Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
Kauas pilvet karkaavat Siirtyvätkö tiedot ja tietojen käsittely sinne missä niitä kontrolloidaan vähiten IIR: Demystifying...
Kevyttä yläpilveä <ul><li>Tiedot, sovellukset ja laskenta ovat siirtymässä omista tietojärjestelmistä pilveen </li></ul><...
Rajoilla on väliä <ul><li>Palveluntarjoaja, asiakas, data ja laskenta voivat sijaita eri maissa </li></ul><ul><ul><li>Esim...
Avoimia kysymyksiä <ul><li>Asiakkaalle kriittisten tietojen tietoturva  </li></ul><ul><ul><li>Viranomaisia, yrityksiä ta...
Lisää kysymyksiä <ul><li>Kuluttajan suoja </li></ul><ul><ul><li>EULA vapauttaa palveluntarjoajan kaikesta vastuusta </li><...
Kaksi pilviparatiisia <ul><li>Vastuiden hallinta: </li></ul><ul><li>Tieto ja tiedon käsittely liikkuu pääomien tapaan sinn...
Kun jokin menee pieleen <ul><li>Missä ja minkä maan lakien mukaan oikeutta käydään?  </li></ul>
Keskustelua
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kauas pilvet karkaavat

1,106 views

Published on

Pilven politiikkaa

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Kauas pilvet karkaavat

 1. 2. Kauas pilvet karkaavat Siirtyvätkö tiedot ja tietojen käsittely sinne missä niitä kontrolloidaan vähiten IIR: Demystifying the Cloud Jyrki J.J. Kasvi eduskunta, tulevaisuusvaliokunta Kuva: Wikimedia Commons
 2. 3. Kevyttä yläpilveä <ul><li>Tiedot, sovellukset ja laskenta ovat siirtymässä omista tietojärjestelmistä pilveen </li></ul><ul><ul><li>Pääomia ei tarvitse sitoa omaan infrastruktuuriin </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Infra ei enää rajoita toiminnan kehittämistä </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Optimoi laskentapasiteetin ja resurssien käyttöä </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esim. Iso-Britannian G-Cloud-hankkeen lasketaan säästävän £3,2 mrd vuodessa </li></ul></ul></ul><ul><li>... ja muuttumassa on-demand palveluiksi </li></ul><ul><ul><li>Kun tiedot ja sovellukset ovat eri pilvissä ja sovellus-rajapinnat hallussa, palvelun toimittajaa voi vaihtaa </li></ul></ul><ul><li>Pilvipalveluiden laskutus on käyttöperusteista </li></ul><ul><ul><li>Tiedonhallintaprosessit on optimoitava uudelleen </li></ul></ul><ul><li>Pilvi ei tunne maantieteellisiä rajoja </li></ul><ul><ul><li>mutta rajoilla on väliä </li></ul></ul>
 3. 4. Rajoilla on väliä <ul><li>Palveluntarjoaja, asiakas, data ja laskenta voivat sijaita eri maissa </li></ul><ul><ul><li>Esim. Yhdysvaltojen ja EU:n tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa koskevat määräykset ja viran-omaisten tiedonsaantioikeudet ovat epäyhtenäiset </li></ul></ul><ul><ul><li>Suhteessa viranomaisiin ratkaisevaa on ollut palvelimen sijaintipaikka </li></ul></ul><ul><li>Kansainvälisiä pelisääntöjä ei ole, ja kansallisetkin ennakkotapaukset puuttuvat </li></ul><ul><ul><li>Kaikki on sopimusten varassa </li></ul></ul><ul><li>Palvelinfarmien resursseja käytetään internetin välityksellä </li></ul><ul><ul><li>Jos yhteys pilveen katkeaa, katoavat myös tiedot ja palvelut </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuka hallitsee Internetin toimintaa? </li></ul></ul>
 4. 5. Avoimia kysymyksiä <ul><li>Asiakkaalle kriittisten tietojen tietoturva </li></ul><ul><ul><li>Viranomaisia, yrityksiä tai rikollisia kiinnostavat tiedot, esim. yrityssalaisuudet ja henkilörekisterit </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilvipalvelun tarjoajalla voi olla myös parempi tietoturvaosaaminen kuin tilaajalla </li></ul></ul><ul><ul><li>Millaisia tietoturvavelvoitteita lainsäädännössä on? </li></ul></ul><ul><li>Yksityisyyden suoja </li></ul><ul><ul><li>Palvelimen sijainti tai yhteyden kauttakulku voi vaarantaa yksityisyyden (FRA, Swift)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaatiiko paikallinen laki tiedottamaan tietovuodoista? </li></ul></ul><ul><li>Toiminnalle kriittisten tietojen käytettävyyden ja palvelun laadun varmistaminen </li></ul><ul><ul><li>Teknisten, taloudellisten, juridisten ja yhteiskunnallisten riskien hallinta </li></ul></ul>
 5. 6. Lisää kysymyksiä <ul><li>Kuluttajan suoja </li></ul><ul><ul><li>EULA vapauttaa palveluntarjoajan kaikesta vastuusta </li></ul></ul><ul><ul><li>Kansainvälistä kuluttajansuojaa vasta rakennetaan </li></ul></ul><ul><li>Tekijänoikeudet </li></ul><ul><ul><li>Kuka ”omistaa” pilvessä olevan tiedon </li></ul></ul><ul><ul><li>Etenkin pilven sosiaalisissa medioissa oikeuksia siirtyy palvelun tuottajalle </li></ul></ul><ul><li>Kilpailuttaminen </li></ul><ul><ul><li>Yksi pilveen siirtymisen päämotiiveista, mutta ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Palveluntarjoajan vaihtaminen ja tietojen ja palveluiden siirto pilvestä toiseen ei itsestäänselvää </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vaatii avoimia rajapintoja, jotka asiakkaan hallussa </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Etenkin kuluttajapalveluissa edelleen lähes mahdotonta </li></ul></ul>
 6. 7. Kaksi pilviparatiisia <ul><li>Vastuiden hallinta: </li></ul><ul><li>Tieto ja tiedon käsittely liikkuu pääomien tapaan sinne, missä sitä säännellään ja valvotaan vähiten </li></ul><ul><ul><li>Minimoidaan asiakkaan ja/tai palveluntarjoajan vastuut ja velvoitteet </li></ul></ul><ul><li>Riskien hallinta: </li></ul><ul><li>Tieto ja ja tiedon käsittely sijoitetaan yhteis-kunnan vakauden, toimivan infrastruktuurin ja johdonmukaisen lainsäädännön perusteella </li></ul><ul><ul><li>Minimoidaan riskit ja hyväksytään vastuut ja velvoitteet </li></ul></ul>
 7. 8. Kun jokin menee pieleen <ul><li>Missä ja minkä maan lakien mukaan oikeutta käydään? </li></ul>
 8. 9. Keskustelua

×