Tulevaisuuden hyvinvointi

1,156 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,156
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Muista Japani ja Hong Kong
 • Tulevaisuuden hyvinvointi

  1. 1. 26.8.2008 Espoo 550 v. <ul><ul><ul><ul><ul><li>Tulevaisuuden hyvinvointi Suomessa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Jyrki J.J. Kasvi </li></ul>
  2. 2. 4.5.2011 Terveyden megatrendit <ul><li>Väestön ikärakenteen muutos </li></ul><ul><ul><li>Vanhuuteen liittyvien sairauksien ja hoivatarpeiden kasvu </li></ul></ul><ul><ul><li>On vähennettävä työvoiman tarvetta, parannettava huoltosuhdetta ja luotava uusi työvoimareservi </li></ul></ul><ul><li>Yksilön vastuun ja mahdollisuuksien lisääntyminen </li></ul><ul><ul><li>Itsehoito ja -monitorointi </li></ul></ul><ul><ul><li>Potilaan tiedonsaannin ja päätösvallan kasvu </li></ul></ul><ul><li>Globaali verkostoituminen ja riippuvuus </li></ul><ul><ul><li>Terveysturismi </li></ul></ul><ul><ul><li>Globaalit pandemiat </li></ul></ul><ul><ul><li>Kehittyvien maiden demografia ja hyvinvointi-innovaatiot </li></ul></ul><ul><li>Uudet teknologiat </li></ul><ul><ul><li>Uudet kalliit hoidot, räätälöidyt lääkkeet </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehostunut potilastiedon hallinta </li></ul></ul><ul><ul><li>Ubiikki- aina läsnä oleva tieto- ja viestintäteknologia </li></ul></ul><ul><li>Ilmastonmuutos ja ympäristö </li></ul><ul><ul><li>Saatuneen ja huonon ympäristön aiheuttamat sairaudet </li></ul></ul><ul><ul><li>Ilmastopäästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen vievät resursseja </li></ul></ul>
  3. 3. 4.5.2011 Suomesta maailman suurin hoitokoti?
  4. 4. 26.8.2008 Huoltosuhde heikkenee pysyvästi Tilastokeskus
  5. 5. Mattoa jatkettava molemmista päistä <ul><li>Työvoimapulaan sopeutuminen </li></ul><ul><ul><li>Julkisen sektorin tuottavuuden merkittävä parantaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Joka toinen suomalainen nuori on koulutettava hoiva- tai sosiaalialalle </li></ul></ul><ul><ul><li>Työvoimavaltaisten alojen siirtyminen pois Suomesta </li></ul></ul><ul><li>Huoltosuhteen parantaminen </li></ul><ul><ul><li>Lukion ja opiskelun väliset sapattivuodet pois - valmennuskurssit </li></ul></ul><ul><ul><li>Työhyvinvoinnin parantaminen ja työhön palaamisen helpottaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Opintojen-, työnteon ja perheen yhteensovittaminen </li></ul></ul><ul><li>Uuden työvoimareservin löytäminen </li></ul><ul><ul><li>Ensisynnyttäjien keski-iän laskeminen 28 vuodesta </li></ul></ul><ul><ul><li>20 vuodessa Suomeen on kotoutettava 100.000-400.000 ulkomaalaista työntekijää perheineen </li></ul></ul><ul><li>Vanhuuden hoivan rahoittaminen </li></ul><ul><ul><li>Omaisuuden realisointi perinnön kartuttamisen asemesta </li></ul></ul>
  6. 6. <ul><li>Suuret ikäluokat ovat mullistaneet kaiken läpi mennessään: koulun, yliopiston, sosiaaliturvan, työelämän, … </li></ul><ul><li>Miten suuret ikäluokat mullistavat eläkejärjestelmän ja vanhustenhoidon? </li></ul>
  7. 7. 3.5.2011 www.kasvi.org <ul><li>Todennäköisin syy poistua työelämästä on </li></ul><ul><li>työkyvyttömyyseläke! </li></ul><ul><li>Tuki- ja liikuntaelimistö (mm. RSI), mielenterveys, sydän- ja verisuonisairau det </li></ul><ul><li>Miksi masennus on suurin yksittäinen työkyvyttö-myyden syy? </li></ul><ul><li>Neljännes saira uspäivära hoista, kolmannes työeläkemenoi sta! </li></ul><ul><li>Miksi psyyk ki nen pahoin vointi on julkisen sektorin työpaikoilla paljon todennäköisempi työkyvyttö-myyseläkkeen syy kuin yksityise llä sektoril la? </li></ul><ul><li>Miksi yrittäjien sairastuv uus on niin alhaalla, vaikka y rittäjyys on psyykkise sti hyvin kuo rm ittavaa? </li></ul>
  8. 8. Mikä mättää? 3.5.2011 www.kasvi.org 2,8 4,5 10,4 20 2 4 6,6 12,8 0 4,4 6,8 3,2 0 5 10 15 20 Runsas Vähäinen Korkea Alhainen Autonomia Psykologinen vaativuus Sydän- ja verisuonitautioire% Ruotsalaiset miehet 1974 (Karasek & Theorell 1990) ‏ Mikä oirehti ennen sydämessä, ilmenee nykyään esim. depressiona.
  9. 9. 4.5.2011 Globaalissa maailmassa kaikki liittyy kaikkeen
  10. 10. Globalisaation voittaja <ul><li>Suomi on ollut globalisaation suuri voittaja </li></ul><ul><ul><li>Länsimaat ovat olleet hyvin itsekkäitä tullien, kaupparajoitusten ja immateriaalioikeuksien säätäjiä </li></ul></ul><ul><li>Missä ja miten pääoma tuottaa eniten inhimillistä hyvää? </li></ul><ul><ul><li>Neljä miljardia ihmistä haluaa elää yhtä hyvin kuin me </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten parantaa ihmiskunnan enemmistön hyvinvointia tuhoamatta samalla peruuttamattomasti yhteisiä luonnonvaroja? </li></ul></ul><ul><li>Kehittyvät maat ovat kehittyneiden maiden toivo </li></ul><ul><ul><li>Suuret ikäluokat saaneet peruskoulutuksen ja tulossa työmarkkinoille </li></ul></ul><ul><ul><li>Uusia pakon sanelemia terveydenhoidon innovaatioita </li></ul></ul><ul><ul><li>Terveyspalveluiden rutiinien ulkoistaminen halvan työvoiman maihin </li></ul></ul>
  11. 11. 26.8.2008 Espoo 550 v. eSuomesta uSuomeen, teknologia muuttaa hyvinvointia!
  12. 12.
  13. 13. Hyvinvoinnin tietotekniikka <ul><li>Vaikutukset suhteeseen palvelun saajaan </li></ul><ul><ul><li>Tiedon kulku ihmisen ja järjestelmän välillä paranee </li></ul></ul><ul><ul><li>Riskit yksityisyydelle ovat suuret </li></ul></ul><ul><li>Vaikutukset palvelujärjestelmään </li></ul><ul><ul><li>Tiedon hallinta tehostuu </li></ul></ul><ul><ul><li>Pakottaa virtaviivaistamaan toimintaprosesseja </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuottavuusparadoksin riski suuri </li></ul></ul><ul><ul><li>Henkilöstön koulutustarve suuri </li></ul></ul><ul><li>Vaikutukset ihmisten hyvinvointiin </li></ul><ul><ul><li>Merkittävä fyysinen ja psyykkinen kuormitustekijä </li></ul></ul>3.5.2011 www.kasvi.org
  14. 14. Milloin sähköistä palvelua käytetään? <ul><li>Kun käyttäjän kokema palvelu paranee perinteiseen palveluun verrattuna! </li></ul><ul><li>Mutta parantaako palvelun siirto verkkoon aina kansalaisen kokemusta vai päinvastoin? </li></ul><ul><ul><li>Miksi osoitteenmuutos onnistuu puhelimitse ilman sähköistä tunnistusta, mutta verkossa se vaaditaan? </li></ul></ul><ul><li>Esimerkiksi palvelun saatavuuden muutos </li></ul><ul><ul><li>laboratoriotulokset ja ohjeet sähköpostissa vs. lääkärikäynti </li></ul></ul><ul><ul><li>Parantunut palvelu vain tietokoneen käyttäjien saavutettavissa (virtuaalinen esteettömyys) ‏ </li></ul></ul><ul><li>Palvelun laadun muutos </li></ul><ul><ul><li>Parempi tiedon hallinta vähentää virheitä </li></ul></ul><ul><ul><li>Suoran ihmiskontaktin puute vaikeuttaa virheiden selvittämistä. </li></ul></ul>3.5.2011 www.kasvi.org
  15. 15. Työn murros ulottuu myös sosiaali- ja terveyspalveluihin <ul><li>Myös sosiaali- ja terveyspalvelut irtaantuvat ajasta ja paikasta </li></ul><ul><ul><li>Sähköisiä palveluita odotetaan saatavan milloin ja missä tahansa (koulutuksessa tämä on jo tapahtunut) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Myös palvelun tekijä voi olla missä tahansa (amerikkalaisten sairaaloiden potilaskertomukset käsitellään Intiassa) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Henkilöstön vapaa-ajan ja työn rajan hämärtyminen </li></ul></ul><ul><li>Tiedon hallinnassa merkittäviä kehitysmahdollisuuksia </li></ul><ul><ul><li>Tiedon hallinta vie jopa 60% erikoissairaanhoidon työtunneista! </li></ul></ul><ul><ul><li>Julkisten palveluiden tiedon hallinnan prosessit ovat tällä hetkellä arkaaisia (tieto kulkee kirjeinä paikasta toiseen!) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Eri toimijoiden tietojärjestelmät täysin epäyhteensopivia (kirje mediana) </li></ul></ul><ul><ul><li>Myös yksiköiden sisällä ongelmia, esim. sairaalassa tyypillisesti yli 100 eri tietojärjestelmää, jotka eivät ole yhteensopivia </li></ul></ul><ul><ul><li>Tietosuoja ja yksityisyyden suoja heikko </li></ul></ul><ul><ul><li>Merkittävä hoitovirheiden ja aikaa vievien sekasotkujen lähde </li></ul></ul><ul><li>Japanissa jo paperittomia sairaaloita </li></ul>3.5.2011 www.kasvi.org
  16. 16. Menneen ja tulevan paineet 3.5.2011 www.kasvi.org <ul><li>Kuntien ohjauksen liberalisointi: </li></ul><ul><li>Kunnat ja sairaanhoitopiirit hankkivat tietojärjestelmänsä itsenäisesti </li></ul><ul><li>Kuntien tietojärjestelmä- ja kilpailutusosaaminen oli hyvin heikkoa </li></ul><ul><li>Järjestelmätoimittajat halusivat sitoa asiakkaat omiin järjestel- miinsä </li></ul><ul><li>Jopa kuntien omaa järjestelmä- kehitystä </li></ul><ul><li>Kansallinen potilastietoarkisto: </li></ul><ul><li>Tukee tutkimusta mutta ei hoitoa </li></ul><ul><li>Suhde sähköiseen reseptiin? </li></ul><ul><li>Tiedon omistajuus, rajaus ja suojaus </li></ul><ul><li>Netti voimaannuttaa potilaat: </li></ul><ul><li>Omatoiminen tiedon haku yleistyy </li></ul><ul><li>Henkkoht. sähköinen terveyskertomus </li></ul><ul><li>Sairaanhoito oikeussaleihin </li></ul><ul><li>Sähköiset terveyspalvelut: </li></ul><ul><li>Tieto- ja neuvontapalvelut </li></ul><ul><li>Laboratoriotulokset, seuranta ym. </li></ul><ul><li>Ubiikki yhdistää tietokannat: </li></ul><ul><li>Ostos- ja terveystiedot yhteen </li></ul><ul><li>Geenitiedon hyväksi- ja väärinkäyttö </li></ul><ul><li>Terveydentilan automaattinen seuranta </li></ul>nyt Tausta Tulevaisuus
  17. 17. Ubiikki on aina läsnä <ul><li>” Potilaan” elämää seurataan eri tavoin jatkuvasti </li></ul><ul><ul><li>Fyysistä tilaa seurataan jatkuvasti ympäristössä, iholla tai kehossa olevien antureiden avulla </li></ul></ul><ul><ul><li>Elämäntapojen seuraaminen esim. pankkitapahtumien tai ostostietojen avulla </li></ul></ul><ul><li>Hoidon automatisointi kerätyn tiedon avulla </li></ul><ul><ul><li>Esim. insuliinin annostus tai aivoimplanttien säätö </li></ul></ul><ul><ul><li>Mahdollista yhdistää hoitorobotiikkaan </li></ul></ul><ul><li>Tietoturvan ja yksityisyyden rajat </li></ul><ul><ul><li>Potilaista kerätään enemmän ja intiimimpää tietoa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voiko anturit kytkeä pois esimerkiksi seksin ajaksi? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kenellä on valta kontrolloida tiedon keruuta ja käyttöä? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entä jos tiedot viittaavat esim. huumeiden käyttöön tai kohonneeseen itsemurhariskiin? </li></ul></ul></ul>3.5.2011 www.kasvi.org
  18. 18. Ubiikkeja haasteita <ul><li>Teknologian ja ohjelmistojen luotettavuus </li></ul><ul><ul><li>Hoitotekniikan hyväksyntäprosessi on raskas </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kuka kantaa vastuun virheistä ja häiriöistä </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vaaditaanko 100% toimintavarmuus vai riittääkö parannus nykyiseen käytäntöön? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Potilaat voivat myös itse rakentaa tai ohjelmoida laitteita </li></ul></ul></ul><ul><li>Kontrolli ja ohjaus </li></ul><ul><ul><li>Tunnetilaa voidaan analysoida jo kävelytyylin perusteella, fysiologiasta puhumattakaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Potilaan käyttäytymisen ohjaaminen esim. lääkkeillä ja aivoimplanteilla </li></ul></ul><ul><li>Saatavuus, tasa-arvo ja kustannukset </li></ul><ul><ul><li>Alkuvaiheessa järjestelmät ovat kalliita </li></ul></ul><ul><ul><li>Jatkokehitystä voidaan rajoittaa patentein </li></ul></ul>3.5.2011 www.kasvi.org
  19. 19. Voimaantuva potilas <ul><li>Potilaalle paitsi oikeus myös pääsy omiin potilastietoihinsa </li></ul><ul><ul><li>Ammattijargon herättää pelkoa ja epätietoisuutta </li></ul></ul><ul><ul><li>Potilastietojen kansantajuistaminen ja tulkkaaminen </li></ul></ul><ul><li>Omatoimiset nettidiagnoosit ja hoitovaatimukset </li></ul><ul><ul><li>Tarjolla täyttä huuhaata mutta myös tutkimustietoa esim. testausvaiheessa olevista uusista hoidoista </li></ul></ul><ul><ul><li>Luotava luotettavia kansantajuisia terveystiedon lähteitä </li></ul></ul><ul><li>Vastaanotolle oman juristin kanssa </li></ul><ul><ul><li>Vaatimustaso nousee, entä tasa-arvo? </li></ul></ul>3.5.2011 www.kasvi.org
  20. 20. Vertaisvoimaa <ul><li>Sosiaalinen media </li></ul><ul><ul><li>Netin vertaistukiverkostot tarjoavat tietoa, tukea ja ihmistä </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anonymiteetti auttaa avautumaan kipeistä kokemuksista </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Japanissa terveysviranomaiset ja potilasjärjestöt käyttävät YouTubea tiedon välitykseen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Myös ammattilaisten läsnäoloa tarvitaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Haasteena somen vasta kehittymässä oleva sosiaalinen pääoma </li></ul></ul><ul><li>Crowdsourcing </li></ul><ul><ul><li>Potilasverkostot myös tuottavat tietoa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Potilaskokemukset hoidosta jäävät helposti piiloon </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lääkäri- ja sairaalakohtainen hoidon laadun arviointi </li></ul></ul></ul>3.5.2011 www.kasvi.org
  21. 21. Sukupuolten välinen digikuilu? www.kasvi.org Keskustelua U.S. Army Photo

  ×