Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ajatuksia tietosuoja asetuksesta

361 views

Published on

Eduskunnan #GDPR-seminaarissa pitämäni esityksen runko

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ajatuksia tietosuoja asetuksesta

  1. 1. Ajatuksia tietosuoja-asetuksesta • Yhdenmukaisuusmekanismi ja yhden luukun mekanismi • Toimivat digitaaliset sisämarkkinat mahdollistavat palveluiden skaalautumisen yli rajojen • Euroopan tietosuojaneuvoston (EDPB) ennakkopäätökset saatava nopeasti • Rekisterinpitäjän osoitusvastuu • Rekisterinpitäjän on lain noudattamisen lisäksi osoitettava noudattavansa lakia • Pienet rekisterinpitäjät (esim. poliitikon tukiryhmään kuuluminen arkaluonteista tietoa) • Rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus tietoturvaloukkauksista • Kuka maksaa tietoturvaloukkauksista kuluttajille aiheutuvat kustannukset? • Amerikkalaisilla kokemusta ilmoitusmenettelystä seuraamuksineen – etulyöntiasema! • Kansalaisen oikeus tulla unohdetuksi sekä oikeus tietojen poistamiseen • Tarvittaisiinko tietojen poistolle ym. Katumusaika, jos huomaa haittaavan palveluita? • Kansalaisen oikeus siirtää henkilötietonsa toiseen järjestelmään • Järjestelmien oltava teknisesti ja toiminnallisesti yhteensopivia

×