Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kich ban dạy học

1,472 views

Published on

 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Kich ban dạy học

 1. 1. Môn : Lí luận và PPDH Tin Học 2Thực hiện: Nguyễn Thị Tố QuyênLớp Tin5DBTMSSV: K33103259Chƣơng trình tin học lớp 11Chƣơng IVBài 11: Kiểu Mảng (4,0,4) 1
 2. 2. CHƢƠNG TRÌNH TIN HỌC 11 Một số khái niệm vềChƣơng I lập trình và ngôn ngữ lập trình Chƣơng trình đơnChƣơng II giảnChƣơng III Cấu trúc rẽ nhánh và lặpChƣơng IV Kiểu dữ liệu có cấu trúc Bài 11 Kiểu MảngChƣơng V Tệp và thao tác với (4,0,4) tệp Bài 12 Kiểu XâuChƣơng VI Chƣơng trình con và Bài 13 lập trình có cấu trúc Kiểu Bản Ghi
 3. 3. Mục tiêu bài 11 Kĩ năng Điểm khó Kiến thứcBiết khái niệm mảng một Thực hiện được thao tác Là kiểu dữ liệu có cấu trúc khá Biết khái niệm mảngchiều và mảng hai chiều khai báo mảng, truy phức tạp. một chiều và mảng haiHiểu cấu trúc của kiểu dữ cập, tính toán trên các Phải xác định được: số phần tử chiềuliệu mảng một chiều và phần tử của mảng. , chỉ số, kiểu dữ liệu, và cách Hiểu cấu trúc của kiểumảng hai chiều. Cài đặt được thuật toán đánh số các phần tử của mảng dữ liệu mảng một chiềuBiết cách khai báo và truy của một số bài toán đơn và mảng hai chiều Cách khai báo và truy cập vàocập đến phần tử của mảng . giản với kiểu dữ liệu các phần tử của mảng 1 chiều Biết cách khai báo vàBiết được sự cần thiết và mảng một chiều (hai ,2 chiều. truy cập đến phần tử củahữu ích của mảng trong lập chiều) Phân biệt sự khác nhau giữa mảng .trình. Hình thành kỹ năng cơ chỉ số và giá trị của các phần Củng cố, làm cho họcCủng cố, làm cho học sinh bản về sử dụng kiểu tử mảng. sinh hiểu sâu hơn thuậthiểu sâu hơn thuật toán tìm mảng trong cài đặt HS quên các thuật toán sắp toán tìm kiếm, sắp xếpkiếm, sắp xếp cơ bản đã học chương trình. xếp, tìm kiếm đã học lớp ở 10 cơ bảnở lớp 10. 3
 4. 4. Tình huống giả định Phòng học có máy chiếu Lớp học đƣợc bố trí theo kiểu thảo luận nhóm và mỗi nhóm đều có máy tính.Các kiến thức đã biết liên quan đến bài học HS đã biết về các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp đã được học ở lớp 10, cũng như hiểu cách biểu diễn các thuật toán này bằng sơ đồ khối. Các cấu trúc lặp. 4
 5. 5. Hoạt động 3Hoạt động 1 Hoạt động 5 ??? Nội dung bài dạy-Bài 11-Tiết 1
 6. 6. Hoạt động đầu giờ - 5 phút Ổn định trật tự lớp Kiểm tra bài cũ 6
 7. 7. Đặt tình huống có vấn đề - 4 phút GV phát biểu bài toán Nhiêt độ tuần trong phần ví dụ. GV yêu cầu HS cho biết thuật toán và các biến của chương trình mà HS định viết nhằm giải quyết bài toán này. GV đặt vấn đề là khi mở rộng bài toán đó từ phạm vi tuần sang phạm vi N ngày (chẳng hạn 1 năm) . Lúc này vấn đề sẽ phát sinh: đó là bản chất thuật toán không có gì thay đổi nhưng việc viết chương trình gặp khó khăn do cần dùng rất nhiều biến và đoạn các câu lệnh tính toán khá dài. Dòng. 7
 8. 8. Hiểu khái niệm mảng một chiều và cách khai báo mảng một chiều - 15 phút Giới thiệu cho HS cách giải quyết bài toán Nhiệt độ năm ( trong trường hợp có N ngày) đang được sử dụng kiểu dữ liệu mảng một chiều. Đưa ra hình ảnh mô phỏng mảng một chiều có 366 phần tử kểu thực, được đánh số từ 1 đến 366 (ở ví dụ giải quyết bài toán Nhiệt độ có N ngày) GV thông qua hình ảnh mô phỏng mảng một chiều và ví dụ trước đó, giải thích cho HS để HS phân biệt được giá trị một phần tử của mảng với giá trị làm chỉ số cho chính phần tử đó. GV minh họa trên máy cho HS xem . GV khái quát hóa cho HS cấu trúc của kiểu dữ liệu mảng một chiều, cũng như cú pháp khai báo một mảng, và cách tham chiếu đến các phần tử của mảng. Yêu cầu HS ghi chép các cú pháp quan trọng. 8
 9. 9. Thảo luận nhóm - 16 phútCho HS thảo luận nhóm (mỗi nhóm 5 HS) với các yêu cầu về nội dung sau: HS tìm một số ví dụ về khai báo kiểu mảng một chiều hợp lệ và trả lời các câu hỏi của GV đưa ra. Sau đó mỗi nhóm cử đại diện lên bảng trình bày kết quả vừa thảo luận.GV nhận xét. GV nêu yêu cầu sử dụng của mảng của một chương trình, đề nghị HS viết khai báo cho kiểu dữ liệu mảng phù hợp với yêu cầu đó trên giấy nháp và cử đại diện trình bày.GV nhận xét. GV cho một ví dụ về kiểu khai báo mảng gián tiếp với từ khóa type, đề nghị HS chuyển sang kiểu khai báo trực tiếp với từ khoa var, và ngược lại. HS trình bày. GV nhận xét. Với mỗi yêu cầu đạt được các thành viên của nhóm được cộng nửa điểm vào bài kiểm tra miệng. 9
 10. 10. Củng cố kiến thức bằng trắc nghiệm – 5 phút Yêu cầu HS nhắc lại cấu trúc của kiểu dữ liệu mảng một chiều, cách khai báo, cách tham chiếu đến một phần tử của mảng một chiều. Cho HS làm trắc nghiệm thông qua trình chiếu của GV, HS đứng tại chỗ trả lời, GV chiếu đáp án đúng và giải thích. 10
 11. 11. 11

×