Avoimen tiedon rajapinnat ja haasteet

1,057 views

Published on

Kuntaliiton tutkijatapaamisessa 31.1.2013 pidetty alustus

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,057
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Avoimen tiedon rajapinnat ja haasteet

 1. 1. Avoimen tiedonrajapinnat ja haasteet Jyrki Kasvi TIEKEn Avoimen datan foorumi www.tieke.fi
 2. 2. “The best way to get value from data is to give it away”CC 2.0 Generic Share Alike Attribution World Economic Forum.  Tieto on tietoyhteis- kunnan rahaa: Tieto tuottaa uutta tietoa ja hyödyttää yhteiskuntaa vain kun sitä käytetään ja investoidaan.  Rahasäiliöön kätketyllä rahalla ei ole arvoa … eikä suljettuun tieto- kantaan säilötyllä tiedolla.  Tiedon hallinnan tärkein tavoite on tiedon käytön ja hyödyntämisenNeelie Kroes, Vice-President of the European maksimointi.Commission and Commissioner of the Digital Agenda
 3. 3. Tuttu tapa hallita julkista tietoaVeronmaksajat Kansalaiset• Halpuutta • Palvelut• Tehokkuutta • Läpinäkyvyys• Helppoutta • DemokratiaValtio (kela ym.)• Yhteentoimivuus Yritykset Julkisen • Palvelut• Valvonta sektorin •Avoin data tietovarannotKunnat ja kuntayht.• Yhteentoimivuus Lainsäädäntö • Kilpailutus • Tietoturva •Yksityisyys Oma palvelutuotanto
 4. 4. Veronmaksajat Kansalaiset• Halpuutta • Palvelut• Tehokkuutta • Läpinäkyvyys• Helppoutta • DemokratiaValtio (kela ym.)• Yhteentoimivuus Yritykset Julkisen • Palvelut• Valvonta sektorin •Avoin data tietovarannotKunnat ja kuntayht.• Yhteentoimivuus Lainsäädäntö • Kilpailutus • Tietoturva •Yksityisyys Rajapinnat Oma palvelutuotanto
 5. 5. Veronmaksajat Kansalaiset• Halpuutta • Palvelut• Tehokkuutta • Läpinäkyvyys• Helppoutta • Demokratia Valtio (kela ym.) • Yhteentoimivuus Yritykset Julkisen • Palvelut • Valvonta sektorin •Avoin data tietovarannot Kunnat ja kuntayht. • Yhteentoimivuus Lainsäädäntö • Kilpailutus • Tietoturva •Yksityisyys Rajapinnat Oma pavelutuotanto
 6. 6. Perinteinen julkinenpalveluinnovaatio rajapinta Julkinen Suljettu Yritys Palvelu tietovara rajapinta Suljettu Julkinen Julk.sekt. Palvelu tietovara Suljetussa mallissa palvelu”innovaatiot” on määriteltävä ja tietoluovutukset neuvoteltava ennakolta!  Innovaatiojärjestelmä ja rahoitus tukee ennalta määriteltyjä projekteja  Luovutettavat tiedot, rajapinnat ja maksuperusteet määriteltävä ennalta  Tietovarojen käytön seuranta ja valvonta mahdollista ja välttämätöntä  Tuloksena yksi ennalta määritelty palvelu.  Esim. Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe)
 7. 7. Avoimia palveluinnovaatioita Julkinen Palvelu tietovara Palvelu rajapinnat Avoimet Yritys Palvelu Julkinen Palvelu tietovara Palvelu Yritys Palvelu Julkinen Julk.sekt. Palvelu tietovara Avoimet rajapinnat mahdollistavat uusien ”yllättävien” palveluiden kokeilemisen ja kehittymisen  Maksutuotot ja maksukulut tietovarojen käytöstä jäävät saamatta  Potentiaali innovaatiotoiminnan ja liiketoiminnan (ja verotulojen) kasvuun  Innovaatioita ja suunnanmuutoksia myös palveluiden kehittelyn aikana  Tietojen käyttöä ei voi valvoa eikä kontrolloida
 8. 8. Pääsy avoimeen dataan Tavoitteena on maksimoida yhteisten tietovarojen käyttö  eli minimoida hyödyntämisen juridiset ja tekniset esteet Avattavan datan on oltava ilman rekisteröitymistä koneluettavissa suoraan viranomaisen tietokannasta  rajapintojen ja tietojen esitysmuotojen on perustuttava avoimiin, yleisessä käytössä oleviin standardeihin  Muiden viranomaisten, kansalaisten ja yritysten on tiedettävä, missä tieto on ja missä esitysmuodossa Tietoliikenneyhteyksien riittävä kapasiteetti  Tietojen haku ei saa haitata tietojen sisäistä käyttöä  Tietovarantojen siirto pilvipalveluun helpottaa kapasiteetin skaalaamista käytön mukaan
 9. 9. Ilmankin onnistuu: Duunitori.fi(vrt. virallisesti tuotettuihin sähköisiin palveluihin)Esittää työvoimaviranomaisten sivuilta ”raavitut” työpaikkatiedot Google Mapsinpäällä yhdessä reittioppaan tietojen kanssa.
 10. 10. Avoimen datan saatavuus Avointa dataa hyödyntävä palvelu on asiakkaiden käytettävissä vain kun kaikki sen perustana olevat avoimet tietovarannot on käytettävissä.  Tietokantojen rakenteeseen tai sisältöön tehdyt muutokset voivat vaatia muutoksia palveluntarjoajan järjestelmään Viranomaisen omaan käyttöön tarvitsema datan saatavuustaso ei välttämättä vastaa palvelun käyttäjille luvattua saatavuustasoa.  Viranomaista ei voi velvoittaa nostamaan saatavuustasoa omalla kustannuksellaan. Palvelun tarjoaja voi joutua toistuvasti kopioimaan koko avatun tietovarannon omiin tietokantoihinsa  Vain oman tietokannan saatavuuteen voi sitoutua taloudellisesti  Palvelun tarjoajan on varmistettava, että omaan tietokantaan kopioitu data on ajan tasalla (tunti, päivä, viikko, kuukausi) Julkisten tietojärjestelmien rajapintojen ja tietoliikenne- yhteyksien on mahdollistettava tietovarantojan toistuva laajamittainen kopiointi.
 11. 11. Suora vaikutus asuntojen neliö- hintaanEheys ja jäljitettävyys Avoimeen dataan perustuvan palvelun käyttäjän on voitava luottaa siihen, että palvelu perustuu alkuperäiseen, ajantasaiseen, virheettömään ja manipuloimattomaan tietoon  Avatun datan käyttölisenssillä on määriteltävä, kuka on vastuussa tiedon ja palvelun virheettömyydestä ja virheiden haitoista  Palveluiden on tuettava tietojen varmentamista  Palveluiden tietoturvan on oltava kunnossa  Julkishallinnon tulevien tietojärjestelmien hankinnassa on huomioitava mahdollinen Yksityisen kansalaisen Kehittämä ASBOrometer tarve varmentaa tietojen eheys. yhdistää Iso-Britannian poliisin  Julkisen tiedon metadata ja tietojen avamaan anonymisoidun ASBO- linkitys rekisterin iPhonen sijaintiin.
 12. 12. Avaaminen parantaa datan laatua Datan avaaminen mahdollistaa tietovarannon virheiden löytämisen  Kansalaiset huomaavat tiedoissa olevat omaa elämänpiiriään koskevat virheet Tieto virheistä on pystyttävä keräämään ja virheet korjaamaan  Palvelun on tuettava virheiden raportointia ja välitettävä virheraportit tietovarantoa ylläpitävälle viranomaiselle  Viranomaisella on oltava prosessi ja välineet virheraporttien tarkastamiseen ja korjausten tekemiseen  Käyttäjän on saatava palautetta ilmoituksensa käsittelystä – motivointi.
 13. 13. Virhe kartassa
 14. 14. Julkinen tieto ja yksityisyys Miten käy julkisten henkilötietojen, jos kaikki julkiset tietovarannot avataan?  Entä jos vero-, sakko-, rakennuslupa-, yritysrekisteritiedot saisi parilla klikkauksella? Avoimuuden ja yksityisyyden suojaaminen voi vaatia julkisuudesta tinkimistä!  Julkisten paperiarkistojen heikko käytettävyys on käytännössä rajoittanut tietojen julkisuutta Henkilötietoja sisältäviä aineistoja voidaan joutua anonymisoimaan ennen avaamista  Kuka kustantaa anonymisoinnin?  Esim. Iso-Britanniassa viranomaiset vastuussa anonymisoinnista Tulevien julkisten tietojärjestelmien määrittelyssä on huomioitava mahdollinen tarve anonymisoida tietosisällöt automaattisesti.  Julkisten tietojärjestelmien tilaajien ja kehittäjien ohjeistus
 15. 15. Julkista ja yksityistä
 16. 16. Kansalaiset mukaanluomaan avointa tietoa Kun avoin data yhdistetään yleisö- osallisuuteen, kansalaiset tuottavat New Urban Mechanics: Street Bump itse julkista tietoa  Esim. Liikenteen sujuvuuden seuranta kännyköiden sijaintitietojen perusteella Kansalaisten tuottama tieto palvelu- tarpeista säästää viranomaisten työtä  Kansalaiset itse tuottavat osan julkisesta palvelusta  Esim. tieto korjausta vaativista kaduista ja vaihdettavista katulampuista Sosiaalinen media julkisen tiedon tuottajana  Yhteisöllinen tiedon tuottaminen (esim. Oppikirjat)  Sosiaalisen median “louhinta” havaitsee esim. epidemiat hyvin nopeasti Kansalaisten tuottaman tiedon laadun varmentaminen  Mihin tietoon julkinen palvelu voi perustua?
 17. 17. New Urban Mechanics, City of Boston
 18. 18. Vaatimuksia kaikille toimijoille Tiedon avaajan vaatimukset  Avoimet standardit rajapinnat ja tiedon esitysmuodot  Riittävä tietoliikennekapasiteetti  Viranomaisten ja yritysten informointi avatuista tiedoista  Tiedon eheyden varmentaminen  Virheraporttien vastaanotto ja käsittely  Tietovarantojen anonymisointi Palvelun tarjoajan vaatimukset  Palvelun saatavuuden varmistaminen  Itselle kopioidun tietovarannon ajantasaisuuden varmistaminen  Tietojen eheyden varmentamisen tukeminen  Virheiden raportoinnin tukeminen  Palveluiden sisäinen tietoturva Käyttäjän vaatimukset  Havaittujen virheiden raportointi  Osallistuminen yhteisöä palvelevan tiedon tuottamiseen Puuttuuko joku?
 19. 19. Ekosysteemissä on reikiä Palvelun Saatavuus Palvelun tarjoajat Eheys Palvelun tarjoajat tarjoajat Avoin rajapinta Anonymisointi Yritykset Yritykset Tieto-varanto Devaajat Käyttäjät Datakatalogi
 20. 20. Ekosysteemissä on reikiä Palvelun Saatavuus Palvelun Eheys Aggre- tarjoajat Palvelun tarjoajat gaattori tarjoajat Avoin rajapinta Anonymisointi Yritykset Yritykset Tieto-Varanto Devaajat Käyttäjät Datakatalogi
 21. 21. U.S. Army Photo Sukupuolten välinen digikuilu? KeskusteluaKuvituksena Yhdysvaltojen armeijan kuvamateriaalia suomalaisten kuvien asemesta, koska Yhdysvallat on 30.9.2010 www.kasvi.orgavannut julkisin varoin tuotetut ja ylläpidetyt kuva-arkistot yleiseen käyttöön. 21

×