NguyenThiKimThoa Nhom 19-Lop 12 Chuong 1 Bai 2

1,504 views

Published on

 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

NguyenThiKimThoa Nhom 19-Lop 12 Chuong 1 Bai 2

 1. 1. Photo Album by KIMTHOA SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa – Nhóm 19 MSSV: K33 103 279 Lớp: Tin 5D – BT GVHD: Thầy Lê Đức Long Nguyễn Thị Kim Thoa - Tin 5D BT
 2. 2. Chương 1: Khái niệm về hệ CSDL Chương 2: Hệ QTCSDL Micosoft Access Chương 3: Hệ CSDL quan hệ Chương 4: Kiến trúc và bảo mật các hệ CSDL Mục tiêu <ul><li>Kĩ năng: </li></ul><ul><li>Rèn luyện cho HS bước đầu có kĩ năng làm việc với một hệ QTCSDL quan hệ cụ thể </li></ul><ul><li>Kiến thức: </li></ul><ul><li>Cung cấp cho HS các kiến thức ban đầu về: </li></ul><ul><li>Hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) </li></ul><ul><li>Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (QTCSDL) quan hệ </li></ul><ul><li>Kiến trúc hệ CSDL và bảo mật hệ CSDL </li></ul><ul><li>Thái độ: </li></ul><ul><li>Có ý thức bảo mật thông tin và sử dụng máy tính để khai thác thông tin, phục vụ công việc hằng ngày </li></ul>Bài 1: Một số khái niệm cơ bản Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Nguyễn Thị Kim Thoa - Tin 5D BT
 3. 3. Nội dung: 1. Các chức năng của hệ QTCSDL 2. Hoạt động của một hệ QTCSDL Mục tiêu bài dạy <ul><li>Biết khái niệm hệ QTCSDL </li></ul><ul><li>Biết các chức năng của hệ QTCSDL: Tạo lập CSDL, cập nhật dữ liệu, tìm kiếm, kết xuất thông tin; </li></ul><ul><li>Biết được hoạt động tương tác của các thành phần trong một hệ QTCSDL </li></ul>Nguyễn Thị Kim Thoa - Tin 5D BT
 4. 4. Nguyễn Thị Kim Thoa - Tin 5D BT
 5. 5. Nguyễn Thị Kim Thoa - Tin 5D BT
 6. 6. Nguyễn Thị Kim Thoa - Tin 5D BT Hoạt động 1: Nhắc lại bài cũ (5p ) Gọi 2 HS trả lời 2 câu hỏi. 1. Nhắc lại định nghĩa hệ QTCSDL là gì? 2. Phân biệt CSDL và hệ QTCSDL?
 7. 7. Nguyễn Thị Kim Thoa - Tin 5D BT Hoạt động 2: Các chức năng của hệ QTCSDL (25p ) <ul><li>Cho HS bảng câu hỏi trước 1 tuần để trả lời </li></ul><ul><li>Cả lớp thảo luận trong giờ học. </li></ul><ul><li>Cuốii cùng GV kết luận và giải thích: hệ QTCSDL có 3 chức năng chính: </li></ul><ul><li>Cung cấp môi trường tạo lập CSDL </li></ul><ul><li>Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu </li></ul><ul><li>Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL </li></ul>Nhắc thêm : ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu không phải là hai ngôn ngữ riêng biệt mà là hai thành phần của một ngôn ngữ CSDL duy nhất SQL ( Structured Query Language ) là ngôn ngữ có đặc tính trên
 8. 8. Nguyễn Thị Kim Thoa - Tin 5D BT Hoạt động 3: Hoạt động của một hệ QTCSDL (15p ) <ul><li>GV cho HS xem hình 12 SGK và giải thích </li></ul><ul><li>Hệ QTCSDL có 2 thành phần chính: </li></ul><ul><li>Bộ xử lý truy vấn </li></ul><ul><li>Bộ quản lý dữ liệu </li></ul><ul><li>Hệ QTCSDL đóng vai trò cầu nối </li></ul><ul><li>Hệ QTCSDL không quản lý và làm việc trực tiếp với CSDL  Hệ QTCSDL độc lập với CSDL </li></ul><ul><li>Hệ QTCSDL: </li></ul><ul><li>Đóng vai trò chuẩn bị </li></ul><ul><li>Bộ quản lý dữ liệu </li></ul><ul><li>Hệ điều hành: </li></ul><ul><li>Thực hiện chương trình </li></ul><ul><li>Bộ quản lý tệp </li></ul>Tương tác Dặn dò HS coi lại bài và làm BT trong SGK va SBT
 9. 9. Nguyễn Thị Kim Thoa - Tin 5D BT BẢNG CÂU HỎI <ul><li>GV đưa mỗi HS 1 bảng Thông Tin HS gồm nhiều hàng và nhiều cột có ghi sẵn các trường như HoTen, NgaySinh, ĐVien, ĐToan, ĐVan, ĐTin.. </li></ul><ul><li>Trong Pascal để khai báo cấu trúc bản ghi HS có các trường như trên ta phải thực hiện như thế nào? </li></ul><ul><li>Khi nhập điểm môn nào bị sai thì phải làm gì? </li></ul><ul><li>Cần sắp xếp họ tên theo vần ABC ko? Để làm gì? </li></ul><ul><li>* Yêu cầu của GV: bảng Thông Tin HS trên sẽ được lưu lại và chỉ có GV mới được phép truy cập. </li></ul><ul><li>Chức năng 1: câu 1 </li></ul><ul><li>Chức năng 2: câu 2, 3 </li></ul><ul><li>Chức năng 3: yêu cầu của GV </li></ul>
 10. 10. Nguyễn Thị Kim Thoa - Tin 5D BT
 11. 11. Nguyễn Thị Kim Thoa - Tin 5D BT

×