Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sisäinen turvallisuus sähköisessä toimintaympäristössä

549 views

Published on

Eduskunnan sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssitarpeita arvioivalle parlamentaariselle työryhmälle pidetty alustus.

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sisäinen turvallisuus sähköisessä toimintaympäristössä

 1. 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito tietoyhteiskunnassa Jyrki J.J. Kasvi Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon parlamentaarinen työryhmä 3.2.2015
 2. 2. Tietoyhteiskunnassa ei ole erillistä verkkoturvallisuutta… … vaan kaikella turvallisuudella on digitaalinen ulottuvuus
 3. 3. Ilmiöitä  Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus limittyvät  Ukrainan hybridisodan informaatio-operaatioita kohdistetaan myös Suomen kotirintamalle  Automaatiojärjestelmien heikko tietoturva on jatkuvasti paheneva turvallisuusongelma  Esineiden Internetissä yhä useampi esine on verkossa ja haavoittuva  (Julkishallinnon) tietojärjestelmien ja tietovarantojen heikko hallinta vaarantaa kansalaisten tietoturvan ja yksityisyyden  Esim. poliisin henkilörekisterien hallinnan ongelmat ovat syöneet luottamusta turvallisuusviranomaisten kykyyn huolehtia rekistereistään asianmukaisesti  Lainsäädäntö jäljessä teknologian kehityksestä  Esim. modeemikaappauslaki tuli vuosikymmenen myöhässä  Lakia tulkitseva oikeuskäytäntö vielä pahemmin jäljessä (tvkaista)
 4. 4. Esineiden Internet
 5. 5. 3.2.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 5
 6. 6. Kansalaisten ja yritysten kohtaamia turvallisuusuhkia  Yhteiskunnan toimintakyvyn vaarantuminen  Fyysisen infrastruktuurin kuten sähköverkon toiminta  Päätöksenteon pohjana olevien tietovarantojen ja tietojärjestelmien luotettavuus  Yksityisyyden ja ilmaisun vapauden vaarantuminen  Uhkana yritykset, viranomaiset, rikolliset, muut kansalaiset  Henkilökohtaisen turvallisuuden ja omaisuuden vaarantuminen  Verkkorikollisuus hyödyntää eri lähteistä koottuja henkilötietoja  Sosiaalinen media ”pimeällä puolella” myös fyysisiä turvallisuusuhkia  Itseä koskevan tiedon oikeellisuuden vaarantuminen  Esim. monessa työtehtävässä vaadittava turvallisuusselvitys perustuu turvallisuusviranomaisten rekistereihin, joiden oikeellisuutta ei voi itse varmistaa  Oman ja yleisen mielipiteen manipulointi  Aktiivista todellisuuskuvan, mielipiteiden ja arvojen muokkausta 3.2.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 6
 7. 7. Some keskeinen lasten sosiaaliselle elämälle 3.2.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 7 Kun se myrkytetään, jälki on rumaa…
 8. 8. Suomen tilanne  Suomessa tietoturvan kansainvälisiä huippuyrityksiä  Yrityksiä siirtynyt nopeasti amerikkalaiseen omistukseen  Armeijalla kohtuullinen tietotaitotaso, mutta edellytyksiä varsinaiseen sotilaalliseen kyberpuolustukseen ei ole  Uuden aselajin perustamisen tasoinen haaste säästöpaineiden rinnalla  Verkkovalvontaviranomaisilla kohtuullinen tietotaitotaso, mutta resurssit ja toimivaltuudet puutteelliset  Esim. uuden kyberturvallisuuskeskuksen perustamiseen annettiin Helsingin kaupungin kanintorjuntaan verrattavat resurssit  Poliittinen tahtotila vasta muotoutumassa  Ministeriöiden hallintorajat haittaavat toiminnan koordinointia sekä uhkiin varauduttaessa että mahdollisissa kriisitilanteissa  Avoimia jännitteitä ja intressiristiriitoja eri ministeriöiden kesken 3.2.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 8
 9. 9. Digitalisaatio ei ole Suomessa poliittinen kysymys … toisin kuin esimerkiksi Virossa 3.2.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 9
 10. 10. 30.9.2010 www.kasvi.org 10 Sukupuolten välinen digikuilu? Keskustelua U.S. Army Photo

×