elkarrizketa

                        Koldo Saratxaga

              “Lantegiko aktore...
P
                                  la? Langileen arteko komunika-    eta gerenteak ...
elkarrizketa


   anarkia” adierazpena, ikuspuntu
   horren adibide da. Goitik behera-
   ko antolaketen ondorio ...
elkarrizketa


                                  kerak eman behar zaizkio dituen    e...
elkarrizketa


   zituzketen, baina hara eman du-
   gun teknologia ondo asimilatu eta
   dozena erdi urte pasatx...
elkarrizketa


        behar dugu, kalita-
        tezko produktuak
                   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Koldo Saratxaga «Lantegiko aktore izan behar du langileak, ez txotxongilo»

439 views

Published on

Entrevista a Koldo Saratxaga en Aldaketa 16

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
439
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Koldo Saratxaga «Lantegiko aktore izan behar du langileak, ez txotxongilo»

 1. 1. elkarrizketa Koldo Saratxaga “Lantegiko aktore izan behar du langileak, ez txotxongilo” Enpresa aholkularia EZPALA ezpala@aldaketa16.info Batzuentzat guru bat da. Beste batzuentzat, ameslari hutsa. Baina hitz egiten hasi orduko hodeietan ez dela bizi antzematen zaio. Oinak, ondo lurrean ditu. Irizar autobus enpresari bultzada itzela emateagatik da ezaguna eta Ormaiztegiko lantegian martxan jarri zuen lan-sistema etorkizuna dela dio. “Dudarik gabe gainera” azpimarratzen du. 14 ALDAKETA16 • 2008ko apirilaren 14a • 231. zk. • aldaketa16.info http://www.cambio16.info/aldaketa/pdf/AL231.pdf 1 de 6
 2. 2. P la? Langileen arteko komunika- eta gerenteak dezente etortzen di- ozik bizi dela aitor- zioa indartuz, berritzen, ikasten, ra. Baina batik bat horien azpitik tzen du Koldo Sara- ondokoarekin erlazionatuz, lagu- daudenak. Exekutibotxoak. Zu- txagak. “Lanean go- nak eginaz… zendaritza eta langileen artean zatu egiten dut. Ezta dauden pertsonak. Hau da, bote- gutxi. Bestela ez nintzateke aritu- Polita baina… retik urrun ez daudenak baina bo- ko” gaineratzen du arriskua laket Bizitzan goiari eustea da zailena. terearen zama pairatzen dutenak. duen sopuertakoak. “Bizitzari Egun alaien eta tristeen oreka. El- Eurak ere, langileen antzera ez probetxu ateratzen jakin behar da. karbizitza aproposena lanean lor- daude erabat pozik. Eta ingurukoek ere gozatzen dute- tu beharrekoa da. “Ogia, egunero- la ikustean, egindako esfortzuak ko izerdiaren ondorioz erdietsiko Baina arrazoi duzula esan arren pena merezi izan duela ikusten duzu” adierazpena, madarikazio aplikatzen ez bada… duzu. Harro sentitzeraino gaine- jainkotiarra bihurtu da. Beraz, Aldaketa datorren arren, nola ra”. bultzatu dezagun lan giro ona. aplikatuko dute ez baitira lan era Jendeak, arrakasta lortzen lagun- horretan hezi. Arrotza egiten zaie duko dien pertsonengan sinisten Mezu hori ereiteko hitzaldiak esaten diedana. Indarrean dagoen duten liderrak behar ei ditu. Era ematen dituzunean, jendeak ze- kultura horri aurre egitea defen- berean, Koldo Saratxagarentzat harka begiratzen al zaitu? datzen dut nik. Hori guztia jaso berrikuntza, sormena martxan jar- Era guztietako erreakzioak ikusi dugun kulturaren ondorioz da: tzeko baliabideak ematea da. ditut. Baina oro har “ez zaizu kontrol eta boterearen kimuak ga- arrazoirik falta” pentsatzen dute ra. Zein da Koldo Saratxagaren en- burua gora eta behera mugituz. “Norbaitek egon behar du gure presa formula? Hitzaldietara enpresetako buru gainetik gida gaitzan; bestela, Pertsonen arteko erla- zioak indartzea. Bategi- nik lan egitea. Izan gai- tezen bizkorrak. Pertso- nok aurrera egin ahal izateko lan egin behar dugu. Nire ibilbideari gainbegiratuz, eraba- kiak hartzea suertatu zait, bilerak gidatzea… Zergatik ez dugu dina- mika aldatzen. Hau da, lanean denbora asko ematen dugunez, guz- tion onerako, zergatik ez dugu lan-giro apro- posa sortzen? Egunean zortzi ordu. Urtean ordu pilo bat. Norberaren bizitzako herena. Batere gozatu gabe, beti marmarrean, nagusiaz gaizki esaka… Lanean giro txarra ba- dago –tentsioa…– zer nolako zama, ezta? Ahalegindu gaitezen hori guztia aldatzen eta hainbeste ordu ematen ditugun eremuan ahalik eta gustura egoten. No- aldaketa16.info • 231. zk. • 2008ko apirilaren 14a • ALDAKETA16 15 http://www.cambio16.info/aldaketa/pdf/AL231.pdf 2 de 6
 3. 3. elkarrizketa anarkia” adierazpena, ikuspuntu horren adibide da. Goitik behera- ko antolaketen ondorio gara. Ga- rai batean: erregea, noblezia… Eta behean, nekazariak. Herria. Mendeak daramatzagu horrela. Egungo lantegietan ere beste hainbeste gertatzen da. Nire filosofiak ez du horrekin ze- rikusirik. Kultura horren aurka nago. Enpresetan langileek gehia- go parte hartu behar dute: ardurak hartu… Bi hitzetan, kultura berri bat eraiki. Eta noski, gardentasu- na eta kidetasuna. Baina nire en- presa-ikuspuntua, bat baino gehiagok entzuten duenean azken txanpara arte bat etortzen dira, baina azken pausoa entzuten due- nean –mozkinak banatzea– urdu- ritzen izerdi batean hasten dira. “Hori beste baterako utziko dugu” gaineratzen dute. Zerk bultzatu zintuen hausnarke- ta hori egitera? Krisiek. Aldarazi egin gaituzte. Herri honek aldaketa ekonomiko- ak ezagutu ditu. Asko, bortitzak. Hau da, egoera zaharkituei aurre egiteko langile askoko lantegietan birmoldaketa industrial gogorrak ezagutu zituen iragan hamarkada- ren hasieran. Europaren laguntzaz ematearren. Bezeroa, lan guztia- “ Enpresetan langileek gehiago parte ren erdigunea baita. hartu behar dute: ardurak hartu... Ikasketak amaitu eta enpresa ba- tean lanean hasten den pertsona, Bi hitzetan, kultura berri bat eraiki. esku hutsik eta galduta hasten al Eta noski, gardentasuna eta da? Hau da, lantegian hasten al da ikasten? kidetasuna. Trebakuntza iraunkorra da. Uni- bertsitatean egiten diren ikasketek are eta bortitzagoagatik, enpresa- ez dute zerikusirik gero lantegian eta gauzak ondo eginaz, aurrera buru askoren artean beldurra na- topatzen duten errealitatearekin. egin dugu. Premiaren premiaz gusitu da. Ezagutza zerorekin hasten dira la- eman behar izan genuen saltoare- Mundua aldatu egin da. Egun, nean. kin primeran geundeke baldin eta erostea, ez da arazo. Merkatua Zer da ezagutza? Pertsonok munduak bere horretan jarraitu anitza da. Adibidez, edozer lor gehiago edo gutxiago sortzaileak izan balu. Baina hamarkada bate- daiteke internetetik. Beraz, enpre- gara. Guztiok ditugu gure trebeta- an, mende honen hasieran, beste sek langileen alde intelektuala in- sunak. Gure garuna beti dago aldaketa bat etorri da: globaliza- dartu behar dute. Zertarako? Be- martxan. Munduan 7.300 milioi zioa. Lehiakortasunaren presio zeroari ahalik eta zerbitzu onena biztanle bizi gara. Eta ez daude bi 16 ALDAKETA16 • 2008ko apirilaren 14a • 231. zk. • aldaketa16.info http://www.cambio16.info/aldaketa/pdf/AL231.pdf 3 de 6
 4. 4. elkarrizketa kerak eman behar zaizkio dituen eta hobeto bideratzen dudala he- balore eta jakituria indarrean jar mengo edozein enpresa, beste ba- ditzan. Baloreek elkarren osagarri tek, enpresa berbera, kanpoko izan behar dute bateginik produk- edozein herrialdetan baino. Nik tua sortzeko. irabaziko nuke. Elkarren osagarri izatea eta lehia- Inork onartu al du hordago hori? tzea familia berekoak al dira? Inork ez. Ez da inor ausartzen. Lehiatzea ez dut uste txarra denik. Saltsa horretan sartzea ez zaio Bai, ordea, helburu bat lortzea- inori interesatzen. rren ondokoari zangotraba jar- tzea. Ezagutzen ditut lehiakorta- Zuk ondo ezagutzen duzun Txina, sunean eskuzabalak direnak ere. denon ahotan dago. Mugarik ba al Langileari informazioa, trebakun- du? tza eta aukerak emanez gero, en- Enpresa batek lehiatu eta iraba- presa jakintzan hazi egingo da. ziak eskuratu behar ditu. Hau da, Une oro gauza berriak egiten ari- bizi nahi bada, arnas hartu behar tzea da berrikuntza. Egun hori ari da. Dirua irabaztea, mozkina, bal- dira enpresak bilatzen gainera. dintza sine quanum bada, lortzeko erabiltzen diren bideak ere ga- rrantzi handia dute. “ Nor ari da Globalizazioa ez da gaur goize- berrikuntza koa. Etxean barrena salmentan ibili ondoren Portugal eta Fran- gidatzen? tziara jo genuen. Gero Europan Pertsonak. barrena ibili ginen. Mundializa- zioarekin gure teknologiak hartu Sormenaren eta beste herrialdetara jo ondoren arin erein dugu bertan bi hamar- jabeak. Sortu eta kadetan zehar. garatzeko Irizarren egon nintzenean, Txinan lur hartu eta sei hilabetetan Or- askatasuna duten maiztegin egiten ziren autobus berberak egiteko gai ziren. Brasi- pertsona berdin; ezta bi egun ere. langileak len, bost hilabetetan. Gu lokaliza- Hori aberastasuna da baina baita zioaren filosofiarekin joan ginen konplexutasuna ere. Nor ari da berrikuntza gidatzen? hara. Bat baino gehiago, berriz, “Langileak ditut”, “mekanikoak Pertsonak. Sormenaren jabeak. produktu askoz ere merkeago pro- ditut”, “eskulana dut”... bezalako Sortu eta garatzeko askatasuna duzitu, esportatu eta dirua egitera adierazpenek errespetu falta era- duten langileak. Jakintza ez dago soilik. kusten dute. “Zazpi tornu” “sei ez liburu eta ezta ordenagailuetan Denbora gutxian Txinak gorantz idi”… esatea bezala iruditzen ere. Pertsonetan baizik. egin du. Zergatik? Mendebalde- zait. Hasteko, langileak, pertso- kook, oro har, doan, teknologia nak dira. Eta langileak ondo zain- “Gauzak ondo egiten badakigu, egiten irakatsi diegulako. Horrez du ezean herdoildu egiten dira. edonor desafiatzen dut deslokali- gain, hemengoaren aldean, kos- Malgutasunaren aldekoa naiz. zazioa ez dela arazoa erakusteko” tuak han, 25 aldiz merkeagoak di- Gauzak egiten ikasteak, denbora esan zenuen EHUko udako ikasta- relako ere. jakin bat ematen du. Behin ikasita ro batzuetan. Bestalde, Txinako sistemak ez du intuitiboki, errepikakorki… lan- Eta esandakoa demostratzen ari lo hartu eta gazte bizkorrenak gilea martxa jartzen da. Baina ho- naiz. Gakoa ez da kostu baxuak, munduko unibertsitate garrantzi- rrez gain, ikasten, esperimenta- antolakuntza txarra baizik. Zerga- tsuenetara bidaltzen ari da. Bere tzen, aukerak ematen… uzten ba- tik? Garai bateko enpresa pirami- guztia babesten du. Garai batean diogu langileari? Lanean gogo- dalarekin jarraitzen dugulako. mendebaldeko gizarteko gauzak tsuago arituko da. Langileari au- Edonor desafiatzen dut, arinago parekatzeko hamarkadak beharko aldaketa16.info • 231. zk. • 2008ko apirilaren 14a • ALDAKETA16 17 http://www.cambio16.info/aldaketa/pdf/AL231.pdf 4 de 6
 5. 5. elkarrizketa zituzketen, baina hara eman du- gun teknologia ondo asimilatu eta dozena erdi urte pasatxotan begi- ra zertan bihurtu den. Hitz batean, mundua zabaldu egin da. Non dago Txinaren gaina? Ez da erraza horri erantzutea. Ho- gei urte barru lehen potentzia ekonomikoa izango da. Makroe- konomietan era guztietako kon- traste sozialak gertatzen dira. Orain hamabost urte, Txina, nahi- ko ezezaguna zen baina bi hamar- kadetan, munduaren gailur eko- nomikoan dago. Iraganeko errefe- rentziak ez digute batere balio Txinarekin zer gertatu daitekeen jakiteko. Egun orainak ez du ira- ganarekin inolako zerikusirik. Hi- labete bakar batzuk, jada, iragana dira. Baina Txina ez da handitzen ari den herri bakarra. Joan gaitezen Latinoamerikara. Badira herriak, %5 eta %8 artean handitzen ari direnak: Bolivia, Peru, Brasil… Txilek ere urteak daramatza dina- mika horrekin. Orain hamar urte inflazioa zen neurri horietan igo- Pozik dauden langileekin lan egi- ri lagatzea. Bakar batzuk egon be- tzen zena. Eta orduro. Ez da hain- tea gustatzen ei zaizu. Saminduak harrean, guztiok izatea. Ez dago beste denbora igaro. Gaur egun ez ei dituzu laket eta kudeatzaile beste misteriorik. Baina noski, zer egoeratan dauden ikustea bes- asko itsu samarrak direla esan eredu zaharretan hezita dagoen terik ez dago aldaketak antzema- duzu. buruzagiari, lantegian denok pro- teko. Erakundea aldatu behar da hori tagonista direla onartzea, zail egi- martxan jartzeko. Hau da, langile- ten zaio. Halere, gauzak aldatzen Eta Amerikako Estatu Batuak ei protagonismoa ematea. Horre- ari dira. (AEB) hegoalderantz begira jarri- tan dihardugu. Dozena inguru en- Hierarkiak alde batera laga eta ja- ta al dago? presetan lan egiteko era aldatzen kinduria eta bezeroarenganako Joko mundialean bere garrantzia ari gara. Lantegiko aktore izan be- arretan indartu behar dugu. Hori bistako da. Pisu handia du. Baina tropela hurbiltzen ari zaio. Hemen Eredu zaharretan hezita dagoen “ adreiluak –eraikuntzak– goia jo du. Duela dozena bat urte, egoera buruzagiari, lantegian denok berdina gertatuz gero, enpresa- burua dar-darka hasi eta etxera protagonista direla onartzea, zail egiten burumakur. zaio. Halere, gauzak aldatzen ari dira Egun, Hego Amerikara abiatzen hasi dira: Panamara, Ekuadorrera, Kolonbiara… Non eta zer eraiki har du langileak, ez txotxongilo. da gakoa. Bezero gogobeterik ga- baitago han. Eta hamarkada bat Oholtza gainean guztia ematen be jai dugunez, berarengana ar- nahikoa izan da aldaketa ikusteko. duena. Errezetak ez du beste dazten ditugu indar guztiak. Zer- Istant bat humanitatearen bizi- munduko misteriorik: pertsonan bitzu ona eskaintzea da lan guz- tzan. sinistea. Protagonismoa ondokoa- tiaren muina. Berritzaileak izan 18 ALDAKETA16 • 2008ko apirilaren 14a • 231. zk. • aldaketa16.info http://www.cambio16.info/aldaketa/pdf/AL231.pdf 5 de 6
 6. 6. elkarrizketa behar dugu, kalita- tezko produktuak bera ere ezagutu soldata oreka- tua duenik. Beti topatu izan ditut Fresku-freskue sortu eta bezeroari langileak dagokiena baino gu- “Egungo iraultzak parte hartzea zerbitzu ona eskain- txiago kobratzen dutenak. Ez da- izena du” (J. M. Arizmendiarrieta). tzeko. go etika askorik. Etorkizunaren Erabat ados. Arizmendiarrieta bere garaiari Txinatarrei kalitate- gizartean gaudenez, eskuzabal- aurre hartu zion pertsona argia izan zen. an irabaz diezaieke- tasuna aldarrikatzen dut. Zerga- Hausnartzeaz ez ezik jendea mugitu eta gu, baina egunetik tik? Eskuzabaltasuna ereiten proiektu asko martxan jarri baitzituen. egunera, gutxiago. duenak, beste hainbeste jasoko Zerbitzua da giltza. baitu. A, urte amaieran, mozki- Irizar enpresak zure zuzendaritza- Argi ibili behar dugu nen banaketa langile guztion ar- pean Felipe Printzea saria erdietsi bezeroa baita etorki- tean. zuen bi urtez jarraian. zuna. Bidaia-lagun Langile asko eta askok enpresa- Bai, baina baita beste batzuk ere. Esker ezinbestekoa. Asko ko buruzagiengan oro har kon- onak jasotzea beti da pozgarria. Handia dugu hobetzeko bai- fiantza askorik ez dutenez, jarre- izan zen oso, adibidez, inor gutxik duen na zenbat eta bera- ra eta tratuan zantarrak direla- European Quality Prize 2000: Enpresa rengandik gertuago ko… neurri hauekin harrituta Bikaintasunaren Sari Europarra. egon, hobe. geratzen dira. Baita emaitzekin Gakoa harreman ere. Enpresa batean hartzen du- Hiperaktiboa al zara? onak izatean datza. dan lehen neurria, ordura arteko Ez. Aktibo suharra naiz. Astelehenetik osti- Adibidez, guk ez du- goi karguen aparkalekuko par- ralera egiten dut lan eta asteburuetan etxe- gu erosketa zuzenda- king plaza pribatuak desagerra- koekin eta lagunekin egoten naiz. Baina ririk, hornitzaileekin raztea izaten da. bakardadea ere izugarri gustuko dut. Etxe erlazionatzen diren aurrean dudan astigarra kolorez nola alda- pertsonak baizik. Egunetik egunera, orkestra sin- tzen den ikuste hutsarekin ez dakizu zenbat Enpresa batentzat, foniko –ohiko enpresa– gutxiago gozatzen dudan. langileez gain, hor- edota jazz banda –Koldok bul- nitzaileak dira bere tzatzen duen lantegi ikuspuntu Erlaxatzeko golfean jokatzen duzu. altxorra. Kanpoko berria– gehiago daude. Iaz Euskal Herriko amateurren zein etxeko hornitzaile onenekin Poliki-poliki jazz bandak indar senior ligan garaitu zinen. erlazionatu eta lankide izanez ge- hartzen ari dira pertsonak berri- Pozgarria izan zen liga irabaztea. ro, ez da enpresa hori galduko. kuntzaren oinarri baitira. Orkes- Ingurugiroan atzera eta aurrera ibiliz ordu Enpresa ondo doakien enpresabu- tra batean biolin-joleari uztaia batzuz golfean jokatzea ederra da gero. ruek ere nigana jo dute nire lan-fi- eroriz gero, zuzendaria goxoa ja- Hemen jada ez da aberatsen kontua, kan- losofia indarrean jarri dezadan rriko litzateke. Jazzean, ordea, pora irtenez gero, bai; oso garestia gainera. euren lantegian eskatuz. Zergatik? gauza bera geratuz gero, musika- Green-ean nahiko ondo moldatzen naiz. Etorkizunari beldur diotelako. Ez ria trebea bada, inprobisatuz, baitakite hamarkada bat barru zer onik aterako da. Baratzean ere aritzen zara. nola egongo diren. Krisi bat leher- Bai.Aurreko batean belar txar guztiak eskuz tu eta egoera okertuz gero, nire Jazz zale sutsuak ezagutzen ditut kendu nituen. Tomateak, letxugak, zerbak lan-metodoarekin badakite ez baina beste musika mota ba- eta piperrak landatzen ditut. Bizi naizen zaiela gaizki joango. tzuekin alderatuz, ez du nahi etxea nik eraiki nuen hasi eta bukatu. Ez beste jarraitzaile jazzak. Enpre- nituen ordu gutxi eman harria lantzea asko Enpresaren demokratizazioa, lau sa munduan ere beste hainbeste gustatzen baitzait. Beste bizitza batean ziur soldata maila, jokabide etikoa… gertatzen al da? hargina izan nintzela. Non eman behar da izena? Datorren hamarkadan gutxien- Enpresaren bat bultzatzen lagun- goena izaten jarraituko du, baina Galdakaoko ikastolaren bultzatzai- tzeko eskatzen didan enpresabu- handitzen joango da. Hemendik leetarikoa zara. ruari lanean hasi aurretik baldin- 40 urte barru? Batek daki. Baina Bai esperientzia aberasgarria! 32 urte tza batzuk jartzen dizkiot. Eta badakit aurrera egiteko ez dago- igaro dira ordutik. Hamabi urte eman noski, adosten denarekin langile ela beste biderik. Enpresaburua nituen ikastolako zuzendaritza batzordean guzti-guztiek ere bat etorri behar jakitun da, diamantea –langile eta pedagogia asko ikasi nuen irakaslee- dute. gaitua– on urria, zaindu edo kin. Pilo bat. Zoragarriak izan ziren hasiera- Soldata-oreka. Ez dut lantegi bat leundu gabe, jai duela. ■ ko urte haiek guztiak. aldaketa16.info • 231. zk. • 2008ko apirilaren 14a • ALDAKETA16 19 http://www.cambio16.info/aldaketa/pdf/AL231.pdf 6 de 6

×