Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trần Thị Bích Thảo-K33103272- Bài 3 cấu trúc chương trình

3,580 views

Published on

 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Trần Thị Bích Thảo-K33103272- Bài 3 cấu trúc chương trình

 1. 1. ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINGVHD: Thầy Lê Đức LongSVTH : Trần Thị Bích Thảo – K33103272 – Tin 5DBT.
 2. 2. Kiến thức: Trang bị cho học Kĩ năng:Giải đƣợc một số bài toánsinh một số khái niệm về lập đơn giản trên máy tính bằng cách Mục tiêutrình và ngôn ngữ lập trình bậc vận dụng đƣợc các kiến thức vềcao. chƣơng trình thuật toán, cấu trúc dữ liệu, ngôn ngữ lập trình cụ thể, sử dụng các chƣơng trình con có sẵn.. Tin học 11 C1:Một số C6:Chƣơng C2:Chƣơng C3:Cấu trúc C4:Kiểu dữ C5:Tệp vàkhái niệm về trình con và trình đơn rẽ nhánh và liệu có cấu thao tác với LT và ngôn lập trình có giản lặp trúc tệp ngữ LT cấu trúc Bài 3: Cấu trúc chƣơng trình
 3. 3. Mục tiêu*Về kiến thức: *Về kĩ năng:-Nắm đƣợc cấu trúc -Biết khai báo biến đơn, chƣơng trình và các viết đúng các biểu thức thành phần chƣơng trình. trong chƣơng trình.-Biết khái niệm môi -Biết kích hoạt môi trƣờng làm việc trƣờngPascal và thoát-Hiểu cách khai báo khỏi chƣơng trình đó.hằng, biến, cách tạo các -Biết soạn thảo, dịch biểu thức. và thực hiện một số-Ghi nhớ cấu trúc một chƣơng trình đơn giảnCT đơn giản,một vài kiểu theo bài mẫutrong sáchdữ liệu chuẩn thƣờng giáo khoa.dùng.
 4. 4.  Khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình. Khái niệm và các thành phần của ngôn ngữ lập trình. Vai trò và phân loại chƣơng trình dịch.
 5. 5. Mục tiêu bài dạy:1. Kiến thức:1 Hiểu chƣơng trình là sự mô tả của thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình.  Biết cấu trúc của một chƣơng trình Pascal : cấu trúc chung và các thành phần.2. Kỹ năng:  Biết bƣớc đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình: Pascal,C++.  Nhận biết đƣợc các thành phần của một chƣơng trình đơn giản3 Thái độ:  Xác định thái độ nghiêm túc trong học tập khi làm quen với nhiều quy định nghiêm ngặt trong lập trình.  Có ý thức cố gắng vƣợt qua những lúng túng, khó khăn ở giai đoạn bắt đầu học lập trình.
 6. 6. 4. Kiến thức trọng tâm:1 Biết cấu trúc chƣơng trình trong môi trƣờng Pascal là gồm những phần nào?  Các thành phần cơ bản của một chƣơng trình5. Điểm khó:  Hiểu khái niệm khai báo tên chƣơng trình, khai báo thƣ viện, khai báo hằng, khai báo biến và chƣơng trình con.  Cách khai báo một chƣơng trình : khai báo tên chƣơng trình,thƣ viện, khai báo hằng, khai báo biến.
 7. 7. BÀI 3: CẤU TRÚC CHƢƠNG TRÌNH(1,0,0) GIẢ ĐỊNH:  Lớp học trang bị máy chiếu, GV có máy tính.  Bảng, phấn. HS có SGK, vở ghi chép. PHƢƠNG PHÁP VÀ PHẦN MỀM SỬ DỤNG Phƣơng pháp dùng lời. Phƣơng pháp trực quan. Phần mềm PowerPoint.
 8. 8. Hoạt động 1(10p) Hoạt động Hoạt động 5(7p) 2(5p) Hoạt động Hoạt động 4(8p) 3(15p) Câu hỏi trắcVí dụ nghiệm
 9. 9. Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số Kiểm tra bài cũGV: 1) Cho biết sự khác nhau giữa tên chuẩn và từ khóa? Cho ví dụ? Hoạt động 1 (10p) 2) Nêu khái niệm hằng và biến? Cho ví dụ minh hoạ? Mở Đầu Đặt vấn đề dẫn dắt vào bài mới
 10. 10. BÀI 3: CẤU TRÚC CHƢƠNG TRÌNH Hoạt động 1(10p) ĐẶT VẤN ĐỀ:-GV: Nhắc lại một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình.-GV: Các em hãy quan sát các cấu trúc thƣờng gặp sau: CẤUTRÚC BÀI VĂN CẤU TRÚC MÁY TÍNH CẤU TRÚC P TỬ Mở bài Thân bài Kết luận -Một chƣơng trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao có cấu trúc nhƣ thế nào nhỉ? -Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc của một chƣơng trình trong ngôn ngữ lập trình Pascal.
 11. 11. BÀI 3: CẤU TRÚC CHƢƠNG TRÌNHHoạt động 2:(5p)-GV: Giới thiệu cấu trúc chung của một chƣơngtrình đơn giản: gồm phần khai báo và phần thânchƣơng trình.-Phần khai báo có thể có hoặc không, phần thânbắt buộc phải có.-GV: nêu cấu trúc của 1 CT: [<phần khai báo>] <phần thân>-GV: nêu ý nghĩa của cặp dấu [ ] , < >
 12. 12. BÀI 3: CẤU TRÚC CHƢƠNG TRÌNHHoạt động 3:(15p)Giới thiệu các thành phần của một chƣơng trình1.Phần khai báo:-GV: Giới thiệu các loại khai báo : tên chƣơng trình, khaibáo thƣ viện, khai báo hằng, khai báo biến-GV:Cần lƣu ý cho học sinh biết các loại tên nhƣ tênchƣơng trình, tên các thƣ viện, tên hằng phải đƣợc đặt vàkhai báo đúng cú pháp.-HS: Tự lấy ví dụ minh họa cho mỗi loại khai báo.2.Phần thân chương trình:GV: trình bày một số cặp dấu hiệu mở đầu và kết thúctrong 1 số ngôn ngữ lập trình (Pascal, C++,..) begin <dãy lệnh> end.-Pascal dùng dấu chấm phẩy để ngăn cách các câu lệnh.-Kết thúc chƣơng trình chính là end và dấu chấm.Mọi dònglệnh sau end. không có ý nghĩa.
 13. 13. BÀI 3: CẤU TRÚC CHƢƠNG TRÌNH Hoạt động 4:(8p) -GV: Cho VD về một chƣơng trình đơn giản để học sinh nhớ lại kiến thức vừa đƣợc học về phần khai báo chƣơng trình và phần thân chƣơng trình. -GV:Yêu cầu HS quan sát các đoạn chƣơng trình, thảo luận xác định: + Phần khai báo và phần thân. + Tên chƣơng trình và tên thƣ viện đƣợc khai báo trong chƣơng trình. + Có thể bỏ đƣợc phần nào trong chƣơng trình đó. -GV: Gọi bất kì học sinh nào lên trả lời câu hỏi -GV: nhận xét, đánh giá.
 14. 14. BÀI 3: CẤU TRÚC CHƢƠNG TRÌNHHoạt động 5(7p)-GV:Cho học sinh một số câu hỏi trắc nghiệm đểhọc sinh củng cố bài học.-HS:Gọi 1 em lên nhắc lại những điểm quantrọng của bài.-GV:Củng cố lại bài dạy-Nhắc nhở học sinh về nhà học bài và chuẩn bịbài mới.
 15. 15. Câu hỏi trắc nghiệm:1.Cấu trúc tổng quát của một chương trình gồm:A. Phần khai báo biến và các câu lệnhB. Khai báo hằng và khai báo biếnC. Phần khai báo và phần thân chương trình.D. Phần thân chương trình và các chú thích.2.Trong các phát biểu sau, phát biểu nào SAIA. Trong chương trình phần khai báo có thể có hoặc không.B. Trong một chương trình phần thân chương trình có thể có hoặc không.C. Trong một chương trình phần thân chương trình bắt buộc phải cóD. Trong một chương trình ít nhất phải có một phần là phần thân chương trình.3.Cú pháp để khai báo một tiêu đề một chương trình Pascal là:A. Program;B. <Tên chương trình>C. Program <Tên chương trình>D. Không có đáp án nào đúng.4.Cú pháp để khai báo hằng trong chương trình Pascal là:A. Const <tên hằng>;B. Const <Giá trị của hằng>;C. Const <Tên hằng> = <Giá trị>;D. Const <Tên hằng>:=<Giá trị>;5.Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa PROGRAM dùng để:A. Khai báo hằngB. Khai báo tên chương trìnhC. Khai báo biếnD. Khai báo thư viện
 16. 16. Ví dụ: Viết chƣơng trình Pascal đƣa ra các thông báo sau:”Xin chao cac ban!”và “Moi cac ban lam quen voi Pascal” ra màn hình. Trong Pascal Trong C++ program vi_du; #include <stdio.h> begin void main() writeln ( „Xin chao cac ban!‟ ); { writeln („Moi cac ban lam quen printf ( “ Xin chao cac ban! ”); voi Pascal‟ ); printf ( “ Moi cac ban lam quen voi end. Pascal ”); }

×