Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uuden Suomen haasteet

822 views

Published on

Vihreiden puheenjohtajapäivillä 5.2.2011 pitämäni esitys megatrendeistä, jotka edellyttävät poliittisia ratkaisuja ensi vaalikaudella.

Published in: News & Politics, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uuden Suomen haasteet

 1. 1. 26.8.2008 Espoo 550 v. Uuden Suomen haasteet Uuden eduskunnan muistilista Jyrki Kasvi 5.2.2011
 2. 2. 5.2.2011 Haastavia murroksia <ul><li>Ilmastonmuutos ja ympäristökysymykset politiikan keskiöön </li></ul><ul><ul><li>Päästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen vievät nopeasti kasvavan osan tuottavuuden kasvusta </li></ul></ul><ul><li>Maailman ikärakenteen muutos </li></ul><ul><ul><li>Suomalaisten keski-ikä on noin 40-vuotta </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Suomessa vuoden 2011 ek-vaaleissa yli puolet äänioikeuden käyttäjistä on eläkkeellä </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kehittyvissä maissa suuret ikäluokat tulossa työikään </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Egyptin asukkaista kolmannes on alle 15-vuotiaita </li></ul></ul></ul><ul><li>Globaali verkostoituminen ja riippuvuus </li></ul><ul><ul><li>BRIC-maiden nousu Yhdysvaltojen, EU:n ja Japanin rinnalle taloudellisiksi, kulttuurisiksi ja sotilaallisiksi suurvalloiksi. </li></ul></ul><ul><li>Uudet teknologiat muovaavat yhteiskuntia </li></ul><ul><ul><li>Tieto- ja viestintäteknologia kypsynyt läpäisemään ubiikkiyhteiskunnan </li></ul></ul>www.kasvi.org
 3. 3. Suomesta maailman suurin hoitokoti? 5.2.2011 www.kasvi.org
 4. 4. Huoltosuhde heikkenee pysyvästi Tilastokeskus 5.2.2011 www.kasvi.org
 5. 5. Mattoa jatkettava molemmista päistä <ul><li>Työvoimapulaan sopeutuminen </li></ul><ul><ul><li>Joka toinen suomalainen nuori on koulutettava hoiva- tai sosiaalialalle </li></ul></ul><ul><ul><li>Työvoimavaltaisten alojen siirtyminen pois Suomesta </li></ul></ul><ul><ul><li>Julkisen sektorin tuottavuuden radikaali parantaminen </li></ul></ul><ul><li>Huoltosuhteen parantaminen </li></ul><ul><ul><li>Lukion ja opiskelun väliset sapattivuodet pois </li></ul></ul><ul><ul><li>Todellisen eläkeiän nostaminen eli työhyvinvoinnin parantaminen ja työhön palaamisen helpottaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Opintojen-, työn, eläkkeen ja perheen yhteensovittaminen </li></ul></ul><ul><li>Uuden työvoimareservin löytäminen </li></ul><ul><ul><li>Ensisynnyttäjien keski-iän laskeminen 28 vuodesta </li></ul></ul><ul><ul><li>20 vuodessa Suomeen on kotoutettava 100.000-400.000 ulkomaalaista työntekijää perheineen </li></ul></ul>5.2.2011 www.kasvi.org
 6. 6. <ul><li>Suuret ikäluokat ovat mullistaneet kaiken läpi mennessään: koulun, yliopiston, sosiaaliturvan, työelämän, … </li></ul><ul><li>Miten suuret ikäluokat mullistavat eläkejärjestelmän ja vanhustenhoidon? </li></ul>5.2.2011 www.kasvi.org
 7. 7. Ilmasto muuttuu, muuttuuko Suomi? 5.2.2011 www.kasvi.org
 8. 8. 26.8.2008 Espoo 550 v. Global warming art.
 9. 9. Haitatonta energiaa ei ole <ul><li>Fossiiliset polttoaineet </li></ul><ul><ul><li>Kasvihuonekaasupäästöt ja tuotannon ympäristöhaitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Riippuvuus Venäjän tuonnista </li></ul></ul><ul><li>Ydinenergian suurvalta Suomi </li></ul><ul><ul><li>Uraanikilon jalostus tuottaa 1-2 tn radioaktiivista jätettä </li></ul></ul><ul><ul><li>Voimalan elinkaari on 100 vuotta (luonnonkatastrofit, sodat, … ) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Jätteen turvallinen loppusijoitus (merkittävä tuhansiksi vuosiksi) ‏ </li></ul></ul><ul><li>Uusiutuvien lisärakentaminen </li></ul><ul><ul><li>Tekojärvien kasvihuonekaasu- ja ravinnepäästöt </li></ul></ul><ul><ul><li>Vesistörakentamisen ympäristö- ja taloushaitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuulivoiman vaatima säätövoima </li></ul></ul><ul><ul><li>Biomassan polttamisen pienhiukkaspäästöjen terveyshaitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Biomassan tuotanto vaatii peltoalaa ja nostaa ruoan ja puun hintaa </li></ul></ul><ul><li>Energiatehokkuuden parantaminen on edullista ja tehokasta! </li></ul><ul><ul><li>Miksi etenee niin hitaasti? </li></ul></ul>5.2.2011 www.kasvi.org
 10. 10. Kulutuksen kääntäminen laskuun <ul><li>Jos ihmiskunta aikoo selvitä, maailmantaloudesta on tehtävä hiilipihi. </li></ul><ul><li>Pystyykö kansainvälinen yhteisö ilmastopoliittisiin kauppapakotteisiin? </li></ul>5.2.2011 www.kasvi.org
 11. 11. Globaalissa maailmassa kaikki liittyy kaikkeen 5.2.2011 www.kasvi.org
 12. 12. 26.8.2008 Espoo 550 v. Eucalyptuspuupelto Kuva: Verace Sustainability Report 2006
 13. 13. Globalisaation voittajia <ul><li>Suomi on ollut globalisaation suuri voittaja </li></ul><ul><ul><li>Länsimaat ovat olleet hyvin itsekkäitä tullien, kaupparajoitusten ja immateriaalioikeuksien säätäjiä </li></ul></ul><ul><li>Missä ja miten pääoma tuottaa eniten inhimillistä hyvää? </li></ul><ul><ul><li>Kolme miljardia ihmistä haluaa elää yhtä hyvin kuin me </li></ul></ul><ul><ul><li>Hallittu, reilu globalisaatio levittää hyvinvointia </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten parantaa ihmiskunnan enemmistön elintasoa tuhoamatta samalla yhteisiä luonnonvaroja? </li></ul></ul><ul><li>Globalisaation suuri haaste: Viimeinen miljardi </li></ul><ul><ul><li>Kun nuorella miehellä on toivoa paremmasta huomisesta , hän ei ala rakennella pommeja </li></ul></ul><ul><ul><li>Onko Afrikka tuomittu ikuiseen köyhyyteen vai pelastaako Kiina? </li></ul></ul>5.2.2011 www.kasvi.org
 14. 14. <ul><li>Eukalyptuspuusta pystytään jo valmistamaan </li></ul><ul><li>laadukasta aikakauslehtipaperia: </li></ul><ul><li>Miksi tehdä paperia suomalaisesta hitaasti kasvavasta pitkäkuituisesta puusta kalliilla työvoimalla kaukana kasvavista markkinoista? </li></ul><ul><li>Mitä keksimme bulkkipuun kasvattamisen ja jalostamisen tilalle? </li></ul>5.2.2011 www.kasvi.org
 15. 15. eSuomesta uSuomeen, teknologia muuttaa yhteiskuntaa! 5.2.2011 www.kasvi.org
 16. 16. 5.2.2011 Kehityksen aaltoja Maatalous- yhteiskunta 6000-7000 v. Teollisuus- yhteiskunta 250 v. Tieto- yhteiskunta 50 v. Bio- Yhteiskunta 25 v. Fuusio- Yhteiskunta ?? v. Globalisaatio BKT Monimutkaisuus Muutostahti Mika Mannermaa 5.2.2011 www.kasvi.org Olet tässä!
 17. 17. Osallisuuden haasteet ja mahdollisuudet <ul><li>Mahdollisuuksia osallisuudelle </li></ul><ul><li>Kuka tahansa voi olla joukkoviestin! </li></ul><ul><ul><li>Internetin sisällöstä ~90% käyttäjien itse ilmaiseksi tuottamaa </li></ul></ul><ul><li>Julkisten tietovarantojen avaaminen yksityiseen ja kaupalliseen käyttöön </li></ul><ul><ul><li>Hyödyt moninkertaisia tiedosta perittäviin maksuihin verrattuna </li></ul></ul><ul><li>Yhdessä tuotetut sisällöt ja päätöksenteko </li></ul><ul><ul><li>Koska näemme esim. Google Earthin päälle rakennetun kaupunginosa-portaalin, jossa asukkaat osallistuvat esim. kaavoitukseen, katu- ja viheraluesuunnitteluun? </li></ul></ul><ul><li>Haasteita osallisuudelle </li></ul><ul><li>Aktiivisuuskuilu </li></ul><ul><ul><li>Samaa teknologiaa käytetään sekä aktiivisuuden että passiivisuuden välineenä </li></ul></ul><ul><li>Omaa ennakkonäkemystä tukevan tiedon valikointi </li></ul><ul><ul><li>CNN:n vs. Foxin kuva Irakista edustaa eri todellisuutta </li></ul></ul><ul><li>Populistinen gallupkratia </li></ul><ul><ul><li>Jatkuva suora vuorovaikutus äänestäjien kanssa ei automaattisesti kannusta perehtyvään, kompromisseja etsivään pitkäjänteiseen päätöksentekoon </li></ul></ul>5.2.2011 www.kasvi.org
 18. 18. <ul><li>Lawrence Lessig: ”Code is law.” </li></ul><ul><li>Määrittelevätkö ihmisten päätökset vai teknologian rajoitukset ja mahdollisuudet ihmiskunnan tulevaisuuden? </li></ul><ul><li>Lain ja koodin yhteensovittaminen! </li></ul>5.2.2011 www.kasvi.org
 19. 19. www.kasvi.org Jopa uusi ihmiskäsitys: Homo Cyberneticus Esim. ”Aivotahdistin” Unelma vai painajainen? 5.2.2011 www.kasvi.org
 20. 20. Sukupuolten välinen digikuilu? Discussion U.S. Army Photo 5.2.2011 www.kasvi.org

×