của 1 thuộc tính mới talàm cách nào ?=> Giải thích rõ cho học sinh biết cách dùng 2 cách gán giá trị(gán trực tiếp và gán gián tiếp). + đưa ra bài toán cụ thể (yêu cầu học sinh nhập vào từ bànphím thông tin của từng học sinh, thực hiện xếp loại và đưa ramàn hình kết quả sau khi xếp loại) Võ Hoàn Thành –Tin 5BT- K33103270 10
 11. 11. Hoạt đông 5 (5 Phút)5. Tóm tắt kiểu bản ghi – bài tập về nhà: Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức – Cho bài tập vận dụng kiến thức vừa học phương pháp tiến hành: - Đưa ra bảng tóm tắt về kiến thức kiểu bản ghi cho học sinh nhớ , ra 5 câu trắc nghiệm để học sinh tái hiện lại kiến thức. - Cho bài toán xếp loại hàng hoá (yêu cầu học sinh nhập vào từ bản phím thông tin của từng loại hàng hoá (tên, số lượng bán, giá bán), thực hiện xếp loại hàng hoá bán chạy (nếu bán trên 50kg thì bán chạy )và dưa ra màn hình kết quả sau khi xếp loại.) - Hướng dẫn giúp học sinh tự học ở nhà - Dặn dò học sinh coi bài mới. 11 Võ Hoàn Thành –Tin 5BT-
 12. 12. Teaching - Methods12 Võ Hoàn Thành –Tin 5BT- K33103270 LOGO

×