Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kich ban day hoc- Nguyen Ngoc Toan

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kich ban day hoc- Nguyen Ngoc Toan

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN HỌC 2 KÒCH BAÛN DAÏY HOÏC TIN HOÏC 10 Chöông III – Baøi 19 Taïo vaø laøm vieäc vôùi baûngGVHD: Ths Lê Đức LongSVTH: Nguyễn Ngọc Toàn 1 1
 2. 2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10 KIẾN THỨCCung cấp cho HS TIN HỌC 10- Các khái niệm cơ bản nhất về tin học.- Về hệ thống MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ CHƯƠNG I BẢN CỦA TIN HỌC- Thuật toán- Cấu trúc dữ liệu KĨ NĂNG CHƯƠNG II HỆ ĐIỀU HÀNH- HS biết sử dụng máy tính.- Biết soạn thảo văn bản- Biết sử dụng Internet CHƯƠNG III SOẠN THẢO VĂN BẢN- Khai thác các phần mềm thông dụng. CHƯƠNG THÁI ĐỘ MẠNG MÁY TÍNH IV- Rèn luyện cho HS phong cách suy nghĩ và làm việc khoa học TẠO VÀ LÀM- Hơp tác tốt với bạn bè BÀI 19 VIỆC VỚI BẢNG 2
 3. 3. MỤC TIÊU BÀI DẠY BÀI 19- TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG- Biết được khi nào - Thực hiện đượcthì thông tin nên tổ tạo bảng bằng 2chức dưới dạng bảng cách- Biết các thao tác - Thực hiện đượctạo bảng; chèn, xóa, KIẾN THỨC KỈ NĂNG các thao tác trêntách, gộp các ô, bảnghàng, cột. - Thực hiện được- Biết soạn thảo và soạn thảo vănđịnh dạng văn bản bản trong bảngtrong bảng 3
 4. 4. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM –ĐIỂM KHÓ- KIẾN THỨC ĐÃ BIẾT VÀ CÓ THỂ BIẾTKIẾN THỨC TRỌNG TÂM - Biết các cách tạo bảng và chọn từng thành phần của bảng - Biết các lệnh làm việc với bảng: chèn hoặc xóa ô, hàng hay cột; tách, gộp các ô trong bảng; - Biết định dạng văn bản trong ô ĐIỂM KHÓ - Có nhiều thao tác nhưng thời gian hạn chế trong một tiết lý thuyết. - Do có nhiều thao tác tương đối tựa nhau nên khiến học sinh nhầm lẫn - Học sinh khó nhớ bài nếu không được thực hành ngay KIẾN THỨC ĐÃ BIẾT - Biết cách soạn thảo văn bản - Biết định dạng văn bản đơn thuầnKIẾN THỨC CÓ THỂ BIẾT - Kiểu dữ liệu được tổ chức dưới dạng bảng trong thực tế 4
 5. 5. PHƯƠNG TIỆN VÀ TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNHPHƯƠNG TIỆN - Máy tính, máy chiếu - Sách giáo khoa +SGV - Giáo án điện tử GIẢ ĐỊNH - Phòng học có máy chiếu, đủ máy tính nối mạng Lan - Lớp học được chia 4HS/nhóm, mỗi nhóm sẻ trang bị một máy tính .GV demo cho HS xem thông qua phần mềm Netop School 5
 6. 6. KỊCH BẢN DẠY HỌC 6
 7. 7. ÔN BÀI CŨ – DẪN DẮT VÀO VÀO BÀI MỚIÔn bài: GV cho HS nhắc lại các bước định dạng kí tự và định dạng đoạnvăn bản trong bài 16Dẫn dắt: GV chiếu cho HS một Thời khóa biểu được tổ chức dưới dạngvăn bản thông thường và hỏi HS tìm xem một tiết thứ mấy nào đó trongtuần sẽ học những môn gì? Cũng câu hỏi tương tự cho một Thời khóa biểuđược tổ chức dưới dạng bảng biểu.Cho HS so sánh cách trình bày nào khoa học dễ tìm kiếm hơn?Chiếu 1-2 ví dụ khác về văn bản tổ chức dưới dạng bảng biểu, giới thiệubài mới 7
 8. 8. TẠO BẢNG- Tạo bảng: GV giới thiệu cho HS 2 cách tạo bảng trên slide: Dùng bảng chọn và thanh công cụ chuẩn + demo chậm để nhóm HS thực hiện theo- Chọn thành phần của bảng: GV đặt câu hỏi gợi mở: để có thể định dạng văn bản thông thường thì trước hết phải làm gì? Sau đó GV giới thiệu 2 cách chọn thành phần của bảng + demo chậm+HS thực hiện theo- Thay đổi kích thước của cột hay hàng: GV sẽ dẫn chứng bằng ví dụ tại sao cần thay đổi kích thước cột hay hàng. GV vừa giới thiệu vừa demo chậm +HS thực hiện theo.Gọi đại diện một số nhóm lên thao tác lại các thao tác trên cho cả lớpxem 8
 9. 9. CÁC THAO TÁC VỚI BẢNG- Chèn thêm hoặc xóa ô, hàng và cột: GV đặt vấn đề:Trong thực tế không phải lúc nào cũng dự trù chính xác một bảng có bao nhiêu hàng, cột. Giả sử danh sách lớp…để HS hiểu tại sao ta phải thực hiện công việc này. GV sẽ thực hiện chậm các thao tác trên máy tính để HS theo dõi. Gọi đại diện một nhóm lên thực hiện- Tách một ô thành nhiều ô và gộp nhiều ô thành một ô : GV cho HS xem ví dụ để hiểu ý nghĩa của các thao tác này. Sau đó GV thực hiện HS làm theo.- Định dạng văn bảng trong ô: Khẳng định văn bản trong ô được định dạng như văn bản thông thường: canh trái, canh phải, canh giữa, định dạng kí tự…Sau đó giới thiệu thêm về căn chỉnh nội dung trong ô so với đường viền +demo Vì các thao tác này phức tạp có nhiều thao tác gần giống nhau nên sau mỗi phầnGV sẽ cho HS lên thực hiện lại để HS khỏi nhầm lẩn 9
 10. 10. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÕ- GV yêu cầu HS thực hiện một thao tác bất kỳ: ưu tiên xung phong và cho điểm khuyến khích, có thể gọi ngẫu nhiên nếu không có HS xung phong nhưng không đánh giá cho điểm- Dặn dò: HS chuẩn bị bài kĩ lưỡng trong chương 3 mà trọng tâm là bài 19 để tiết tới thực hành 10
 11. 11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCMPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN HỌC 2 THE END 11

×