Ryhmädynamiikka ja ryhmäidentiteetti

2,167 views

Published on

Vanhoja esityksiä

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,167
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ryhmädynamiikka ja ryhmäidentiteetti

 1. 1. Illan ohjelma 15:30 Ryhmädynamiikka ja –identiteetti 16:15 Prosessikirjoittaminen ja kirjoittamisprosessi 17:00 Ruokaa 17:30 Paneeli: Mitä Espoon vihreä kenttä ryhmältä kaipaa 18:15 Ryhmätyö: Espoon vihreiden keskeiset tavoitteet: – Minimi: Mistä ei tingitä  – Realismi: Mikä on periaatteessa mahdollista  – Utopia: Mikä on meidän visiomme  18:45 Ryhmätöiden tulosten esittely 19:15 Kovaa keskustelua saunan lauteilla ja niiden alla
 2. 2. Ryhmädynamiikkaryhmäidentiteetti Jyrki J.J. Kasvi Huom! Lähtökohdat työelämän ryhmissä!
 3. 3. Mikä on ryhmä? Kaksi tai useampi henkilöä – jotka vuorovaikuttavat – ovat riippuvaisia toisistaan
 4. 4. Ryhmätyön tuloksiin vaikuttavat tekijätRyhmän koko ja jäsenet: Vaatimukset ja rajat OrganisaatioympäristöOsaaminen, ikä, sukupuoli, Tavoitteet, paikka, aika, Tavoitteet, arvot, rakenteet,persoona, jne. resurssit, jne. toimintatavat, jne. Tehtävän muodostuminen Ryhmäilmiöt perustehtävä • Normit • Sosiaaliset prosessit • Identiteetti • Johtamistyyli • Roolit • Konfliktien hallinta • Johtajat-seuraajat • Ryhmäpaine • Rajapinnat Tulokset • Ryhmän toimintakyky ja tuottavuus • Ryhmän jäsenten hyvinvointi
 5. 5. Ryhmäidentiteetti Mikä tekee minusta ainutlaatuisen ja samanlaisen muiden kanssa? Yksilön vs. ryhmän vs. organisaation identiteetti Identiteetti on välttämätöntä henkilökohtaiselle ja jaetulle itsensä tiedostamiselle ja sitoutumiselle Yksilön vs. ryhmän vs. organisaation tavoitteet – Onko näiden välillä ristiriitoja – Mikä on minun ja meidän tehtävä tavoitteiden saavuttamiseksi? Jaettu identiteetti edellyttää kommunikaatiota ja vuorovaikutusta
 6. 6. Hyvän ryhmän tuntomerkkejä (1) Ryhmäfokus: Ryhmän jäsenet pystyvät näkemään yhteiset tarpeet omien tarpeidensa ohi. Priorisointi: Pystytään tekemään ero kivojen juttujen ja välttämättömyyksien välillä. Koheesio: Jäsenillä on vahva ryhmäidentiteetti ja voimakas lojaalisuus ryhmää kohtaan. Kommunikaatio: Kaikki organisaation huipulta operatiiviselle tasolle asti ovat sitoutuneet jakamaan jopa alustavaa tietoa “Empowerment”: Ryhmän jäsenillä on oikeus (ja velvollisuus) vaikuttaa kaikkeen ryhmän toimintaan kompetenssinsa mukaan. Riippuvuus: Jäsenet hyödyntävät toistensa osaamista täysimääräisesti ja luottavat siihen, että muut tekevät sen mitä lupaavat.
 7. 7. Hyvän ryhmän tuntomerkkejä (2) Sitoutuminen: Ongelmia työstetään, kunnes ne ratkeavat. Diversiteetti: Ryhmät ovat monimuotoisia sukupuolen, kulttuurin, iän, kokemusten ja osaamisen suhteen. Rakenne: Jäsenet tietävät tehtäviensä rajat ja riippuvuussuhteet. He tietävät, miten ryhmän rakennetta ja toimintatapoja voi muuttaa. Tunnustus: Ryhmä tiedostaa ja juhlii (1) yhteisiä onnistumisiaan ja (2) ryhmän jäsenten panosta onnistumisessa. Hoffman E.J., Kinlaw C.S. & Kinlaw D.C. (2001) Developing Superior Project Teams: A Study of the Characteristics of High Performance in Project Teams.
 8. 8. Ryhmän menestyksen esteitä Valtataistelut ja ristiriidat – Ryhmä jakautuu ryhmäkuntiin – Määrittele yhdessä tavoitteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Epäselvät tai muuttuvat tavoitteet ja suuntaviivat – Sisäiset ryhmittymät painottavat omia tavoitteitaan ja arvioivat tuloksia omasta näkökulmastaan – Kokoa ryhmittymät yhteen esim. brainstorming- tms. menetelmin Riittämättömät resurssit – Keskitä voimavarat olennaiseen Sitoutumisen puute – Ryhmän tavoitteet eivät ole selvät tai niitä ei koeta omiksi Etäinen, hajanainen johto Cleland, D I (1994) Project Management: Strategic Design and Implementation New York, McGraw-HillRaybould, B. (2000) Building Performance-Centered Web-Based Systems, Information Systems and Knowledge Management Systems in the 21st Century.
 9. 9. Haitallisia ryhmäilmiöitäSocial Loafing Tendency to reduce effort when working in a group compared with individually May be due to reduced identifiability or individual evaluationDeindividuation Reduced sense of responsibility in groupBystander Effect Safety in Numbers Tendency to help decreases as group size increases Diffusion of responsibilityGroup Polarization Individuals in groups become more alike and more extreme in their opinions and actionsGroupthink Members of a cohesive group emphasize concurrence rather than critical decision making
 10. 10. Ryhmäilmiöiden ratkaisuja Limitopportunities for anonymity Respect individual perspectives Leader (if one) refrains from personal opinion Problem focus rather than group focus Create heterogeneous groups
 11. 11. KriisitArvokriisi Kaikki eivät hyväksy toteutettavaksi valittuja toimenpiteitä Esim. public-private partnership (ppp) ja julkisuusperiaateToimeenpanokriisi Päätettyjä toimenpiteitä ei panna toimeen Esim. raskaat päätöksentekohierarkiat, ohuen projekti- organisaation häiriöt, keskijohdon vastarinta, kulttuuri-eroista johtuvat väärinkäsitykset ... Kriisit kuuluvat kumppanuussuhteeseen! Kriisit ovat oppimistilaisuuksia!
 12. 12. Kriisi oppimistilaisuutenaArvokriisi - jotta ryhmä selviää kriisistä: Debatti lisää ryhmän tietoisuutta toistensa arvoista ja kulttuurista (käsitteellinen oppiminen) Mahdollisuus luoda yhdessä kaikkien hyväksymiä toimintatapoja (operationaalinen oppiminen)Toimeenpanokriisi - jotta ryhmä selviää kriisistä: Debatti lisää ryhmän tietoisuutta toistensa tilanteen ja toimintatapojen aiheuttamista ongelmista Tilaisuus kehittää ja selkeyttää yhteistyön ja päätöksenteon toimintatapoja Kriisistä oppimisen edellytyksenä avoin ja rehellinen debatti Epäonnistuminen on oppimista edistävä kokemus.
 13. 13. Hyvän ryhmän vetäjänominaisuuksia Tiedostaa oman roolinsa sekä oman toimintansa vaikutuksen muihin. Kyky antaa ja vastaanottaa palautetta ja kritiikkiä Kyky kannustaa riskinottoon ilman nolatuksi tulemisen riskiä Kykenee käsittelemään omia ja muiden tunteita. Pystyy puuttumaan ongelmiin ja mahdollisuuksiin tarvittaessa. Pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan selkeitä esityksiä Suhtautuu ryhmän tarpeisiin joustavasti ja sopeutuvasti Kärsivällisyys ja kyky rytmittää oma toiminta ryhmän kehitystason mukaan. Hyvät viestintätaidot Pystyy arvioimaan ryhmän toimintaa ja kehitystasoa
 14. 14. Kokousten kuolemansynnit Kokouksia ei oteta vakavasti – Kokouksilla on oltava selkeä tavoite, jolla on merkitystä Kokoukset ovat liian pitkiä (tuplatulos puolessa ajassa!) – Laske, paljonko aikaa vie 10 min. puheenvuoro, jolla on 20 kuulijaa Ei pysytä asiassa – Selkeä asialista, jossa pysytään Kokouksen jälkeen ei tapahdu mitään – Painopiste konkreettisiin toimenpiteisiin, vastuutukseen ja yhteisiin dokumentteihin väärikäsitysten välttämiseksi Kaikkea olennaista ei sanota ääneen – Tarvitaanko mahdollisuutta nimettömyyteen? Tietoa puuttuu eikä päätöksiä voida tehdä – Kokouksiin tulee myös valmistautua. Ihmiset eivät opi paremmiksi kokoustajiksi – Keskustelkaa joskus myös kokouskäytännöistä ja -tavoista

×