Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Palveleva paikkatieto on avointa

1,134 views

Published on

Kuntaliiton paikkatietoseminaarin avasupuheenvuoro 9. helmikuuta 2010.

 • Kalvoja voisi ehkä hiukan päivittää: paikkatiedot määritellään nykyään laissa paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009). Lisäksi laki riistavahinkolaki tuntee myös paikkatiedot (tosin määritelmä uupuu).
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Palveleva paikkatieto on avointa

 1. 1. 9. 2. 2010 www.kasvi.org Palveleva paikkatieto on avointa Kunnan paikkatietoseminaari 2010 Jyrki J.J. Kasvi eduskunta, tulevaisuusvaliokunta
 2. 2. Avoin tietoyhteiskunta = julkinen API <ul><li>Avoimessa tietoyhteiskunnassa kaikki julkiset tiedot ja metatiedot ovat kaikkien käyttävissä ilmaiseksi avoimessa, koneluettavassa muodossa </li></ul><ul><ul><li>API (Application Programming Interface) on rajapinta, jonka kautta tiedot saa ulos koneluettavasti </li></ul></ul><ul><li>Kansalaiset ja yritykset luovat omia, tietoa hyödyntäviä palveluita </li></ul><ul><ul><li>Kansalaiset itse tietävät parhaiten, millaisia palveluita tarvitsevat </li></ul></ul><ul><ul><li>Avoin API Helpottaa myös viranomaisten omien palveluiden kehittämistä </li></ul></ul><ul><ul><li>Avoin API tukee myös tietojen käyttöä hallintorajojen yli </li></ul></ul>
 3. 3. Uudet mahdollisuudet rajapinnoilla <ul><li>Dynaamisen sijaintitiedon ja staattisen paikkatiedon yhdistäminen </li></ul><ul><ul><li>Mobiili- ja ubiikkipalvelut ja -viihde </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esim. Navigaattorit yhdistävät paikka- ja paikannustietoa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esim. monen pelaajan mobiilit täydennetyn todellisuuden ubiikkipelit </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ei riitä että tietää missä on, on tiedettävä mikä se siellä on </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esim. mobiili vaellusopas tai turistiopas </li></ul></ul></ul><ul><li>Paikkatiedon yhdistäminen muihin tietokantoihin </li></ul><ul><ul><li>Louhinta nostaa esiin yhteiskunnallisia eroja ja niiden taustatekijöitä </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esim. terveydenhuollon teemakartta ja kuolleisuuden syyt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tiedon louhinta voi löytää yllättäviä korrelaatioita </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tulokset voivat olla yhteiskunnallisesti tulenarkoja </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vrt. koulujen oppimistulosten vertaileminen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vaatii paljon poliitikoilta ja medialta (korrelaatio ≠ kausaliteetti)‏ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Herkullinen mahdollisuus lobbareille ja populisteille </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Maksusta avoin yhteiskunta <ul><li>Julkista tietoa ei hyödynnetä palvelutuotannossa </li></ul><ul><ul><li>Viranomaiset keräävät päällekkäistä tietoa koska se tulee ”halvemmaksi” </li></ul></ul><ul><ul><li>Julkista tietoa hyödyntävät kaupalliset palvelut eivät kehity korkeiden irrottamiskustannusten vuoksi </li></ul></ul><ul><ul><li>Valtava potentiaali esim. paikka- ja säätiedoissa </li></ul></ul><ul><li>Yhteiskunnan kokonaisetu vai osaoptimointi </li></ul><ul><ul><li>Tietovarannot pölyttyvät vajaakäytössä </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovaatiot: Miljoona apinaa ei pääse irti! </li></ul></ul><ul><ul><li>Edes opetus ja tutkimus eivät saa tietoja käyttöönsä </li></ul></ul>
 5. 5. Haasteita <ul><li>Yhteistyö eri toimijoiden kesken ei toimi </li></ul><ul><ul><li>Paikkatietoa keräävät viranomaiset eivät huomioi toistensa tarpeita </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnat ja valtio ja yksityiset tekevät päällekkäistä työtä </li></ul></ul><ul><li>Harmonisointi ja standardointi </li></ul><ul><ul><li>Paikkatiedon, tietojärjestelmien ja toimintatapojen yhteensopivuus </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknologian lisäksi tiedonhallintaprosessien oltava yhteensopivia </li></ul></ul><ul><li>Paikkatiedon käyttöön kannustaminen </li></ul><ul><ul><li>Toimivat bisnesmallit ja yhteiskunnan kokonaisetu </li></ul></ul><ul><ul><li>Uusien sovellusten synty </li></ul></ul><ul><li>Arkaluontoista tietoa </li></ul><ul><ul><li>Turvallisuus (Galileo, Google Earth)‏ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sotilaskohteet ja potentaaliset terrori-iskujen kohteet </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Yksityisyys (RFID, tunnistus, paikannus, tietokannat)‏ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esim. Myyrmannin pommi-isku ja YTV:n matkakortti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Älykkäät ruuhkamaksujärjestelmät ja yksityisyys </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Yksityisyyden rajanveto <ul><li>Julkisten paperiarkistojen heikko käytettävyys on käytännössä rajoittanut tietojen julkisuutta </li></ul><ul><ul><li>Vain juorutoimittajat kahlaavat julkkisten julkisia tietoja </li></ul></ul><ul><ul><li>Entä sitten kun vero-, sakko-, rakennuslupa-, yritysrekisteritiedot saa parilla klikkauksella? </li></ul></ul><ul><ul><li>Jokainen saa tuta, millaista on olla Idols-tähti tai kansanedustaja </li></ul></ul><ul><ul><li>Onko tuloksena kaksinaismoralismin loppu vai uusmoralismin alku? </li></ul></ul><ul><li>Avoimuuden lisääminen ja yksityisyyden suojaaminen voi vaatia julkisuudesta tinkimistä! </li></ul>
 7. 7. Paikkatieto ja sijaintitieto ja laki <ul><li>Sähköisen viestinnän tietosuojalaki on ainoa, jossa paikkatieto määritellään … väärin: </li></ul><ul><ul><li>”… paikkatiedolla tietoa, joka ilmaisee liittymän tai päätelaitteen maantieteellisen sijainnin ja jota käytetään muuhun tarkoitukseen kuin verkkopalvelun tai viestintäpalvelun toteuttamiseen.” </li></ul></ul><ul><ul><li>Meripelastuslaissa samaa asiaa kutsutaan paikantamistiedoksi , ja rajavartiolaitosta koskevassa laissa sijaintitiedoksi </li></ul></ul><ul><ul><li>Paikkatieto-sanaa käytetään kontekstista päätellen oikein Laissa geodeettisesta laitoksesta ja maanmittauslaitoksesta , mutta sanaa ei määritellä. </li></ul></ul><ul><li>Lukekaa lakien määrittelypykälät, ennen kuin alatte ihmetellä, mikä on laillista ja mikä ei! </li></ul><ul><ul><li>Esim. sähköisen viestinnän tietosuojalaki yksiselitteisesti kieltää ”paikka-tiedon” käytön (sallii erikseen vain muiden tunnistetietojen käytön) markkinointia, teknistä kehittämistä ja väärinkäytösten tai vikatilanteiden selvittämistä varten. Yksityishenkilön ”Paikkatiedot” voi kuitenkin luovuttaa kolmannelle osapuolelle lisäarvopalvelun tarjoamista varten. </li></ul></ul>
 8. 8. Kansalaiset tietävät parhaiten <ul><li>Iso-Britannian Power of Information Task Forcen ShowUsABetterWay-ideakilpailu </li></ul><ul><ul><li>http://poit.cabinetoffice.gov.uk/poit/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuloksena myös suosituksia sähköisten julkisten palveluiden kehittäjille </li></ul></ul><ul><li>Yhdysvalloissa aktivistien Apps For Democracy –ideakilpailu </li></ul><ul><ul><li>http://www.appsfordemocracy.org/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Useimmat ehdotukset käyttävät paikkatietoja, esimerkiksi erilaisia Google Maps -mashuppeja </li></ul></ul><ul><li>Suomessa Somuksen Kansalaisosallistujan työkalut -kilpailu </li></ul><ul><ul><li>http://www.mindtrek.org/2009/democracy_finland </li></ul></ul><ul><li>Paikkatieto on avainroolissa monissa kansalaisten haluamissa palveluissa. </li></ul><ul><ul><li>Monet ihmisten jokapäiväisessä elämässä kohtaamista haasteista (ja asioista, joihin he haluavat vaikuttaa) liittyvät johonkin tiettyyn paikkaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Edellyttää verovaroin tuotetun paikkatiedon ilmaista käyttöoikeutta ja saatavuutta avoimen rajapinnan kautta </li></ul></ul>
 9. 9. Esim. mySociety palveluperhe <ul><li>mySociety ( http://www.mysociety.org/ ylläpitää Iso-Britanniassa useita yksinkertaisia mutta hyödyllisiä hallintoa avaavia sivustoja: </li></ul><ul><ul><li>FixMyStreet.com-palvelun avulla voi lähettää raportteja katujen ongelmista kuten kuopista ja tukkeutuneista viemäreistä. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Palvelun avulla korjataan tuhat katuongelmaa kuukaudessa </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>PlanningAlerts.com lähettää sähköpostia kotikulmiasi koskevista kaavoitusasioista, talojen purkamisesta ja niin edelleen. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>2006 lopun jälkeen lähetetty yli 200.000 ilmoitusta. </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Esim. Kenelle tämä reikä kunnassa kuuluu?
 11. 12. 9. 2. 2010 www.kasvi.org Sukupuolten välinen digikuilu? Antoisaa paikkatietoseminaaria! U.S. Army Photo

×