Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tekoälyn assistenttina

935 views

Published on

SihteeriyhdistyksenHelsingin jaoston 40-v juhlissa pidetty alustus.

 • Be the first to comment

Tekoälyn assistenttina

 1. 1. Tekoälyn assistenttina Jyrki J.J. Kasvi Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Sihteeriyhdistyksen Helsingin jaoston 40-v juhlat 17.4.2015
 2. 2. Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. - Arthur C. Clarke
 3. 3. Olemme matkalla kohti Tylypahka-yhteiskuntaa Teknologian ymmärtäminen välttämätöntä myös lainsäädännössä
 4. 4. Suhtautukaa ennustajiin aina ripauksella suolaa  ”Computers in the future may weigh no more than 1.5 tons.”  Popular Mechanics magazine on development of science, 1949.  “I can assure you that data processing is a fad that won’t last out the year.”  Editor of Prentice Hall business books, 1957  ”There is no reason for any individual to have a computer in their home.”  Ken Olson, President of DEC, World Future Society Convention, 1977  "You aren't going to turn passive consumers into active trollers on the Internet."  Stephen Weiswasser, senior VP, ABC television, 1989  “Next Christmas the iPod will be dead, finished, gone, kaput.”  Sir Alan Sugar, 2005  ”Internet romahtaa vuonna 2006”  prof. Hannu H. Kari, 2004  “By 2015 one third of US fighting strength will be composed of robots”  US Department of Defense, 2006
 5. 5. Todellisia muutostrendejä 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 5 Digitalisaatio räjäyttää tuottavuuden - Mooren laki alkaa purra - Useita disruptiivisia teknologioita yhtä aikaa - Robotit automatisoivat käsityön ja maatalouden - Tekoälyt automatisoivat henkisen työn - Esineiden Internet yhdistää kaiken kokonaisuudeksi - Maailmantalouden kortit jaetaan uudelleen - Yhteiskuntien rakenteet uusiksi Ikärakenne kääntää maailman - Teollisuusmaat ikääntyvät (paitsi USA) - Kehittyvien maiden suuret ikäluokat nuoria aikuisia Globalisaatio verkostoi maailman - Nousevat taloudet suurvalloiksi - Kiina palaa maailman keskukseksi - Työtä teetetään kehittyvissä maissa Ympäristö alkaa käydä kalliiksi - Luonnonvarojen hinta nousee - Päästöjen vähentäminen maksaa - Ilmastonmuutokseen sopeutumien Haasteet Mahdollisuus
 6. 6. 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 6 Image: Cyberdyne Megatrendit nivoutuvat toisiinsa – tukiranka korvaa rollaattorit.
 7. 7. Reagoimme, emme ohjaa kehitystä  IC-tekniikan kehitys kiihtyy Mooren lakia noudattaen  Tietotekniikan suorituskyky kaksinkertaistuu kahden vuoden välein  Samoin IC-tekniikkaa hyödyntävien teknologioiden kehitys (geenitekniikka, synteettinen biologia, nanotekniikka, neurotekniikka, …)  IC-tekniikan merkitys yhteiskunnalle kasvaa  Useita radikaaleja teknologioita (tekoälyt, big data, IoT, robotisaatio, …)  Muu infrastruktuuri riippuvainen ICT-infrastruktuurin toiminnasta  Teknologia kehittyy nopeammin kuin ihmiset ja markkinat reagoivat  Hankimme tietojärjestelmiä mutta emme hyödynnä niitä  Suomen osaaminen ja ICT-infra huippuluokkaa, mutta esim. Suomen kouluissa käytetään IC-tekniikkaa vähiten Euroopassa  Uudet liiketoimintamallit kyseenalaistavat kaiken  Uber, AirBnB, FindMySong, PayPal, Kickstarter ym. vasta alkua
 8. 8. … kyllä, vähiten Euroopassa 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 8 Survey of Schools: ICT in Education
 9. 9. 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 9
 10. 10. Kiihtyvä digitalisaatio muuttaa kaiken Media-ala kohtasi murroksen ensimmäisten joukossa... …yhdessä pankkien, arvopaperikaupan, maanviljelyksen ja metsätalouden kanssa
 11. 11. Image: Energid Technologies 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 11 Maatalous: Joit aamukahvissasi robotin lypsämää maitoa. Image: Lely
 12. 12. CC 3.0 SA BY Heikki Valve 1970-luvulla Suomessa oli noin 100.000 metsuria, nyt 3.500.
 13. 13. Image: Energid Technologies 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 13 Pankkipalvelut automatisoitiin jo 1990-luvulla. CC BY-SA 3.0 Adrian Grycuk
 14. 14. 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 14 Mihin tarvitaan kassoja ja myyjiä, kun asiakkaat ovat verkossa?
 15. 15. Koska kävit viimeksi verovirastossa 1. Tänä vuonna 2. Tällä vuosikymmenellä 3. Tällä vuosisadalla 4. Viime vuosisadalla 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 15
 16. 16. Todellinen digitaalinen vallankumous on vasta alkamassa  1600-luvun lopulla keksitty höyrykone mullisti talouden ja yhteiskunnan rakenteet 1800-luvun alussa  Murros: koulutus, työmarkkinat, politiikka, talous, perhe, …  Esimerkiksi koulut toimivat edelleen teollisen pradigman mukaan  Jopa elämä etenee kuin tuotantolinjalla: lapsuus → koulu → työelämä → eläke  1940-luvulla keksitty digitaalitekniikka mullistaa nyt meidän yhteiskuntamme ja taloutemme rakenteet  Millainen on 2030-luvun koti, koulu, työpaikka, perhe, ammattiyhdistys, …  Nyt koulunsa aloittava lapsi on työelämässä vielä 2070-luvulla  ETLA: Joka kolmas ammatti korvautuu 20 vuodessa tekoälyllä tai roboteilla, loput muuttuvat, ja uusia syntyy tilalle  Oppimisen, työn ja eläkkeen rajapinnat murtuvat! 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 16
 17. 17. 2070-luku: Yhtä kaukana historiassa tietotekniikka näytti tältä. US Army Photo
 18. 18. 10 todennäköisimmin katoavaa ammattia 1. Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät (8 713) 2. Tallentajat (326) 3. Valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät (216) 4. Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät (2 985) 5. Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat (25 036) 6. Pakkaus-, pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat (5 456) 7. Luokittelijat ja laaduntarkkailijat (pl. ruoat ja juomat) (2 342) 8. Asianajosihteerit (885) 9. Mallit (70) 10. Palkanlaskijat (4 964) Pajarinen M. & Rouvinen P. (2014) Computerization Threatens One Third of Finnish Employment. Algoritmit Prosessit Automaatio Prosessit Prosessit Automaatio Automaatio Tekoäly Prosessit
 19. 19. 10 todennäköisimmin säilyvää ammattia  Ylihoitajat ja osastonhoitajat (5 666)  Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat (23 280)  Terveydenhuollon johtajat (975)  Opetusalan johtajat (4 021)  Psykologit (4 548)  Sosiaalihuollon johtajat (2 280)  Kuulontutkijat ja puheterapeutit (1 170)  Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat (6 072)  Hotellinjohtajat (436)  Ravitsemusalan erityisasiantuntijat (413) 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 19 Pajarinen M. & Rouvinen P. (2014) Computerization Threatens One Third of Finnish Employment. Omenahotelli?
 20. 20. Kuinka monennessa ammatissa olet? 1. Ensimmäisessä 2. Toisessa tai kolmannessa 3. Neljännessä tai viidennessä 4. Kuka noita laskee! 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 20
 21. 21. Image: Zenrobotics 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 21 Digitalisaatio myös luo uusia ammatteja esim. kiertotalouteen.
 22. 22. Digitalisaatio on ihmisiä, liiketoimintamalleja, prosesseja ja rakenteita – ei vain teknologiaa
 23. 23. Kun kehitetään tietojärjestelmiä eikä prosesseja  Esimerkiksi laskun sähköinen käsittely eräässä kuntayhtymässä  Lasku tulee tilaajalle  Sisäpostina keskushallintoon  Skannataan  Sähköpostina takaisin  Asiatarkastus  Sähköpostina esimiehelle  Hyväksyntä  Sähköpostina keskushallintoon  Maksetaan (usein myöhässä viivästyskorkojen kera)  Laskun maksaminen saisi kestää vain viisi päivää  Kukaan ei voi olla sairas, matkalla, koulutuksessa, tehdä töitä  Käytännössä laskut käsitellään öisin ja viikonloppuisin  Tietojärjestelmä lukitsee toimintaprosessin, ihmiset eivät voi enää joustaa 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 23 Sittemmin tätä prosessia on jo hieman oiottu.
 24. 24. Oletko kokenut tietotekniikan 1. Lisäävän työmäärää? 2. Helpottavan työtehtäviä? 3. Hidastavan töiden etenemistä? 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 24
 25. 25. Henkisten tehtävien automatisoituminen etenee  Rutiinipäätökset siirtymässä algoritmeille  Esim. lainapäätökset, arvopaperikauppa ja vakuutushakemusten käsittely  Julkinen sektori Verohallintoa lukuun ottamatta jälkijunassa  Tekoälyt oppivat selkeärajaisia asiantuntijatehtäviä  Lääkäri, juristi, toimittaja, poliitikko, …  Monimutkaisen päätösprosessin perusteiden arviointi voi olla mahdotonta  Ihmisen rooliksi jää luovuus, sopeutuminen ja ihminen  Kysymysten asettaja, tulkitsija, valvoja  Luovien ratkaisujen kehittäjä uusiin tilanteisiin  Reunaehtoja sähköiselle elämänhallintapalvelulle  Tiedon saatavuus ja laatu  Tietovarojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus  Yksityisyyden ja itseä koskevan tiedon hallinta 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 25
 26. 26. 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 26 Mihin tarvitaan pörssimeklaria, kun algoritmit käyvät arvopaperikauppaa? CC BY 2.0 Rafael Matsunaga - Flickr
 27. 27. 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 27 Mihin tarvitaan lääkäriä, kun Watson tekee keuhkosyövän hoitopäätökset? Tai juristia, kun Ross osaa ulkoa lainsäädännön ja ennakkotapaukset? Image: IBM
 28. 28. yhteensä. 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 28 Uusia haastajia V. 2012 Afrikan mobiiliraha- markkinat olivat 61,5 mrd euroa, suuremmat kuin Euroopan ja Pohjois- Amerikan yhteensä. Keniassa avataan rahti- lennokkireitti vuonna 2016.
 29. 29. Mobiilimaksut – ylivoimainen haaste Suomessa 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 29 TimoSImell
 30. 30. Hupi on vasta alkamassa  Digitalisaatio kiihtyy  Tekoälyt ja robotit arkipäiväistyvät  Ihmisen ja koneen suhde tiivistyy  Elintoimintojen seuranta ja biohakkerointi  Ajatusten välittäminen aivoista toiseen  3d-tulostimet kodinkoneiksi  Korvaa tuotantoa, logistiikkaa ja kauppaa  Muotoilun (ja muotoilupiratismin) merkitys kasvaa  Esineiden (teollinen, kaiken) internet  Yhä useampi esine ja laite kotona ja ulkona voidaan tunnistaa (rfid) ja liittää verkkoon (ipv6)  Visio: Suomen jokainen metsäpalsta puu verkossa  Älykäs sähköverkko  Hajautettu verkostoitunut sähköjärjestelmä 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 30 Google
 31. 31. Esineiden internet – arkea jo nyt
 32. 32. 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 32 73 euroa maksava Vessyl-muki analysoi sisältämänsä juoman ja välittää tiedot appsille, joka kokoaa ja analysoi tiedot käyttäjän ruokavaliosta.
 33. 33. 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 33
 34. 34. Esimerkkejä lähivuosien haasteista  Liikenteen automaatio  Vaikka turvallisuus paranisi, kuka vastuussa onnettomuuksista?  Kenen turvallisuutta tekoäly priorisoisi?  Tekoälyjen valtuudet ja vastuut  Tekoälyt toimivat jo lääkäreinä ja juristeina  Algoritmit julkisen vallan käyttäjinä – Aidosti automaattinen liikenteenvalvonta – Automaattinen sosiaalietuuksien myöntäminen  Yksityisyys ja tietoturva vs. big data ja esineiden internet (IoT)  Kun sänky tietää, miten nukut, muki tietää, mitä juot ja piilolinssi tietää, milloin olet syönyt  Kun kaikki ympärilläsi kerää ja analysoi sinusta tietoa 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 34
 35. 35. Antaisitko autosi ajaa itseään? 1. Tietysti, luotan tekoälyyn enemmän kuin omaan ajotaitooni! 2. En, en kokisi oloani turvalliseksi, sanovat onnettomuustilastot mitä tahansa. 3. Ehkä, jos saan siitä hyvästä halvemman liikennevakuutuksen. 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 35
 36. 36. 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 36
 37. 37. Vastareaktioita odotettavissa  1800-luvun alun kehruukoneet olivat 1. sukupolven teollisuusautomaatiota  Teollisuus ja työelämä muuttuivat myös silloin nopeammin kuin talous ja ihmiset ehtivät reagoida  Tuloksena väkivaltaisia ludiittikapinoita  Koneen rikkomisesta Englannissa kuolemantuomio  Yritysten ja valtioiden kilpajuoksussa kenelläkään ei ole varaa pysähtyä hengähtämään ja pohtimaan  Edelläkävijäyritykset ja -maat nauttivat sekä voitot että riskit  Miten osa digitaalisaation luomasta tuottavuuden kasvusta saadaan ohjattua uudelleenkoulutukseen, sosiaalitukiin ym. joilla pehmennetään murroksen vaikutuksia?  … hidastamatta samalla uuden teknologian mahdollisuuksien hyödyntämistä? 24.4.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 37
 38. 38. 30.9.2010 www.kasvi.org 38 Sukupuolten välinen digikuilu? Keskustelua U.S. Army Photo
 39. 39. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry  TIEKE on v. 1981 perustettu tietoyhteiskunnan puolueeton ja riippumaton vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja.  TIEKEn toiminnan painopisteet ovat 1. Tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kehittäminen 2. Sähköisten toimintaprosessien edistäminen 3. Tietoyhteiskunnan tietopalvelut  TIEKEn toimintatapoja ovat hankkeet, foorumit, palvelut, seminaarit ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.  TIEKEn jäsenenä on yli 80 julkista ja yksityistä organisaatiota  Jäsenmaksu liikevaihdon perusteella 3 500 €, 1 700 € tai 800 €  TIEKEn liikevaihto on n. 1,3 milj. € vuodessa  TIEKEssä työskentelee 12 henkilöä 2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 39

×