PHƢƠNG PHÁP GiẢNG DẠY 2       KỊCH BẢN DẠY HỌC             GVHD  :  Thầy Lê Đức Long         ...
MÔ HÌNH TỔNG QUAN TIN HỌC 11           Kĩ năng:                      Kiến thức: Biết diễn ...
MỤC TIÊU BÀI DẠY (Bài 9)1    Kiến thức :    Hiểu nhu cầu của cấu trúc rẽ nhánh trong biểu diễn thuật toán .    ...
MỤC TIÊU BÀI DẠY(Bài 9)4   Điểm trọng tâm:Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và dạng đủ.Cấu trúc rẽ nhánh dùng để làm gì ?C...
Một số hoạt động của bài 9                      Hoạt động 1(5p)        HĐ1        (5...
Một số hoạt động của bài 9                   HĐ 2   Tìm hiểu ý nghĩa câu lệnh rẽ nhánh        ...
Một số hoạt động của bài 9                   HĐ 3       Câu lệnh if – then           ...
Một số hoạt động của bài 9                  HĐ 3                  (10p)        ...
Một số hoạt động của bài 9                  HĐ 4                  (15p)        ...
Một số hoạt động của bài 9                  HĐ 4         Một số ví dụ              ...
Cảm ơn sự theo dõi củaThầy và các bạn !!!             11
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trần Lê Quyên K33103261-bài 9- chương 3-tin học 11

2,355 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,355
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trần Lê Quyên K33103261-bài 9- chương 3-tin học 11

 1. 1. PHƢƠNG PHÁP GiẢNG DẠY 2 KỊCH BẢN DẠY HỌC GVHD : Thầy Lê Đức Long SVTH : Trần Lê Quyên MSSV : K33103261 Lớp : Tin 5D - BT10/19/2011
 2. 2. MÔ HÌNH TỔNG QUAN TIN HỌC 11 Kĩ năng: Kiến thức: Biết diễn đạt đúng các câu lệnh, soạn được Hiểu các khái niệm rẽ nhánh và lặp trong chương trình giải các bài toán đơn giản áp dụng lập trình; các loại cấu trúc điều khiển như trên. Biết sử dụng các câu lệnh thực hiện rẽ Bước đầu có khả năng phân tích bài toán đơn nhánh và lặp trong Pascal; giản dể chọn kiểu cấu trúc điều khiển phù hợp Bước đầu hình thành lập trình có cấu trúc; tình huống. Biết tạo câu lệnh ghép khi cần thiết Chƣơng 1 Chƣơng 4Một số khái niệm về lập trình & Kiểu dữ liệu có cấu trúc ngôn ngữ lập trình Chƣơng 2 TIN HOC Chƣơng 5 Chƣơng trình đơn giản 11 Tệp và thao tác với tệp Chƣơng 3 Chƣơng 6 Cấu trúc rẽ nhánh và lặp Chƣơng trình con và lập trình có cấu trúc Bài 9 : Cấu trúc rẽ nhánh (1,0,0) Bài 10 : Cấu trúc lặp 2
 3. 3. MỤC TIÊU BÀI DẠY (Bài 9)1 Kiến thức : Hiểu nhu cầu của cấu trúc rẽ nhánh trong biểu diễn thuật toán . Hiểu câu lệnh rẽ nhánh (dạng thiếu và dạng đầy đủ). Hiểu câu lệnh ghép .2 Thái độ: Khơi gợi lòng ham thích giải bài toán bằng lập trình trên máy tính. Tiếp tục rèn luyện các phẩm chất cần thiết của ngƣời lập trình nhƣ xem xét, giải quyết vấn đề một cách cẩn thận, chu đáo, có sáng tạo,…3 Kỹ năng: Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán của một số bài toán đơn giản. Viết đƣợc các câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu ,rẽ nhánh dạng đủ và áp dụng để thể hiện đƣợc thuật toán của một số bài toán đơn giản. 10/19/2011 3
 4. 4. MỤC TIÊU BÀI DẠY(Bài 9)4 Điểm trọng tâm:Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và dạng đủ.Cấu trúc rẽ nhánh dùng để làm gì ?Câu lệnh ghép.5 Điểm khó : Câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ - thiếu: khi nào dùng dạng thiếu ,khi nào dùng dạng đủ. Câu lệnh ghép : Sử dụng nhƣ thế nào và trong trƣờng hợp nào .6 Phƣơng pháp dạy học:Kiểu dạy học nêu vấn đề.Phƣơng tiện : máy chiếu ,bảng, sgk. Sử dụng công nghệ :violet và voicethread7 Kiến thức đã biết :Cấu trúc chƣơng trìnhMột số kiểu dữ liệu chuẩn, khai báo biến .Phép toán ,biểu thức, lệnh gán .Thủ tục ra ,vào đơn giản. 4Dịch ,thực hiện và hiệu chỉnh chƣơng trình.
 5. 5. Một số hoạt động của bài 9 Hoạt động 1(5p) HĐ1 (5p) Ổn định lớp . Kiểm tra bài cũ HĐ2HĐ 4 ( 2 câu trắc nghiệm). (15p)(15p) Bài 9 Giới thiệu bài mới . HĐ3 (10p) 10/19/2011 5
 6. 6. Một số hoạt động của bài 9 HĐ 2 Tìm hiểu ý nghĩa câu lệnh rẽ nhánh (15p) HĐ1 GV 1.Cho ví dụ thực tiễn (5p) VD1: Nếu ngày mai trời nắng thì Huy sẽ đi cắm trại VD2: Nếu ngày mai trời nắng thì Huy sẽ đi cắm trại còn nếu trời mƣa thì Huy ở nhà . Yêu cầu học sinh cho ví dụ tƣơng tự.HĐ 4 HĐ2 HS Trả lời .(15p) BÀI 9 (15p) GV Yêu cầu học sinh đƣa ra cấu trúc chung cho 2 ví dụ trên. HS Trả lời GV Nhận xét , nêu ý nghĩa cấu trúc sẽ nhánh .Phân biệt dạng thiếu ,dạng đủ. GV 2. Nêu các bước để kết luận nghiệm của phương HĐ3 trình bậc 2: ax2+bx+c=0 (10p) HS Theo dõi và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên GV Chia lớp thành 4 nhóm ,yêu cầu mỗi nhóm vẽ sơ đồ thể hiện cấu trúc rẽ nhánh (không tham khảo SGK). Sau đó gọi 1 nhóm lên bảng vẽ ,các nhóm còn lại nhận xét và bổ sung. GV nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. 10/19/2011 6 HS Vẽ sơ đồ vào vở.
 7. 7. Một số hoạt động của bài 9 HĐ 3 Câu lệnh if – then (10p) HĐ1 GV Yêu cầu học sinh dựa vào sgk và các ví dụ về (5p) tổ chức rẻ nhánh để đƣa ra cấu trúc chung của lệnh rẽ nhánh . HS Trả lời HĐ2 GV Nhận xét ,bổ sung .Giải thích :điều kiện, câuHĐ 4 lệnh là gì và sự thực hiện của máy về dạng (15p)(15p) BÀI 9 đủ ,thiếu nhƣ thế nào? Ý nghĩa của các câu lệnh. GV Yêu cầu học sinh lên bảng vẽ sơ đồ thực hiện lệnh rẽ nhánh dạng đủ và thiếu. HS Thực hiện HĐ3 GV Nhận xét (10p) GV Cho ví dụ : Tìm số lớn nhất trong hai số a, b. Thực hiện 2 cách (dạng thiếu và đủ) HS Theo dõi. 10/19/2011 7
 8. 8. Một số hoạt động của bài 9 HĐ 3 (10p) Câu lệnh ghép HĐ1 (5p) GV Lƣu ý các em sau then hoặc else chỉ có 1 câu lệnh.Nhƣ vậy muốn thực hiện nhiều câu lệnh sau then hoặc else thì phải làm sao? HS Trả lời .HĐ 4(15p) HĐ2 GV Khi đó ta gộp nhiều câu lệnh lại và coi đó là BÀI 9 (15p) 1 câu lệnh ghép .Giới thiệu dạng câu lệnh ghép . GV Cho ví dụ nhƣ trong sgk và chỉ rõ đâu là lệnh ghép . HĐ3 HS Ghi chép (10p) GV Ghi chú : Trƣớc else không có dấu “;”, sau end có “;” Từ nay về sau : khi nói câu lệnh thì có thể là lệnh đơn hoặc lệnh ghép . 10/19/2011 8
 9. 9. Một số hoạt động của bài 9 HĐ 4 (15p) Một số ví dụ GV 1.Nêu nội dung ,mục đích và yêu cầu của bài HĐ1 tập : Tìm nghiệm phƣơng trình bậc 2 (5p) ax2+bx+c=0 HS Ghi đề bài ,chú ý mục đích và yêu cầu của đề bài. GV Yêu cầu học sinh nêu các bƣớc chính để tìm nghiệmHĐ 4 HĐ2 phƣơng trình . Trả lời.(15p) BÀI 9 (15p) HS GV Trong bài này cần bao nhiêu lệnh rẽ nhánh .Đó là những dạng nào ? HS Trả lời. GV Yêu cầu học sinh lên bảng viết chƣơng trình hoàn HĐ3 chỉnh. (10p) HS Thực hiện . GV Gọi học sinh khác nhận xét ,bổ sung. Chuẩn hóa lại chƣơng trình cho cả lớp bằng chƣơng mẫu giáo viên .Demo chƣơng trình . HS Ghi chép chƣơng trình đúng mà giáo viên đã kết 10/19/2011 luận . 9
 10. 10. Một số hoạt động của bài 9 HĐ 4 Một số ví dụ (15p) HĐ1 GV 2. Nêu nội dung,mục đích và yêu cầu của bài tập (5p) Viết chƣơng trình nhập độ dài 2 cạnh của hình chữ nhật và tính chu vi ,diện tích của hình chữ nhật đó. HS Ghi đề bài ,chú ý mục đích và yêu cầu của đề bài . GV Khi ta nhập độ dài âm thì chu vi và diện tích sẽ âm HĐ2 hay dƣơng ?HĐ 4 (15p) HS Trả lời(15p) BÀI 9 GV Hƣớng giải quyết của các em nhƣ thế nào ? HS Trả lời . GV Nhận xét và kết luận : -Dùng lệnh rẽ nhánh để kiểm tra giá trị độ dài cạnh nhập vào. HĐ3 -Nếu độ dài dƣơng thì tính chu vi ,diện tích .Ngƣợc (10p) lại thì thông báo độ dài không hợp lệ. GV Yêu cầu học sinh về nhà hoàn thiện bài này ,sau đó đƣa lên voicethread để cùng thảo luận. Cũng cố lại kiến thức . Dặn dò : xem thêm ví dụ 2 sgk, học bài ,làm bài 10/19/2011 tập 1,2,4 cuối chƣơng,xem trƣớc bài 10 . 10
 11. 11. Cảm ơn sự theo dõi củaThầy và các bạn !!! 11

×