Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.kauppakamarikauppa.fi
Kirja antaa esimiehille paljon
ajattelemisen aihetta oman
johtamisensa kehittämiseen.
Julkistust...
Esimies
palkitsijana
Aseta tavoitteet, mittaa ja palkitse
Helsingin seudun kauppakamari
10.2.2015
copyright Juhani Kauhane...
Organisaation
johtamisen haasteet
 Toimintaympäristön monimutkaistuminen
 Kilpailun kiristyminen – toiminnan kehittämise...
Esimiehen tehtävät
 Suunnittelu
 Organisointi
 Henkilöstön hankinta ja
kehittäminen
 Ohjaus ja johtaminen
 Koordinoin...
Tavoiteasetanta
Mille asioille on tarkoituksen-
mukaista asettaa tavoitteita?
Miten tavoitetaso määritellään?
Miten mit...
Suorituksen arviointi
 Arvioidaan työssä suoriutumista, ei henkilöä
 Kriteerit etukäteen määritelty ja tiedossa
 Anneta...
Suorituksen
arviointitahot
 Henkilö itse
 Esimies/projektipäällikkö
 Alaiset
 Kollegat
 Asiakkaat (sisäiset/ulkoiset)...
Suunnittelu- ja kehitys-
keskustelun elementit
 Tuloskeskustelu (palaute, suorituksen
arviointi, keskustelu onnistumisen ...
Erilaisia suhtautumistapoja
palkitsemiseen
”TES/VES hoitaa”
Jatketaan kuten ennenkin
”Miten toiset tekevät?”
Strategin...
Strateginen palkitseminen
Kehitetään aktiivisesti palkitsemi-
sen kokonaisuuksia ja palkitsemis-
järjestelmien toimivuutta...
Kokonaispalkitseminen
 Aineeton
 Urapalkkiot; työ sinänsä, kasvupolut, itsensä kehittäminen
 Sosiaaliset palkkiot; pala...
Palkitsemisstrategia
Minkälaisista tuloksista
halutaan palkita ja miten?
Minkä tason tuloksista
palkitaan?
Miten palkki...
Palkitsemisen trendit
Aineeton palkitseminen moti-
voinnissa tulee keskeisempään
asemaan
Tulospalkkiot yleistyvät ja
ylä...
Esimiehen tärkein
tehtävä
 Esimiestyön tärkein
tavoite on luoda henkilös-
tölle onnistumisen
edellytykset
 Esimiehen vah...
Lähteet
 Kauhanen, Juhani: Esimies palkitsijana. Helsingin seudun
kauppakamari, 2015.
 Kauhanen, Juhani: Henkilöstövoima...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Esimies palkitsijana

754 views

Published on

Kirjassa Esimies palkitsijana käsitellään johtamista koko organisaation viitekehyksessä sekä esimiestyön että alaisen näkökulmasta huomioiden yksilöiden moninaisuuden ja erilaiset odotukset elämältä ja työltä.

Tavoiteasetannan ja lähijohtamisen lisäksi erityistä painoa on suorituksen erilaisilla arviointimenetelmillä ja mittaamisella olosuhteet huomioiden. Palkitseminen on sekä aineetonta että taloudellista ja niitä kumpaakin käsitellään laajasti.

Kirja antaa esimiehille paljon ajattelemisen aihetta oman johtamisensa kehittämiseen.

Diasarja esitettiin 10.2.2015 Kauppakamarilla Esimies palkitsijana -kirjan julkistustilaisuudessa.

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

Esimies palkitsijana

 1. 1. www.kauppakamarikauppa.fi Kirja antaa esimiehille paljon ajattelemisen aihetta oman johtamisensa kehittämiseen. Julkistustilaisuus 10.2.2015 Esimies palkitsijana – aseta tavoitteet, mittaa ja palkitse
 2. 2. Esimies palkitsijana Aseta tavoitteet, mittaa ja palkitse Helsingin seudun kauppakamari 10.2.2015 copyright Juhani Kauhanen 2015 Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi
 3. 3. Organisaation johtamisen haasteet  Toimintaympäristön monimutkaistuminen  Kilpailun kiristyminen – toiminnan kehittämisen tarve  Kestävä kehitys  Riskien kasvu – ennaltaehkäisy ja seuranta  ICT:n hyödyntäminen  Menestyminen vaatii innovatiivisuutta, herkkyyttä, joustavuutta ja nopeutta  Henkilöstön moninaisuus copyright Juhani Kauhanen 2015
 4. 4. Esimiehen tehtävät  Suunnittelu  Organisointi  Henkilöstön hankinta ja kehittäminen  Ohjaus ja johtaminen  Koordinointi  Raportointi  Budjetointi Lähde: Gulick copyright Juhani Kauhanen 2015
 5. 5. Tavoiteasetanta Mille asioille on tarkoituksen- mukaista asettaa tavoitteita? Miten tavoitetaso määritellään? Miten mitataan? (Mittarit) Mikä on tavoitteiden keskinäinen painoarvo? copyright Juhani Kauhanen 2015
 6. 6. Suorituksen arviointi  Arvioidaan työssä suoriutumista, ei henkilöä  Kriteerit etukäteen määritelty ja tiedossa  Annetaan rehellistä palautetta, yleensä kahden kesken tai tiimille  Toiminnan tempo määrittelee arvioinnin tiheyden  Suoriutumisen ja palkitsemisen välillä on kytkentä copyright Juhani Kauhanen 2015
 7. 7. Suorituksen arviointitahot  Henkilö itse  Esimies/projektipäällikkö  Alaiset  Kollegat  Asiakkaat (sisäiset/ulkoiset)  Yhteistyökumppanit (sidosryhmä/verkosto)  Ulkopuolinen taho (esim. mystery shopping)  Tietojärjestelmä copyright Juhani Kauhanen 2015
 8. 8. Suunnittelu- ja kehitys- keskustelun elementit  Tuloskeskustelu (palaute, suorituksen arviointi, keskustelu onnistumisen esteistä)  Suunnittelu- ja tavoitekeskustelu (tavoitteet, mittarit, painoarvot, välitarkastelut) Kehittymiskeskustelu (osaamisen kehittäminen ja kasvupolut) Suunnittelu- ja kehityskeskustelu- järjestelmän on oltava osa organisaation johtamisjärjestelmää copyright Juhani Kauhanen 2015
 9. 9. Erilaisia suhtautumistapoja palkitsemiseen ”TES/VES hoitaa” Jatketaan kuten ennenkin ”Miten toiset tekevät?” Strateginen palkitseminen copyright Juhani Kauhanen 2015
 10. 10. Strateginen palkitseminen Kehitetään aktiivisesti palkitsemi- sen kokonaisuuksia ja palkitsemis- järjestelmien toimivuutta organi- saation strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja arvojen mukaisen toiminnan edistämiseksi. Lähde: HENRY r.y. 2007 copyright Juhani Kauhanen 2015
 11. 11. Kokonaispalkitseminen  Aineeton  Urapalkkiot; työ sinänsä, kasvupolut, itsensä kehittäminen  Sosiaaliset palkkiot; palaute, tunnustus  Taloudellinen  Kiinteä rahapalkka  Luontoisedut  Tulospalkkio  Optiot ja muut osakepohjaiset  Muut palkkiot copyright Juhani Kauhanen 2015
 12. 12. Palkitsemisstrategia Minkälaisista tuloksista halutaan palkita ja miten? Minkä tason tuloksista palkitaan? Miten palkkio jaetaan? copyright Juhani Kauhanen 2015
 13. 13. Palkitsemisen trendit Aineeton palkitseminen moti- voinnissa tulee keskeisempään asemaan Tulospalkkiot yleistyvät ja ylärajat nousevat Palkitaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä copyright Juhani Kauhanen 2015
 14. 14. Esimiehen tärkein tehtävä  Esimiestyön tärkein tavoite on luoda henkilös- tölle onnistumisen edellytykset  Esimiehen vahvuus on tuntea henkilöstönsä copyright Juhani Kauhanen 2015
 15. 15. Lähteet  Kauhanen, Juhani: Esimies palkitsijana. Helsingin seudun kauppakamari, 2015.  Kauhanen, Juhani: Henkilöstövoimavarojen johtaminen. SanomaPro 11. uudistettu painos 2012. Nyk. Talentum.  Laamanen, Kai: Johda suorituskykyä tiedon avulla. Laatukeskus 2. p. 2008.  Laamanen, Kai: Johda liiketoimintaa prosessien verkkona – ideasta käytäntöön. Laatukeskus 8.p. 2009.  Peltonen, Tuomo: Johtaminen ja organisointi. KY-Palvelu 2007.  Ulrich, Dave – Brockbank, Wayne: The HR Value Proposition. Harvard Business School Press 2005. copyright Juhani Kauhanen 2015

×